Tải bản đầy đủ

tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5 6 tuổi

Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

I. Phần mở đầu:
1. Lý do chọn đề tài.
Là người am hiểu sâu sắc và có lòng tin mãnh liệt vào phương pháp bảo vệ
sức khoẻ bằng tập luyện thể dục thể thao, Bác Hồ khuyên mỗi người dân: “Mỗi
ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập, khí huyết lưu thông,
tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe…". Điều Bác nói cách chúng ta hơn nửa
thế kỷ này lại rất gần với định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế thế giới ngày
nay “Sức khoẻ là một trạng thái hoàn toàn thoải mái cả về thể chất, tinh thần và
xã hội, chứ không phải là không có bệnh tật hay tàn phế". Bác Hồ là một minh
chứng về một tấm gương luôn xem việc rèn luyện là lẽ sống, là điều hiển nhiên.
Từ khi lọt lòng cho đến lúc trưởng thành ai cũng được giao tiếp và vận
động, giao tiếp là hoạt động vô cùng quan trọng giúp con người hoàn thiện nhân
cách, còn vận động tập luyện thể dục để tăng cường sức khỏe và các tố chất, kỹ
năng trong cuộc sống cũng như trong học tập, chính vì lẽ đó mà hoạt động phát
triển thể chất trở thành môn học được xem là quan trọng trong nhà trường, vì nó
giúp cho các cháu mầm non – những chồi non đất nước được luyện tập và vui
chơi giải trí. Đồng thời thể dục không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày, vì thể
dục không những giúp cho các cháu trong trường mầm non mà còn giúp cho mọi
người, mọi lứa tuổi trong xã hội tăng cường sức khỏe.

Các hoạt động trong trường mầm non có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát
triển của trẻ, đặc biệt là hoạt động giáo dục thể chất. Hoạt động giáo dục thể chất
giúp trẻ phát triển thể lực tốt, có một cơ thể khỏe mạnh hài hòa, cân đối. Đây là
một trong những nhiệm vụ quan trọng của gia đình và nhà trường. Bên cạnh đó
giáo dục không chỉ hoàn thành việc đào tạo những con người thích ứng với xã
hội mà còn đào tạo ra những con người đủ phẩm chất và trí tuệ, thể lực để đón
đầu sự phát triển của xã hội.
Trong những năm gần đây, hoạt động giáo dục thể chất chưa mang lại hiệu
quả cao. Cô giáo truyền tải kiến thức một chiều, trẻ lĩnh hội mà không có sự
tương tác, trẻ không phải là chủ thể của hoạt động, không đảm bảo quan điểm
1

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Ở lứa tuổi này, cơ thể trẻ đang trong giai đoạn
phát triển và hoàn thiện dần. Vì thế cơ thể trẻ còn non yếu dễ bị phát triển lệch
lạc và mất cân đối. Do vậy trẻ chỉ có thể phát triển tốt nếu như được chăm sóc
một cách hợp lý.
Chính vì những lý do trên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: "Một số biện pháp
tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi” tại lớp Lá 2
trường Mầm non Cư Pang, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.
Mục tiêu:
- Giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ, thông qua các hoạt động: đi, chạy,
nhảy, bò, trườn, trèo, tung, ném, bắt... để trẻ có nhiều cơ hội để luyện tập vận
động hình thể và sự dẻo dai, khéo léo của cơ thể.
- Hình thành cho trẻ sự chính xác nhanh nhẹn và không sai phương pháp
khi hoạt động thể dục thể chất để cơ thể khỏe mạnh hơn, đẹp hơn.
- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Phát triển khả năng giao tiếp hàng ngày giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ và
trẻ với mọi người xung quanh.
Nhiệm vụ:
- Nêu lên các sáng kiến giúp trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động giáo dục
thể chất, thông qua kết quả thực hiện các kĩ năng vận động mà trẻ đã học, giúp
trẻ biết được ý nghĩa, cùng với kết quả thi đua khi trẻ tham gia vận động. Qua đó
tìm ra mặt hạn chế và biện pháp khắc phục.
3. Đối tượng nghiên cứu.


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất.
4. Giới hạn của đề tài.
- Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho
trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường mầm non Cư Pang.
- Đối tượng khảo sát học sinh lớp Lá 2(trẻ 5 – 6 tuổi) trường Mầm non Cư
Pang.
2

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

- Thời gian nghiên cứu từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 02 năm 2018.
5. Phương pháp nghiên cứu.
Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc và nghiên cứu tổng hợp các
tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu nhằm tạo hứng thú cho trẻ tham gia
hoạt động giáo dục thể chất.
Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, thu thập các thông tin
từ thực tiễn lớp mình, tổng hợp và rút ra các kinh nghiệm giáo dục.
Phương pháp thống kê toán học: Thu thập và phân tích số liệu thống kê
toán học để đưa ra các kết luận về vấn đề đang nghiên cứu. Từ đó nhận thấy
được hiệu quả mà sáng kiến đem lại.
II. Phần nội dung:

1.

Cở sở lý luận.

Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non mới, chú trọng vào
việc giáo dục thể chất nhằm nâng cao thể lực sức khỏe của trẻ, giúp trẻ phát triển
những kĩ năng vận động đồng thời giúp trẻ có một sức khỏe tốt, cơ thể phát triển
cân đối, hài hòa, không những thế còn giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và phát triển
nhận thức.
Bám sát Module 1 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên
mầm non về Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi
ở trẻ mầm non về phát triển thể chất. Tài liệu Hướng dẫn tổ chức các hoạt động
giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non do Bộ Giáo dục và
đào tạo ban hành. Hoạt động phát triển thể chất đóng vai trò vô cùng quan trọng
trong chương trình học tập của trẻ, cũng như các hoạt động khác. Với mục đích
chung của giáo dục mầm non thì hoạt động phát triển thể chất là một bộ phận của
văn hóa tinh thần, nó gắn liền với những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo và thể hiện
nhanh nhẹn, hoạt bát khéo léo của bản thân trẻ. Thông qua hoạt động phát triển
thể chất giúp trẻ phát triển toàn diện và cân đối con người, rèn luyện nâng cao

