Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng

I. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài.
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nguồn nhân lực là yếu tố quyết
định tốc độ phát triển và sự phồn vinh của đất nước. Đại hội lần thứ XII của Đảng
khẳng định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo
theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, phấn đấu đến năm
2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Chính vì vậy ngành
Giáo dục cần phải có những đổi mới về nội dung chương trình phù hợp, đổi mới
phương pháp dạy và học một cách tích cực. Giáo dục không chỉ hoàn thành việc đào
tạo những con người thích ứng với xã hội mà còn đào tạo ra những con người đủ phẩm
chất và trí tuệ để đón đầu sự phát triển của xã hội.
Giáo dục mầm non là tiền đề cho giáo dục tiểu học với nhiệm vụ chăm sóc giáo
dục trẻ từ 0 đến 5 tuổi một lứa tuổi vô cùng quan trọng. Giáo viên mầm non chính là
người trực tiếp truyền tải kiến thức và nhân cách làm người cho trẻ, là những người
trực tiếp chăm sóc, giáo dục và quản lý trẻ, quyết định lớn về sự phát triển toàn diện
của trẻ ở trường Mầm non.
Khi trẻ đến trường trẻ được tiếp cận những kiến thức trong chương trình Giáo
dục Mầm non giúp trẻ hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người trẻ. Trẻ

được tham gia rất nhiều các hoạt động như học tập, vui chơi, lao động…. thông qua đó
để giáo dục trẻ. Song nếu trẻ không được đến trường, đến trường không thường xuyên
hoặc bỏ học thì chúng ta đã thất bại trong sự nghiệp trồng người.
Bản thân là cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn của trường mầm non Hoa
Phượng tôi luôn ý thức tầm quan trọng của Giáo dục mầm non. Tuy nhiên địa bàn
trường đóng là vùng đồng bào dân tộc tại chỗ, vùng kinh tế khó khăn so với mặt bằng
chung của thị trấn nên phụ huynh chưa thật sự thấy được tầm quan trọng của Giáo dục
mầm non vì vậy việc đưa con em mình tới trường lớp mầm non chưa được cha mẹ trẻ
quan tâm, trẻ đi học không thường xuyên, tỷ lệ chuyên cần không cao, còn có trường
hợp bỏ học giữa chừng...
Từ những thực trạng trên, tôi luôn suy nghĩ phải làm như thế nào để trẻ đi học
thường xuyên hơn, tăng tỷ lệ chuyên cần và đặc biệt không còn tình trạng bỏ học nên

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

1


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
đã lựa chọn đề tài“Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số
học sinh tại trường mầm non Hoa Phượng”.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Áp dụng một số biện pháp sư phạm chỉ đạo, hỗ
trợ giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh.
Mục đích nghiên cứu của đề tài: Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số
học sinh.
Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài:
Nhiệm vụ mà đề tài đặt ra nhằm cung cấp một số biện pháp để giáo viên củng
cố kinh nghiệm và làm tốt công tác duy trì sỹ số tại lớp mình phụ trách bằng nhiều
cách khác nhau, thông qua tất cả các hoạt động theo quy định của trường lớp mầm
non.
Giúp giáo viên tìm ra các giải pháp, biện pháp để tạo được hứng thú, sáng tạo
trong các hoạt động nhằm giúp cho trẻ thích đến trường lớp.
Sau khi vận dụng đề tài sẽ góp phần đắc lực đối với giáo viên trong quá trình
thu hút trẻ đến trường, tăng số lượng trẻ đi học chuyên cần từ đó duy trì sỹ số trẻ đến
lớp...
3. Đối tượng nghiên cứu:
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh
4. Phạm vi nghiên cứu:


Khuôn khổ nghiên cứu một số biện pháp nhằm giúp giáo viên làm tốt công tác
duy trì sỹ số học sinh
Đối tượng khảo sát học sinh trường mầm non Hoa Phượng
Thời gian nghiên cứu từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 03 năm 2018
5. Phương pháp nghiên cứu:
a. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Phương pháp thu thập những thông tin qua các tài liệu, nguồn thông tin trên
internet, những vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác duy trì sỹ số học sinh.
b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Phương pháp quan sát: Quan sát trong quá trình giáo viên tổ chức hoạt động,
công tác chủ nhiệm.

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

2


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
Phương pháp điều tra: Trò chuyện, trao đổi với các giáo viên, và cha mẹ trẻ.
Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tham khảo những bản báo cáo, tổng kết
chất lượng hàng năm của nhà trường.
Tham khảo những kinh nghiệm của các giáo viên, đồng nghiệp.
Phương pháp thử nghiệm: Thử áp dụng các giải pháp vào công tác chăm sóc
giáo dục trẻ năm học 2017- 2018 tại trường Mầm non Hoa Phượng.
c. Phương pháp thống kê toán học
II. Phần nội dung:
1. Cơ sở lý luận để thực hiện đề tài:
Như các nhà tâm lý học đã nhận xét: Sự khởi đầu ở một đứa trẻ theo quy luật
khách quan là những tư duy trừu tượng, trẻ được nhận thức thông qua các đồ vật, hiện
tượng đơn giản, lúc này trẻ sẽ được bắt đầu mọi thứ chỉ bởi sự nhận biết và làm quen
với thế giới bên ngoài mà thôi. Chính vì thế, bậc học mầm non đã nghiên cứu chương
trình giáo dục cho từng lứa tuổi phù hợp theo quá trình phát triển tư duy của trẻ. Do
đó, việc trẻ được học ở trường mầm non là việc cung cấp những kiến thức đơn giản
thông qua các hoạt động “học bằng chơi, chơi mà học” nhưng nó lại là một điều rất
quan trọng đối với trẻ.
Theo kết quả khảo sát về sự sẵn sàng đi học của trẻ 5 tuổi (EDI) năm 2013. Bà
Trần Thị Mỹ An, chuyên gia giáo dục của ngân hàng thế giới cho rằng, dường như các
yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa có ảnh hưởng đến tỷ lệ phần trăm trẻ bị thiếu hụt hoặc
có nguy cơ bị thiếu hụt một lĩnh vực phát triển trở lên. Đời sống càng khó khăn, kém
phát triển thì tỷ lệ phần trăm trẻ bị thiếu hụt một lĩnh vực phát triển trở lên càng cao.
Bà Mỹ Anh còn thông tin thêm, trẻ được đi học liên tục từ 3 đến 5 tuổi có lợi
nhiều cho mức độ sẵn sàng đi học của trẻ. Và, tỷ lệ thiếu hụt trong một lĩnh vực phát
triển trở lên ở trẻ đi học liên tục từ 3 đến 5 tuổi thấp hơn so với trẻ không đi học liên
tục từ 3 đến 5 tuổi. Đối với trẻ ăn bán trú tại trường, tỉ lệ trẻ bị thiếu hụt ít nhất một
lĩnh vực trở lên thấp hơn so với trẻ chỉ được đi học một buổi.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
*. Ưu điểm và hạn chế của vấn đề nghiên cứu:
- Ưu điểm của vấn đề nghiên cứu:

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

3


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình yêu nghề mến trẻ, tận tụy với công việc. Tiếp
cận nhanh các đổi mới trong phương pháp giáo dục và ứng dụng Công nghệ thông tin.
Một số phụ huynh đã quan tâm đến việc học của con em, thấy được tầm quan
trọng của giáo dục Mầm non. Chính vì vậy năm học 2017-2018 trường mở thêm một
lớp nhà trẻ độ tuổi từ 25 đến 36 tháng.
Cơ sở vật chất tương đối đảm bảo, sân trường rộng rãi thống mát, đồ dùng đồ
chơi đầy đủ ở phân hiệu Thôn 1.
- Hạn chế của vấn đề nghiên cứu
Cơ sở vật phân hiệu Buôn Rung nằm trong khuôn viên trường tiểu học nên còn
thiếu thốn nhiều, sân chơi không đảm bảo, đồ chơi ngoài trời còn nhiều hạn chế .
Trường có 65% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số và lao động nông
thôn, điều kiện sống và sinh hoạt của gia đình đang hết sức khó khăn, bố mẹ thường
xuyên đi làm nương rẫy ở xa bỏ mặc con cái ở nhà hoặc dẫn đi theo.
Một số giáo viên chưa thực sự chủ động linh hoạt trong việc tổ chức cho trẻ
các hoạt động, chưa thực sự chú trọng các hoạt động ngoại khóa, khâu tuyên truyền
còn hạn chế chưa đa dạng
*. Các nguyên nhân của vấn đề nghiên cứu
- Các nguyên nhân ưu điểm của vấn đề nghiên cứu:
+ Nguyên nhân chủ quan:
Đa số giáo viên đã biết xây dựng nội dung tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học
sinh để phụ huynh hiểu tầm quan trọng của việc cho trẻ đến trường mầm non
Luôn có ý thức học hỏi, dồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, biết lắng nghe, biết
sửa sai, không bảo thủ nên chuyên môn nghiệp vụ tương đối vững vàng.
+ Nguyên nhân khách quan
Các đồng chí giáo viên được bố trí công tác phù hợp năng lực, giáo viên có tình
thần tự học cao.
Một sô phụ huynh nhận thức được việc cho con em mình đến trường lớp mầm
non là quan trọng trong việc phát triển toàn diện cho trẻ.
Cơ sở vật chất trang thiết bị tại Thôn 1 Phân hiệu chính được đầu tư xây dựng
và tương đối đầy đủ.
- Các nguyên nhân hạn chế của vấn đề nghiên cứu:

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

4


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
+ Nguyên nhân chủ quan:
Một số là giáo viên trẻ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề
thu hút trẻ đến lớp và làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh.
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn điều kiện kinh tế nhiều khó
khăn nên việc tiếp cận công nghệ thông tin trên mạng còn nhiều hạn chế.
Các cháu học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số do bố mẹ đi làm rẫy mang
đi theo, một số cháu theo bố mẹ đi làm công nhân lò gạch nên việc đi học chuyên cần
chưa cao…
Việc chuẩn bị các đồ dùng cho các hoạt động của giáo viên chưa được thường
xuyên, chưa thật sự chú tâm.
+ Nguyên nhân khách quan
Một số phụ huynh chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của việc cho con em
mình đến trường mầm non.
Đặc thù là vùng đặc biệt khó khăn nên việc đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị
còn hạn chế tại 2 phân hiệu Buôn Rung và Buôn Êcăm.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp:
a. Mục tiêu của giải pháp
- Đánh giá đúng thực trạng, thấy được những hạn chế của vấn đề nghiên cứu để
tìm ra các giải pháp biện pháp phù hợp. Thông qua đó giúp giáo viên làm tốt công tác
chủ nhiệm từ đó tạo được niềm tin cho phụ huynh và trẻ thu hút trẻ thích đến trường
- Một số biện pháp tác động trực tiếp đến phụ huynh nhằm thay đổi cách nhìn
của phụ huynh, tạo sự tin tưởng giúp phụ huynh an tâm khi đưa con em đi học ở
trường lớp mầm non, từ đó giáo viên biết cách thu hút trẻ đến trường và tăng tỷ lệ trẻ
đi học chuyên cần.
- Khi áp dụng những biện pháp này thành công sẽ mang lại kết quả sau:
Giáo viên làm tốt hơn trong công tác chủ nhiệm, xác định rõ vai trò của việc
chuẩn bị môi trường cho trẻ hoạt động. Tự tin hơn trong việc tổ chức các hoạt động
chăm sóc – giáo dục trẻ.
Trẻ phát triển đồng đều các lĩnh vực, phát huy tính tích cực của trẻ, giúp trẻ
hứng thú hơn trong mọi hoạt động.
Trẻ mạnh dạn, tự tin, phản ứng tốt với mọi tình huống hàng ngày của trẻ.
Người thực hiện: Lê Thị Quyên

