Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
ÔN tập TOÁN 9 tự soạn - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

ÔN tập TOÁN 9 tự soạn

ÔN TẬP TOÁN 9
Dạng 1. Tính giá trị biểu thức.

Dạng 2. Rút gọn biểu thức.

Dạng 3. Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai

Dạng 4. Giải hệ phương trình

Dạng 5. Phương trình bậc hai và hệ thức Vi-Ét

Dạng 6. Giải phương trình vô tỷ

Dạng 7. Chứng minh BĐT và bài toán tìm cực trị

Dạng 8. Chứng minh hình học

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×