Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (204)

Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
STT

Từ viết tắt

Từ gốc

01

BHXH

Bảo hiểm xã hội

02

BHYT


Bảo hiểm y tế

03

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

04

CN

Công nhân

05

CCDC

Công cụ dụng cụ

06

CPNVL

Chi phí nguyên vật liệu

07

CPNC

Chi phí nhân công

08

CPSXC

Chi phí sản xuất chung

09


DCSX

Dây chuyền sản xuất

10

ĐVT

Đơn vị tính

11

GTGT

Giá trị gia tăng

12

GTSPDD

Giá trị sản phẩm dở dang

14

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

15

KH

Khấu hao

17

NVL

Nguyên vật liệu

18

PX

Phân xưởng

19

TSCĐ

Tài sản cố định

20

TK

Tài khoản

22

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

24

SXKDDD

Sản xuất kinh doanh dở dang

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH
SƠ ĐỒ
1

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Sơ đồ 1.1: Mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh...............................................7
Sơ đồ 1.2: Bộ máy quản lý của công ty...............................................................10
Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý kế toán......................................................................15
Sơ đồ 2.2: Hình thức ghi sổ kế toán.....................................................................17

BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Tình hình sản xuất kinh doanh.............................................................11
Bảng 2.1: Kế toán nhập hàng...............................................................................19
Bảng 2.2: Phiếu nhập mới ghi nhập hàng............................................................20
Bảng 2.3: Phiếu nhập kho....................................................................................21
Bảng 2.4: Phiếu xuất............................................................................................22
Bảng 2.5: Phiếu xuất mới.....................................................................................23
Bảng 2.6: Phiếu xuất bán hàng.............................................................................24
Bảng 2.7: Sổ nhập xuất tồn..................................................................................25
Bảng 2.8: Kiểm tra nhập xuất tồn........................................................................26
Bảng 2.9: Sổ tồn kho............................................................................................27
Bảng 2.10: Phiếu kế toán chi lương.....................................................................29
Bảng 2.11: Bảng phân bổ chi phí lương...............................................................30
Bảng 2.12: Sổ cái TK 338....................................................................................30
Bảng 2.14: Sổ cái TK 214....................................................................................32
Bảng 2.15: Sổ cái TK 641....................................................................................33
Bảng 2.16: Hóa đơn bán hàng..............................................................................34
Bảng 2.17: Sổ cái TK 632....................................................................................35
Bảng 2.18: Sổ cái TK 641....................................................................................36
Bảng 2.19: Sổ cái TK 911....................................................................................36
Bảng 2.20: Phiếu thu tiền.....................................................................................37
Bảng 2.21: Lên sổ chi tiết công nợ khách hàng...................................................39
2

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Bảng 2.22: Sổ chi tiết công nợ khách hàng Huyndai Hà Tĩnh.............................39
Bảng 2.23: Công nợ phải trả khách hàng Honda Mỹ Đình..................................40
Bảng 2.24: Sổ cái TK 331....................................................................................41

LỜI MỞ ĐẦU
Hạch toán là tính toán sổ sách dựa trên một phương thức cho trước bằng
cách ghi vào những tài khoản qui định những chi phí phát sinh trong kỳ rồi lên
3

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

bản cân đối tài khoản. Ví dụ, phải hạch toán chi phí tiếp tân, những khoản bất
thường chi vào đâu cho hợp lý nếu như nó đã vượt trội quy định là 10% trên tổng
số doanh thu chẳng hạn. Cho nên balance là phù hợp cho cái ý kết toán sau khi
thanh quyết toán các hợp đồng, cân đối các khoản chi thu,tồn kho...
Hạch toán kế toán là một môn khoa học phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động
kinh tế - tài chính ở tất cả các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội. Để đáp ứng cho
nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán cũng phải thay đổi để phù hợp
với yêu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán.
Là một sinh viên kế toán việc học tập và nghiên cứu về hoạch toán kế toán có
vai trò quan trọng không thể thiếu.
Đặc biệt đợt thực tập tại công ty Cổ Phần ĐTTM và Dịch Vụ Ô Tô Liên Việt là
cơ hội cho em vận dụng , củng cố những kiến thức được học tập tại trường vào
thực tế.
Vì thời gian thực tập và trình độ hiểu biết chưa có nhiều nên báo cáo còn
có hạn chế , kính mong được sự góp ý chỉ bảo của thầy cô giáo, các anh chị cán
bộ tại công ty Cổ Phần ĐTTM và Dịch Vụ Ô Tô Liên Việt để báo cáo của em
được hoàn thiện hơn.
Báo cáo gồm ba phần:
Phần 1: Khái quát chung về công ty Cổ Phần ĐTTM và Dịch Vụ Ô Tô Liên
Việt.
Phần 2: Tình hình tổ chức kế toán tại công ty Cổ Phần ĐTTM và Dịch Vụ Ô Tô
Liên Việt
Phần 3: Nhận xét và đánh giá về công ty Cổ Phần ĐTTM và Dịch Vụ Ô Tô Liên
Việt