3

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

sức đề kháng của cơ thể trẻ trước tác động của những điều kiện môi trường xung
quanh.
Thực hiện kế hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày 25/1/2017 về việc Kế hoạch
triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai
đoạn 2016 – 2020. Các cơ sở giáo dục mầm non đều xây dựng trường mầm non
bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo; hoạt
động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Để
đảm bảo trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục thể chất, trẻ được phát
triển thêm cả về mặt tình cảm - xã hội cũng như thẩm mĩ.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
Vào đầu năm học, tôi đã chủ động kiểm tra khảo sát trên 25 trẻ tại lớp Lá
2, trong đó có 11 em là nữ, 25 em là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thống kê
kết quả như sau:
Khảo sát tình hình sức khỏe đầu năm:
Tình trạng sức khỏe

Số lượng

Tỷ lệ

Trẻ ở kênh bình thường

18/25

72%

Trẻ SDD nhẹ cân

7/25

28%

Trẻ SDD thấp còi

5/25

20%

Khảo sát một số tiêu chí về lĩnh vực phát triển thể chất:
Tình trạng sức khỏe
Sự tập trung chú ý, hứng thú của trẻ
khi tham gia vận động.
Trẻ tích cực tự giác trong giờ học.
Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có thể lực
tốt.
Trẻ có các kỹ năng kỹ xảo vận động tốt.

Số lượng

Tỷ lệ

8/25

32%

5/25

20%

10/25

40%

7/25

28%

Việc cho trẻ hoạt động giáo dục thể chất hiện nay chưa mang lại kết quả
như mong muốn, những biện pháp đã sử dụng trước đây như tạo môi trường, dạy
trẻ vân động thông qua các hoạt động chủ đạo, tích hợp lồng ghép, thông qua
4

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

hoạt động vui chơi chưa đạt hiệu quả cao. Những yếu tố khách quan khác làm
cho thực trạng của đề tài còn tồn tại nhiều hạn chế.
Nguyên nhân chủ quan:
Ưu điểm: Là một giáo viên yêu nghề mến trẻ, ham học hỏi, tìm tòi vận
dụng các biện pháp, hình thức đổi mới về các hoạt động nhằm thu hút trẻ tham
gia tích cực vào các hoạt động. Thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng
chuyên môn và các đợt sinh hoạt chuyên đề, hội thi đồ dùng, đồ chơi để học tập
và rút kinh nghiệm.
Hạn chế: Kinh nghiệm giảng dạy chưa lâu, sự tích lũy chuyên môn còn
gặp nhiều hạn chế.
Nguyên nhân khách quan:
Ưu điểm:
Trải qua hơn 3 năm xây dựng và trưởng thành, trường Mầm non Cư Pang
đã trở thành điểm trường có chất lượng cao về công tác chăm sóc, giáo dục các
cháu của Huyện. Trường luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực chuyên môn, đổi mới
hình thức, phương pháp nuôi dạy trẻ, góp phần cùng ngành học Mầm non huyện
Krông Ana thực hiện tốt chuyên đề Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận
động cho trẻ trong trường mầm non. Trường đã đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ
dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động học tập và vui chơi của trẻ.
Lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo, giám sát việc giáo viên tổ
chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Nhà trường luôn tạo điều kiện về cơ sở
vật chất cũng như bồi dưỡng về chuyên môn cho giáo viên .
Năm học 2017 - 2018 là năm thứ 3 nhà trường tiếp tục thực hiện chuyên
đề Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ đây là những điều
kiện thuận lợi để tôi tổ chức tốt hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ.
Hạn chế: Trường Mầm non Cư Pang có 3 điểm trường cách xa nhau, trong
đó có điểm trường 10/3 còn nhiều khó khăn. Trường có trên 90% học sinh là
người đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở vật chất đã được nhà trường quan tâm

5

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

đáp ứng nhu cầu đồ dùng đồ chơi. Tuy vậy một số đồ dùng phục vụ hoạt động
thể chất còn nhiều hạn chế.
Hầu hết các cháu chưa đến trường, các cháu còn rất bỡ ngỡ với tất cả các
hoạt động. Nhận thức của trẻ chưa có sự tập trung, chú ý.
Những yếu tố trên đã ảnh hưởng tạo ra thực trạng của hoạt động giao dục
thể chất hiện nay. Nên định hướng của bản thân về phương pháp tạo hứng thú
tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ giúp trẻ là tiếp tục vận dụng các
biện pháp cũ để phát huy những mặt mạnh, những thành công, tận dụng những
thuận lợi của thực trạng và bổ sung những cái mới linh hoạt hơn, ứng dụng thực
tế, áp dụng mọi lúc mọi nơi.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp.
a. Mục tiêu của giải pháp.
Từ những nguyên nhân, các yếu tố thực trạng nêu trên tôi lựa chọn các giải
pháp biện pháp phù hợp. Những giải pháp biện pháp đó nhằm mục đích mang sự
hứng thú cho trẻ khi tham gia hoạt động giáo dục thể chất nhằm đem lại một kết
quả tốt nhất cho trẻ.
Lựa chọn các biện pháp, giải pháp phù hợp sẽ giải quyết được vấn đề khó
khăn khi trẻ tham gia hoạt động giáo dục thể chất, từ đó giúp trẻ có một cơ thể
khỏe mạnh, phát triển toàn diện là nền móng đầu tiên xây dựng nhân cách con
người cho trẻ và khơi gợi trong trẻ tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân
tộc, biết yêu quý cái đẹp và giữ gìn cái đẹp.
Khi áp dụng những biện pháp này thành công sẽ mang lại kết quả sau:
+ Phát triển tốt cho trẻ về mọi mặt, đặc biệt là thể lực. Khơi gợi ở trẻ sự
hứng thú đối với hoạt động giáo dục thể chất, có ấn tượng về những hoạt động lý
thú, bổ ích mà trẻ được tham gia cùng cô và các bạn. Qua đó góp phần hình
thành và phát triển toàn diện nhân cách trẻ.
+ Có kế hoạch giáo dục phù hợp, định hướng rõ ràng trong việc dạy trẻ
hàng ngày, tạo được mối liên hệ phối hợp giữa giáo viên và cộng đồng.
6

