Tải bản đầy đủ

kinh doanh nhà hàng cô quỳnh

Quản Trị Kinh Doanh Nhà Hàng

GV: Th s. Hồ Th ị Nh ư Quỳ n h
Trần Lê Khánh514404006

Trần Đức Lâm514404008


Đề bài: Quá trình tổ chức phục vụ bữa tiệc trong kinh
doanh nhà hàng tại Hà Nội


Xây dựng thực đơn, danh mục đồ uống


CÁC BƯỚC TỔ
CHỨC PHỤC

Tổ chức cung ứng hàng hóa, nguyên vật liệu.

VỤ TIỆC
TRONG NHÀ
HÀNG

Tổ chức sản xuất

Tổ chức phục vụ


Xây dựng thực đơn ăn uống.


Xác định thực đơn
căn cứ vào

* Tính chất, đặc

* Hình thức tổ

* Đặc điểm,

chức phục vụ

tính chất món
ăn

* Thời gian
phục vụ

điểm món ăn,
yêu cầu phục vụ
thực đơnXây dựng danh
mục đồ uống


Thực đơn dễ hiểu, từ ngữ
chính xác


Tổ chức cung ứng hàng hóa


Tổ chức nhập hàng hóa,
nguyên liệu

Thực hiện nguyên tắc giao nhận, phải có bên

Phải thực hiện các thủ tục hành chính có hóa

giao, bên nhận, kế toán theo dõi

đơn, chứng từ, phiếu nhập theo đúng quy định
của từng cơ sở.


Phải đảm bảo
các yêu cầu về
thương phẩm

Sắp xếp đúng
loại thực

Bảo

nguyên tắc kế toán:
quản lí chứngsổ

phẩm trong
kho

Phải đảm bảo các

quản

Theo dõi chất
lượng của sản
phẩm

sách


Tổ chức sản xuất


Nguyên liệu
sạch

Chế biến theo

Thực phẩm

tiêu chuẩn an

luôn tươi

toàn thực phẩm

Sơ chế
sạch


Kiểm định chất lượng
thành phẩm đồ uống
Tổ chức pha chế, cung
ứng

Chuẩn bị cơ sở vật chất
kĩ thuật, nguyên liệu,
Tổ chức đặt mua

nhiên liệu và các điều

hàng hóa, nguyên

kiện cần thiết khác sẵn

liệu cho bộ phận

sàng cho pha chế phục

pha chế

vụ

trước khi mang đến
phục vụ khách


Tổ chức phục vụ


Chuẩn bị phục vụ

Kiểm tra

Đón tiếp khách

Thanh toán, tiễn
khách và thu dọn

Phục vụ khách


1. Chuẩn bị phục vụ

•Chuẩn bị phòng ăn
•Kê xếp bàn ghế
•Chuẩn bị phương tiện và dụng cụ phục vụ
•Đặt bàn
•Chuẩn bị phục vụ
Kiểm tra trước khi phục vụ2. Đón tiếp khách

Đón tiếp khách
Đón tiếp khách là công việc khởi đầu cho quá trình
phục vụ khách. Tổ chức đón tiếp khách ân cần, chu
đáo, lịch sự sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với khách.
Nội dung cơ bản của công tác đón tiếp khách:

•Xác định hình thức đón tiếp
•Chuẩn bị đón tiếp
Thể hiện kĩ năng đón tiếp


3. Tổ chức phục vụ

Tổ chức phục vụ
Việc tổ chức phục vụ cần được thực hiện theo sự phân công
nhiệm vụ trước đó và mỗi nhân viên cũng như người quản lí cần
thực hiện các công việc sau:

•Điều hành phục vụ theo qui trình đã thống nhất
•Chỉ đạo nghiệp vụ
Giải quyết các vấn đề có liên quan.


4. Thanh toán và tiễn khách

Thanh toán, tiễn khách và thu dọn

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn này người
quản lí cần phải:

•Tổ chức thanh toán, tiễn khách
•Tổ chức các hoạt động sau phục vụ
•Các hoạt động như giúp khách lấy xe, thu dọn lại sau
khi khách về


Thực đơn 1= 1.200.000 ( vnd )

Thực đơn 2 = 1.000.000 (vnd)

1. Súp cua nấm

1. Súp gà ngô non

2. Nộm hoa chuối tôm thịt

2. Nộm su hào bò khô

3. Nem hải sản

3. Nem Thắng Lợi

4. Tôm he nướng

4. Tôm chao cánh én

5. Cá quả sốt ngũ liễu

5. Cá quả tẩm vừng rán

6. Gà hấp lá chanh

6. Gà hấp lá chanh

7. Rau xào ngũ sắc

7. Ngồng cải xào Lạng Sơn

8. Canh bóng thập cẩm

8. Canh bóng thập cẩm

9. Xôi gấc

9. Xôi Hoàng phố

10. Cơm tám

10. Cơm tám

11. Quýt ngọt

11. Quýt miền

12. Đồ uống: bia Hà Nội + nước ngọt

12. Đồ uống: bia Hà Nội + nước ngọt


Cảm ơn Cô Và Các Bạn
Đã Lắng Nghe!!! Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×