4

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM
VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIÊN VIỆT
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần ĐTTM và DV
Ô Tô Liên Việt
Tên công ty: CÔNG TY CP ĐTTM Và DV Ô TÔ LIÊN VIệT
- Tên tiếng Anh: LIENVIET COMMERCIAL INVESTMENT AND
CAR SERVICE JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: LIENVIET CICS ., JSC
- Trụ sở tại: Số 5 Lê Quang Đạo, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Thành phố
-

Hà Nội, Việt Nam
Giám đốc: Ông Vũ Xuân Lâm
đện thoại: (04) 73 088 806 | Fax: (04) 73 088 804
Website: www.lienvietauto.com
Email: info.lienvietauto@gmail.com
Mã số thuế: 0105769392
Tài khoản: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Lê Trọng

Tấn
- Số tài khoản: 33632808
Nắm bắt được nhu cầu mua xe và sửa chữa xe ngày càng cao, Công ty đã xây
dựng công ty chuyên cung cấp phân phối phụ tùng ô tô với đầy đủ các trang thiết
bị tân tiến tại khu dịch vụ ô tô Mỹ Đình, Hà Nội.
Vào ngày 19 tháng 05 năm 2008 công ty ô tô Liên Việt chính thức đi vào
hoạt động, với diện tích nhà văn phòng và kho hàng gần 1000 m 2 và gần 60 đội
ngũ nhân viên, Công ty đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng về các loại
phụ tùng với giá cả và mẫu mã khác nhau.
Chức năng: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe cơ động cho khách hàng có nhu cầu
về sửa chữa, bán buôn, đại lý ô tô và xe có động cơ khác, bán mô tô xe máy, tổ
chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ

5

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

khác của ô tô, mô tô và xe máy cho các xưởng sửa chữa dịch vụ đúng thời gian
và hàng hóa theo yêu cầu.
1.2. Đặc đểm quy trình kinh doanh.
Với lợi thế các cổ đông đều là các Công ty cung cấp phụ tùng ô tô lâu năm
tại thị trường miền Bắc, Công ty luôn có kho phụ tùng, linh kiện thay thế với đủ
chủng loại, có thể đáp ứng được khối lượng công việc sửa chữa, đại tu lớn nhỏ
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.
- Đại lý, môi giới, đấu giá
1.3. Tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý
1.3.1. Tổ chức hoạt động kinh doanh
Sau khi có đơn đặt hàng của khách hàng đối với khách hàng trong nội
thành các bộ phận kinh doanh phối hợp với các phòng kế toán, xuất kho tiền
hành cho nhân viên giao hàng tận nơi cho khách hàng hay vận chuyển giữa các
cửa hàng công ty với nhau. Đối với khách hàng ngoại tỉnh thì hàng hóa được
vận chuyển với các đơn hàng khác nhau. Đối với đơn hàng trị giá vài chục triệu
đồng công ty sẽ cho xe công ty vận chuyển còn đối với đơn hàng nhỏ lẻ công ty
cho người giao hàng vận chuyển hàng tới bến xe để gửi tỉnh thành cho khách
hàng.

Sơ đồ 1.1: Mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh
6

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Công ty

KHO

Các cửa hàng Công ty

Các cửa hàng đại lý

Người tiêu dùng

Người tiêu dùng

1.3.2. Tổ chức bộ máy quản lý
Để tổ chức doanh thu tốt, bộ máy sản xuất quản lý Công ty đã được sắp
xếp một cách gọn nhẹ và hợp lý theo chế độ một thủ trưởng phù hợp với yêu cầu
sản xuất kinh doanh .
- Giám đốc: Là người điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt
động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và
nghĩa vụ được giao, đại diện cho công ty trước nhà nước và pháp luật.
- Hệ thống kinh doanh: là người giúp việc cho giám đốc, điều hành, đôn
đốc các bộ phận thuộc lĩnh vực kinh doanh
7

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

+ Phòng dự án. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành
toàn bộ các dự án
+ Phòng maketing: Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sự thật ngầm hiểu
của khách hàng.
Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sự thật ngầm hiểu của khách hàng
-

Lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu

-

Khảo sát hành vi ứng sử của khách hàng tiềm năng

-

Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu

-

Phát triển sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm với các thuộc tính mà thị
trường mong muốn (thực hiện trước khi sản xuất sản phẩm, xây dựng nhà
hàng,….)

