Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 – 6 tuổi trường mầm non

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
I. Phần mở đầu:
1. Lý do chọn đề tài.
Như chúng ta đã biết, ở lứa tuổi mẫu giáo, đặc biệt là mẫu giáo 5- 6 tuổi là giai
đoạn vô cùng quan trọng để tạo cho trẻ một số kỹ năng sống ban đầu, đặt nền tảng vững
chắc trong suốt quá trình phát triển sau này của trẻ. Đây là giai đoạn khó khăn nhất
trong việc hình thành và phát triển nhân cách vì kinh nghiệm của trẻ còn quá nghèo nàn,
đơn điệu.Việc phát triển toàn diện của trẻ được chứa đựng trong tất cả các hoạt động
như: học tập, lao động, vui chơi… đều mang ý nghĩa và vai trò giáo dục lễ giáo cho trẻ.
Giáo dục lễ giáo tác động rất lớn đến sự phát triển đời sống tình cảm của trẻ đối với mọi
người, đặc biệt là giao tiếp với cô giáo và bạn bè trong lớp.
Giáo dục lễ giáo là gì? Là giáo dục cả về phẩm chất đạo đức và tính cách, lối sống
của trẻ, hình thành cho trẻ nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa.Vậy giáo dục lễ
giáo được thực hiện ở đâu ?Theo tôi phải giáo dục ở mọi lúc mọi nơi và trong các hoạt
động. Thông qua đó những tính cách của trẻ được bộc lộ rõ, nhiều phẩm chất đạo đức
được hình thành và phát triển. Vì vậy, việc giáo dục lễ giáo cho trẻ ở lứa tuổi mầm non
đóng vai trò hết sức quan trọng, cần thiết và có ý nghĩa.
Nhưng nhận thức của một số phụ huynh còn hạn chế, có phụ huynh thì chiều
con quá mức, cũng có phụ huynh do công việc bộn bề kiếm sống bỏ mặc cho các cháu
tự lập muốn ăn gì muốn chơi gì thì tuỳ, thậm chí các cháu nói chuyện ngang với người
lớn phụ huynh cũng không hề nhắc nhở, phụ huynh hầu như không có dạy cho con

những lễ giáo cơ bản nhất. Có nhiều cháu mới đi học chưa biết chào hỏi, thưa gửi lễ
phép còn trả lời trống không với người lớn tuổi, bạn bè và cô giáo, có những cháu còn
chưa biết nhận lỗi khi mình làm gì đó sai mặc dù cô giáo đã nhắc nhở, hay khi các cháu
nhận được sự giúp đỡ từ người khác đều không biết nói từ cảm ơn bởi các cháu đã quen
nếp sống tại nhà. Trước thực trạng đó là một giáo viên đang giảng dạy ở lớp lá 2 trực
tiếp chăm sóc giáo dục trẻ, tôi không thể không suy nghĩ và nhận thấy rằng giáo dục lễ
giáo cho trẻ mẫu giáo hiện nay là việc làm cần thiết có vai trò to lớn trong quá trình
phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo.Chính vì thế, tôi đã chọn đề tài: “ Một số biện
pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 – 6 tuổi trường mầm non Sao Mai ” làm sáng kiến kinh

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

1

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
nghiệm cho bản thân trong năm học này.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.
Mục tiêu của đề tài: Một số biện pháp sư phạm để giáo dục lễ giáo cho trẻ nâng
cao tính lễ giáo cho trẻ. Trong đó cần 90 đến 95% đạt lễ giáo cơ bản dựa trên nội dung
thự hiện. 100% trẻ biết chào hỏi lễ phép, biết trả lời vâng dạ, biết thưa gửi với người
lớn, biết nhường nhịn giúp đỡ bạn….
Nhiệm vụ của đề tài:
Tôi nghiên cứu “ Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 – 6 tuổi trường mầm non
Sao Mai ” nhằm hình thành nhân cách cho trẻ đặc biệt là lứa tuổi mầm non. Vì vậy giáo
dục lễ giáo cho trẻ là một phần quan trọng trong nội dung giáo dục trẻ, đó là khâu đầu
tiên trong mục tiêu và nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Giáo dục và Đào tạo ghi rõ hình
thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa:
Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phát triển hài hòa, cân đối, giàu lòng yêu thương biết quan
tâm, nhường nhịn, giúp đỡ mọi người, biết yêu thích và giữ gìn cái đẹp, thông minh,
ham hiểu biết, thích khám phá. Việc giáo dục lễ giáo nhằm tăng cường hiểu biết, mối
quan hệ giao tiếp với cộng đồng, đưa trẻ vào môi trường sư phạm thật lành mạnh và
trong sáng… nhằm củng cố, rèn luyện cho trẻ những lễ giáo cơ bản thông qua các hoạt
động học, chơi, hoạt động ăn , ngủ của trẻ nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả giáo dục
trong nhà trường nói riêng và nâng cao chất lượng đổi mới giáo dục nói chung.
Trang bị cho trẻ những gì tốt nhất kể cả về mặt vật chất và tinh thần giúp trẻ phát
triển một cách toàn diện .
3. Đối tượng nghiên cứu.