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

+ Phát huy tính tích cực của trẻ, giúp trẻ hứng thú hơn trong giờ hoạt động
giáo dục thể chất cũng như trong mọi hoạt động.
+ Thông qua kết quả giáo dục thể chất trẻ đạt được ở trường, cha mẹ học
sinh thấy được sự thay đổi của con em mình, từ đó có sự phối hợp tốt hơn giữa
nhà trường, giáo viên và cha mẹ học sinh để công tác chăm sóc giáo dục trẻ ngày
càng tốt hơn.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
Biện pháp 1: Không ngừng học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên
môn cho bản thân.
Để giáo dục thể chất cho trẻ đạt hiệu quả cao thì việc bồi dưỡng kiến thức
về giáo dục thể chất là cần thiết và thường xuyên. Chính vì vậy tôi đã không
ngừng tự bồi dưỡng và học tập, trau dồi kiến thức giáo dục thể chất cho bản thân
bằng những hình thức sau:
* Bồi dưỡng lý thuyết:
Để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân, tôi đã tham dự lớp học
bồi dưỡng chuyên môn do trường tổ chức với hình thức chuyên đề. Trong đó bồi
dưỡng về nội dung phát triển vận động bao gồm:
+ Chuyên đề giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non.
+ Chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục phát triển vận động cho trẻ
trong môi trường mầm non.
+ Phối hợp cha mẹ và cộng đồng tham gia giáo dục phát triển vận động
cho trẻ trong trường mầm non.
+ Hàng tháng tham gia sinh hoạt chuyên môn theo khối để trao đổi học tập
lẫn nhau. Trong các buổi sinh hoạt tôi đã cùng đồng nghiệp trao đổi một số biện
pháp tạo hứng thú cho trẻ. Ôn lại phương pháp thực hiện hoạt động phát triển vận
động, bằng cách từng giáo viên nói lại lần lượt các bước thực hiện hoạt động vận
động, đồng thời tập nói cách hướng dẫn vận động đó.

7

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

Ví dụ: Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, tôi trao đổi kinh nghiệm với đồng
nghiệp cách tạo hứng thú cho trẻ ở phần khởi động trước khi vào bài tập bằng
hoạt động bắt chước “Chim sẻ”: cô làm chim mẹ, trẻ làm chim con, chim con đi
vòng tròn quanh chim mẹ bằng các kiểu đi nhanh, chậm, nhấc cao chân.
* Bồi dưỡng qua thực hành:
Sau mỗi lần bồi dưỡng lý thuyết chúng tôi thường được dự giờ thực hành
hoạt động vận động theo kiểu cuốn chiếu đi theo từng độ tuổi. Trong quá trình dự
giờ giáo viên tôi và đồng nghiệp được bồi dưỡng thêm về những kỹ năng cơ bản,
cách hướng dẫn theo khả năng của trẻ tại lớp đó. Qua tiết dạy, người dự đã nắm
được phương pháp của hoạt động, hình thức lên lớp, cách lấy, cất đồ dùng dụng
cụ, cách làm đồ dùng tự tạo trong hoạt động vận động cho trẻ.

Hình ảnh: Tham gia dự giờ hoạt động giáo dục thể chất
tại trường Mầm non Hoa Hồng – Cụm Chuyên môn số 2.
Cuối mỗi chủ đề tôi và đồng nghiệp thảo luận nhận xét rút kinh nghiệm
thực hiện chủ đề so với yêu cầu đề ra, ghi lại những đề nghị để trình lên lãnh đạo
nhà trường giải đáp, hoặc tổ chức thao giảng để bản thân và đồng nghiệp dễ nhận
thấy những điểm mạnh và những điểm còn hạn chế của đồng nghiệp từ đó rút
kinh nghiệm cho bản thân.
8

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch và bài tập vận động đảm bảo tính khoa
học, tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá nhân của trẻ.
* Lên kế hoạch giáo dục phát triển vận động để phát huy tính tích cực chủ
động cho trẻ.
Để xây dựng kế hoạch giáo dục phát triển vận động phù hợp, tạo hứng thú
cho trẻ, đầu năm học tôi đã khảo sát tình hình thực tế của lớp về đồ dùng vận
động, khả năng vận động của trẻ để nắm được những trẻ hiếu động, những trẻ có
thể lực tốt, thể lực yếu.
Khi lên kế hoạch phải dựa vào khả năng đặc điểm lứa tuổi để đưa ra cách
vận động cho phù hợp. Đầu năm thực hiện những bài tập nhẹ nhàng, dễ thực
hiện, cuối năm tăng dần độ khó, vận động tinh xảo, khéo léo. Khi vận động, các
hiệu lệnh cứng nhắc, khô khan sẽ được thay thế bằng các thủ thuật sinh động, thu
hút trẻ.
Ví dụ: Với bài tập đội hình đội ngũ, đề tài Thế giới động vật, cô sử dụng
nghệ thuật bắt chước hành động của những chú chim để gây hứng thú cho trẻ, cô
nói trẻ làm theo. Cô nói “chim bay về tổ”: Trẻ xếp thành 3 hàng, ngồi hình chữ
U.
Với sự chỉ đạo của phòng giáo dục, tôi và các đồng chí trong tổ đã dự kiến
thời gian thực hiện các chủ đề trong năm và thống nhất lên mục tiêu các chủ đề
dựa trên nguyên tắc từ dễ đến khó, phù hợp với từng chủ đề và độ tuổi.
Lập kế hoạch phát triển vận động dựa trên kế hoạch của nhà trường, kế
hoạch được xây dựng cụ thể theo năm học, từng chủ đề. Với mỗi đề tài dạy vận
động, cô giáo gây hứng thú cho trẻ bằng cách đặt tên vận động kích thích sự hiếu
động của trẻ.
Ví dụ: Chủ đề Những con côn trùng , đề tài Đi bước dồn ngang, bật nhảy
qua vật cản, cô giáo sẽ đổi tên gọi thành “Đàn kiến nó đi” để kích thích hứng thú
cho trẻ. Trong mỗi phần vận động cô đều xuyên suốt gây hứng thú cho trẻ bằng
cách lồng hình ảnh con kiến.

