Tải bản đầy đủ

gia vị và phụ gia

GIA VỊ


Phụ gia
làm bóng, tạo dai, tăng vị ngọt

Sorbitol
 Chất chống vi sinh vật
 Chất chống oxi hóa
 Phụ gia tạo cấu trúc
 Phụ gia tạo màu


CHẤT CHỐNG VI SINH VẬT
 Acid benzoic C6H5COOH và Natri benzoat C6H5COONa
làm ức chế quá trình hô hấp của tế bào
 Nitrit
Tiêu diệt vi sinh vật, làm tăng khả năng tạo màu, tạo
mùi và làm tăng cấu trúc của thực phẩm.
 Nisin
bảo quản

 Acid sorbic (C5H7COOH)
Ngăn cản sự phát triển của tế bào dinh
dưỡng và ngăn cản sự tạo thành bào tử.


 Chất chống oxi hóa
Acid hoặc muối và ester của chúng, ví dụ: acid citric, acid
ascobic… Các hợp chất phenol tự nhiên hoặc tổng hợp, Butyl
hydroxyanisol (BHA), Butyl hydroxytoluen (BHT), tert- butyl
hydroquinon (TBHQ)
 Phụ gia tạo cấu trúc
Polyphosphate
Có tác dụng hoạt hóa protein trong thịt
 Phụ gia tạo màu
 Anthocyanin là các chất màu đỏ và màu xanh lam.
 Carotenoide là chất màu vàng, vàng da cam, vàng đỏ
 Betalain có màu đỏ đến đỏ sậm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×