Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (528)

CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SXKD

TSCĐ
GTGT
CPNVLTT
CPNCTT
CPSXC
BHXH
BHYT
KPCĐ
CCDC
KKTX
KKĐK
TK
CP
BTC
VNĐ
XD
TM

Sản xuất kinh doanh
Tài sản cố định
Giá trị gia tăng
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí sản xuất chung
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Kinh phí công đoàn
Công cụ dụng cụ
Kê khai thường xuyên
Kiểm kê định kỳ
Tài khoản
Chi phí
Bộ tài chính
Việt Nam Đồng
Xây dựng
Thương mại

LỜI NÓI ĐẦU
Cùng sự chuyển mình theo cơ chế mới với những chính sách mở cửa của
Đảng và Nhà nước trong những năm gần đây, bộ mặt của đất nước ta đang đổi
Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

thay từng ngày, từng giờ. Trong sự thay đổi đó có một phần đóng góp không nhỏ
của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Công ty cổ phần ĐTTM và DV ô Tô Liên Việt là một doanh nghiệp
sơnkinh doanh các sản phẩm nhựa chuyên dùng, xuất khẩu, được thành lập trong
quá trình nền kinh tế nước ta đang dần chuyển sang nền kinh thị trường mở cửa
và hội nhập. Mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
phải đối mặt với các quy luật kinh tế khắc nghiệt trên thị trường, phải tự chủ
trong mọi hoạt động sơnkinh doanh của mình. Đặc biệt khi nước ta ra nhập
WTO mở ra nhiều cơ hội và cũng nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt
Nam. Để có thể tồn tại, phát triển, doanh nghiệp phải tìm cách khai thác, tận
dụng tối đa những cơ hội kinh doanh trên thị trường.
Trong cơ chế kinh tế mở và hội nhập, muốn tồn tại và phát triển, đứng vững
trong cạnh tranh mỗi doanh nghiệp không thể không tính đến việc nhanh chóng
tạo ra khả năng cạnh tranh của mình không chỉ ở chính thị trường trong nước mà
còn mở rộng sang thị trường khu vực và thế giới. Chính vì thế công tác hạch
toán kế toán tại công ty có vai trò rất quan trọng giúp các nhà quản tri doanh
nghiệp đưa ra được những quyết định sáng suốt trong kinh doanh. Thế mạnh
cạnh tranh của một doanh nghiệp so với đối thủ thường là các thế mạnh về chất
lượng sản phẩm, khách biệt hoá sản phẩm, giá cả sản phẩm,... Do vậy hạch toán
kế toán là một công cụ hiệu quả trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính giữ vai
trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Là một
khâu của hạch toán kế toán, công tác kế toán chi phí sơnvà tính giá thành sản
phẩm trong doanh ngiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Chi phí sơnvà giá thành
sản phẩm là các chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng
tài sản, vật tư, lao động, là thước đo kết quả hoạt động sơnkinh doanh.
Do vậy, cùng với sự đổi mới và phát triển của nền kinh tế chế độ hạch toán
kế toán trong các doanh nghiệp phải không ngừng được hoàn thiện và phát triển.
Để hạch toán kế toán phát huy đầy đủ vai trò quan trọng của mình trong hệ
Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

2


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

thống quản lý kinh doanh, góp phần quản lý thúc đẩy nền kinh tế của đất nước
phát triển.
Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần ĐTTM và DV ô Tô Liên Việt
được sự giúp đỡ của Ban Giám đốc , Kế toán trưởng, các anh chị Phòng Kế toán
và các anh chị phòng ban khác cùng với sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của thầy
cô giáo. Em chọn Đề tài “Kế toán chi phí và tính giá thành sơn xe ô tô” tại
Công ty cổ phần ĐTTM và DV ô Tô Liên Việt. Đề tài tập trung vào việc thu
thập số liệu để tính giá thành sản phẩm sơn xe ô tô. Em xin trình bày báo cáo
thực tập tại Công ty cổ phần ĐTTM và DV ô Tô Liên Việt với ba phần chính
như sau:
Chương I : Đặc điểm chung về Công ty cổ phần ĐTTM và DV ô Tô Liên
Việt ảnh hưởng tới chi phí sơnvà tính giá thành sản phẩm sơn xe ô tô
Chương II : Thực trạng kế toán chi phí sơnvà tính giá thành sản phẩm
sơn xe ô tô tại Công ty cổ phần ĐTTM và DV ô Tô Liên Việt
Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sơn và tính giá
thành sơn xe ô tô tại Công ty cổ phần ĐTTM và DV ô Tô Liên Việt.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong trường đại học Kinh tế quốc
dân đặc biệt là cô giáo và các cô chú trong Công ty cổ phần ĐTTM và DV ô Tô
Liên Việt đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này trong thời
gian thực tế tại công ty.Do thời gian có hạn, trình độ hiểu biết còn nhiều hạn chế,
lại chưa có nhiều kiến thức thực tế nên báo cáo không tránh khỏi những sai sót.
Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của cô giáo hướng dẫn và các
cô chú trong Công ty cổ phần ĐTTM và DV ô Tô Liên Việt để sự hiểu biết của
em về đề tài này được đầy đủ hơn.
Em xin chân thành cám ơn !

Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

3


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

PHẦN 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô
TÔ LIÊN VIỆT
1.1 Khái quát chung về công ty Cổ Phần ĐTTM và Dịch Vụ ô tô Liên Việt

1.1.1 Giới thiệu khái quát về công ty Cổ Phần ĐTTM và Dịch Vụ ô tô Liên
Việt
Tên công ty: CÔNG TY CP ĐTTM VÀ DV Ô TÔ LIÊN VIỆT
Tên tiếng Anh: LIENVIET COMMERCIAL INVESTMENT AND CAR
SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: LIENVIET CICS ., JSC
Trụ sở tại: Số 5 Lê Quang Đạo, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam
Nắm bắt được nhu cầu mua xe và sửa chữa xe ngày càng cao, Công ty đã xây
dựng công ty chuyên cung cấp phân phối phụ tùng ô tô với đầy đủ các trang
thiết bị tân tiến tại khu dịch vụ ô tô Mỹ Đình, Hà Nội.
Vào ngày 19 tháng 05 năm 2008 công ty ô tô Liên Việt chính thức đi vào hoạt
động, với diện tích nhà văn phòng và kho hàng gần 1000 m2 và gần 160 đội ngũ
nhân viên, Công ty đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng về các loại phụ
tùng với giá cả và mẫu mã khác nhau.
chức năng: : Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe cơ động cho khách hàng có nhu
cầu về sửa chữa, bán buôn, đại lý ô tô và xe có động cơ khác, bán mô tô xe máy,
tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ
khác của ô tô, mô tô và xe máy cho các xưởng sửa chữa dịch vụ đúng thời gian
và hàng hóa theo yêu cầu.
1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty
Chức năng nhiệm vụ của công ty
Với lợi thế các cổ đông đều là các Công ty cung cấp phụ tùng ô tô lâu năm tại
thị trường miền Bắc, Công ty luôn có kho phụ tùng, linh kiện thay thế với đủ
chủng loại, có thể đáp ứng được khối lượng công việc sửa chữa, đại tu lớn nhỏ.
Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

4


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cho khách hàng có nhu cầu về sửa
chữa, bán buôn, đại lý ô tô và xe có động cơ khác, bán mô tô xe máy, tổ chức
giới thiệu và xúc tiến thương mại, bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ khác của
ô tô, mô tô và xe máy cho các xưởng sửa chữa dịch vụ đúng thời gian và hàng
hóa theo yêu cầu


Ngành

Ngành

Chính

4530

Y

2 Sơn sửa các loại xe ô tô

4662

N

3 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

2592

N

4 Đại lý, môi giới, đấu giá

4610

N

STT

1

Tên Ngành
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có
động cơ khác

Bảng 01: Tên ngành nghề kinh doanh của công ty
Hiện tại công ty có các lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ sửa
chữa, dọn rửa nội thất đánh bóng sơn xe, may đệm da cho các gara, dịch vụ
khách hàng, cửa hàng bán buôn bán lẻ phụ tùng ô tô tại thị trường Hà Nội, các
tỉnh thành lân cận như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Vinh,
Hà Tĩnh, Nam Định….do phạm vi nghiên cứu và trình độ hiểu biết còn nhiều
hạn chế. Em xin nghiên cứu riêng một lĩnh vực thương mại về phụ tùng đồ chơi
xe hơi cho các gara, cửa hàng phân phối bán buôn bán lẻ. Đặc biệt không nghiên
cứu vấn đề dịch vụ chăm sóc.
1.1.3 Quy trình sơn- kinh doanh của công ty
1.1.3.1. Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất

Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

5


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

Nhận xe

Kiểm tra xe

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

Sửa chữa xe,
sơn sửa

Thanh toán và bàn
giao xe cho khách
hàng

Đồ thị 0.1: Quy trình sơn kinh doanh tại công ty.
1.1.3.2 Nội dung cơ bản các bước công việc trong quy trình
Sau khi có đơn đặt hàng của khách hàng đối với khách hàng trong nội thành các
bộ phận kinh doanh phối hợp với các phòng kế toán, xuất kho tiền hành cho
nhân viên giao hàng tận nơi cho khách hàng hay vận chuyển giữa các cửa hàng
công ty với nhau. Đối với khách hàng ngoại tỉnh thì hàng hóa được vận chuyển
với các đơn hàng khác nhau. Đối với đơn hàng trị giá vài chục triệu đồng công
ty sẽ cho xe công ty vận chuyển còn đối với đơn hàng nhỏ lẻ công ty cho người
giao hàng vận chuyển hàng tới bến xe để gửi tỉnh thành cho khách hàng.
Cũng như khi khách hàng đưa xe vào xưởng bộ phận nhận xe sẽ tiến hành nhận
xe đưa vào kiểm tra sau khi thông báo với khách hàng về lỗi, giá cả thời gian
sửa chữa và thanh toán giao nhận xe

Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

6


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
1.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty.

Ban Quản Trị

Giám đốc

K.Văn
Phòng

BP. Bả
matiz

BP.
Phun
sơn

BP. Sơn


Đồ thị 0.3 Bộ máy quản lý của công ty
1.3.2 Chức năng của từng bộ phận
Khối văn phòng: Bao gồm phòng ban hành chính nhân sự cũng như
phòng kế toán. Phòng hành chính nhân sự theo dõi tình hình nhân sự của
công ty, quan tâm tới những hoạt động ngoài giờ của nhân viên làm việc
tại công ty.
Bộ phận bả matiz: Chịu trách nhiệm về các công việc phần phá bỏ lớp
sơn cũ và đắp bả matiz mới .
Bộ phận phun sơn: Chịu trách nhiệm các công việc sơn xe
Bộ phận sơn gò: Chịu trách nhiệm sửa chữa lại các phần méo, móp,... của
xe.
* Phân tích mối quan hệ giữa các bộ phận
Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

7


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

Khối văn phòng (phòng hành chính - nhân sự) có nhiệm vụ làm báo giá,
thanh toán tiền cho khách hàng khi xe vào xưởng và ra xưởng theo chỉ đạo
của xưởng trưởng. Các bộ phận gò hàn giúp cho bộ phận gầm máy tiện sửa
chữa cũng như bộ phận may đệm ghế. Công việc của các bộ phận khép kín
bao gồm cả làm nội thất, ngoại thất và gầm máy làm đẹp.
1.2.3 Đặc điểm bộ phận kế toán tại công ty
1.2.3.1. Chế độ và chính sách kế toán
Hệ thống tài khoản kế toỏn ỏp dụng trong doanh nghiệp hiện nay ðýợc
vận dụng từ hệ thống tài khoản thống nhất chuẩn theo chế ðộ kế toỏn
quốc tế và quốc gia ban hành theo quyết ðịnh số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/06/2006 của Bộ trýởng Bộ tài chớnh.
Doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng hình thức sổ: Nhật ký chung và để
thuận tiện cho việc theo dõi tình hình thực hiện các nghiệp vụ kinh tế
phát sinh đồng thời để giảm bớt công việc quá tải của phòng kế toán vào
những lúc quyết toán hay những lúc nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều
doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING việc
sử dụng phần mềm kế toán sẽ hạn chế được những sai sót khi thực hiện
các quá trình vào sổ.
Chứng từ phát sinh hàng ngày được mã hoá và cập nhật trong menu cụ
thể, hệ thống sổ chi tiết được lưu giữ trong máy.
Quy trình xử lý số liệu của phần mềm kế toán Fast Accouting
Nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Lập chứng từ

Nhập chứng từ vào các phân hệ nghiệp vụ
Chuyển sang sổ cái

Tệp sổ cái

Chứng từ kế toán
Các tệp nhật ký

Lên báo cáo

Sổ sách kế

toán báo cáo tài chính.
Để mã hoá doanh nghiệp dùng phương pháp đánh số lần lượt tăng dần
theo số phát sinh của các danh điểm mới bắt đầu từ 00001.

Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

8


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

Đồ thị 04: Tổ chức hạch toán theo hình thức kế toán trên máy

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN
THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH

SỔ KẾ TOÁN

PHẦN MỀM
KẾ TOÁN

CHỨNG TỪ KẾ
TOÁN

- Sổ tổng hợp
- Sổ chi tiết

BẢNG TỔNG HỢP
CHỨNG TỪ KẾ
TOÁN CÙNG
LOẠI

MÁY VI TÍNH

- Báo cáo tài chính
- Báo cáo kế toán
quản trị

Ghi chú:

Nhập số liệu hàng ngày
In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm
Đối chiếu, kiểm tra

(1) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp
chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ,
xác định
tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo
các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.
Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động
nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ Cái...) và các sổ,
thẻ kế toán chi tiết
Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

9


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

liên quan.
(2) Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán
thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối
chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và
luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ.
Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với
báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy.
Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định.
Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết
được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo
quy định về sổ kế toán
ghi bằng tay.
1.2.3.2. Tổ chức bộ máy kế toán
Là một đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân và quy mô
sơnkinh doanh nhỏ, công ty có 03 bộ phận hoạt động. Do vậy để thuận lợi cho
việc quản lý thống nhất, lãnh đạo Công Ty đã chỉ đạo Phòng Tài chính Kế Toán
áp dụng hình thức kế toán tập trung. Toàn bộ công việc kế toán đều tập trung về
phòng kế toán của Công Ty. Tại các bộ phận không tổ chức bộ phận kế toán
riêng mà chỉ thống kê, tập hợp số liệu ban đầu theo yêu cầu của kế toán trưởng,
định kỳ gửi về phòng kế toán làm thủ tục thanh toán chi phí.
Đồ thị 0.5 : Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
Kế toán trưởng

Kế toán thanh toán,
Kế toán thuế, ngân hàng

Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

Kế toán tổng hợp

Kế toán vật tư, TSCĐ,
thủ quỹ.

10


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

- Kế toán trưởng : Là người chịu trách nhiệm tổ chức điều hành bộ máy kế toán
toàn công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành đúng các chế
độ kế toán và chính sách của Nhà nước. Kế toán trưởng làm tham mưu cho giám
đốc về tình hình tài chính, kế toán, tìm nguồn đáp ứng yêu cầu của hoạt động
kinh doanh của công ty kịp thời và hiệu quả.
Kế toán tổng hợp : Tập hợp toàn bộ chứng từ tài liệu của phòng kế toán, xác
định doanh thu và giá vốn hàng bán, tập hợp chi phí sơnvà tính giá thành sản
phẩm: Có nhiệm vụ tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK621), chi phí
nhân công trực tiếp (TK622), chi phí sơnchung (TK627) phân bổ cho từng tài
khoản, tính giá thành sản phẩm. Trích nộp các khoản như BHXH, BHYT,
CPCĐ, các khoản dự phòng cho các đối tượng sử dụng có liên quan,. định kỳ
lập các kế hoạch tài chính, kế hoạch vốn lưu động đồng thời làm báo cáo quyết
toán theo Quý và báo cáo quyết toán năm trình kế toán trưởng, giám đốc điều
hành và hội đồng quản trị công ty.
- Kế toán thanh toán: Trực tiếp theo dõi, xử lý các số liệu thông tin, dữ
liệu thuộc phạm trù thanh toán như thu – chi, làm cả phần việc của kế toán ngân
hàngvà theo dõi công nợ: Trực tiếp theo dõi tiền vay, tiền gửi của đơn vị, giao
dịch tại ngân hàng, theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, phải trả đối với khách
hàng.
- Kế toán vật tư, tài sản cố định :theo dõi tình hình tăng (giảm) tài sản cố
định, trích khấu hao cho đối tượng sử dụng kiêm luôn thủ quỹ: Là người chuyên
thu tiền, chi tiền khi có các nghiệp vụ liên quan tới tiền mặt phát sinh, hàng
ngày lập sổ quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ tồn quỹ với kế toán thanh toán, kết hợp
với kế toán thanh toán tiến hành kiểm kê quỹ hàng tháng và khi có lệnh đột xuất.
1.3 Nhận xét về tình hình thực tập tại đơn vị
Công ty đã ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm kế toán Fast
Accounting giúp giảm đáng kể khối lượng công việc kế toán, đem lại hiệu quả
trong việc xử lý và cung cấp các thông tin tài chính phục vụ tốt cho quản lý.
Trên phần mềm này hệ thống tài khoản,chứng từ, sổ sách và báo cáo tài chính
Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