Đối tượng nghiên cứu của đề tài là : Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 –
6 tuổi trường mầm non Sao Mai huyện Krông Ana.
4. Giới hạn của đề tài .
Trẻ 5-6 tuổi lớp lá 2 trường mầm non Sao Mai huyện Krông Ana.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

2

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
5. Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp đọc sách, tham khảo tài liệu là Phương pháp đọc và nghiên cứu tài
liệu, qua mạng internet, học hỏi bạn bè có liên quan đến đề tài nghiên cứu để xây dựng
cơ sở lý luận của việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông qua bộ môn làm quen
văn học.hình thành lễ giáo cho trẻ
Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục: nhóm phương pháp này giúp ta thu
thập được một số kinh nghiệm đáng kể trong quá trình giáo dục trẻ
Phương pháp thu thập tài liệu bằng quan sát, đàm thoại: Nhóm phương pháp này
cho ta một hiệu quả khách quan, nó giúp ta hình thành lễ giáo một cách hài hoà và cân
đối hơn cho trẻ. Để thu hút, lôi cuốn trẻ vào giờ học lễ giáo tôi lựa chọn những hình
ảnh thật, đẹp và thật đáng yêu sáng tạo đưa vào công nghệ thông tin để trẻ hòa nhập, từ
đó trẻ có thể tập cho mình thói quen lễ giáo ở mọi lúc mọi nơi.Với từng bài dạy, thể loại
tôi đưa ra hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị có tính lôgic, để đàm thoại với trẻ một cách sôi
nổi theo phương châm: “lấy trẻ làm trung tâm”, không áp đặt trẻ, để phát huy tính tích
cực của trẻ trong vấn đề lễ giáo.
Phương pháp sử lý số liệu bằng thống kê đơn giản
Vào đầu năm học, tôi đã chủ động kiểm tra, khảo sát, thống kê kết quả như sau:
Nội dung thực hiện

Tổng số trẻ Số trẻ đạt Tỷ lệ

- Trẻ biết chào hỏi lễ phép

36

29

65%

- Trẻ biết xưng hô lễ phép

36

29

65%

- Biết giữ gìn, cất, sắp xếp đồ chơi theo quy định

36

27

55%

-Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi

36

29

65%

- Biết nhường nhịn giúp đỡ bạn.

36

26

50%

- Trẻ mạnh dạn trong giao tiếp.

36

29

65%

trường.