-

Quản trị sản phẩm (chu kỳ sống sản phẩm): Ra đời, phát triển, bão hòa,
suy thoái, và đôi khi là hồi sinh.

-

Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược marketing như 4P: sản
phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị; 4 C: Nhu cầu, mong muốn, tiện lợi và
thông tin. Đây là kỹ năng tổng hợp của toàn bộ quá trình trên nhằm kết hợp
4P và 4C.

+ Phòng bán hàng:Thực hiện ra chỉ tiêu doanh thu hằng tháng, phân bổ chỉ tiêu
cho các kênh bán hàng. Theo dõi thực tế bán hàng so với chỉ tiêu thực tế.
Thực hiện ra chỉ tiêu doanh thu hằng tháng, phân bổ chỉ tiêu cho các kênh bán
hàng. Theo dõi thực tế bán hàng so với chỉ tiêu thực tế.
-

Theo dõi hàng hóa xuất nhập, đều phối hàng trong tuần, tháng. Lập sổ

sách theo dõi số lựợng tồn hằng ngày.
8

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

-

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Lên kế họach sọan thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho quản lý

và nhân viên. (Nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ kế tóan, nghiệp
vụ trưng bày…)
-

Lập kế họach cho chương trình quảng cáo và khuyến mãi thúc Đẩy việc

bán hàng
-

Kiểm tra giám sát công việc của quản lý, nhân viên.

-

So sánh Đối chiếu doanh thu thực tế với doanh thu theo chỉ tiêu. Tìm ra

nguyên nhân tãng giảm doanh thu so với kế họach a ra hướng khắc phục kịp
thời.
Tổ chức hệ thống thu thập về hàng hóa: nhập xuất tồn, vận tốc bán, dự trù hàng
tồn kho.
-

Tổ chức thu thập thông tin về mẫu sản phẩm mới, ý kiến khách hàng.

-

Lập kế họach dặt hàng sản xuất.

Lên kế họach tuyển dụng nhân sự thuộc bộ phận mình.
-

Xây dựng quy chế dào tạo huấn luyện nhân viên thuộc bộ phận mình.

Xây dựng quy trình công việc trong bộ phận mình và các mối quan hệ
công việc với các bộ phận khác trong công ty.
- Hệ thống chức năng khác:
+ Phòng tổ chức hành chính:
Là bộ phận tham mưu giúp cho giám đốc về tổ chức lao động theo quy mô
sản xuất. Phòng tổ chức hành chính còn phụ trách việc tổ chức tốt công tác quản

9

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

lý, bảo vệ tài sản mua sắm phương tiện giúp GD thực hiện những công việc hành
chính như:
Phòng tiêu thụ bán hàng (phòng kinh doanh): Đây là bộ phận rất quan
trọng của Công ty bởi nó tác động trực tiếp đến khối lượng tiêu thụ, khối lượng
sản phẩm sản xuất ra được bộ phận bán hàng đem đi tiêu thụ như bán buôn, bán
lẻ, bán đại lý…
- Phòng tài vụ kế toán- hạch toán: Là một bộ phận quan trọng thực hiện
các chức năng:
- Bộ phận quảng cáo, tiếp thị, khai thác thị trường.
Sơ đồ 1.2: Bộ máy quản lý của công ty
Ban giám đốc

Hệ thống kinh doanh
Phòng dự án
Hệ thống chức năng khác
Phòng kế toán
Khối văn phòng
Phòng Marketing
Bộ phận bánHệ
hàng
thống kinh doanh

Hệ thống kinh doanh
Phòng dự án
Hệ thống chức năng khác
Phòng kế toán
Khối văn phòng
Phòng
Marketing
Hệ thống
kinh doanh
Bộ Phòng
phận bán
dự hàng
án
Hệ thống chức năng khác
Phòng kế toán
Khối văn phòng
Phòng Marketing
Bộ phận bán hàng
Hệ thống kinh doanh
Phòng dự án
Hệ thống chức năng khác
Phòng kế toán
Khối văn phòng
Phòng Marketing
Bộ phận bán hàng