11


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

đều được mở và thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài Chính. Việc kết xuất
dữ liệu nhanh và chính xác có ý nghĩa rất lớn đối với kế toán quản trị, giúp cho
việc nắm bắt thông tin và ra các quyết định quản lý kịp thời và hiệu quả.
Các phần hành kế toán được phân công tương đối rõ ràng cho từng kế toán
viên, song lại có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các kế toán viên với nhau.
Điều này giúp cho việc kiểm tra, đối chiếu được rõ ràng, đảm bảo cung cấp
thông tin trung thực phục vụ cho quản lý.
Về hình thức ghi sổ, hiện nay Công ty áp dụng hình thức kế toán nhậtchung.Với hệ thống sổ sách tương đối đầy đủ, phù hợp với quy mô yêu cầu quản
lý và đặc điểm sơntại Công ty, thuận tiện cho việc đối chiếu số liệu và lên các
báo cáo tài chính.
Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, liên tục
tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty thường xuyên
nắm bắt được tình hình sơncủa Công ty.
Phương pháp tính trị giá hàng tồn kho: Được tính theo phương pháp đích
danh, việc tính toán phù hợp với Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho, ban hành
theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính.
Về cơ sở vật chất kỹ thuật: Văn phòng kế toán của Công ty đã được trang bị
đầy đủ máy móc thiết bị phục vụ cho công tác hạch toán kế toán, các nhân viên
đều được tạo điều kiện để phát huy khả năng để hoàn thành tốt công việc của
mình.

CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM SƠN XE Ô TÔ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH
VỤÔ TÔ LIÊN VIỆT

Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

12


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

2.1.Đặc điểm yêu cầu quản lý chi phí sơnvà tính giá thành sơn xe ô tô tại
Công ty cổ phần ĐTTM và DV ô Tô Liên Việt.
Hiện tại bộ phận sơn xe ô tô của công ty có một phân xưởng sơn chính là
phân xưởng ép phun trong phân xưởng chia thành các tổ sản xuất: Sơn sấy là tổ
kiểm tra chất lượng sản phẩm, bả matiz là bộ phận phá bỏ lớp sơn cũ, Do việc
sơn xe gắn liền với lệnh sửa chữa, cũng chính vì vậy mà việc tính giá thành của
sản phẩm sơn xe ô tô được tính cho từng lệnh sửa chữa.
Là một doanh nghiệp sản xuất, chi phí phát sinh trong kỳ tương đối lớn,
và bao gồm nhiều loại khác nhau. Căn cứ vào đặc điểm và công dụng chi phí
trong sản phẩm sơn xe ô tô công ty phân loại chi phí sơn theo các khoản mục
sau:
*Chi phí nguyên vật chính: Sơn màu
* Chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí về tiền lương, các khoản phải trích
theo lương của công nhân phân xưởng ép phun.
*Chi phí sơn chung:
- Chi phí nhân viên làm gián tiếp tại phân xưởng: Quản lý sản xuất, nhân viên vệ
sinh
- Chi phí nguyên vật liệu phụ: Các Sơn lót 1 thành phần 131, Sơn lót 2K Dupont
1040R, điện, nước , khí nén….
- Chi phí công cụ dụng cụ: Gồm gioăng, súng khí, Lưỡi dao, …
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện thoại, điện nước…
- Chi phí bằng tiền khác: chi phí giao dịch…
Về Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm
Do đặc điểm sơn xe ô tô kinh doanh là sơn theo lệnh sửa chữa nên Công ty cổ
phần ĐTTM và DV ô Tô Liên Việt tập hợp Chi phí sơn đã được tập hợp theo
từng lệnh sửa chữa và cuối mỗi lệnh sửa chữa tính giá thành cho từng loại xe ô
tô trong lệnh sửa chữa.

Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

13


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp. Theo phương pháp
này công việc tính giá thành được thực hiện vào đơn đặt hàng căn cứ trực tiếp
vào số liệu chi phí sơn xe tập hợp trong kì và giá trị sản phẩm hỏng đã xác đinh.
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất.
2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Công ty cổ phần ĐTTM và DV ô Tô Liên Việt sử dụng phương pháp hạch
toán hàng tồn kho là phương pháp kê khai thường xuyên, quá trình tập hợp chi
phí tại Công ty cổ phần ĐTTM và DV ô Tô Liên Việt được tiến hành theo trình
tự sau: hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,
giấy đề nghị lĩnh vật tư, ... kế toán tiến hành đối kiểm tra, đối chiếu chứng từ và
cập nhật vào phần mền kế toán Fast Accounting.
NVLC thường sử dụng trong sản phẩm chủ yếu là sơn màu
Để thuận lợi cho việc tìm hiểu phương pháp kế toán chi phí sơn xe và tính
giá thành tại công ty, chúng ta tiến hành tìm hiểu việc tính giá thành của sản
phẩm sơn xe ô tô có tên Model No TS Co 27.
Để phản ánh quá trình tập hợp chi phí NVL trực tiếp kế toán sử dụng tài
khoản 6211: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại phân xưởng ép phun
Căn cứ vào kế hoạch sơn xe và dựa vào định mức do khách hàng cung cấp
phân xưởng viết giấy đề nghị lĩnh vật tư lên phòng quản lý sơn để xem xét tính
hợp lý rồi đến kho lĩnh vật tư. Tại kho kế toán kho căn cứ vào giấy đề nghị lĩnh
vật tư để xuất kho và đồng thời viết phiếu xuất kho. Phiếu này được lập làm 3
liên:
Liên 1: Lưu tại kho
Liên 2: Thủ kho chuyển lên cho phòng kế toán
Liên 3: Giao cho phân xưởng nhận vật tư làm căn cứ ghi sổ nơi sử dụng.
Định kỳ hai ngày thủ kho chuyển phiếu xuất kho lên phòng kế toán. Kế
toán vật tư căn cứ vào phiếu xuất rồi nhập vào phần mền Fast Accounting. Trên
giao diện của phần mền Fast Accounting kế toán tiến hành chọn mục nhập dữ
liệu, giao diện nhập dữ liệu hiện ra kế toán tiến hành chọn loại chứng từ là phiếu
Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

14


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

xuất kho giá vốn tự động. Kế toán sẽ nhập đủ các chỉ tiêu như tên vật liệu sản
phẩm, số lượng và đặc biệt với nguyên vật liệu chính kế toán phải chỉ ra được
tên của đối tượng chi phí ( đó chính là tên của sản phẩm ).
Căn cứ vào phiếu xuất kho số 756 ngày 25/09/2013 kế toán vật liệu tiến
hành nhập dữ liệu vào phần mền kế toán trên giao diện phiếu xuất kho giá vốn
tự động. Kế toán nhâp tên vật liệu là sơn màu tại kho chính và chỉ rõ tên đối
tượng chi phí là NOTSCO 27 và định khoản:
-

Nợ TK 6211: (No TSCO 27): 1267 Kg
Có TK 1521 (PP) : 1267

Kg

Nợ TK 6272 (No TSCO 27) : 156 Kg
Có TK 1522 (sơn mầu hồng ) : 156 Kg
Nợ TK 621 (No TSCO 29): 1611 Kg
Có TK 1521 (PP) : 1611

Kg

Sau khi nhập xong phiếu xuất kho phần mền sẽ tự động cập nhật đơn giá
và thành tiền đồng thời chuyển sang sổ chi tiết TK 621, sổ chi tiết TK 152, sổ
cái TK 621, sổ cái TK 152….

Bảng 2-1
Công ty cổ phần ĐTTM và Dịch Vụ ô Tô Liên Việt

Số : 756

Địa chi: Số 5- Lê Quang Đạo- Mỹ Đình- Hà Nội
Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

15


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

GIẤY ĐỀ NGHỊ LĨNH VẬT TƯ
Ngày 25 tháng 12 năm 2013
Phân xưởng: Ép Phun
STT

1
2
3

VẬT LIỆU SẢN PHẨM HÀNG
HÓA

ĐƠN
VỊ
TÍNH
Kg

Sơn màu AM01
Kg
Sơn màu AM02
Kg
Sơn màu AM03

SỐ
LƯỢNG
1267
156
1611

GHI CHÚ
NO TS CO
27
NO TS CO
27
NO TS CO
29

Người lập biểu

Quản đốc phân xưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bảng 2-2
Công ty cổ phần ĐTTM và Dịch Vụ ô Tô Liên
Việt

Mẫu số: 02-VT
(Ban hành theo QĐ số

Địa chi: Số 5- Lê Quang Đạo- Mỹ Đình- Hà 15/2006/QĐ-BTC ngày
Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

16


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

Nội

20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 25 tháng 12 năm 2013
Số: 756
Phân xưởng: Ép Phun
Họ và tên người nhận hàng: Đàm Duy Lực

Bộ phận: Ép phun

Lý do xuất: SơnNO TS CO 27, NO TS CO 29, NO TS CO 30

STT
1
2

VẬT LIỆU SẢN PHẨM MÃ
HÀNG HÓA
Sơn màu AM01
Sơn màu AM02

3
Sơn màu AM03

SỐ

ĐƠN VỊ

SỐ

TÍNH

LƯỢNG

KG

1256

KG

156

KG

1611

GHI CHÚ
NO TS CO
27
NO TS CO
27
NO TS CO
29

Người lập biểu

Quản đốc phân xưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

17


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

Kế toán căn cứ vào hóa đơn bán hàng, phiếu nhập kho, giấy đề nghị cấp vật tư
và phiếu xuất vật tư nhập, nhập vào phần mền kế toán. Phần mền kế toán sẽ tự
động cập nhật đơn giá vật tư, vào sổ nhật ký chung và vào các sổ chi tiết, sổ cái
tài khoản TK621, TK 1521.

Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

18


Bảng 2-3
Công ty cổ phần ĐTTM và Dịch Vụ ô Tô Liên Việt

Mẫu số: S10-DN

Địa chi: Số 5- Lê Quang Đạo- Mỹ Đình- Hà Nội
SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)
Tài khoản:1521

Tên kho: Kho vật liệu chính

Tên vật tư: Sơn màuPP (polypropylene)
Quý 4 năm 2013

Chứng từ
Số hiệu

PN/389
PX/586

PN/402

Ngày

Tài
Diễn giải

tháng

26/12/2013
27/122013

12/122013

khoản
đối ứng

Tồn đầu kỳ
…………………
Nhập kho sơn
màucủa Đông Đô
Xuất vật liệu cho
PX ép phun
…………………
Nhập kho sơn

màucủa Thành Nam
PX/756 25/12/2013 Xuất vật liệu cho

Đơn vị tính: Đồng

Nhập
Đơn

Số

giá

lượng

Xuất
Số

Thành tiền

(Kg)

lượng

Số
Thành tiền

(Kg)

16.570
331

21.900 10.500 229.950.000

6211

21.900

331

21.000

6211

21.900

7.000

Tồn

7.000

153.300.000

1267

27.747.300

147.000.000

lượng

Thành tiề

(Kg)
5.600

92.792.00


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

PX/759
……

25/12/2013
…….

PX ép phun
Xuất vật liệu cho
PX ép phun
……….

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

6212

21.000

……

……

Cộng phát sinh

……
140.00 3.500.000.00
0

Số dư cuối kỳ

0

1.611

33.831.000

…..
136.00

……
2.886.869.00

0

0

21.333

….

…..

9.600 613.131.0

Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Ký , họ tên)

(Ký , họ tên)

Giám
đốc
(Ký , họ tên)

Nguồn: Sổ chi tiết vật liệu sơn màu Quý 4 năm 2013
Bảng 2-4
Công ty cổ phần ĐTTM và Dịch Vụ ô Tô Liên Việt

Mẫu số: S36-DN

Địa chi: Số 5- Lê Quang Đạo- Mỹ Đình- Hà Nội

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của
Bộ trưởng BTC)
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
Tài khoản: 6211
Phân xưởng : Ép phun
Quý 4 năm 2013

Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

Đơn vị tính: Đồng

20


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

Ngày
tháng

Tổng số tiền
Chứng từ

ghi sổ

Tài khoản
Diễn giải

Ghi nợ tài khoản 6211

đối ứng

………………..

............

PX/585

26/12/2013

Xuất vật liệu cho PX ép phun

1521

38.500.000

38.500.000

PX/586

27/12/2013

Xuất vật liệu cho PX ép phun

1521

153.300.000

153.300.000

PX/756

25/12/2013

Xuất vật liệu cho PX ép phun

1521

27.747.300

27.747.300

……………..

…………

Tổng chi phí NVLC phát sinh
Cuối quý K/C tính giá thành SP

154

669.240.000

669.240.000
Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Ký , họ tên)

(Ký , họ tên)

Giám đốc
(Ký , họ tên)

Nguồn: Sổ chi phí sơnkinh doanh PX ép phun Quý 4 năm 2013

Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

21


Bảng 2-5
Công ty cổ phần ĐTTM và Dịch Vụ ô Tô Liên Việt
Địa chi: Số 5- Lê Quang Đạo- Mỹ Đình- Hà Nội
BẢNG PHÂN BỔ VẬT LIỆU CHÍNH
Tên vật liệu: Sơn màu
Phân xưởng: Ép phun
Quý 4 năm 2013
Ghi nợ TK 621

Ghi có TK 1521

(Chi tiết từng loại

Đơn

1

SP)
No TSCO 27

vị tính
Kg

2

No TSCO 29

3

No TSCO 30

Stt

Khối lượng

Thành tiền

25.632

669.240.000

Kg

59.500

1.259.000.000

Kg

45.000

958.630.000

130.132

2.886.869.000

Tổng

Ngày 30 tháng 12 năm 2013
Người lập bảng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Bảng 2-6