II. Phần nội dung:
1. Cơ sở lý luận.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

3

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
Ngày 23/7, Bộ GD&ĐT đã ra Thông tư ban hành Quy định về Bộ
chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Ở lứa tuổi này, theo chuẩn, trẻ em
phải đáp ứng được 120 chỉ số. Trong 120 chỉ số thì có một số chỉ số
nêu rõ về việc phải đạt được giáo dục lễ giáo cho trẻ, đặc biệt là
những nội dung mà tôi nghiên cứu như. Chỉ số 15. Biết rửa tay bằng
xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn, Chỉ số 54. Có
thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn,
Chỉ số 75. Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện,
Chỉ số 77. Sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình
huống, Chỉ số 78. Không nói tục, chửi bậy… Tôi cũng áp dụng module
4 nói về đặc điểm phát triển nhận thức, Những mục tiêu và kết quả
mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức
Ngoài ra tôi còn dựa trên nhiệm vụ năm học ngày 10/09/2017 về
việc triển khai nhiệm vụ năm học, hay còn dựa vào thông tư 28 về
việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm
non ban hành vào ngày 30 tháng 12 năm 2016.
Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục
quốc dân, chịu trách nhiệm chăm sóc - giáo dục trẻ từ 0 - 6 tuổi. Đây
là giai đoạn đặt nền móng đầu tiên quan trọng của nhân cách con
người. Nếu không làm tốt việc chăm sóc - giáo dục trẻ trong những
năm này thì việc giáo dục lại hết sức khó khăn, phức tạp. Vì vậy, Nghị
quyết TW2, khoá VIII của Đảng cộng sản Việt Nam về "Định hướng
chiến lược giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại
hoá và đề ra mục tiêu giáo dục Mầm non phải trang bị cho trẻ những
gì tốt nhất kể cả về mặt vật chất và tinh thần một cách toàn diện".
Đứng trước tình hình đổi mới của đất nước, cùng với sự phát triển
không ngừng của nền giáo dục nước nhà, đứng trước thời kỳ hội nhập
kinh tế, đất nước đang trên đường mở cửa những ảnh hưởng không
nhỏ của nền văn hóa khác nhau. Thì việc giữ gìn và phát huy truyền

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

4

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
thống văn hóa vốn có của cha ông ta từ ngàn xưa là nhiệm vụ cần và
cập nhật nhất. Bên cạnh đó, việc tiếp thu những tinh hoa văn hóa của
nhân loại để làm giàu thêm bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình
cũng là vấn đề cần thiết- làm
thế nào để cho thế hệ trẻ của chúng ta "Hoà nhập mà không hoà
tan".
Từ ngàn xưa kinh nghiệm của cha ông ta đã đúc kết nhiệm vụ học
đầu tiên của mỗi con người phải là "Tiên học lễ, hậu học văn" lễ phép
là nét đẹp văn hoá được đặt lên hàng đầu khi nhìn nhận và đánh giá
về một ai đó mà chúng ta thường bàn luận. Trong thời đại hiện nay,
tiếp thu nhiều nền văn hoá khác nhau nên đâu đó vẫn còn nhiều câu
chuyện thương tâm về đạo đức, lễ giáo của con người, việc mà tôi và
các bạn đã nghe và thấy trên thông tin đại chúng, trong cuộc sống
hằng ngày.
Trong bối cảnh kinh tế trên toàn thế giới nói chung và bối cảnh kinh tế Việt Nam
hiện nay nói riêng, thì giáo dục được xã hội nhìn nhận với con mắt rất tích cực, mọi vấn
đề về giáo dục nhất là giáo dục đạo đức, lễ giáo thường được chú trọng, quan tâm nhiều
hơn. Giáo dục đạo đức, lễ giáo góp phần quan trọng và rất cần thiết trong đời sống
thường ngày của mỗi con người.
2.Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
Trăn trở với mục tiêu chung của nghành là người giáo viên Mầm non tôi nguyện
góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào việc giáo dục lễ giáo cho trẻ ở lứa tuổi mầm
non nhằm góp phần hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ.
Bản thân mới bước vào nghiên cứu đề tài có suy nghĩ trẻ lớn, và hầu hết các trẻ ở
nhà sẽ được cha mẹ giáo dục đầy đủ, nhưng thực chất khi bước vào nghiên cứu thì gặp rất
nhiều khó khăn trẻ nơi tôi công tác hầu hết là con em có cha mẹ làm nghề nông, họ dành
phần lớn thời gian của mình vào công việc mưu sinh mà ít quan tâm đến lễ giáo. Chính vì
quá chủ quan trước khi bước vào nghiên cứu đề tài mà tôi đã gặp không ít khó khăn.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