5


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
Cha mẹ học sinh thấy được sự thay đổi của con em mình, từ đó có sự phối hợp
tốt hơn giữa nhà trường, giáo viên và cha mẹ học sinh để công tác thu hút trẻ đến
trường từ đó để chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
*Biện pháp 1: Chỉ đạo giáo viên trong công tác tuyên truyền
Công tác tuyên truyền ở cấp học Mầm non đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt
là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức việc cho trẻ đến trường
của phụ huynh còn hạn chế, trẻ lứa tuổi mầm non chưa cần thiết phải đến trường.
Chính vì vậy, trách nhiệm huy động và đi học thường xuyên đối với trẻ mầm
non là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của toàn xã hội, trong đó trách nhiệm
chính thuộc về trường Mầm non, mà trực tiếp chính là Giáo viên Mầm non.
Chỉ đạo Giáo viên Bám sát kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên, của nhà
trường đầu năm học, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền phù hợp
với tình hình của lớp, của địa phương mà giáo viên đang công tác.
Công tác tuyên truyền có thể thông qua hệ thống thông tin của xã, của các ban
ngành mà trường đóng trên địa bàn, đến tận hộ gia đình để tuyên truyền, thông qua các
buổi họp phụ huynh, bản tin của các lớp.
Kế hoạch tuyên truyền phải có nội dung, tầm quan trọng của Giáo dục Mầm
non một cách cụ thể và giáo viên phải kiên trì thực hiện, biết chọn lọc và khai thác nội
dung, tổ chức hình thức tuyên truyền phù hợp khi trao đổi cùng phụ huynh.
Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, với lãnh đạo nhà trường để đưa
nội dung bài viết, hình ảnh, lời nói phù hợp, có sức thuyết phục thì mới đến tai người
nghe và mới có hiệu quả.
Trao đổi giờ đón và trả trẻ: Ví dụ: Trò chuyện với phụ huynh hoạt động trong
ngày của trẻ, khen trẻ hôm nay đi học ngoan, nghe lời cô, tích cực tham gia các hoạt
động tạo cho trẻ cảm giác được cô khen và thích thú đi học.
Hướng dẫn giáo viên tổ chức ngày hội ngày lễ: Ngày hội Nhà giáo Việt Nam
20/11. Ngày hội quốc tế phụ nữ 8/3…mời phụ huynh tham gia để tuyên truyền, thông
qua đó chúng ta tăng cường cũng cố, ôn luyện các kiến thức đã dạy cho các cháu một
cách hiệu quả để phụ huynh thấy rằng trẻ đến trường mầm non là được học tập, tiếp
thu nhiều điều bổ ích chứ không phải vui chơi, hoặc đó chỉ là nơi giữ trẻ. Bên cạnh đó

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

6


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
hướng dẫn, chỉ đạo cho Giáo viên xây dựng các tiết hội giảng, chuyên đề về những đổi
mới trong chương trình giáo dục mầm non để phụ huynh thấy được tầm quan trọng
của Giáo dục Mầm non.
Giáo viên và cha mẹ học sinh luôn phải có sự trao đổi, gắn kết và hỗ trợ lẫn
nhau trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ, thường xuyên trao đổi và tìm hiểu tâm sinh
lí của từng trẻ. Việc trao đổi bằng nhiều hình thức như bảng tin tuyên truyền ở lớp, giờ
đón trẻ, trả trẻ và qua sổ bé ngoan, giáo viên trao đổi với cha mẹ của trẻ những kết quả
giáo dục ở con mình, tạo điều kiện cho giáo viên và bậc cha mẹ trẻ nắm bắt thông tin
kịp thời những vấn đề có liên quan đến trẻ, các thông tin của lớp, thông tin sức khỏe, ở
lớp cũng như ở nhà.
Ví dụ: Thường xuyên trao đổi với phụ huynh, trò chuyện với phụ huynh để nắm
bắt hoàn cành gia đình, nếu có trường hợp bất thường như phụ huynh có ý định cho
con nghỉ học để kịp thời động viên và cùng phụ huynh có hướng giải quyết.
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ đến phụ
huynh từ đó giúp giáo viên có định hướng rõ ràng trong việc nuôi dạy trẻ hàng ngày,
tạo được mối liên hệ phối hợp giữa giáo viên và cộng đồng từ đó việc chăm sóc giáo
dục trẻ và công tác duy trì sỹ số được diễn ra thuận lợi hơn.
*Biện pháp 2: Hướng dẫn giáo viên xây dựng môi trường Lấy trẻ làm trung
tâm:
Môi trường giáo dục trong trường Mầm non là những điều kiện tự nhiên – xã
hội cần thiết trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường.
Muốn thu hút trẻ đi học, đi học chuyên cần, tích cực tham gia các hoạt động đòi
hỏi mỗi giáo viên không chỉ dùng lời nói xuông mà phải biết tạo môi trường giáo dục
cho trẻ (Môi trường tự nhiên, xã hội, vật chất). Yêu cầu này không chỉ đặt ra cho riêng
giáo viên mà ngay cả người quản lý phụ trách chuyên môn phải hướng dẫn giáo viên:
*. Xây dựng môi trường ngoài lớp học:
Môi trường ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động nâng
cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ. Cần định hướng cho giáo viên xây
dựng một môi trường ngoài lớp học an toàn, đẹp, hấp dẫn.
Ví dụ: Cần phải xây dựng những khu vực chơi, sắp xếp, bố trí hợp lý, đẹp mắt:
Khu vực chơi với đồ chơi ngoài trời (Cầu trượt, xích đu, đu quay, bộ đồ chơi liên