9

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

* Xây dựng bài tập vận động phù hợp đặc điểm tâm lý trẻ:
Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính, sức khỏe, trình độ,
khả năng tiếp thu của trẻ mầm non, giáo viên cần phải xây dựng bài tập sao cho
phù hợp, cân đối vận động giữa chân và tay, các cơ quan vận động, giữa các tố
chất nhanh, mạnh, bền, khéo của cơ thể…
Để không gây áp lực cho trẻ, tạo hứng thú cho trẻ tham gia tất cả các hoạt
động, giáo viên cần xây dựng các bài tập từ dế đến khó, khi làm được vận động
này trẻ sẽ tự tin tham gia hoạt động tiếp theo. Việc giảng dạy giáo dục thể chất
cần phải có hệ thống cụ thể và toàn diện như vậy, và cần nâng dần độ khó của
các bài tập để cơ thể trẻ quen dần với vận động, các cơ quan và hệ thống trong cơ
thể tăng dần khả năng thích ứng. Trong khi đưa vào giảng dạy cũng cần lưu ý dạy
từ đơn giản đến phức tạp, khối lượng vận động từ ít đến nhiều, và phải thường
xuyên luyện tập, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng phát triển của trẻ để
làm cơ sở xây dựng các hệ thống tập luyện về sau.
Ví dụ: Các bài tập từ dễ đến khó nhằm gây hứng thú cho trẻ, tăng dần khả
năng thích ứng vào các hoạt động tiếp theo:
+ Tung bóng lên cao và bắt.
+ Tung, đập, bắt bóng tại chỗ.
+ Đi và đập bóng.
+ Ném xa bằng một tay, hai tay.
+ Ném trúng đích bằng một tay, hai tay.
+ Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân.
Khi giảng dạy giáo dục thể chất, cần phải hiểu rõ đặc điểm cá nhân của trẻ
để từ đó xây dựng chương trình vận động, nội dung, phương pháp và khối lượng
vận động sao cho phù hợp với khả năng tiếp thu của trẻ. Nếu bài dạy có nội dung
quá đơn giản, khối lượng vận động quá ít sẽ khiến tác dụng rèn luyện cơ thể
không cao và cũng khiến cho người tập không hứng thú. Ngược lại, nếu nội dung
và lượng vận động quá cao có thể sẽ khiến người tập sợ hãi và không tiếp thu
10

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

được bài tập. Bên cạnh đó, trong một lớp học, trình độ và sức khỏe của học sinh
là không đồng đều, giáo viên ngoài việc quan tâm đến sức khỏe chung của toàn
lớp còn cần phải tìm cách hướng dẫn riêng và giúp đỡ từng trẻ cá biệt trong lớp.
Biện pháp này cần được thực hiện dựa trên sự quan tâm và thấu hiếu đặc điểm cá
nhân từng trẻ của giáo viên.
Để trẻ hứng thú khi hoạt động giáo dục thể chất, khi tổ chức các hoạt động
phát triển vận động cần cho trẻ có thời gian để trẻ luyện tập và kiên trì theo đuổi
một hoạt động nào đó mà trẻ muốn trải nghiệm thành công. Trẻ ở giai đoạn này rất
hiếu động nhưng chúng ta không thể coi rằng trẻ đã phát triển tất cả các kỹ năng
vận động một cách tự nhiên. Khi hướng dẫn cho trẻ, không nhất thiết một nội dung
nào giáo viên cũng phải thực hiện đầy đủ các bước như tập mẫu, cho 1,2 trẻ lên tập
mẫu cô giáo chỉ gợi ý, lần lượt từng cá nhân, từng nhóm, từng tổ lên thực hiện, mà
căn cứ vào khả năng của trẻ, giáo viên có thể lựa chọn các bước để tổ chức thực
hiện cho phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ được tham gia vận động tích cực, thoải
mái.
Tránh để trẻ phải đứng chờ đợi theo thứ tự mới đến lượt được tham gia vận
động. Những trò chơi trẻ đã hiểu luật chơi. Sau khi gọi tên trò chơi giáo viên chỉ
cần giải thích sơ lược và nhắc lại những điều cơ bản của trò chơi, có thể đưa thêm
một số yêu cầu cao hơn trước để trẻ thực hiện. Đối với trẻ nhút nhát, rụt rè giáo
viên cần chia nhỏ nhiệm vụ và thực hiện cùng với trẻ, giúp trẻ hứng thú, mạnh
dạn, tự tin. Với những hoạt động khó, giáo viên có thể hạ thấp mức độ để trẻ được
tận hưởng cảm giác thành công và hứng thú đến với những hoạt động khác.
Ví dụ: Với đề tài giáo dục thể chất “Chạy 18m trong khoảng 10 giây”, trẻ
chạy hết 18m nhưng lại hết 15 giây, cô hạ thấp yêu cầu và khen trẻ rằng con đã
làm rất tốt, trẻ cảm nhận được niềm vui vì mình đã hoàn thành được nhiệm vụ khó
và hứng thú đến những vận động khác.
Đối với trẻ chậm tiếp thu thì động tác mẫu có tác dụng rất lớn. Nội dung
hướng dẫn và động tác làm mẫu cần ngắn gọn, đơn giản để trẻ dễ nhìn thấy, dễ
hiểu. Không nên sửa động tác nhiều quá vì dễ làm cho trẻ mất hứng thú. Nếu trẻ
11

