Tải bản đầy đủ

TOAN8 DE8 HK2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4
Trường THCS Quang Trung
GV:Nguyễn Thị Thu Hoài
ĐỀ TOÁN LỚP 8 (ĐỀ 2)
1. Giải các phương trình sau:
a.
b.
c.
d.
2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
a.
b.
3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng mỗi cạnh
lên 5m thì diện tích mảnh đất tăng thêm 385m 2. Tính chiều dài và chiều rộng của
mảnh đất ban đầu.
4. Cho ∆ ABC có 3 góc nhọn (AB < AC), Đường cao BD và CE của ∆ ABC cắt nhau
tại H.
a.Chứng minh rằng:∽;
b. Chứng minh rằng: ∽
c. Chứng minh
d. Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh cânHƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TOÁN 8 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ 2
1. Giải các phương trình sau:
a.

b.

c.
d.
Đk:

2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
a.

Vậy
(
-13
b.

.
0


Vậy
.
]
0
3
3. Gọi chiều rộng lúc đầu là x(m)
Đk:
Chiều dài lúc đầu là 3x(m)
Diện tích lúc đầu là
Chiều rộng lúc sau là x+5(m)
Chiều dài lúc đầu là 3x+5(m)
Diện tích lúc sau:
Ta có pt:

Vậy chiều rộng lúc đầu: 18m


Chiều dài lúc đầu: 3.18=54m
4.

a. Chứng minh rằng:∽
Xét và, có:
chung
∽(gg)
b. Chứng minh rằng: ∽

Xét và, có:
chung
∽(cgc)

c. Chứng minh
Xét và, có
(đối đỉnh)


∽(gg)

Xét và, có
(đối đỉnh)
∽(cgc)

d. Chứng minh cân
Xét vuông tại D
DI là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC
(1)
Xét vuông tại E
EI là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC
(2)
(1);(2)
Vậy cân tại ITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×