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

7


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
hoàn…) Khu vực chơi với đất, cát, đá, sỏi… Khu vực trồng hoa, trồng sau chăm sóc
hoa…
Các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được bảo dưỡng thường xuyên, giữ gìn vệ
sinh và tạo sự hấp dẫn đối với trẻ.
Chỉ đạo giáo viên tận dụng những nguồn nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương
và phế liệu để xây dựng các khu vực chơi
Ví dụ: Tận dụng những lốp xe ô tô, xe máy để làm những bật bênh, cổng chui,
cột ném trúng đích… và lốp xe làm những bồn hoa với những loài hoa đầy màu sắc,
rất hấp dẫn. Ngoài ra những cây tre những quả bầu được sử dụng để làm những đồ
chơi thác nước cho trẻ chơi với cát nước…
*. Xây dựng môi trường trong lớp học:
Trong lớp học không thiếu những góc chơi của trẻ, do đó để lớp học thêm lôi
cuốn giáo viên đã tạo nên một môi trường với những màu sắc sinh động, những nhân
vật ngộ nhĩnh…Môi trường với không gian, cách sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen
thuộc với cuộc sống hàng ngày của trẻ, phản ánh kinh nghiện, văn hóa của địa phương;
luôn thay đổi để tạo sự hấp dẫn mới lạ đối với trẻ.
Cần chú ý kỹ lưỡng việc chuẩn bị học liệu và phương tiện cho các hoạt động tại
các góc nhằm thu hút trẻ tham gia, kích thích trẻ tham gia và làm phong phú hoạt động
chơi và học của trẻ. Các học liệu và phương tiên cần đa dạng, phong phú thay đổi
thường xuyên theo từng chủ đề, sắp xếp hợp lý, đẹp và đảm bảo an toàn cho trẻ khi trẻ
tham gia hoạt động.
Ví dụ: Chủ đề nhánh “Những con vật đáng yêu” giáo viên sẽ trang trí các góc
làm nổi bật chủ đề “Những con vật đáng yêu” bằng các tranh ảnh về những con vật
đáng yêu, các hình xốp, các con vật bằng nhựa… tại các góc sẽ xây dựng các góc chơi:
Như góc xây dựng “Xây trang trại chăn nuôi”, góc nghệ thuật: Làm tranh cát, vẽ tô
màu, gấp lá về các con vật… Chuẩn bị đầy đủ các học liệu để trẻ hứng thú và tích cực
tham gia hoạt động.
Chuẩn bị môi trường cho trẻ vui chơi hoạt động chính là từng bước hình thành
cho trẻ những kỹ năng xã hội, tạo điều kiện cho trẻ được giao tiếp, được vui chơi, thể
hiện tình cảm yêu thương, tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ những suy nghĩ, tâm tư nguyện
vọng của bản thân. Giáo viên phải luôn quan tâm, hỗ trợ để giúp trẻ cảm thấy được tôn

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

8


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
trọng, được tin tưởng và an toàn khi đến trường, thích đến trường thường xuyên,
chuyên cần hơn
*Biện pháp 3: Tổ chức tốt các hoạt động có chủ đích nhằm thu hút trẻ tham
gia.
Tổ chức hoạt động có chủ đích nhằm giúp cung cấp cho trẻ kiến thức mới và trẻ
sẽ được trải nghiệm qua các hoạt động của cô. Trong trường Mầm non tổ chức hoạt
động có chủ đích là việc truyền thụ kiến thức cho trẻ thông qua các môn học.
Để trẻ thích thú, hoạt động hứng thú và sôi nổi trong giờ học làm quen với chữ
cái đạt kết quả cao tôi hướng dẫn giáo viên vận dụng một số trò chơi vào các tiết học
cụ thể như:
Ví dụ: Tiết làm quen với chữ cái b, d, đ
Chủ đề: Thế giới động vật
Chủ đề nhánh: Những con vật sống trong rừng.
Với tiết học này tôi tổ chức dưới hình thức trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu”.
Để trẻ hứng thú tham gia chủ động tích cực trong các hoạt động học và chơi khi
vào bài hướng dẫn giáo viên đóng vai trò người dẫn chương trình đi vào giới thiệu
chương trình “Chào đón các bé đến với trò chơi Chiếc nón kỳ diệu, với chủ đề:
"Những con vật sống trong rừng” Đến tham gia trò chơi hôm này gồm có 03 đội thi,
Lần lượt giới thiệu từng đội chơi (các đội chơi đứng lên giơ tay vẫy).
Lần lượt cho các đội lên chơi, mời đội trưởng lên quay chiếc nón và khi đội
trưởng lên quay mũi tên chỉ vào ô chữ nào thì đọc to chữ đó lên.
Cô nhận xét và thưởng cho trẻ những chiếc mũ về lớp...
* Trò chơi “Chiếc túi bí mật ”
Cô cho trẻ sờ các chữ xốp trong túi, sờ cấu tạo chữ và phát âm chữ đó.
* Trò chơi “ Cắm hoa tặng cô”
* Luật chơi: Trẻ cắm đúng hoa có chữ cái cô yêu cầu trong vòng 3 phút đội nào
cắm được bình hoa và đúng theo yêu cầu là đội thắng cuộc
Cách chơi : Cô chia trẻ thành ba đội chơi yêu cầu mỗi đội cắm một lọ hoa có
chữ cái, mỗi trẻ lên chơi mỗi lượt chỉ cắm một bông hoa có chữ cái theo yêu cầu vào
lọ hoa của tổ mình.
*Trò chơi “Tìm chữ qua thơ”

