Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (211)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

BÁO CÁO THỰC TẬP
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ VĨNH HƯNG

GVHD : TH.S HỒ XUÂN HỮU
SVTH : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
MSSV : 1112320395
LỚP : TKE-1121
KHÓA : 12
BẬC : TRUNG CẤP

Tp.Hồ Chí Minh , tháng 5 năm 2014

1


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

3


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

4


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tp.Hồ Chí Minh,ngày…….tháng…….năm 2014.
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
TH.S HỒ XUÂN DŨNG

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
5


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

6


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

7


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

8


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tp.Hồ Chí Minh,ngày……...tháng…….năm 2014
GĐ.TỪ THẾ HÀ

9


LỜI CÁM ƠN
Để thực hiện và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, em đã nhận được rất nhiều
sự giúp đỡ của quý thầy cô giáo và đồng nghiệp. Xin chân thành gởi lời cảm ơn tới:
Quý thầy cô giáo trường Đại học Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh đã hết lòng
truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian tôi học tập tại trường . Đặc biệt,
xin trân trọng gởi lời cảm ơn đến Th.s Hồ Xuân Hữu đã tận tình hướng dẫn em trong suốt
quá trình thực hiện chuyên đề.
Xin gởi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo và các anh chị em đồng nghiệp tại Công Ty
Trách Nhiệm Hữu Hạn-Thương Mại-Dịch Vụ PHÚ VĨNH HƯNG đã tạo điều kiện cho
em có cơ hội thực tập và học hỏi những kinh nghiệm thực tế tại công ty.
Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã nỗ lực cố gắng, trao đổi và tiếp thu các ý
kiến đóng góp của quý thầy cô giáo, ban lãnh đạo cùng các anh chị trong công ty và bạn
bè ; tham khảo nhiều tài liệu song cũng không thể tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận được
những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và các anh chị trong Công ty.
Em xin trân trọng cảm ơn !
Tp.Hồ Chí Minh,ngày…….tháng……..năm 2014
Sinh Viên Thực Hiện
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

10


Chữ viết tắt

Giải thích

BCĐKT

Bảng cân đối kế toán

BCKQKD

Báo cáo kết quả kinh doanh

LNTT

Lợi nhuận trước thuế

NVTX

Nguồn vốn thường xuyên

SXKD

Sản xuất kinh doanh

TSCĐ

Tài sản cố định

TSDH

Tài sản dài hạn

TSLĐ

Tài sản lưu động

TSNH

Tài sản ngắn hạn

VCSH

Vốn chủ sở hữu

VLĐ

Vốn lưu động

NSNN

Ngân sách nhà nước

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý................................................................12
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán................................................................13
11


Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ tại công ty.............................................................17
Sơ đồ 2.1 Trình tự luân chuyển chúng từ thu tiền mặt............................................20
Sơ đồ 2.2 Trình tự luân chuyển chúng từ chi tiền mặt............................................20
Sơ đồ 2.3 Phương pháp ghi chép tiền mặt...............................................................22
Sơ đồ 2.4: Trình tự luân chuyển chứng từ tiền lương..............................................36
Sơ đồ 2.5 : Trình tự luân chuyển chứng từ các khoản trích theo lương..................50
Sơ đồ 2.6: Trình tự luân chuyển chúng từ doanh thu..............................................58
Sơ đồ 2.7: Trình tự luân chuyển chứng từ chi phí...................................................93

12


CHƯƠNG I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH- TM – DV
PHÚ MỸ HƯNG

PHẦN I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH- TM – DV PHÚ
MỸ HƯNG
1. Tên gọi