Giám đốc
(Ký, họ tên)


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

Công ty cổ phần ĐTTM và Dịch Vụ ô Tô Liên
Việt

Mẫu số: S03b-DN
(Ban hành theo QĐ số

Địa chi: Số 5- Lê Quang Đạo- Mỹ Đình- Hà 15/2006/QĐ-BTC ngày
Nội

20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI
Quý 4 năm 2013
Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Nhật ký

Chứng từ

Ngà

chung
S

y
g

Số

Ngày

ghi

hiệu

tháng

Diễn giải

tr

STT

a

dòng

n

sổ

Số
hiệuthán

Số tiền

TK
đối

Nợứng

g
Số dư đầu
kỳ
…………

……….
PX/58 26/12/20
5

13

PX/58 27/12/20
6

13

PX/75 25/12/20
6

13

Xuất vật
liệu cho PX

13

1521

ép phun
Xuất vật
liệu cho PX

1521

ép phun
Xuất vật
liệu cho PX

1521

ép phun
Xuất vật

1521

PX/82 28/12/20
4liệu cho PX

Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

38.500.00
0
153.300.0
00
27.747.30
0
95.279.00
0
23


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

thổi
…….
K/C CF

…..

NVLTT

669.240.0

154

(NoTSCO2
7)
Cộng phát

00
669.240.0 3.102.000.

sinh

00
2.432.760.

Dư cuối kỳ

000

000
Ngày 30 tháng 12 năm 2013

Người lập sổ

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Nguồn: Sổ cái tài khoản 621 Quý 4 năm 2013

2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
Công ty cổ phần ĐTTM và DV ô tô Liên Việttrả lương cho công nhân
theo hình thức thời gian. Do đặc thù của ngành nghề yêu cầu của sơn xe nên
công nhân tham gia sơn xe trực tiếp trong công ty phải làm 3 ca, toàn bộ công
nhân trong công ty làm 5.5 ngày một tuần. Do vậy chi phí nhân công trực tiếp
bao gồm:
- Tiền lương cơ bản: là tiền lương ký trên hợp đồng lao động
Số ngày
Tiền lương CBCNV=

làm việc
trong tháng

Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

x

Lương cơ bản
Số ngày phải làm trong tháng
(25 ngày )

24


Chuyên đề thực tập tốt nghiếp

GVHD: Th.s Vũ Thúy Hà

- Tiền phụ cấp độc hại của công ty định mức là 28.000đ / 1 ngày làm việc trong
môi trường độc hại. còn đối với công nhân làm từ môi trương không độc hại
chuyển sang môi trường độc hại thì phụ cấp độc hại tính theo giờ.
Số giờ làm
Tiền phụ cấp =

28.000 đ

việc trong

x

môi trường

8h

độc hại

- Tiền phụ cấp làm đêm được tính mỗi công làm đêm được phụ cấp 10.000đ
Tiền lương làm thêm giờ được tính gấp rưỡi mức lương bình thường. Riêng làm
thêm giờ ngày nghỉ được hưởng 200% ngày làm bình thường và làm thêm giờ
ngày lễ tết thì được hưởng 300% ngày làm bình thường.
Tổng
lương

=

Tiền lương
CBCNV

Tiền phụ
+

cấp độc
hại

Tiền
+

phụ cấp
ca 3

Tiền
+

lương làm
thêm giờ

Vào cuối tháng tổ trưởng lập và đưa bảng chấm công lên cho quản đốc
phân xưởng. Quản đốc phân xưởng có trách nhiệm kiểm tra và xác nhân vào
bảng chấm công rồi chuyển lên phòng kế toán. Tại phòng kế toán, kế toán tiền
lương căn cứ vào bảng chấm công rồi tính ra tiền lương và các khoản phải trích
theo lương: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở tiền
lương cơ bản thực tế của công nhân tính vào chi phí của công ty.
- BHXH : 17 % tiền lương cơ bản của công nhân
- BHYT :3 % tiền lương cơ bản của công nhân
- BHTN : 1 % tiền lương cơ bản của công nhân
- KPCĐ: 2 % tiền lương cơ bản của công nhân
Để phản ánh quá trình tập hợp ghi chép tính toán ra tiền lương của cán bộ
công nhân viên trong công ty. Công ty sử dụng các tài khoản:
- Tài khoản 334 : Phải trả công nhân viên
Đỗ Thị Huế - Lớp KTC11B

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x