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

9


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
Cho trẻ lên tìm và đếm xem có bao nhiêu chữ (o.ô.ơ) trong bài thơ và gắn hoa
vào dưới chữ cái đó...
Việc tổ chức cho trẻ một tiết học làm quen với chữ cái với hình thức theo một
“chương trình” xuyên suốt tiết học với cô giáo là người dẫn chương trình kết hợp khéo
léo các trò chơi, có khoảng thời gian cho trẻ thư giãn bằng các trò chơi linh động xen
kẽ trẻ cảm thấy thoải mái với không khí học vui vẻ, sôi nổi, trẻ tích cực tham gia.
Bằng các trò chơi mới trẻ sẽ hứng thú khám phá những điểm mới của bài học,
tạo được sức hút mạnh mẽ của trẻ vào bài học và giúp trẻ khắc sâu trí nhớ về cấu tạo
chữ được làm quen.
Cho nên với mỗi tiết dạy tôi chỉ đạo giáo viên luôn tìm tòi, sáng tạo những trò
chơi mới, cách chơi mới ứng dụng với các hình thức khác nhau, thường xuyên thay
đổi trò chơi để tạo sự mới lạ hứng thú với trẻ.
Đối với tiết dạy Khám phá khoa học
Ví dụ: Trong tiết dạy làm quen Tìm hiểu về ngày 20/11
Hướng dẫn giáo viên dẫn dắt hoạt động như một chương trình giao lưu tìm hiểu
về ngày 20/11. Trẻ được trải nghiệm, được đóng vai, được tự đặt câu hỏi những thắc
măc của bản thân.
- Như vậy trẻ rất vui vẻ hào hứng, kích thích tư duy, làm phong phú vốn từ và
ngôn ngữ mạch lạc ...
- Phần mở đầu hoạt động có thể sử dụng một tiết mục văn nghệ giúp thu hut trẻ,
ổn định trẻ ngay đầu giờ hoạt
- Cuối giờ hoạt động, giáo viên cũng kích thích khả năng sáng tạo nghệ thuật
của trẻ bằng cách tận dụng những vật liệu từ thiên nhiên để làm vòng hoa, vòng tay,
thiệp tặng các cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Một tiết dạy được tổ chức như một chương trình, giáo viên chỉ định hướng,
khơi gợi để trẻ thực hiện ý đồ của minh và tạo hứng thú, tiết dạy vui tươi, trẻ thêm
phần hoạt bát nhanh nhẹn.
Thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non theo, với những thay đổi trong cách
tổ chứ, nội dung phong phú không gò bó, rập khuôn sẽ giúp cho giáo viên có thể tổ
chức các hoạt động rất linh hoạt, sáng tạo, tạo một môi trường thật sự hấp dẫn cho trẻ
trải nghiệm và tiếp nhận kiến thức.

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

10


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
Hoạt động ngoài trời: Ví dụ: đối với chủ đề “thực vật”
Cho trẻ được quan sát, trò chuyện về thế giới xung quanh. Cho trẻ quan sát
vườn hoa. Cô sử dụng những câu hỏi gợi mở, bắt buộc trẻ phải suy nghĩ trả lời, dạy
cho trẻ cách cảm thụ vẻ đẹp tự nhiên của thiên nhiên mà lại tư duy, nhớ lâu, ấn tường
như: Đang là mùa xuân, thời tiết ấm áp có mưa xuân khiến các loại hoa đua nở ( tên
gọi, màu sắc, mùi hương...)
Các loại hoa được xen kẽ màu sắc tạo nên cái rực rỡ của bức tranh mùa xuân
(hình dáng cánh và lá của từng loại hoa, trồng ở đâu?, tác dụng...). Gió thổi nhẹ làm
rung rinh, bươm bướm chuồn chuồn dập dìu, con ong tìm mật... Quan sát con vật, nhà
cửa, đồ chơi ngoài trời, cây, ôtô, các hiện tượng thiên nhiên....
Trò chuyện về cảnh vật thiên nhiên nơi trẻ được tham quan du lịch, dùng ngôn
ngữ cung cấp cho trẻ tư duy về âm thanh, đường nét, màu sắc, không gian, thời gian
của cảnh vật. Cho trẻ xếp hình, vẽ tự do.... chơi ở góc tạo hình: vẽ, nặn, xé, dán, tô
màu, dán hình,... trang trí lớp học, góc chủ đề cùng với cô,... làm đồ dùng, đồ chơi để
phục vụ các môn học khác. Trò chuyện, tả về những người thân, cô giáo và các bạn.
* Biện pháp 4: Chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, các buổi
ngoại khóa.
Như chúng ta đã biết, lễ hội là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt của trẻ
nhỏ, đáp ứng nhu cầu cảm xúc, giao lưu và là một trong những hoạt động giáo dục hấp
dẫn. Sự hấp dẫn của ngày hội, ngày lễ sẽ tạo ra ấn tượng sâu sắc đối với trẻ, làm cho
trẻ có thể nhận thức và ghi nhớ lâu, hình thành dần cho trẻ ý niệm về những ngày hội,
ngày lễ và có ý nghĩa giáo dục tác động đến trẻ một cách nhẹ nhàng. Đồng thời, giúp
trẻ có cơ hội thể hiện tình cảm, thái độ của mình với những sự kiện mà trẻ được trải
nghiệm thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Thông qua hoạt động lễ hội giúp
giáo viên ôn luyện, củng cố nội dung đã học , và qua đó cũng giáo dục trẻ tình cảm
đạo đức, tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn và yêu mến nhũng người đã quan
tâm chăm sóc. Điều đặc biệt đó là hoạt động hướng đến trẻ, trẻ được tham gia thảo
luận khi tổ chức hoạt động, được đề xuất, đóng góp ý tưởng
Ví dụ: Tổ chức lễ hội “Bé vui đón tết – mừng xuân”
Trẻ được cảm nhận những thay đổi về thời tiết, khí hậu, cây cối, các loại trái
cây, các loại hoa, các hoạt động khác biệt...

