Tải bản đầy đủ

Vụ việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, thi công xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ TP HCM

LUẬT KINH TẾ
BÁO CÁO THỰC TẾ TÒA ÁN


QUÁ TRÌNH THU THẬP
CÁC PHIÊN XÉT XỬ BỊ TẠM HOÃN
Ngày 15/3 vụ án giữa
Ngày 1/3 vụ án
1
công ty Kỹ Nghệ và
của công ty BETA
công ty VIHANO

4
Ngày 8/3 vụ án giữa
công ty Duy Khải và
công ty Equipment


2
3

Ngày 2/3 vụ án
của công ty cho
thuê tài chính II


QUÁ TRÌNH THU THẬP
CÁC PHIÊN XÉT XỬ BỊ TRÙNG
Ngày 29/1 vụ án tranh chấp
nội bộ trong công ty Viễn
Đông Nghĩa Thành
Ngày 15/3 vụ án giữa công ty
Thanh Xuân và HDTD
Ngày 18/3 vụ án giữa công ty
Việt Phú và công ty Thái Sơn


TÓM TẮT VỤ ÁN
CNI và
PVE kí hợp
đồng
26/4/11
26/2/11

Kí tiến độ
mới tăng
thêm 125
ngày

CNI hoàn
tất trả mặt
bằng
2/8/11

16/7/11
Giao nhận
mặt bằng
để thi côngCNI gởi công
văn yêu cầu
PVE trả tiền
26/12/11

8/8/11
Quyết định
thanh lí
hợp đồng

30/12/11
Họp
thanh lí

PVE phạt CNI vi
phạm tiến độ,
chất lượng

CNI yêu cầu
PVE trả lãi
chậm thanh
toán

Hòa giải
tại tòa

Chính thức
xét xử

17/1/12

19/1/12

15/4/15

3/11/15


TÓM LƯỢC BẢN ÁN SƠ THẨM

Hợp đồng có hiệu lực
Quan hệ tranh chấp: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
Tranh chấp còn thời hiệu và thuộc thẩm quyền giải quyết của
TAND quận Bình Thạnh
Thời gian thi công, chất lượng thi công, tiền lãi thanh toán
Chấp nhận yêu cầu của công ty TNHH Công Nghiệp
Tổng công ty tư vấn thiết kế Dầu Khí phải nộp án phí sơ thẩm
Các bên có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày


TÓM LƯỢC PHIÊN TÒA PHÚC THẨM
Buổi xét xử thứ nhất
1.Thủ tục bắt đầu phiên tòa
2.Xét hỏi
Buổi xét xử thứ hai
1.Thủ tục bắt đầu phiên tòa
2. Tranh luận
3. Tuyên xử
Sau khi xem xét đầy đủ các chứng cứ, HĐXX nhận
thấy kháng cáo của bị đơn là không có cơ sở, tuyên
bố không chấp nhận yêu cầu kháng cáo


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phiên sơ thẩm
+ Điều 29, Điều 33, Điều 35, Điều 159, Điều 412 của Bộ luật tố
tụng dân sự 2004 - sửa đổi bổ sung năm 2015.
+ Điều 290, 305 Bộ luật dân sự 2005 và Điều 55, 306 Luật thương
mại 2005 và các điều khoản trong hợp đồng.
+ Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày
27/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Phiên phúc thẩm
*Ngày 8/3/2016:
Điều 66, 72 của Luật Đấu thầu 2013, khoản 5 Điều 16 Nghị định
37/2015 ngày 22/4/2015 của Chính phủ.
*Ngày 11/3/2016:
Bổ sung Điều 275, Điều 331 Bộ luật tố tụng dân sự 2004, Điều 16,
Điều 27 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 27/05/2010.


NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1

Còn vướng mắc khi áp dụng Luật

2

Xét xử công khai  ảnh hưởng đến DN

3

Xét xử nhiều cấp  mất thời gian, tiền
bạc

4

Văn bản Luật còn chưa cụ thể, đầy đủ

5

Còn nặng về hình thứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×