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

không đạt như kết quả mong muốn thì giáo viên vẫn phải kiên trì động viên,
khuyến khích trẻ để trẻ tiếp tục tập. Đối với trẻ mẫu giáo lời khen, lời động viên,
khích lệ trẻ rất cần thiết, vì vậy giáo viên nên quan tâm đến những thành tích nhỏ
nhất của trẻ cũng được công nhận và khen ngợi để trẻ thấy rằng mình đã cố gắng
làm tốt.
Các bài tập và trò chơi cần gắn với chủ đề, theo từng độ tuổi để gây hứng thú
và phát huy tính tích cực của trẻ khi tham gia.
Ví dụ: Để tạo hứng thú giáo viên cần liên tưởng đến các hình thức vận động
của các con vật, của cây trồng, các hiện tượng trong thiên nhiên:
+ Chủ đề thế giới động vật: Bắt chước dáng đi, tiếng kêu của các con vật như
nhảy của thỏ, bay của chim, đi lạch bạch của vịt, hay tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, lợn
kêu, chim hót…
+ Chủ đề phương tiện giao thông: Giả làm phương tiện giao thông như tàu
hỏa, máy bay, ô tô.
+ Chủ đề làm các hiện tượng thiên nhiên: Gió thổi, mưa rơi, lá rụng.
+ Chủ đề thế giới thực vật: Làm các động tác phát triển của cây như gieo hạt,
hạt nảy mầm, cây lớn, cây ra nụ, cây ra hoa, ra quả, hái quả…
Biện pháp 3: Xây dựng môi trường giáo dục phục vụ hoạt động thể chất
dựa trên quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Môi trường giáo dục có ảnh hưởng đến sự thành công trong học tập của trẻ
và ảnh hưởng đến việc nội dung và kết quả mong đợi có đạt được hay không.
Xây dựng môi trường giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non gắn với việc
lựa chọn trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ tập luyện. Các phương tiện
luyện tập phải đảm bảo độ bền vững, an toàn cho trẻ;

+ Môi trường học tập trong lớp:

12

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

Dựa trên quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, để đáp ứng được nhu
cầu, hứng thú của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi thì các
phòng học phải đảm bảo quy định, sắp xếp không gian hợp lý, thẩm mỹ, thân
thiện.. Đối với hoạt động phát triển thể chất chúng ta cần tạo ra môi trường thuận
lợi, rộng rãi, thoáng mát. Sắp xếp không gian hợp lý, trang trí thân thiện, phù hợp
với lứa tuổi, dựa vào khả năng mà giáo viên thực hiện phương pháp dạy học phù
hợp.

Hình ảnh: Không gian học tập sạch sẽ, thân thiện.
Trong lớp học có các góc cho trẻ hoạt động và được bố trí thuận tiện, hợp
lý, linh hoạt, dễ thay đổi, đáp ứng nhu cầu hứng thú hoạt động vui chơi của trẻ.
Thiết bị đồ chơi trong nhóm, lớp phải đảm bảo theo danh mục Đồ dùng đồ
chơi thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ giáo dục và đào tạo và theo nội dung giáo
dục phát triển vận động trong Chương trình giáo dục mầm non. Đồ dùng đồ chơi
nguyên vật liệu đa dạng, kích thích sự phát triển của trẻ và được sắp xếp hấp dẫn,
hợp lý.

13

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

Hình ảnh: Dụng cụ học tập trong lớp đa dạng.
+ Môi trường học tập bên ngoài lớp học:
Môi trường ngoài lớp học các cô giáo trong trường cùng phối hợp bố trí
thời gian để thay đổi tạo quang cảnh sự phạm mới mẽ hấp dẫn. Đồ chơi ngoài
trời đa dạng, học liệu đảm bảo an toàn, vệ sinh. Bên cạnh đó là việc trồng cây,
chăm sóc cây cũng được tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động lao động ngoài trời
từ đó trẻ hứng thú tham gia hoạt động này như chăm sóc cây, tưới cây, nhặt lá

14

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

cây… Từ đó giúp trẻ phát triển và nắm được các kiến thức kĩ năng theo yêu cầu
của chương trình.
Sân trường được bố trí sắp xếp tạo khoảng trống cho trẻ tập thể dục sáng,
trẻ có địa điểm để tham gia các hoạt động phát triển thể chất. Tạo các hình ảnh
sinh động hấp dẫn ngoài sân trường để thu hút chú ý, khơi gợi hứng thú cho trẻ.
Ví dụ: Hoạt động bật chụm tách chân, cô giáo thay thế các ô vuông bằng
những hình ảnh được sơn màu sặc sỡ như hình con sâu, các loại rau củ để trẻ
nhảy trên những hình vẽ đó.

Hình ảnh: Bật chụm, tách chân trên hình củ cải đỏ.
+ Dụng cụ, đồ dùng tập luyện:
Sử dụng đồ dùng trực quan là một biện pháp vô cùng quan trọng để tạo
hứng thú cho trẻ khi tham gia hoạt động giáo dục thể chất. Đồ dùng trực quan
phải hấp dẫn, phong phú, được bảo dưỡng thường xuyên.