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

11


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
Trẻ được thảo luận, đóng góp ý tưởng như: Trang trí sân khấu bằng đồ vật gì?
Cách làm các đồ vật trang trí như thế nào? Bằng nguyên vật liệu gì? Mua thêm vật liệu
gì, trẻ sẽ mang vật liệu gì?
Cô và trẻ cùng chuẩn bị làm các đồ dùng cho buổi lễ: Gói quà, vẽ viết thiếp
chúc mừng, cắt hoa mai đào, làm bánh chưng...
Luyện tập các tiết mục văn nghệ để biểu diễn.
Khi tổ chức chương trình văn nghệ, giáo viên chính là người dẫn chương trình
và trẻ chính là những diễn viên biểu diễn, thể hiện xuất sắc vai diễn của mình.
Tổ chức hoạt động lễ hội, cần chỉ đạo giáo viên lựa chọn kiến thức cung cấp
cho phù hợp, không tham lam, ôm đồm quá nhiều, chỉ cung cấp kiến thức cần thiết tuy
nhiên cần chú ý khi tổ chức bất kỳ hoạt động nào tất cả các trẻ đều phải được tham gia,
không để trẻ bị đứng ngoài cuộc, vì vậy phải biết phân công công việc phù hợp, ngoài
lựa chọn những trẻ nổi bật thực hiện những công việc quan trong cần chú ý đến những
trẻ khác, phân trẻ đó vào các tiết mục đồng diễn hoặc những tiết mục theo nhóm, tránh
để trẻ có cảm giác bị bỏ rơi, bị cho ra ngoài tạo cảm giác tự ti, tủi thân, xa lánh mọi
người.
Bên cạnh các hoạt động lễ hội, giáo viên tổ chức các buổi dã ngoại, tham quan
các địa điểm tại địa phương để trẻ được trải nghiệm thực tế, trẻ được hít thở không khí
trong lành, tham gia các trò chơi tập thể, giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, cư xử
đúng đắn.
Ví dụ: Cho trẻ đi tham quan các nhà cộng đồng tại các buôn làng, tổ chức các
trò chơi tập thể để trẻ được vui chơi. Đi thăm, chúc mừng các chú bộ đội nhân ngày
22/12.
Hoạt động dã ngoại giúp tạo ra sự cân bằng giữa học tập và thư giãn để trẻ em
phát triển tốt cả về thể chất và tinh thần. Giúp cho trẻ cảm thấy không bị gò bó, được
thỏa sức tận hưởng cuộc sông xung quanh trẻ dươi sự bao quát và định hướng của giáo
viên.
Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch cho các buổi dã ngoại trong năm học,
chuẩn bị tinh thần cho phụ huynh và trẻ trước khi đi tổ chức dã ngoại, hướng dẫn trẻ
chuẩn bị các đồ dùng mang theo ,bao quát theo dõi trẻ tốt khi đi dã ngoại.
* Biện pháp 5: Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp.

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

12


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp thực hiện công tác chăm sóc và giáo dục
đối với trẻ. Muốn làm tốt công tác chủ nhiệm phải đòi hỏi giáo viên thật sự yêu nghề,
hết lòng yêu thương trẻ, đối xử công bằng với trẻ, không ngừng bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ cho bản thân. Đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, được trẻ và
phụ huynh tin yêu.
Một câu hỏi đặt ra “Làm thế nào để làm tốt công tác chủ nhiệm”?
Giáo viên phải nắm được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ nhóm lớp mình chủ
nhiệm, theo dõi đánh giá sự khác biệt của từng trẻ trong lớp, tìm hiểu từng hoàn cảnh
gia đình trẻ, để từ đó có hướng giáo dục theo từng cá nhân, phải xem những học sinh
trong lớp như chính con em mình ở nhà. Có như vậy giáo viên mới lấy được lòng tin,
sự tin tưởng của trẻ.
Theo dõi trẻ hằng ngày, nắm bắt tình hình sức khỏe trẻ, nắm cụ thể hôm nay trẻ
đi học, trẻ nghỉ học để theo dõi chuyên cần của trẻ. Nếu trẻ nghỉ học quá nhiều ngày
trong tháng phải có hướng giải quyết để tạo điều kiện cho trẻ đi học thường xuyên.
Ví dụ: Trẻ nghỉ học nhiều cần trao đổi trực tiếp với phụ huynh, để phụ huynh
thấy được vai trò giáo dục mầm no, nếu trẻ không thích đi học thì cần phải có sự phối
hợp và thay đổi phương pháp giáo dục đối với trẻ giúp trẻ thích đi học.
Thường xuyên thay đổi, đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục đối với trẻ
nhóm lớp. Thực hiện tốt các nội dung về chuẩn bị môi trường hoạt động cho trẻ, thực
hiện các hình thức đổi mới trong các hoạt động có chủ đích, thường xuyên tổ chức các
hoạt động lễ hội để trẻ cảm nhận được việc đến trường mầm thú vị, thích thú.
Thường xuyên lời nói khích lệ, nêu gương, khuyến khích những hành vi, lời nói
tốt của trẻ, giáo viên cần tuyên dương và khen thưởng trẻ kịp thời.
Ví dụ: Trong giờ chơi có luật, cô tuyên dương những trẻ chơi đúng luật, , cô
tuyên dương trẻ khi thể hiện tốt vai chơi của mình. Còn một số bạn chơi chưa được tốt
các con mệt hôm sau ta cố gắng nhé…
Giáo viên cần sử dụng các hình thức khen, chê phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ.
Biểu dương trẻ là chính, nhưng không lạm dụng. Cần tuyên dương và khuyến khích trẻ
để trẻ tự hào, tự nhận biết được hành động vừa làm là đúng và tiếp tục phát huy.
Những sản phẩm của trẻ cô giáo nên treo ở những nơi các bạn đều thấy, hàng ngày
cho trẻ cắm cờ, cuối tuân phát hoa bé ngoan dán vào sổ gửi về cho cha mẹ xem để cha