Phòng dự án
Hệ thống chức năng khác
Phòng kế toán
Khối văn phòng
Phòng
Marketing
Hệ thống
kinh doanh
Bộ
phậndự
bán
Phòng
ánhàng

Hệ thống chức năng khác
Phòng kế toán
Khối văn phòng
Phòng Marketing
Bộthống
phận kinh
bán hàng
Hệ
doanh
Phòng dự án
Hệ thống chức năng khác
Phòng kế toán
Khối văn phòng
Phòng Marketing
Bộ phận bán hàng

GVHD:

10

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

1.4. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Qua bảng số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ta thấy. Doanh thu
năm 2012 giảm so với năm 2011 nhưng năm 2013 doanh thu đã tăng. So sánh
năm 2013 với năm 2011 doanh thu tăng 67.943.980 đồng tăng 1.15% năm 2013
tăng so với năm 2012 là 156.237.000 đồng tăng 1.43 %.
+ Doanh thu thuần về hàng bán và dịch vụ cũng tăng theo năm: Năm 2013 so với
năm 2011 tăng 65.168.577 đồng tăng 1.15 %, năm 2013 tăng so với năm 2012
là: 149.085.000 đồng tăng 1.42%. Doanh thu thuần tăng tỉ lệ thuận với tổng
doanh thu.
+ Tổng giá vốn hàng bán và dịch vụ: Năm 2013 tăng so với năm 2011
57.797.279 đồng tăng 1.15% năm 2013 tăng so với năm 2011 154.901.011 đồng
tương đương tăng 1.53% giá vốn hàng bán tăng khá nhiều cho dịch vụ bán hàng.
Có sự thay đổi về hàng hóa cũng như chiến lược kinh doanh tuy nhiên có thể
hàng hóa bị tồn kho không tiêu thụ được, không có sự quay vòng vốn nên bắt
buộc doanh nghiệp phải đầu tư nguồn vốn.
+ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ : Năm 2013 tăng so với năm
2011 là : 7.371.298 đồng tăng 1.15% nhưng năm 2013 lại giảm đi so với năm
2012 giảm; 5.816.011đồng giảm 0.19% lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ có sự bất ổn định có thể do ảnh hưởng từ bán hàng hoặc cung cấp dịch
vụ không ổn định.

11

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Bảng 1.1: Tình hình sản xuất kinh doanh
ĐVT: Đồng
2012/2011
Chỉ tiêu

2011

2012

1. Doanh thu bán
hàng và cung cấp
dịch vụ

454,702,020

2. Doanh thu thuần
về bán hàng và cung
cấp dịch vụ

436,128,173

3. Giá vốn hàng bán
và cung cấp dịch vụ

386,797,178

4. Lợi nhuận gộp về
bán hàng và cung
cấp dịch vụ

2013

%

Số tiền

522,646,000

67,943,980

1.15

156,237,

501,296,750

65,168,577

1.15

149,085,

289,693,446

444,594,457

57,797,279

1.15

154,901

49,330,995

62,518,304

56,702,293

7,371,298

1.15

-5,816

194,655

223,741

223,741

29,086

1.15

6. Chi phí bán hàng

50,595,190

21,976,762

58,155,391

7,560,201

1.15

36,178,

7. Chi phí quản lý
doanh nghiệp

37,520,692

39,538,762

43,127,232

5,606,540

1.15

3,588,

8. Lợi nhuận thuần
từ hoạt động kinh
doanh

-38,590,232

1,226,522

-44,356,589

-5,766,357

1.15

-45,583

9. Thu nhập khác

7,081,523

8,139,682

8,139,682

1,058,159

1.15

10. Giá trị tài sản

1.479.592.496

19.333.173

57.7171.029

-1.460.259.323

0.013

38.383.