15

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

Hình ảnh: Dụng cụ tập luyện vận động phong phú, an toàn.
Ví dụ: Như khi tổ chức cho trẻ tập thể dục sáng giáo viên kích thích sự
hứng thú bằng cách thường xuyên thay đổi đồ dùng cho trẻ theo chủ đề: Khi thì
sử dụng vòng thể dục, khi thì gậy thể dục, nơ, cờ, hoa…sử dụng các đồ dùng này
phù hợp với nội dung bài học và chủ đề đang thực hiện.
Ngoài ra sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có tạo ra các dụng cụ tập luyện
sinh động, an toàn và đa dạng. Giáo viên cần kết hợp với cha mẹ thu gom các vật
liệu sẵn có để cùng tạo ra môi trường giáo dục tốt nhất cho trẻ.
Ví dụ: Cô giáo phối hợp với cha mẹ thu gom lốp xe cũ, vệ sinh sạch sẽ,
trang trí màu sắc bắt mắt để thu hút trẻ. Đây là đồ dùng đồ chơi tự tạo an toàn,
mang tính mở cho trẻ, trẻ có thể sử dụng cho hoạt động lăn, bật vào vòng,…

16

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

Hình ảnh: Trẻ sử dụng dụng cụ tập thể dục từ phế liệu.
Hay khi chuẩn bị đồ dùng cho trẻ thực hiện vận động cơ bản, tôi trang trí
các đồ dùng học tập như cổng thể dục, tạo các đường hẹp bằng các dây hoa thanh nhựa… có màu sắc hấp dẫn kích thích thu hút trẻ vào giờ hoạt động thể
chất để đạt kết quả cao. Các loại đồ dùng phục vụ học tập của trẻ được cô tạo ra
luôn tuân thủ nguyên tắc: bền chắc, không sắc nhọn, không có nguy cơ gây tai
nạn.
Biện pháp 4: Tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động giáo dục thể chất
bằng cách lồng ghép các bài hát, giai điệu, trò chơi sôi động...
* Sử dụng âm nhạc trong hoạt động giáo dục thể chất:
- Nói đến giáo dục thể chất mọi người thường nghĩ tới sự khô khan, cứng
nhắc. Nhờ có các biện pháp làm mềm hóa hoạt động học, đưa âm nhạc vào hoạt
động giáo dục thể chất trẻ sẽ thấy hứng thú và phấn khởi hơn, giờ hoạt động của
trẻ đạt kết quả cao hơn. Từ thực tế tại lớp mình tôi nhận thấy đối với mỗi chủ
điểm nên sử dụng các bài hát phù hợp với nội dung của từng bài dạy, tôi đã vận

17

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

dụng một số bài hát khi thực hiện cho trẻ khởi động, thực hiện bài tập phát triển
chung.
Ví dụ: Khi dạy trẻ học chủ điểm Thế giới động vật, để trẻ nhập vai chơi,
hào hứng tham gia hoạt động tôi chọn nhạc bài:
“Nhện nhện đang chăng tơ chăng tơ ta cùng leo lên này
Trời trời khi mưa to. Ối nhà đâu mất rồi?
À còn đâu nữa, ông mặt trời lên kìa
Nhện, lại đi chăng tơ ta cùng leo xuống nào’’
Hoặc có thể từ các bài hát vui nhộn, nhí nhảnh với nhịp 2/4 như bài hát:
“Đàn gà con’’, “Đàn gà trong sân’’ cô cho trẻ kết hợp khởi động được
Ví dụ: Ở phần hồi tĩnh, để trẻ không cảm thấy buồn chán, uể oải sau khi
hoạt động, tôi cho trẻ đi nhẹ nhàng theo nhạc bài: Chim bay
“Con chim bay chim bay.
Con cò bay cò bay.
Vịt có bay không nào?
Không bay, không bay
Vịt thích lội dưới ao.
Cạp! cạp!cạp!
Với mỗi chủ điểm tôi luôn lựa chọn các bài hát có nội dung phù hợp với
chủ điểm để đưa vào dạy trẻ. Tôi thường chọn lựa các bài hát vui nhộn gây hứng
thú với trẻ. Tôi nghĩ rằng âm nhạc và vận động liên kết với nhau từ lúc trẻ chào
đời và kéo dài suốt thời kỳ thơ ấu.
* Sử dụng thơ, truyện, đồng dao, ca dao trong hoạt động giáo dục thể chất:
Thực tế hiện nay tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non đặc
biệt là trẻ mẫu giáo nhỡ không chỉ phát triển vận động mà còn giúp trẻ đang trên
đà phát triển về lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật. Với mỗi đề tài, tôi luôn
18

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

tìm hiểu nghiên cứu kĩ trước khi dạy để xây dựng bài theo chủ đề một câu
chuyện để kích thích sự tò mò hấp dẫn giúp trẻ hoạt động được tốt hơn.
Ví dụ: Hoạt động giáo dục thể chất với đề tài Bật vào 5 ô - trèo lên xuống
ghế (dạy theo câu truyện) – chủ đề gia đình. Lôi cuốn trẻ vào hoạt động bằng
cách sử dụng truyện cậu bé Tích Chu, cô dẫn dắt cho trẻ biết là giúp bạn Tích
Chu đi lấy nước bà uống để bà Tích Chu trở lại thành người, đường đi lấy nước
khó khăn và phải trải qua nhiều sông, suối gồ ghề khấp khểnh, vượt qua nhiều
chặng đường nguy hiểm
+ Phần khởi động: Cho trẻ đi lên núi, xuống núi
+ Trọng động: Tập luyện cùng nhau bật qua những chiếc vòng sau đó trèo
lên xuống ghế. Tiếp theo đó tôi cho trẻ thi đua giữa các tổ với nhau, trẻ rất hứng
thú tích cực tham gia hoạt động .
+ Phần hồi tĩnh: Bạn Tích Chu có gửi tặng mỗi bạn 1 niềm mơ ước bay tới
đất nước của những giấc mơ đẹp.
Ngoài các câu chuyện, tôi còn áp dụng các bài thơ, ca dao, đồng dao để
gây hứng thú dạy trẻ kích thích trẻ tích cực tham gia các hoạt động.
Ví dụ: Khi cho trẻ chơi trò chơi vận động: Chuyền bóng, tôi cho trẻ đọc
các câu thơ:
Không có cánh mà bóng biết bay
Không có chân mà bóng biết chạy
Nhanh nhanh bạn ơi xem ai tài ai khéo
Cùng nhau đau nào, cùng nhau thi nào.
Đồng thời kết hợp với đọc thơ trẻ chơi vận động nhịp nhàng và thi đua
cùng các bạn.
Hay cho trẻ đọc các bài đồng dao: Rồng rắn lên mây, Thả đỉa ba ba… qua
đó trẻ thấy mạnh dạn và tự tin hơn đồng thời các tố chất thể lực của trẻ cũng
được phát triển.
19