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

13


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
mẹ học sinh thấy được sự thay đổi của con em mình, từ đó có sự phối hợp tốt hơn giữa
nhà trường, giáo viên và cha mẹ học sinh để công tác chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng
tốt hơn
Thực hiện tốt công tác tham mưu cơ sở vật chất đầy đủ khang trang sẽ tạo điều
kiện thuận lợi cho các hoạt động của trẻ, các bậc cha mẹ trẻ sẽ tin tưởng hơn khi cho
con em tới trường vì vậy hằng năm, vào đầu năm học tôi đều xây dựng kế hoạch đề
xuất với lãnh đạo nhà trường cùng các đồn thể trong đơn vị đầu tư, tu sửa CSVC và
mua sắm trang thiết bị phù hợp với địa phương và tình hình thực tế của nhà trường. là
một xã thuộc vùng khó khăn.
Huy động mọi nguồn lực hợp lý của nhân dân trồng thêm cây xanh, vườn hoa,
đồ dùng phục vụ bán trú, sinh hoạt của trẻ, đảm bảo cho trẻ ăn bán trú, được chăm sóc,
nuôi dưỡng theo chương trình Giáo dục mầm non.
Phụ huynh và giáo viên là hai thành phần giáo dục có mối liên hệ chặt chẽ
nhằm góp phần vào sự phát triển tồn diện của trẻ trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ:
vì gia đình là một động lực rất lớn thúc đẩy và rèn luyện ý thức hoạt động của trẻ, gia
đình còn là nguồn lực về cơ sở, vật chất tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện tốt các
hoạt động.
Do đó giáo viên ngoài tuyên truyền cho phụ huynh và cộng đồng hiểu về tầm
quan trọng của việc cho con em mình tới trường lớp mầm non thì giáo viên phải biết
cách vân dụng khéo léo trong việc phối hợp với phụ huynh để chăm sóc giáo dục trẻ
được tốt hơn là vô cùng quan trọng. Vì một mình nhà trường giáo dục trẻ không chưa
đủ: Ví dụ: một trẻ một tháng chỉ đi học dược hai ba buổi đến lớp khóc phụ huynh lại
mang con về đưa đi rẫy, cô giáo ngoài việc dỗ dành ân cần … với cháu phái thuyết
phục phụ huynh chịu khó bằng mọi cách để trẻ di học đều và trẻ không sợ đi học mà
hứng thú trong việc đến trường…
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp:
Các giải pháp, biện pháp khi thực hiện đề tài có mối quan hệ mật thiết với nhau,
biện pháp này nó sẽ hỗ trợ cho biện pháp kia để cùng thực hiện tốt các nội dung lại với
nhau để đi đến một thể thống nhất là tìm ra các giải pháp tối ưu nhất nhưng vẫn đảm
bảo được tính chính xác, khoa hoc và lô gíc giữa các giải pháp và biện pháp.

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

14


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
Để thực hiện các giải pháp, biện pháp này cần phải đảm bảo tính chính xác,
khoa học, cấu trúc lôgic, hợp lí, chặt chẽ, phải đảm bảo được phương pháp nghiên cứu
phù hợp với đối tượng nghiên cứu.
Đảm bảo nội dung của các giải pháp, biện pháp.
Để thực hiện tốt công tác huy động, thu hút trẻ đến trường từ đó làm tốt công
tác duy trì sỹ số, tỷ lệ chuyên cần thì vấn đề biện pháp làm tốt công tác tuyên truyền là
vấn đề đầu tiên, khi trẻ đến trường công tác tạo môi trường trong ngoài lớp, chuẩn bị
đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho mọi hoạt động, sau đó ta áp dụng vào các hoạt động như
thế nào... và quá trình chăm sóc giáo dục, tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, dã ngoại
cho trẻ, làm tốt công tác chủ nhiệm.
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và
hiệu quả ứng dụng:
Qua quá trình triển khai và thực hiện, Tôi đã nhận được kết quả rất đáng mừng:
Cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của Hiệu trưởng nhà trường, đội ngũ giáo viên
và sự phối kết hợp của các bậc phụ huynh và sự nổ lực hết mình của bản thân nên tôi
đã khắc phục được những khó khăn khi thực hiện các biện pháp để đạt được những kết
quả như sau:
a. Đối với giáo viên
Có nhiều kinh nghiệm trong việc tuyên truyền thu hút vận động trẻ đến lớp, đi
học chuyên cần cao, công tác duy trì sỹ số cuối năm đạt kết quả tốt.
Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao.
Xây dựng được môi trường học tập và vui chơi cho trẻ trong và ngoài lớp có
khoa học.
Bổ sung được nhiều đồ dùng,đồ chơi cho các hoạt động học và chơi.
Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, được phụ huynh và học sinh tin yêu.
b. Đối với trẻ
Trẻ đi học thường xuyên, đầy đủ hơn. Tăng tỷ lệ chuyên cần.
Trẻ hào hứng đi học, tích cực tham gia hoạt động chung và các hoạt động khác.
Trẻ có nề nếp và thói quen tốt trong học tập , vui chơi và các kỹ năng khác.
Trẻ hứng thú thể hiện mình một cách thoải mái thông qua các hoạt động nhóm,
tập thể ...

