Tải bản đầy đủ

Bài tập luật kinh tế

NHÓM 8
II.CÂU HỎI ỨNG DỤNG
Ý 1)Công ty TNHH An Hải (tỉnh H) kí hợp đồng bán cho DNTN chuyên kinh
doanh xe máy Bình Minh,(tỉnh D) một lô hàng xe máy trị giá 2 tỷ đồng, theo tiêu
chuẩn chất lượng đã đăng ký. Hàng được giao làm 2 đợt:
Đợt 1: Ngày 10/3/2014, số lượng 50 xe
Đợt 2: 25/3/2014, Số xe máy còn lại
Số hàng đợt một hai bên đã giao nhận và thanh toán đầy đủ. Số hàng Đợt 2 công ty
An Hải đã không giao hàng theo thoả thuận, lý do vì dây chuyền sản xuất gặp sự
cố về kĩ thuật nên không thể giao hàng được và đề nghị doanh nghiệp cho thêm 2
tháng nữa để khắc phục sự cố máy móc. Bên doanh nghiệp chấp nhận và yêu cầu
công ty phải giảm giá 5% trên giá trị lô hàng chậm giao. Công ty không chấp nhận
yêu cầu đó vì cho rằng đó là lỗi khách quan. Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh đã
yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
a. Hợp đồng trên thuộc loại hợp đồng gì? tại sao?
b. Bên nào đúng bên nào sai? tại sao?
c. DNTN Bình Minh có đủ căn cứ để áp dụng trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
TM không? Tại sao?
d. Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?
e. Hướng giải quyết như thế nào?
Ý 2) Ngày 10/3/2000 công ty TNHH Sao Mai (bên A) chuyên kinh doanh lương

thực kí hợp đồng thương mại số 52/HĐTM bán cho doanh nghiệp tư nhân thương
mại Minh Phương (bên B) số lượng 1000 tấn gạo chất lượng rõ ràng theo thoả
thuận. Trị giá hợp đồng là 4 tỷ VNĐ. Hai bên thoả thuận hàng sẽ được giao vào các
ngày từ 20 đến 25 tháng 4 tại kho chính của doanh nghiệp tư nhân thương mại
đồng thời bên B phải ứng trước cho bên A số tiền là 15% giá trị hợp đồng vào ngày
16/3.
Mặc dù đã ứng trước cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Mai. Nhưng do giá gạo
có chiều hướng xuống giá. Doanh nghiệp tư nhân thương mại đã đề nghị hủy bỏ
hợp đồng đã đăng kí với công ty TNHH. Đồng thời bên B yêu cầu bên A trả lại
toàn bố số tiền đã ứng và số lãi suất theo mức lãi suất cho vay của ngân hàng Công
Thương Việt Nam.


Công ty TNHH Sao Mai đã không chấp nhận yêu cầu của Doanh nghiệp tư nhân
thương mại và làm đơn khởi kiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời
đòi phạt bội ước 400 triệu đồng.
Bằng quy định của pháp luật hiện hành anh chị hãy trả lời
a. Yêu cầu của các bên có đúng không? vì sao?
b. Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết?
c. Hướng giải quyết như thế nào?
TRẢ LỜI
Câu 1
a)Hợp đồng trên là hợp đồng thương mại vì:


Đó là sự thỏa thuận của công ty TNHH An Hải và DNTN bằng văn bản hợp
đồng để thực hiện hoạt động trao đổi hàng hóa cụ thể ở tình huống này
là(Kinh doanh xe máy) cùng chung một mục đích là lợi nhuận
Về chủ thể:Công ty TNHH An Hải kí hợp đồng với DNTN chuyên kinh
doanh xe máy Bình Minh
Về mục đích:Mang lại lợi nhuận cho 2 bên
Về hình thức:Hợp đồng thương mại được thể hiện bằng văn bản trong tình
huống này là hợp đồng bán xe máy
Đối tượng của hợp đồng kinh doanh xe máy Bình Minh
Số lượng,chất lượng:Số lượng là sự thỏa thuận của 2 bên 1 lô hàng xe máy
theo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng kí.Số lượng và chất lượng sản phẩm đều
đạt yêu cầu của bên DNTN
Giá của lô hàng đó có trị giá 2tỷ đồng
Phương thức thanh toán 2 bên tự thỏa thuận cách thanh toán với nhau
Thời hạn:Ngày 10/03/2014 số lượng 50 xe.Đợt 2:25/03/2014 số xe máy còn
lại theo như hợp đồng đã kí kết giữa 2 bên
Địa điểm:DNTN chuyên KD xe máy Bình Minh(tỉnh D)
Phương thức thực hiện hợp đồng gồm phương thức nghiệm thu,giao nhận
hàng hóa….của 2 bên
Quyền,nghĩa vụ các bên:Các bên thỏa thuận rõ về quyền và nghĩa vụ nhưng
không trái pháp luật,đạo dức xã hội và những nghành nghề kinh doanh pháp
luật cấm
Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng:các bên thỏa thuận với nhau hoặc ko thỏa
thuận với nhau thì áp dụng qui định của pháp luật nếu 1 hoặc các bên vi
phạm hợp đồng
Phạt vi phạm hợp đồng:Có thể thỏa thuận giữa 2 bên nếu thỏa thuận ko
thành công thì áp dụng qui định của pháp luật như tạm ngừng,đình chỉ thực
hiện hợp đồng,hủy bỏ hợp đồng
Ở trên là lí do vì sao hợp đồng của công ty TNHH An Hải(tỉnh H) và DNTN
chuyên kinh doanh xe máy Bình Minh (tỉnh D)là hợp đồng thương mại,nó
mang đầy đủ nội dung của hợp điồng thương mạitheo (LTM) Điều 37. Thời hạn giao hàng

b)

1. Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp
đồng.
2. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời
điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào
trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua.
3. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải giao
hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng.
Từ đó cho thấy bên công ty An Khánh sai vì đã không giao hang đúng thời điểm đã
thỏa thuận trong hợp đồng.


Theo ( LTM) Điều 56. Nhận hàng

Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thoả thuận và thực hiện những công việc hợp
lý để giúp bên bán giao hang
Từ đó,cho thấy DNTN cũng sai vì do công ty AN KHÁNH mắc lỗi khách
quan,không cố ý vi phạm hợp đồng.Nên trong trường hợp này bên DNTN cần phải
hiểu và giúp công ty An Khánh nhanh chóng giao hang,mặt khác trong hợp đồng
không nói rõ là nếu vi phạm sẽ bị trừ 5% số tiền của lô hàng đó trong hợp đồng .
c) DNTN Bình Minh không đủ căn cứ để áp dụng trách nhiệm do vi phạm hợp
đồng TM vì:
+Rủi ro xảy ra là ngoài ý muốn.Đây là lỗi khách quan .Do đó không thể coi bên
mua đã thực hiện 100% nghĩa vụ của hợp đồng để buộc bên bán phải thực hiện
100% nghĩa vụ đã cam kết.
+ Ngoài ra trong hợp đồng không nói rõ là nếu vi phạm sẽ bị trừ 5% số tiền của lô
hàng đó trong hợp đồng .
c)Tòa án có thẩm quyền giải quyết cấp: huyện,tỉnh.


d)

a)

b)

c)

Cách giải quyết đưa ra là :2 bên thương lượng lại mức bồi thường cho
DNTN sao cho phù hợp với pháp luật.
Câu 2
Yêu cầu của các bên không đúng vì:
-Bên b không thực hiện đúng theo những điều quy định trong hợp đồng. Mà
lại đơn phương hủy bỏ hợp đồng không được sự đồng ý của công ty TNHH
nên cũng coi là phá vỡ hợp đồng
-Bên b đã vi phạm hợp đồng nên cũng không có quyền yêu cầu bên a trả lại
số tiền đã ứng và số lãi suất theo mức lãi suất cho vay của ngân hàng công
thương vn
-Bên a có quyền khởi kiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải
tuân thủ những điều khoản trong hợp đồng và trong bộ luật thương mại về
bồi thường hợp đồng khi có một bên vi phạm,chư không thể đòi bội ước
400triệu từ bên b đượcvì theo mức phạt vi phạm là không quá 8% tổng giá
trị mà ở đây công ty TNHH đòi bồi thường 400 triệu là 10% vượt quá quy
định .
Tòa án có thầm quyền giải quyết như:tòa án nhân dân cấp huyện, tòa án
nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân tối cao, tòa án theo sự lựa chọn của
nguyên đơn.

Hướng giải quyết TH1:2 bên cùng thỏa thuân lại để cả 2 bên đều ko bị tổn
thất.
TH2:Nếu 2 bên không tự giải quyết được thì đưa ra tòa để
tòa xét xử .
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×