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

* Sử dụng trò chơi dân gian trong hoạt động giáo dục thể chất:
- Các trò chơi dân gian được hình thành và ông cha ta truyền từ đời này
sang đời khác trải nghiệm qua thực tế cuộc sống con người. Những trò chơi dân
gian đó theo ta từ khi sinh ra và lớn lên, đi vào cuộc sống và còn đọng lại mãi
trong tâm hồn chúng ta đó là những hình ảnh về quê hương đất nước về gia đình
và tuổi ấu thơ.
Trò chơi dân gian thường được tổ chức trong các dịp vui chơi hội hè nhằm
phát triển các tố chất thể lực. Hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ: Học bằng
chơi - chơi mà học nên việc sử dụng trò chơi dân gian được tôi quan tâm áp dụng
khi tổ chức các hoạt động, chính vì vậy nó đã giúp trẻ tiếp thu được kiến thức
một cách nhẹ nhàng thoải mái. Tôi vận dụng các trò chơi dân gian phù hợp với
kiến thức và tuân thủ nguyên tắc vừa sức của trẻ.
Ví dụ: Với trò chơi “Ai ném xa nhất” tôi có thể thay thế và đưa trò chơi
dân gian “ném còn” vào dạy trẻ.
Với các trò chơi dân gian thường đi sâu vào tiềm thức của trẻ, trẻ thấy như
mình đang được học được chơi ở nhà với người thân, trẻ hứng thú, vui nhộn khi
tham gia, trẻ thể hiện hết khả năng, năng lực của bản thân đồng thời tính trách
nhiệm cộng đồng của trẻ cũng được phát huy.
Từ việc đưa trò chơi dân gian vào thay thế các nội dung trò chơi vận động
trong bài học trẻ thấy hứng thú tích cực học tập và nội dung kết quả học cao hơn,
trẻ được vận động một cách thoải mái không gò bó.
Biện pháp 5: Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền với cha mẹ học
sinh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Giáo dục nhà trường là một phần rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ,
song bên cạnh đó còn cần có sự giáo dục của xã hội để cho việc giáo dục trẻ
được tốt hơn.
Hiểu được mối quan tâm của phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc giáo
dục và phát triển toàn diện cơ thể cho trẻ, nhận thức rõ trách nhiệm của người
20

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

giáo viên mầm non, tôi suy nghĩ và tìm cách vận dụng với thực tế tại lớp của
mình. Trong các buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm học, sơ kết học kỳ hoặc tổng
kết, tôi luôn nhấn mạnh và tuyên truyền với các bậc phụ huynh về tầm quan
trọng của việc phát triển thể lực đối với trẻ và sự cần thiết trong việc trang bị cơ
sở vật chất phục vụ giảng dạy trẻ ở trường mầm non. Giải thích để phụ huynh kết
hợp chặt chẽ với giáo viên nhằm phát triển tốt thể lực cho trẻ đặc biệt là rèn
luyện thông qua các trò chơi vận động.
Treo ở bảng tuyên truyền những thông tin cần thiết để các bậc phụ huynh
đọc hàng ngày hoặc phát bài tuyên truyền cho từng phụ huynh theo từng chủ đề.
Qua đây phụ huynh cũng biết được một số nội dung và biện pháp rèn luyện cho
trẻ đồng thời kết hợp chặt chẽ với giáo viên để thực hiện tốt công tác chăm sóc
giáo dục trẻ. Nhờ có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên với cha mẹ trẻ mà
tôi thấy trẻ lớp tôi rất mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn có thể lực tốt để tích cực
tham gia vào mọi hoạt động.

Hình ảnh: Tuyên truyền, trao đổi thông tin với cha mẹ học sinh.
Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên lên mạng internet để tìm kiếm các bài
tuyên truyền hoặc nhờ sự giúp đỡ của các bậc cha mẹ để tìm kiếm các loại sách
báo về việc rèn luyện kỹ năng vận động nhằm phát triển tốt về thể lực cho trẻ.
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp.
Áp dụng các giải pháp, biện pháp nhằm đem lại thành công khi thực hiện
đề tài buộc những biện pháp, giải pháp trên phải có mối quan hệ cộng hưởng, tồn

21

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

tại cùng nhau và liên kết xuyên suốt với nhau. Biện pháp này thực hiện thì biện
pháp sau sẽ hỗ trợ cho biện pháp đầu tiên, các biện pháp liên kết thành một thể
thống nhất tồn tại trong hoạt động hằng ngày và đều đem đến một ý nghĩa to lớn
nhất đó là hình thành cho trẻ được đức tính tốt trong con người mới của trẻ.
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi
và hiệu quả ứng dụng.
Đánh giá tình hình sức khỏe trẻ cuối năm:
So với đầu

Tình trạng sức khỏe

Số lượng

Tỷ lệ

Trẻ ở kênh bình thường

24/25

96%

năm học
Tăng 24%

Trẻ SDD nhẹ cân

1/25

4%

Giảm 24%

Trẻ SDD thấp còi

0/25

0%

Giảm 20%

Đánh giá một số tiêu chí về lĩnh vực phát triển thể chất cuối năm:
Tình trạng sức khỏe
Sự tập trung chú ý, hứng thú
của trẻ khi tham gia vận động.
Trẻ tích cực tự giác trong giờ
học
Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có
thể lực tốt
Trẻ có các kỹ năng kỹ xảo vận
động tốt

So với đầu

Số lượng

Tỷ lệ

22/25

88%

Tăng 56 %

19/25

76%

Tăng 56 %

21/25

84%

Tăng 44 %

20/25

80%

Tăng 52 %

năm học

Từ những cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm của bản thân, sự đồng
thuận hợp tác của tập thể sư phạm, sự ủng hộ tích cực của các bậc cha mẹ đã
giúp tôi đạt được một số kết quả trong việc nghiên cứu các phương pháp tạo
hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động thể chất.
Thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp đưa ra, sau thời gian ngắn, tôi đã
thu được kết quả như sau:

