Tải bản đầy đủ

đầu tư bitcoin

Mô Hình Tài Chính Tương
Lai


Vài điều trước khi bắt đầu...
- Thanks the organizer
- Thanks the audience for their time
- Free information
- Cần sự tham gia nhiệt tình của mọi người, Thuận sẽ đặt ra
một số câu hỏi thì mong các bạn trả lời
- Ai biết tới Thuận từ trương trình Youtube thì xin giơ tay
lên?
- Tài Liệu và Tin Tức
- Thời gian ngắn hạn nên sẽ chia sẽ tài liệu nhanh, sẽ có
thời gian cho câu hỏi ở khúc cuối


Chương trình
1/ Hiểu rõ về lịch sử của các đồng tiền kỹ thuật số?
2/ Cách lưu trữ và bảo mật tiền kỹ thuật số để không
bị mất tiền?

3/ Phương án đầu tư lâu dài (đầu tư an toàn) và đầu
tư ngắn hạn (đầu tư mạo hiểm) trong lĩnh vực tiền
kỹ thuật số
4/ Hỏi đáp cho các anh chị tham gia hội thảo.


Lịch sử
2010 - FXDD va FXCM
2013 - 2014
2016


Lịch sử
Nhiều người biết Bitcoin là tiền kỹ thuật số đầu tiên, là một
công nghệ Blockchain (phân bố quyền hành) đầu tiên
Bitcoin là gì? tại sao lại phải tạo ra Bitcoin? Tại sao cả thế
giới lại quan tâm đến nó?
Trả lời được những câu hỏi này là chìa khóa, là nền tảng
giúp bạn đầu tư trong lĩnh vực này thành công, nhất là
trong những lúc giá cả không được như ý muốn


Lịch sử
Bitcoin là gì? Internet là gì?
Trước khi Bitcoin ra đời
Hệ thống tiền tệ dựa vào lòng tin


Lịch sử
-

Chúng ta phải tin tưởng ngân hàng trung ương không lạm
dụng lạm pháp, nhưng lịch sử của tiền tệ có đầy đủ các vi
phạm của sự tin tưởng này (Zimbabwe, Venezuela)

-

Chúng ta tin cậy các ngân hàng khi chúng ta gởi tiết kiệm,
nhưng họ cho vay và tạo ra các bong bóng tín dụng và chỉ
dự trữ một phần ít dẫn đến lỗ lã trầm trọng (bong bóng tín


dụng bất động sản ở Mỹ năm 2008)

-

Chúng ta tin tưởng ngân hàng và công ty tài chính bảo
vệ sự riêng tư của chúng ta, tin tưởng họ không để cho
những kẻ trộm danh tính lấy tài khoản của chúng ta,
nhưng lịch sử đã có rất nhiều chuyện này xảy ra
(Equifax bị hack 2017)


Lịch sử

Hệ thống di chuyển tiền giữa người với người
- Không cần thông qua bất cứ ngân hàng nào
- Tìền kỹ thuật số không bị kiểm soát bởi bất
cứ nhà nước nào
- Tìền kỹ thuật số không bị giới hạn bởi biên
giới
- Hệ thống Bitcoin và nhiều tiền kỹ thuật số
khác là toàn cầu, phải tắt hết internet nếu
muốn ngừng hoạt động


Lịch sử
Tìền kỹ thuật số có thể thay đổi mô hình tài chính tương lai, cũng giống như
Uber đã thay đổi ngành taxi, Amazon đã thay đổi mua bán trên mạng hay
Email đã thay đổi bưu điện
Cho nên từ lúc ra đời, Bitcoin đã liên tục bị tấn công , bây giờ cũng vậy tại vì
Bitcoin là tiền kỹ thuật số lớn nhất
- Các ngân hàng lớn liên tục tấn công Bitcoin va tiền kỹ thuật số bằng cách
đóng băng các tài khoản liên quan đến tiền kỹ thuật số, tung ra tin xấu
- Hacker đã liên tục tấn công mạng lưới Bitcoin
Mỗi lần có 1 cuộc tấn công lớn thì giá lại dao động, nhưng sau 9 năm, Bitcoin
không những tiếp tục tồn tại mà giá trị lại càng tăng


Tại sao các bạn cần phải biết những điều
này?
-

Tiền kỹ thuật số không những là một cơ hội đầu tư hiếm có mà còn là
một cuộc cách mạng tìền tệ

-

Công nghệ Blockchain là giải pháp của rất nhiều ngành (tài chính,
ngành thực phẩm)
Tiền kỹ thuật là giải pháp mà nhiều người mong đợi và sẽ tiếp tục
phát triển
Chỉ có hiểu rõ lịch sử, tài liệu và tin tức bạn mới có thể giữ vững lòng
tin trong thị trường này