11.Vốn cố định

3.224.942.071

5.000.000.000

4.092.552.351

-1.775.057.929

1.55

-907.4

5. Doanh thu hoạt
động tài chính

366,409,000

Số tiền

2013/201

352,211,750

12

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

13. Nguồn vốn chủ
sở hữu

3.224.942.071

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
5.000.000.000

4.092.552.351

-1.775.057.929

1.55

1.5. Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần ĐTTM và DV Ô Tô Liên Việt
Công ty cổ phần ĐTTM và DV Ô Tô Liên tổ chức bộ máy theo hình thức
tập trung.
+ Kế toán trưởng: Giúp việc cho giám đốc Công ty, là người điều hành trực tiếp
có nhiệm vụ và tổ chức, công tác kế toán cho phù hợp với quá trình công nghệ
sản xuất . Có nhiệm vụ tổ chức kế toán tại đơn vị, phân công công việc cho các
nhân viên, quản lý nhân viên, lập báo cáo tài chính, lập các báo cáo theo yêu cầu
của giám đốc, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu kế toán, là kiểm
soát viên về kinh tế tài chính của Nhà nước tại đơn vị có chức năng giám đốc
Công ty.
+ Kế toán công nợ phải thu: Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn
bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ.Theo dõi tổng hợp và chi tiết bán hàng
ra.Theo dõi bán hàng theo bộ phận, cửa hàng, nhân viên bán hàng, theo hợp
đồng. Nhận đơn hàng từ phòng kinh doanh, viết phiếu xuất kho, hóa đơn giá trị
gia tăng, viết phiếu thu, cập nhật số liệu vào máy, kê khai thuế, theo dõi tình hình
công nợ của khách hàng
+ Kế toán công nợ phải trả: Cập nhật các hoá đơn mua hàng, bao gồm hoá đơn
mua hàng hoá và hoá đơn mua dịch vụ.Theo dõi tổng hợp và chi tiết nhập
kho.Theo dõi nhập hàng theo bộ phận.
+Kế toán quỹ tiền mặt: Có nhiệm vụ thanh toán công nợ của công ty, phản ánh
kịp thời,đầy đủ, chính xác sự vận động của vốn bằng tiền, qũy và tài khỏan tiền
gửi.
+ Kế toán ngân hàng: Theo dõi quỹ tiền công nợ ngân hàng của các khách hàng

13

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang

-907.447.


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

+ Kế toán hóa đơn: Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào,
đầu ra của từng cơ sở. Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của
toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.
+ Kế toán kho: Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và
mua hàng
- Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
- Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu
cầu), nộp về PKT-TV
- Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho
bộ phận liên quan.
- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
- Kiểm soát nhập xuất tồn kho
- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chĐp vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật
tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định
của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên
giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có
thẩm quyền
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên
bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế,
nộp về PKT-TV.
- Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.
+ Kế toán thanh toán lương: Thực hiện việc thanh toán lương, bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế… cho nhân viên trong Công ty.

14

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý kế toán

Kế toán

Kế toán
công nợ
phải thu

Kế toán
Kế toán ngân
Kế toán
Kế toán kho Kế toán quỹ
công nợ
hàng
thanh toán
tiền mặt
phải trả
Kế toán
C«ng nî
công nợ
ph¶I tr¶
phảI thu
Công nợ
KÕ to¸n
phảI trả
ng©n hµng
Kế toán
1.6. Các chính
ngânsách
hàngáp dụng tại công ty CP ĐTTM và DV Ô Tô Liên Việt.
KÕ to¸nCông tyKếáp
toándụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số
thanh to¸n
thanh toán
48/2006 BTCKế ngày
14/09 /2006 của Bộ Tài Chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
toán kho
KÕ to¸n kho
Kế toán quỹ
- Niên độtiền
kếmặt
toán: Là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết

ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
- Kỳ kế toán: Tháng, quý, năm
- Đơn vị tiền để ghi sổ kế toán là Việt Nam đồng.
Hình thức sổ kế toán: Doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng hình thức sổ:
Nhật ký chung và để thuận tiện cho việc theo dõi tình hình thực hiện các nghiệp
vụ kinh tế phát sinh đồng thời để giảm bớt công việc quá tải của phòng kế toán
15

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

vào những lúc quyết toán hay những lúc nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều doanh
nghiệp đã sử dụng phần mềm kế toán fast Fast Accouting việc sử dụng phần
mềm kế toán sẽ hạn chế được những sai sót khi thực hiện các quá trình vào sổ.
Chứng từ phát sinh hàng ngày được mã hoá và cập nhật trong menu cụ
thể, hệ thống sổ chi tiết được lưu giữ trong máy.
Quy trình xử lý số liệu của phần mềm kế toán Fast Accouting
Nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Lập chứng từ