22

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

Về cô giáo: Đã tạo được môi trường học tập và vui chơi cho trẻ trong và
ngoài lớp có khoa học dựa trên quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Triển
khai các hoạt động vận động trong lĩnh vực phát triển thể chất linh hoạt và rõ nét
hơn. Có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc tạo hứng thú cho trẻ khi tham gia các
hoạt động vận động và tổ chức trò chơi vận động.
Bản thân tôi được trao đổi kiến thức và kinh nghiệm tạo hứng thú cho trẻ
trẻ qua các môn học, các hoạt động, được cha mẹ học sinh và đồng nghiệp quý
mến và tin yêu hơn, giúp tôi có nghị lực trong công tác.
Về phía trẻ: Giờ học không còn nặng nề, nhàm chán, áp đặt như trước đây.
Dựa trên quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trẻ được khám phá, trải
nghiệm, tự nguyện tham gia vào hoạt động một cách hứng thú. Những trẻ nhút
nhát đã mạnh dạn, không e dè sợ sệt nữa, những trẻ lười vận động đến bây giờ đã
chăm chỉ luyện tập hơn.
Đa số trẻ đều nắm vững kiến thức và kỹ năng tập các bài tập vân động,
đồng thời ghi nhớ và củng cố lâu hơn. Củng cố và phát triển các tố chất thể lực:
nhanh, mạnh, bền, khéo cho trẻ.
Từ kết quả trên cho thấy phương pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động
giáo dục thể chất cho trẻ là rất quan trọng, trẻ được hình thành nền móng thể lực
ban đầu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đảm bảo mục tiêu giáo dục
toàn diện cho trẻ mầm non.
III. Phần kết luận, kiến nghị:
1. Kết luận:
Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho
trẻ 5-6 tuổi đã đưa ra sẽ góp phần trang bị cho trẻ những tố chất thể lực tốt, làm
hành trang cho trẻ cảm nhận vẻ đẹp của thế giới xung quanh thông qua lăng kính
trẻ thơ. Góp phần hình thành nhân cách trẻ, con người mới phát triển toàn diện
trong tương lai.

23

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

Khi lên lớp cô giáo luôn nhẹ nhàng và linh hoạt khi tổ chức hoạt động giáo
dục thể chất cho trẻ, áp dụng được trong từng chủ đề khác nhau với nội dung phù
hợp. Để trẻ lớp tôi hứng thú, tham gia hoạt động tích cực, thực hiện tốt kĩ năng
vận động, mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp, biết hợp tác cùng bạn khi tham gia
hoạt động. Tạo sự cân bằng giữa sức khỏe và trí tuệ của trẻ.
Tất cả các bậc cha mẹ học sinh đồng tình ủng hộ về cách giữ gìn sức khỏe
cho các cháu, và có chế độ ăn phù hợp với trẻ suy dinh dưỡng, trẻ cân nặng hơn
so với tuổi để cho các cháu có thể trạng tốt và tham gia học tập tập tốt.
Cô giáo, gia đình phải thật sự là mái ấm yêu thương của trẻ, bố mẹ phải là
tấm gương sáng để trẻ noi theo bởi vì trẻ em như trang giấy trắng, luôn luôn quan
tâm, yêu thương trẻ, giáo dục trẻ ngay từ những bước đầu đời để tạo cho trẻ
những thói quen tốt hàng ngày.
Các biện pháp đưa ra rất thiết thực và mang lại hiệu quả rõ rệt, qua trao đổi
với đồng nghiệp nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều giáo viên. Vì vậy tôi
nhận thấy biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 56 tuổi của tôi có thể nhân rộng lên toàn huyện.
2. Kiến nghị.
a. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
Quan tâm và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên có đủ điều kiện cơ sở vật
chất để tổ chức cho các cháu tham gia hoạt động giáo dục thể chất được tốt hơn.
Tổ chức các lớp tập huấn, chuyên đề để giáo viên có điều kiện trao đổi học
tâp kinh nghiệm lẫn nhau.
b. Đối với nhà trường
Tăng cường tổ chức chuyên đề thường xuyên, tổ chức các tiết dạy mẫu. Tổ
chức hội thi Earobic, Bé khỏe – Bé ngoan để trẻ tự tin phấn khởi tham gia.
Trang bị thêm đồ dùng đồ chơi cho các lớp học. Gắn bảng tuyên truyền
thông tin giữa phụ huynh và nhà trường ở những nơi thuận tiện để cha mẹ học
sinh theo dõi.
Xin chân thành cảm ơn!
Ea Bông, ngày 20 tháng 3 năm 2017
24

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 trường Mầm non Cư Pang

Người viết

Phạm Thị Như Ngọc
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
HIỆU TRƯỞNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
STT
1

Tên tài liệu
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục
phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm
non.

Tác giả
Bộ Giáo dục và đào tạo
NXB giáo dục Việt Nam
Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị

Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm
2

giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường
mầm non.

Thanh Giang, Bùi Thị Kim
Tuyến, Lương Thị Bình,
Nguyễn Thị Quyên, Bùi Thị
Lâm, Hoàng Thị Thu Hương.
NXB giáo dục Việt Nam

Tài liệu tập huấn: Hướng dẫn thực hành áp
3

dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm trong trường mầm non.

4
5
6

Sở giáo dục và đào tạo Đăk
Lăk.
Nguyễn Ánh Tuyết

Tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non

NXB ĐHSP Hà Nội.

Module 1 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

Đặng Hồng Phương

Giáo trình lý luận và phương pháp giáo dục

Đặng Hồng Phương

thể chất cho trẻ mầm non
Tâm lý học đại cương, NXB ĐHSP

NXB Đại học Sư phạm
Nguyễn Quang Uẩn
25

Người thực hiện: Phạm Thị Như Ngọc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×