-

Đầu tư thì sẽ có phong hiểm nhưng sẽ có một số cách có thể giảm
mạo hiểm


Lưu Trữ Tiền Kỹ Thuật Số
Bạn đang để tiền kỹ thuật số ở đâu?
Bạn nghĩ có an toàn không?
Những vụ hack lớn nhất:
Tháng 3 năm 2014 - Sàn Mt. Gox bị hack với $ 473 triệu bị đánh cắp, khai phá sản
Tháng 1 năm 2015 - Sàn Bitstamp bi hack với $ 5,1 triệu bị đánh cắp
Tháng 6 năm 2016 - Tổ chức DAO của Ethereum bi Hack với 50 triệu đô la bị đánh cắp
Tháng 7 năm 2016 - Steemit.com bị hack với $ 85,000 bị đánh cắp
Tháng 8 năm 2016 - Sàn Bitfinex bị hack với 66 triệu đô la bị đánh cắp
Tháng 7 năm 2017 - CoinDash ICO hack với $ 7 triệu bị đánh cắp
Tháng 7 năm 2017 - Ví điện tử Parity bi đánh cắp với 32 triệu đô la
Tháng 7 năm 2017 - Ví Veritaseum của Ether bị tấn công với 8 triệu đô la bị đánh cắp
Tháng 8 năm 2017 - Enigma ICO bị hack với 500.000 đô la bị đánh cắp
Tháng 12 năm 2017 - Sàn Youbit bị hack, mất 17% và đã khai phá sản (mỗi người giờ chỉ nhận được 75%)


Cách Lưu Trữ Tiền Kỹ Thuật Số
Sàn Giao Dịch
(Bittrex,
Binance, Poloniex)

Ví Nóng (ví trên
máy vi tính hay điện
thoại)

Ví Trữ Lạnh

Ví Giấy


Khóa Cá Nhân
Sàn Giao Dịch
Không kiểm
soát được
các khóa cá
nhân
Phụ thuộc
theo sàn
giao dịch (ví
dụ: tài khoản
bị đóng
băng, hacker
tấn công)

Ví Nóng
Kiểm soát các
khóa cá nhân
của mình
Lưu trữ trên
máy tính của
bạn và có thể
coi được và
có thể được
sử dụng
nhiều lần

Ví Trữ Lạnh
Kiểm soát các khóa
cá nhân của mình
Lưu trữ trên thiết bị
và không bao giờ
rời khỏi thiết bị và
có thể được sử
dụng nhiều lần

Ví Giấy
Kiểm soát các
khóa cá nhân của
mình
Lưu trữ trên giấy
in dưới dạng mã
QR

Sử dụng
nhiều lần
(điều này rất
nguy hiểm)


Công Nghệ Bảo Vệ Tiền Kỹ Thuật Số
Sàn Giao Dịch

Ví Nóng

Ví Trữ Lạnh

Công nghệ bảo vệ
của sàn

Công nghệ bảo vệ
của máy vi tính / điện
thoại di động

Offline, hacker không có thể
ăn cắp tiền từ ví

Là mục tiêu của
các hacker

Kết nối Internet

Online để gửi các giao dịch,
bạn phải có thiết bị để xác
nhận các giao dịch

Không biết được
sàn giao dịch
dùng cách nào để
lưu trữ
Hacker tấn công

Tự bảo vệ cụm từ
mật khẩu
Hackers có thể ăn
cắp tiền từ ví nếu họ
có thể hack máy vi
tính / điện thoại di
động

Ngược lại, người ta cần
cụm mật khẩu của bạn để
sử dụng thiết bị
Bạn phải tự bảo vệ cụm từ
mật khẩu

Ví Giấy
Dựa vào cách ban in và
bảo vệ an toàn đối với
khóa cá nhân
Offline, nhưng lúc giao
dịch, bạn cần phải hiển
thị khóa cá nhân
Có thể bị đánh cắp và
hư hỏng
Không an toàn sau khi
bạn tiết lộ khóa cá nhân
(sau một lần giao dịch)


Tiện Lợi Giao Dịch
Sàn Giao Dịch
Tiện lợi nếu bạn
muốn giữ nhiều
loại đồng
Tiện lợi nếu bạn
thích lướt sóng
Không tiện lợi
nếu bạn dùng
tiền kỹ thuật số
để thanh toán
hàng ngày

Ví Nóng

Ví Trữ Lạnh

Nhận tiền kỹ thuật số
Tiện lợi nếu bạn
dùng cho việc thanh bằng cách sử dụng địa
chỉ ví mà không cần máy
toán hàng ngày
trữ lạnh
Không tiện lợi nếu
bạn muốn lướt sóng Nhưng khi bạn muốn
gởi thi bạn sẽ cần thiết
Tiện lợi nếu bạn sử bị và máy tính với bạn
dụng khi đang di
chuyển (máy điện
thoại)

Ví Giấy
Nhận tiền kỹ thuật số
bằng cách sử dụng
địa chỉ ví mà không
cần ví giấy
Thuận tiện cho việc
chi tiêu một lần
Không thuận tiện
cho nhiều giao dịch
vì bạn cần phải tạo
khoá cá nhân mới


Chức Năng Chính
Sàn Giao Dịch
Lướt sóng
Trao đổi đồng
này cho đồng
kia
Giữ một số
loại đồng mà
không thể
chứa ở ví
khác

