Tải bản đầy đủ

vật lý 10 :bài 52 Sự dãn nở vì nhiệt chất rắn

Bạn có tin không việc Tháp Eiffel có thể
lớn lên ?????????

Câu hỏi mở đầu


Trên thực thế các phép đo vào ngày
1/1/1890 và 1/7/1890 cho thấy,trong vòng 6
tháng tháp đã cao hơn 10 cm.! Tại sao lại
như vậy? 


BÀI 52

 Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Nhóm 3 – Lớp 10A6


 Bài 52 : Sự nở vì nhiệt của chất rắn 


Mục lục


Sự nở dàiSự nở thể tíchỨng dụng sự nở nhiệt của chất
rắn trong đời sống


 Bài 52 : Sự nở vì nhiệt của chất rắn 
Là sự tăng kích thước của vật rắn
theo một phương đã chọn
Khái niệm :

1. Sự nở dài

Ví dụ : sự tăng chiều dài của thanh
ray đường sắt khi trời nóng

Thí nghiệm về sự nở
dài chất rắn


THÍ NGHIỆM
Sự nở dài chất rắn


 Bài 52 : Sự nở vì nhiệt của chất rắn 
Là sự tăng kích thước của vật rắn
theo một phương đã chọn
Khái niệm

1. Sự nở dài


Ví dụ : sự tăng chiều dài của thanh
ray đường sắt khi trời nóng
Thí nghiệm về sự nở
dài chất rắn

Biểu thức xác định độ
nở dài của vật rắn
Δl=l – lo=αloΔt

lo: chiều dài ban đầu của vật rắn
l: chiều dài sau khi giãn nở vì nhiệt của
vật rắn
α: hệ số nở dài phụ thuộc vào bản chất
của vật rắn
Δt=t2 – t1: độ tăng nhiệt độ của vật
rắn
Δl: độ nở dài của vật rắn


 Bài 52 : Sự nở vì nhiệt của chất rắn 
Thí nghiệm về sự nở khối

2 . Sự nở thể tích (
nở khối )


Thí nghiệm về
sự nở khối


 Bài 52 : Sự nở vì nhiệt của chất rắn 

Thí nghiệm về sự nở khối

Khái niệm

Là sự sự tăng thể tích của
vật rắn khi nhiệt độ tăng 

2 . Sự nở thể tích (
nở khối )

Biểu thức độ nở
khối của vật rắn

ΔV=V – Vo=β.VoΔt=3αΔt

Vo: thể tích ban đầu của vật rắn
V: thể tích sau khi giãn nở vì
nhiệt của vật rắn
β=3α: hệ số nở khối phụ thuộc
vào bản chất của vật rắn
Δt=t2 – t1: độ tăng nhiệt độ của
vật rắn
ΔV: độ nở khối của vật rắn


 Bài 52 : Sự nở vì nhiệt của chất rắn 

Trong ngành giao thông vận tải đường sắt

3. Ứng dụng sự nở
nhiệt của chất rắn
trong đời sống
Tạo băng kép dùng làm rơ le điều nhiệt bàn là

Lắp đặt ống khí trong nhà máy


Để khắc phục hiện tượng biến dạng nhiệt của
vật rắn theo thời tiết, trên các đường ray
thường bố trí các khe hở để thanh ray có thể
giãn nở vì nhiệt mà không làm cong vênh
đường ray.


Bàn là điện tự động tắt khi đủ nóng là vì
khi đủ nóng, băng kẹp cong lên phía trên,
đẩy tiếp điểm lên, làm ngắt mạch điện.


ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT


CHỐT LẠI VẤN ĐỀSự nở dàiSự nở thể tíchỨng dụng sự nở nhiệt của chất
rắn trong đời sống


Câu 1. Chọn phương án trả lời sai:
A) Chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.
B) Quả cầu nóng lên, thể tích quả cầu tăng.
C) Quả câu nóng lên, khối lượng của quả cầu không
đổi.
D) Nung nóng một vật rắn, khối lượng riêng tăng.


Câu 2. Độ nở dài của vật rắn không phụ thuộc
vào:
A) Nhiệt độ của vật
B) Bản chất của vật
C) Độ tăng nhiệt độ của vật
D) Chiều dài của vật


Câu 3. Hiện tượng nào sau đây do sự nở nhiệt gây
ra
A) Thanh kim loại bị kéo dãn
B) Thanh kim loại bị co dãn
C) Cốc thủy tinh vỡ khi rót nước nóng vào
D) Nước đọng lại bên ngoài cốc nước đá


Câu 4. Hệ số nở dài của chất rắn phụ thuộc vào
A) Bản chất của chất làm thanh
B) Chiều dài ban đầu của vật
C) Cả hai ý trên đều sai
D) Cả hai ý trên đều đúng


Câu 5. So sánh sự nở dài của nhôm, đồng và sắt
bằng cách liệt kê chúng theo thứ tự giảm dần của
hệ số nở dài. Phương án nào sau đây là đúng?
A. Nhôm , đồng , sắt.
B. Sắt , đồng , nhôm.
C. Đồng , nhôm , sắt.
D. Sắt , nhôm , đồng.


Câu hỏi mở đầu

àm
l
l
e
f
f
i
E
p
á
th
o
d
Vào mùa hạ ,
n

g
n
ă
t

đ
t

i
h
n
bằng thép và khi
áp “
h
t
)
t

i
h
n
ì
v
a
r
thì ( thép nở
lớn lên “


Cảm ơn thầy và các
bạn đã lắng nghe phần
thuyết trình nhóm 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×