Tên công ty viết bằng tiếng việt : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ PHÚ VĨNH HƯNG
Tên viết tắt của công ty : CÔNG TY TNHH-TM-DV PHÚ VĨNH HƯNG
Điện thoại: (08) 3762 0272.
Fax: (08) 3726 0973.
Mail: phumyhungcompany@gmail.com
2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty TNHH - TM - DV Phú Vĩnh Hưng được cấp giấy phép kinh doanh trên
Cơ sở pháp lý hoạt đông kinh doanh:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0311873399 do sở kế hoạch đầu tư Tp.hcm
cấp ngày 12 tháng 07 năm 2012 ( đăng ký lần đầu )
Vốn điều lệ đăng ký : 1.000.000.000 đồng
Bằng chữ : Một tỷ đồng
Công ty TNHH - TM - DV Phú Vĩnh Hưng là một đơn vị hoạt động đập lập, có con dấu
riêng và mã số thuế riêng. Công ty có quyền tự chủ về tài chính, có quyền quan hệ với
các tổ chức kinh doanh, tổ chức tài chính trong và ngoài nước.
Ban đầu công ty chuyên KD các lĩnh vực kinh doanh bán buôn máy móc , thiết bị
phục tùng máy khác , mua bán tráng ép phun nhựa…Nhưng cùng với sự phát triển đổi
mới đất nước và để thích ứng với nền kinh tế thị trường cùng với sự cạnh tranh gay gắt
thời mở cửa. Công ty đã tham gia vào môi trường kinh doanh quốc tế còn rất non yếu của
Việt Nam và trở thành một doanh nghiệp Xuất – Nhập khẩu.

13


Với sự phát triển trên, công ty ngày càng tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh
hơn và luôn nghiên cứu, đầu tư khai thác các thị trường mới, loại hình kinh doanh như:
dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu – một hình thức vận tải mới đang phát triển
theo xu thế thương mại hóa toàn cầu hiện nay.
3. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của Công ty:
3.1. Chức năng

Công ty TNHH - TM - DV Phú Vĩnh Hưngđăng ký kinh doanh các ngành như
kinh doanh bất động sản, cung cấp các dịch vụ giao nhận hàng hóa, khai báo hải quan.
Công ty cũng đang chú tâm đến việc nghiên cứu đầu tư, kinh doanh thêm các ngành nghề
khác nhằm nâng cao lợi nhuận, phát triển qui mô công ty.
3.2. Nhiệm vụ

Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh của công ty theo pháp
luật hiện hành và theo hướng dẫn của Bộ Thương Mại về thực hiện mục đích và nội dung
kinh doanh của công ty. Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng trong khu vực và trên cả
nước để tổ chức và kinh doanh có hiệu quả. Tuân thủ chính sách phát triển kinh tế, sự
điều tiết vĩ mô của Đảng và Nhà Nước.
3.3. Mục tiêu

Công ty TNHH - TM - DV Phú Vĩnh Hưngsẽ là công ty hoạt động trên nhiều lĩnh
vực và phạm vi hoạt động không chỉ dừng lại các tỉnh phía Nam mà sẽ mở rộng cung cấp
dịch vụ trên toàn quốc.
Nâng cao chất lượng cung cấp và các dịch vụ nhằm tăng tính cạnh tranh với thị
trường trong nước vốn có nhiều khốc liệt.

14


4. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty:
4.1. Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý.
Giám Đốc

Phó Giám Đốc

Phòng Kế Toán

Đội kinh
doanh

Phòng Xuất Nhập
Khẩu

(Nguồn: Tài liệu phòng kế toán)
4.2. Chức năng

Giám Đốc:
Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước toàn cán bộ
nhân viên trong công ty cũng như trước pháp luật. Giám Đốc phụ trách chung mọi hoạt
động của công ty.
Phó Giám Đốc:
Tổ chức thực hiện việc Kinh doanh, ký kết hợp đồng giao nhận với khách hàng.
Hướng dẫn, điều hành tổng thể hoạt động của các phòng ban trong công ty. Nghiên cứu,
nắm bắt thông tin thị trường và nhu cầu của khách hàng nhằm đề ra chiến lược phát triển
phù hợp cho công ty.
Phòng kế toán:

15


Là bộ phận có chức năng giúp cho Giám Đốc tổ chức quản lý hoạt động tài chính
của đơn vị. Cung cấp đầy đủ kịp thời những số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động
kinh doanh của công ty. Xây dựng kế hoạch tài chính trong các hợp đồng kinh doanh và
dự tính chi phí lợi nhuận rồi đề ra những biện pháp sử dụng một cách có hiệu quả và hợp
lý nhất. Tổ chức lập chứng từ, sổ sách xây dựng qui trình hạch toán trong công ty, ghi
chép, phản ánh chính xác, trung thực và kịp thời đầy đủ tài sản, tiền vốn và chi phí.
Phòng Xuất Nhập Khẩu:
Giúp việc trực tiếp cho Ban Giám Đốc, liên hệ mật thiết với phòng ban khác trong
việc phát triển công ty. Tiến hành thực hiện các hợp đồng, giao dịch trực tiếp với khách
hàng sau khi ký kết. Khai báo thông tin hải quan cho khách hàng khi giao nhận hàng hóa
tại các cảng như Cát Lái, Tân Cảng…
Đội kinh doanh: Tìm kiếm khách hàng và tiêu thụ hàng hóa