Ví Nóng
Lưu trữ một
lượng nhỏ tiền
kỹ thuật số
Chi tiêu với máy
vi tính

Ví Trữ Lạnh
Lưu trữ một lượng
lớn tiền kỹ thuật số

Ví Giấy
Lưu trữ một số
lượng tiền kỹ
thuật số để xài
một lần
Quà tặng


Kết Luận
-

Duy trì một số tiền trên sàn giao dịch nếu bạn
muốn lướt sóng, nhưng chỉ giữ một lượng cần
thiết trên sàn giao dịch
Nếu bạn là người mới hoặc có một lượng nhỏ tiền
kỹ thuật số, ví nóng là một lựa chọn tốt. Bạn
không cần phải tốn nhiều tiền để mua ví lạnh
Nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, ví trữ lạnh là
một cách tốt
Đối với đa số chúng ta, Thuan không thấy lý do
tại sao bạn cần một ví tiền giấy


15 phút


Phương Án Đầu Tư
-

Dài hạn (an toàn)

-

Ngắn hạn (mạo hiểm)

-

Lướt sóng (mạo hiểm)


Kinh Nghiệm Và Cách Tìm Hiểu Tiền Kỹ
Thuật Số
Kinh Nghiệm 1
2 tâm lý của nhiều người trên thị trường:
1 - Khi thị trường lên cao thì họ sợ bõ lở cơ hội cho nên đu
theo
2 - Khi mọi người chốt lời, thì những cũng những người đu
theo lại sợ và bán
Kinh Nghiệm 2
Thị trường tiền kỹ thuật số có 3 hiện tượng:
1 - Nếu Bitcoin lên vọt thì hầu hết Altcoin sẽ xuống
2- Nếu Bitcoin đứng một chỗ hay lên xuống không đáng kể
thì hầu hết Altcoin sẽ lên
3- Nếu Bitcoin xuống liên tục thì hầu hết Altcoin cũng sẽ
xuống


Kinh Nghiệm Và Cách Tìm Hiểu Tiền Kỹ
Thuật Số
Kinh Nghiệm 3
Quy tắc số 1 - Không bao giờ mất tiền
Quy tắc số 2 - Không bao giờ quên quy tắc số 1
-

Warren Buffet


Kinh Nghiệm Và Cách Tìm Hiểu Tiền Kỹ
Thuật Số - Dài hạn và ngắn hạn
-

Căn bản của tiền kỹ thuật số
Tiền kỹ thuật số này là giải pháp của vấn đề gì - các trường hợp sử
dụng là gì? (bảo mật, nền tảng hợp đồng thông minh)

-

Thị trường này có lớn hay không? (ngân hàng, thực phẩm, giao
dịch hàng ngày)

-

Có công ty nào hay đồng nào đang là giải pháp cho vấn đề này
chưa? (Ethereum vs. EOS vs. LISK vs. Cardano)

-

Họ đã thành công hay thất bại, và tại sao?


Kinh Nghiệm Và Cách Tìm Hiểu Tiền Kỹ
Thuật Số - Dài hạn và ngắn hạn
-

Căn bản của tiền kỹ thuật số
Vấn đề này có thể nào được giải quyết bằng một số cách khác
không? (Litecoin - Lighning Network vs. Bitcoin Cash - Block lớn
hơn vs. IOTA - Tangle)

-

Cấu trúc với sự kiểm soát trung tâm (Ripple) hay quản lý phân
quyền (Bitcoin)?

-

Lý do cho sự tồn tại của tiền kỹ thuật số rõ ràng? (tháng 3 năm
2017, Bitcoin đã xảy ra một cuộc tranh chấp, Bitcoin là dùng để
giao dịch hay là một tài sản như là vàng)
Bao nhiêu % dựa trên giá trị hôm nay và nó bao nhiêu dựa trên
những hứa hẹn phát triển trong tương lai?

-


Dài hạn (1 tới 3 năm)
Phân Tích Tiềm Năng
28 tháng 12,
2016

3 tháng 1, 2018


Dài hạn (1 tới 3 năm)
Phân Tích Tiềm Năng
- Lựa những đồng có đội lập trình và
lãnh đạo rõ ràng (Github, twitter, tuyên
truyền)
- Bitcoin có thể chiếm tỷ lệ % lớn (lâu
nhất, blockchain an toàn nhất, những
nhà đầu tư lớn nhìn vào Bitcoin)
- Có lịch sử lâu dài
- Đã trải qua nhiều sóng gió
- Đầu tư mỗi tuần hay mỗi tháng một ít
để lấy giá trung bình

- Những đồng có tiềm năng thì sẽ có ngày
vượt lên, nên quan trọng là phải giữ một
số lượng lớn
- Đừng đặt hết niềm tin vào 1 đồng chia ra
làm nhiều loại để giảm rủi ro (đồng giao
dịch, hợp đồng thông minh, giải pháp
ngân hàng)
- Trong mỗi loại, mua nhiều loại đồng để
tiếp tục giảm rủi ro (Ripple vs. Stellar,
Litecoin vs. Vertcoin)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×