Nhập chứng từ vào các phân hệ nghiệp vụ
sang sổ cái

Tệp sổ cái

Chứng từ kế toán

Các tệp nhật ký

Lên báo cáo

Chuyển

Sổ sách kế toán báo cáo tài

chính.
Để mã hoá doanh nghiệp dùng phương pháp đánh số lần lượt tăng dần
theo số phát sinh của các danh điểm mới bắt đầu từ 00001.
- Phương pháp kê khai và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu
trừ.
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: nguyên tắc giá gốc.
- Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường
xuyên.
- Phương pháp xác định trị giá vật tư hàng hóa xuất kho: theo phương pháp
nhập trước xuất trước
- Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng: là phương pháp
đường
thẳng.
- Hình thức tổ chức công tác kế toán: Theo hình thức tập trung
-

Phương pháp chi tiết kế toán hàng tồn kho: Theo phương pháp thẻ song
song
16

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

+ Ở kho: Thủ kho mở thẻ kho để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn từng loại
hàng hóa về mặt số lượng, hiện vật
+ Phòng kế toán: mở sổ kế toán chi tiết hàng hóa tương ứng với thẻ kho để
theo dõi tình hình nhập xuất tồn hàng hóa cả về mặt số lượng, giá trị. Cuối
tháng cộng sổ kế toán chi tiết, đối chiếu với thẻ kho về mặt số lượng, lập bảng
tổng hợp nhập xuất tồn.
Sơ đồ 2.2: Hình thức ghi sổ kế toán
Chứng từ kế hoạch

Sổ nhật ký chung
Sổ nhật ký đặc biệt

Sổ cái

Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Bảng tổng hợp chi tiết

Bảng cân đối số phát sinh

Báo cáo tài chính

Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi định kỳ hoặc cuối tháng
17

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Đối chiếu

PHẦN 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHƯC CÔNG TÁC KẾ
TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIÊN VIỆT
2.1. Tổ chức công tác kế toán và các phần hành kế toán tại công ty CP
ĐTTM và DV Ô Tô Liên Việt
2.3.1. Kế toán mua hàng
a. Các chứng từ kế toán sử dụng.
Các chứng từ vật tư bao gồm hóa đơn mua vào, giấy đi đường, chi phí vận
chuyển hàng hóa....
b. Các tài khoản sử dụng: Tài khoàn 156 “ Hàng hóa”, Tài khoàn 152 “
Nguyên vật liệu”
Tài khoản 1561 - Giá mua hàng hoá: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình
biến động của hàng hoá mua vào và đã nhập kho (Tính theo trị giá mua vào).
- Tài khoản 1562 - Chi phí thu mua hàng hoá: Phản ánh chi phí thu mua
hàng hoá phát sinh liên quan tới số hàng hoá đã nhập kho trong kỳ và tình hình
phân bổ chi phí thu mua hàng hoá hiện có trong kỳ cho khối lượng hàng hoá đã
bán trong kỳ và tồn kho thực tế cuối kỳ
c. Kế toán chi tiết hàng hóa, nguyên vật liệu: Hàng hóa mua về có thể được
nhập kho hoặc xuất bán thẳng cho khách hàng.
Giá nhập mua = giá mua ( cả VAT nếu có) + chi phí
d. Kế toán tổng hợp hàng hóa:
18

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kế toán nhập hàng vào phân hệ kế toán nhập mua nhập phiếu nhập hàng

Bảng 2.1: Kế toán nhập hàng

19

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Vào phiếu nhập mới ghi nhập hàng
20

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Bảng 2.2: Phiếu nhập mới ghi nhập hàng

21

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

VD: Ngày 6 tháng 3 năm nhập kho mặt gương Civic của Honda Mỹ Đình kế
toán kho vào phân hệ nhập mua nhập mua và ghi nợ cho Honda Mỹ Đình
Bảng 2.3: Phiếu nhập kho

22

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kế toán xuất hàng vào phân hệ kế toán bán hàng xuất phiếu xuất hàng
Bảng 2.4: Phiếu xuất

23

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Vào phiếu xuất mới ghi xuất hàng
Bảng 2.5: Phiếu xuất mới

24

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Trường CĐKTKT Trung Ương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

VD: Căn cứ phiếu xuất hàng ngày 6 tháng 3 năm 2013 xuất bán hàng cho
Huyndai Hà Tĩnh kế toán vào phân hệ kế toán bán hàng ghi xuất bán cho khách
hàng Huyndai Hà Tĩnh
Bảng 2.6: Phiếu xuất bán hàng

25

GVHD:

Sinh viên:Phan Thị Thu Trang


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x