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

15


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
Về phụ huynh.
Phụ huynh đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc đưa con em mình đến trường
mầm non, nên 100% các bậc phụ huynh đồng tình ủng hộ rất tích cực cả tinh thần, lẫn
vật chất tạo điều kiện cho trường Mầm non Hoa Phượng tăng về số lượng và chất
lượng trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.
* Kết quả cụ thể như sau:
Đầu năm
T Trẻ đi

Cuối năm

Đạt

Số trẻ

Chiếm

Tổng số

Trẻ đi

%

đi học

tỷ lệ %

học sinh

Đạt %

Số trẻ đi

Chiếm tỷ

học

học

lệ %

Tổng

học

số học

chuyên

không

chuyên

không

sinh

cần

chuyên

cần

chuyên

cần
2

1

237

166

cần

6
70

71

30

237

230

95

7

0.5

Công tác duy trì sỹ số cuối năm đạt 100%
III. Phần kết luận và kiến nghị
1 Kết luận
Việc thu hút trẻ đến trường, lớp mầm non là một nhiệm vụ trọng tâm trong
những nội dung lớn của chương trình chăm sóc giáo dục cho trẻ Mầm non.
Đây là việc làm có ý nghĩa đối với các trường Mầm non, đặc biệt là các cháu
lứa tuổi mầm non vì nếu trẻ được đi học thường xuyên, liên tục trẻ sẽ không bị thiếu
hụt một lĩnh vực phát triển, trẻ sẽ phát triển toàn diện, chính vì vậy đòi hỏi giáo viên
phải biết tuyên truyền, vận động để huy động trẻ đến trường và tăng số lượng trẻ đi
học chuyên cần để duy trì sỹ số trẻ cuối năm đạt kết quả cao.
Để trẻ hứng thú đi học, đi học thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động,
cần cung cấp cho trẻ những kiến thức, kỹ năng với cách tổ chức mới lạ, hấp dẫn thông
qua các hoạt động “học bằng chơi, chơi mà học” tạo cho trẻ cảm giác hứng thú, không
gò bó, nhàm chán, ngoài ra tổ chức qua các hội thi, buổi văn nghệ, ngày hội, ngày lễ
cho bé...
Để làm tốt công tác thu hút trẻ đến trường trước hết đòi hỏi người giáo viên
phải nắm được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ trong độ tuổi này, nắm bắt tâm tư nguyện
vọng của cha mẹ trẻ.

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

16


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
Môi trường hoạt động quyết định một phần rất lớn đến việc tiếp nhận kiến thức
của trẻ, thay đôi thường xuyên cách trang trí lớp và làm đồ dùng, đồ chơi sinh động
hấp dẫn từng những nguyên vật liệu săn có ở địa phương.
Cô giáo cần mẫu mực yêu thương, tôn trọng đối xử công bằng với trẻ, coi trẻ
như con của mình, cô giáo cần phải tạo hứng thú cho trẻ trong mọi hoạt động.
2. Kiến nghị
Các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để trường lớp
khang trang nhằm thu hút được học sinh ngay từ đầu năm học.
Tổ chức giáo viên dạy giỏi đi tham quan trường bạn để được giao lưu học hỏi,
đúc rút kinh nghiệm trong công tác thu hút trẻ thích đến trường, lớp mầm non nhằm
phục vụ tốt hơn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại đơn vị.
Đối với giáo viên thường xuyên nêu cao tinh thần tự học, tự rèn để nâng cao
chất lượng giảng dạy và trinh độ chuyên môn.
Trên đây là một số kinh nhiệm mà bản thân tôi rút ra được từ tình hình thực tế
của Trường mầm non Hoa Phượng, tôi không chỉ dừng lại ở kết quả mà cố gắng học
hỏi hơn nữa để tìm ra những giải pháp tối ưu nhằm đáp ứng yêu cầu cao hơn trong
việc duy trì sỹ số tại trường Mầm non.
Tuy nhiên bản kinh nghiệm này còn nhiều hạn chế, kính mong sự góp ý giúp đỡ
của Hội đồng sáng kiến các cấp, của bạn bè đồng nghiệp để tôi có kinh nghiệm tốt hơn
trong công tác hướng dẫn giáo viên duy trì sỹ số học sinh trong trường lớp mầm non.
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
Buôn Trấp, ngày 20 tháng 3 năm 2018
Người viết

Lê Thị Quyên

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
……………………………………………………………………………………….......

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

17


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
……………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………….......
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
STT
1

Tên tài liệu
Các tạp chí giáo dục mầm non

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

Tác giả

18


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
2

3

Tài liệu BDTX chu kỳ II cho giáo viên mầm

Do BGDMN biên soạn -

non (2004-2007)

Nhà xuất bản Giáo Dục.

Tài liệu BDTX Năm 2013 gồm 44 mô

BỒI DƯỠNG THƯỜNG

đun( mô đun 7,mô đun 8,mô đun 3o)

XUYÊN GIÁO VIÊN
MẦM NON
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 36 /2011/TTBGDĐT ngày 17 tháng 8
năm 2011 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Bộ Giáo dục và Đào tạo

4
5

Tài liệu học đïi học tai chức
Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non

Nguyễn Thị Ánh Tuyết –
NXB Giáo dục 1994

6

Tài liệu tập huấn chuyên môn Mầm non năm

Sở GDĐT Tỉnh Đăk Lăk

2014( bài xây dựng môi trường giáo dục).

MỤC LỤC

MỤC

NỘI DUNG

I

SỐ
TRANG

1
Phần mở đầu

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

19


Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại
trường mầm non Hoa Phượng
1
2
3
4
5

Lý do chọn đề tài
Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Đối tượng nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu

1
2
2
2
2

II

Phần nội dung

3

1
2
3

Cơ sở lý luận
Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
Nội dung và hình thức của giải pháp

3
4-6
6-17

Phần kết luân, kiến nghị

17

Kết luận
Kiến nghị

17
17

III
1
2

Người thực hiện: Lê Thị Quyên

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×