PHẦN 2 GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG
TY TNHH- TM- DỊCH VỤ PHÚ MỸ HƯNG
1. Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
Kế Toán Trưởng

Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán
Thanh Toán

Kế Toán
Ngân Hàng

Kế Toán
Công Nợ

16

Kế Toán
Bán Hàng


2.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

Kế toán trưởng:
Là người đứng đầu phòng kế toán của công ty. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm
chung của cả phòng, lập kế hoạch tài chính, tham gia ký kết hợp đồng kinh tế…Ngoài ra,
kế toán trưởng còn phân tích số liệu về hoạt động kinh doanh của công ty để lập báo cáo
tài chính, cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Giám
Đốc. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc và pháp luật về công việc
của cả phòng và các thông tin trên báo cáo tài chính.
Kế toán tổng hợp:
Kiểm tra, giám sát việc ghi chép sổ sách, chứng từ kế toán hàng ngày của các nhân
viên trong bộ phân KT. Kiểm tra việc thực hiện CP, thực hiện các giao dịch vay nợ, tiền
gửi, bảo lãnh, thế chấp. Theo dõi và thanh toán các khoản liên quan đến xuất – nhập
khẩu. Lập báo cáo DT KD, báo cáo tài chính hàng tháng. Theo dõi hoạt động bán hàng –
thu nợ. Hàng tuần đối chiếu sổ sách bán hàng và kho.
Kế toán thanh toán:
Hàng ngày thực hiện và nhập phiếu chi nội bộ vào hệ thống KT trên máy, quyết
toán tạm ứng cho nhân viên. Thanh toán qua ngân hàng, giao dịch với các cơ quan: Ngân
hàng, thuế… theo yêu cầu công việc.
Hàng tuần lập phiếu chi và chi trả các khoản chi đã được duyệt cho CBCNV trong
công ty, quyết toán tạm ứng, chi nội bộ với thủ quỹ. Cuối tháng khóa sổ, in sổ quỹ tiền
mặt và tiền gửi ngân hàng, lập và gửi báo cáo thống kê theo mẫu của Cục thống kê, Ngân
hàng, thuế…
Kế toán ngân hàng:
Quản lý và thực hiện các giao dịch kinh tế với ngân hàng về tiền gửi thanh toán,
chuyển ngân, các giao dịch ngoại tệ…Theo dõi các khoản thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân
hàng trong công ty, giao nhận chứng từ thu, chi và đối chiếu sổ sách tiền mặt với số tiền
tồn quỹ.
17


Kế toán công nợ:
Kiểm tra hạn mức công nợ, theo dõi và thanh toán hoa hồng, lập các bản thanh lý
hợp đồng hoặc đối chiếu công nợ, thư đòi nợ theo yêu cầu của bộ phận kinh doanh. Cuối
tuần đối chiếu công nợ, DT với kế toán bán hàng, lập báo cáo công nợ trình kế toán tổng
hợp. Cuối tháng báo cáo công nơ, tổng hợp thuế VAT.
Kế toán bán hàng:
Kiểm tra hợp đồng (biên bản giao nhận), thu tiền, viết hóa đơn, ghi sổ quỹ bán
hàng. Lập các biên bản giao hàng cho khách hàng, nhập số liệu bán hàng, liên lạc thu hồi
công nợ theo yêu cầu của kế toán công nợ và kế toán trưởng. Hàng tuần đối chiếu công
nợ, hoa hồng, doanh thu với KT công nợ (hoặc KT trưởng). Cuối tháng thực hiện khai
thuế VAT bán ra theo mẫu và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế giá trị gia tăng
(VAT).
3. Chính sách, chế độ kế toán áp dụng

