Tải bản đầy đủ

Những vấn đề về phạt hợp đồng

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Môn: Luật Kinh tế

Nhóm 7 – QTKD2-K6


Chủ đề: Những vấn đề về phạt hợp đồng.


1. Phạt hợp đồng là gì?Là loại chế tài tiền tê được áp dụng khi có hành vi vi phạm hợp đồng mà không
cần tính đến việc thiệt hại xảy ra hay chưa.Đây là hình thức mang tính trừng phạt, phòng ngừa vi phạm xảy ra2. Phạt hợp đồng được áp dụng khi nào?Khi các bên có thỏa thuận với nhau trong hợp đồng.Nếu không có thỏa thuận trong hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lựa chọn
các chế tài khác.Phạt hợp đồng có thể đi kèm các chế tài khác


 Trong quan hệ hợp đồng, mức độ thiệt hại cũng ảnh hưởng tới việc áp dụng chế
tài phạt hợp đồng dựa vào mức độ vi phạm để xác định mức phạt hợp đồng.


Câu hỏi: Mức phạt vi phạm hợp đồng có phải do các bên tự thỏa thuận hay không? Nếu có thì mức phạt này
chiếm không quá bao nhiều phần trăm giá trì hợp đồng bị vi phạm?

Đáp: Do các bên tự thỏa thuận – không quá 8%
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×