Tùy vào đặc điểm, quy mô hoạt động, khối lượng các giao dịch phát sinh mà mỗi
công ty lựa chọn hình thức kế toán riêng cho mình. Là một công ty DV đang phát triển,
khối lượng dịch vụ tương đối lớn, Phú Mỹ Hưng đã lựa chọn hình thức Nhật Ký Chung.
Đồng thời kết hợp hạch toán trên phần mền máy vi tính với phần mềm kế toán UNESCO
đảm bảo việc ghi chép chính xác tình hình kinh doanh của công ty nhằm đem lại hiệu quả
cao nhất.
Công ty đang áp dụng kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số
48/2006/QĐ BCT ngày 19/04/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính. Theo đó, khi có nghiệp
vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều được phản
ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác. Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu rõ
ràng trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chữ viết trên chứng từ phải rõ
ràng, không tẩy xóa, không viết tắt. Số tiền viết bằng chữ phải đúng với số tiền viết bằng
số. Các chứng từ kế toán được lập bằng máy vi tính phải rõ ràng, cụ thể và đúng nguyên
tắc ghi nhận.
18


Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật Ký Chung:
Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký
mà trọng tâm là Nhật ký chung theo trình tự phát sinh và theo dõi nội dung kinh tế (định
khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái
theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ kế toán sau:
Sổ nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt. Sổ cái. Các sổ thẻ kế toán chi tiết.
Hình thức tổ chức kế toán tại công ty:
Niên độ kế toán tại CTy bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép là Việt Nam Đồng (VNĐ). Khi có nghiệp vụ
kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ thì sẽ được chuyển đổi thành Việt Nam Đồng theo tỷ giá
bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch do Ngân Hàng Nhà Nước công
bố.
Ngôn ngữ sử dụng trong ghi chép kế toán là tiếng Việt.
Công ty áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

19


Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tại công ty:
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ tại công ty

Chứng từ gốc

Sổ chi tiết các tài
khoản
Nhật ký chung

Bảng tổng hợp chi

Sổ cái

tiết

Bảng cân đối số phát
sinh

Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán

Ghi chú:

Ghi hàng ngày.
Định kỳ đối chiếu
Đối chiếu.
20


Trình tự ghi sổ:
Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết
ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật
ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp.
Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký
chung, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán có liên quan.
Trường hợp đơn vị mở các Sổ Nhật ký đặc biệt thì hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ
được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào Sổ Nhật ký đặc biệt liên quan.
Định kỳ (3,5,10…ngày) hay cuối tháng, tùy khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp
từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi
đã loại trừ số trùng lặp do nghiệp vụ được ghi đồng thời vào sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).
Cuối thàng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập bảng cân đối phát sinh.
Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi
tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. Về
nguyên tắc, tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên bảng cân đối phải bằng
Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký
chung và sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt)
cùng kỳ.

21


CHƯƠNG 2 : CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

PHẦN 1 : KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
I. GIỚI THIỆU CÁC LOẠI VỐN BẰNG TIỀN TẠI ĐƠN VỊ

*Vốn bằng tiền của công ty bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng (hiện tại
công ty chỉ quan hệ với các ngân hàng công thương ), các công ty tài chính, tiền mặt tại
ngân hàng bao gồm tiền Việt Nam và ngân phiếu do ngân hàng nhà nước Việt Nam, hiện
nay tiền mặt tại quỹ chỉ có tiền Việt Nam không có ngoại tệ.
*Ý nghĩa vốn bằng tiền : Vốn bằng tiền đóng vai trò quan trọng đối với công ty, nó
là mạch máu lưu thông của các doanh nghiệp mới duy trì, có nó doanh nghiệp mới duy trì
được hoạt động của công ty đồng thời thực hiện quy trình tái sản xuất mở rộng đặc biệt
với các đặc thù của công ty thì cần một lượng lớn vốn
*Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền
Hạch toán vốn bằng tiền trong công ty có nhiệm vụ phản ánh kịp thời, đầy đủ,
chính xác số liệu có và tình hình biến động tăng giảm của tiền mặt tại quỹ, tại ngân hàng,
theo dõi từng khoản thu, chi hàng ngày của công ty, kiểm tra sổ sách đối chiếu lượng tiền
tại quỹ với sổ sách kế toán cũng như giữa công ty với ngân hàng liên quan từ đó có
những biện pháp điều chỉnh, xữ lý kịp thời
1- Kế toán tiền mặt
a) Chứng từ sử dụng

Đối với tiền mặt là phiếu thu, phiếu chi

22


b) Trình tự luân chuyển chúng từ

Sơ đồ 2.1 Trình tự luân chuyển chúng từ thu tiền mặt
Tiền nhập quỹ
(1)

Người nộp
tiền

Kế toán thanh
toán (KTTT)

(2)

Kế toán
trưởng

(4)
Thủ quỹ

(1) Người nộp tiền mang theo đầy đủ chứng từ gốc đến gặp KTTT đề nghị nộp tiền.
(2) Sau khi KTTT kiểm tra các chứng từ, lập phiếu thu viết thành 3 liên đặt giấy than ghi một
lần và ghi rõ số tiền nộp, ký và chuyển toàn bộ chứng từ cho kế toán trưởng.
(3) Sau khi kế toán trưởng kiểm tra và ký duyệt, chuyển chứng từ gốc và phiếu thu cho thủ
quỹ làm thủ tục nhập quỹ.
(4) Thủ quỹ kiểm tra, ghi đủ số tiền và ký. Phiếu thu được lập thành 3 liên: liên 1 lưu tại nơi
lập phiếu, liên 2 giao cho người nộp tiền, liên 3 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ. Cuối ngày, thủ quỹ
chuyển toàn bộ chứng từ kèm theo chứng từ gốc cho KTTT ghi sổ kế toán.
* Chi quỹ tiền mặt

Sơ đồ 2.2 Trình tự luân chuyển chúng từ chi tiền mặt

Người nộp
tiền

Kế toán thanh toán
(KTTT)

Kế toán
trưởng
(3)

Thủ quỹ

Giám đốc

23


(1) Người nhận tiền mang theo đầy đủ chứng từ gốc đến gặp KTTT đề nghị nhận tiền.
(2) Sau khi KTTT kiểm tra các chứng từ, khi chứng từ đã hợp lý, hợp lệ rồi thì KTTT lập
phiếu chi, viết thành 3 liên đặt giấy than viết một lần, ghi đầy đủ nội dung trong phiếu, ký và
chuyển toàn bộ chứng từ cho kế toán trưởng.
(3) Sau khi kiểm tra chứng từ và ký, kế toán tưởng chuyển cho giám đốc.
(4) Sau khi giám đốc ký, chuyển cho thủ quỹ.
(5) Thủ quỹ kiểm tra, ghi đầy đủ số tiền và ký, người nhận liểm tra, ghi nhận đủ tiền và ký.
Phiếu chi được lập thành 2 liên: liên 1 lưu tại nơi lập phiếu, liên 2 giao cho thủ quỹ dùng để ghi
sổ quỹ. Cuối ngày thủ quỹ chuyển toàn bộ chứng từ kèm theo chứng từ gốc cho KTTT để ghi sổ
kế toán.
c)Phương pháp kế toán chi tiết tiền mặt tại quỹ

* Tài khoản sử dụng : Để hạch toán tài khoản tiền mặt kế toán sữ dụng tài khoản 111
“tiền mặt”
*Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty
- Sổ quỹ tiền mặt
- Bảng kê chứng từ ghi Nợ-Có Tk111
- Chứng từ ghi sổ
- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
- Sổ cái

24


Sơ đồ 2.3 Phương pháp ghi chép tiền mặt

-Sổ quỹ
-Sổ

Chứng từ gốc
- Phiếu thu
- Phiếu chi
- Giấy báo nợ
- Giấy báo có
- Biên bản kiểm kê quỹ
- Ủy nhiệm thu, ủy nhiệm

Nhật ký chung

Sổ cái
TK 111,112

Sổ chi tiết
TK 111,112

Bảng tổng hợp chi
tiết
TK 111,112

Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Kiểm tra, đối
Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán ghi vào nhật ký chung , đối
với các nghiệp vụ phát sinh nhiều, số lượng chứng từ lớn, từ chứng từ gốc lập bảng
tổng hợp chứng từ gốc trước khi lập chứng từ ghi sổ. Đối với, các đối tượng cần
theo dõi chi tiết, căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế
phát sinh vào trong sổ, thẻ chi tiết có liên quan. Sau đó,định kỳ,sổ nhật ký chung
được sử dụng để ghi vào sổ cái. Cuối tháng, kế toán tổng hợp cộng các bảng kê,
lấy số liệu vào nhật ký chung; sau đó, ghi vào sổ cái và cộng các sổ thẻ chi tiết để
lên bảng chi tiết đối chiếu với sổ cái. Sau khi đối chiếu đúng, từ sổ cái kế toán lập
bảng cân đối kế toán và các báo cáo tài chính.
d) Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp

Nhập quỹ tiền mặt
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x