5

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
Đối với chương trình giáo dục Mầm non mới đòi hỏi phải có môi trường hoạt động
rộng rãi và đầy đủ đồ dùng đồ chơi. Nhưng ở địa phương còn thiếu thốn về cơ sở vật
chất nên đã ảnh hưởng không nhỏ đối với cô và trẻ khi thực hiện chương trình. Bên
cạnh đó chương trình giáo dục mầm non thay đổi liên tục khiến cho cô và trẻ còn rất vất
vả trong vấn đề tiếp thu chương trình.
Bản thân tôi được phân công giảng dạy lớp lá 2 hầu hết các cháu chưa làm quen
với môi trường sư phạm, đa số cháu chưa đến trường, lớp. Thời gian đầu trẻ đến lớp với
thói quen tự do, hay nói leo, trả lời có những câu cụt, câu què, ra vào lớp tự nhiên...
Phần lớn bố mẹ của các cháu làm nông bán mặt cho đất bán lưng cho trời nên việc
quan tâm đến con em còn hạn chế. Bên cạnh đó vì mục tiêu của giảm tỷ lệ sinh con nên
số con trong mỗi gia đình ít đi, trẻ ngày càng được nuông chiều thái quá. Một số phụ
huynh chưa hiểu tầm quan trọng của giáo dục lễ giáo cho con em ở lứa tuổi mầm non,
nên thường thờ ơ, bỏ mặc cho giáo viên.
Qua thời gian nghiên cứu và áp dụng đề tài vào thực tế của lớp tôi thì tôi đã nhận
được sự quan tâm của các bậc cha mẹ trẻ đối với công tác chăm sóc giáo dục trẻ nhất là
công tác giáo dục đạo đức, lễ giáo.
Sự quan tâm, chia sẻ, hợp tác của các bậc cha mẹ trẻ với cô giáo, nhà trường đã
nhiều
Đề tài được nghiên cứu và khảo sát trên thực tế nên đem lại kết quả chính xác.
Đề tài nghiên cứu và áp dụng mang lại những kết quả tốt cho việc giáo dục đạo
đức, lễ giáo trẻ mẫu giáo.
Qua đề tài này mang lại sự hiểu biết, sự quan tâm của các bậc cha mẹ trẻ đối với
công tác giáo dục đạo đức lễ giáo cho trẻ .
Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên Mầm Non trong việc chăm sóc giáo dục trẻ,
nhất là vấn đề giáo dục đạo đức lễ giáo.
Đứng trước tình hình như vậy, tôi rất lo lắng phải dạy trẻ như thế nào và bằng
những biện pháp gì để tất cả trẻ lớp tôi có những thói quen và hành vi đạo đức và phù
hợp với chuẩn mực xã hội.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

6

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
Giáo dục lễ giáo nhằm hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu về nhân cách của con
người. Vì thế mỗi cô giáo chúng ta có trách nhiệm góp phần đào tạo thế hệ trẻ những
chủ nhân tương lai của đất nước phát triển toàn diện về nhân cách - trí tuệ.
3.Nội dung và hình thức của giải pháp.
a.Mục tiêu của giải pháp .
Đặt ra mục tiêu cho mình giáo dục cho trẻ tôi hiểu được một điều rằng giáo
dục lễ giáo nhằm hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu về nhân cách của con người mới xã
hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì thế mỗi cô giáo mầm non có trách nhiệm góp phần đào tạo
thế hệ trẻ những con người phát triển toàn diện về nhân cách và trí tuệ cho trẻ mẫu giáo.
Trong năm học này tôi quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành, của
trường cũng như chuyên môn phát động và luôn lấy mục tiêu giáo dục lễ giáo cho trẻ là
nhiệm vụ hàng đầu trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, lễ giáo được hình thành từ khi trẻ
còn học mẫu giáo chính vì vậy tôi đặt ra mục tiêu trẻ phải đạt tỷ lệ cao trong vấn đề này,
để góp một phần nhỏ bé của mình vào quá trình hình thành cho trẻ một nhân cách theo
mục tiêu của ngành, của toàn xã hội.
b.Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.
Biện Pháp 1: Giáo dục lễ giáo thông qua tiết học:
- Lồng nội dung giáo dục lễ giáo vào các tiết dạy có nhiều ưu thế nhằm hình thành
cho trẻ những thói quen, hành vi có văn hoá.
Ví dụ:
* Đối với giờ làm quen văn học :
- Qua câu chuyện “ Hai chú gấu tham ăn” tôi giáo dục cháu lòng thật thà ,chăm
lo lao động ,dạy cháu yêu cái thiện ,ghét cái ác , dạy cháu biết yêu thương nhường nhịn
nhau, lớn thì nhường em nhỏ, biết vâng lời người lớn …….hình thành cho trẻ lòng nhân
ái đối với mọi người xung quanh .
* Đối với giờ học phát triển thể chất:

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

7

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
- Cô giáo dục trẻ siêng năng thể dục để giúp cho cơ thể trẻ khỏe mạnh, nhờ siêng
năng tập thể dục mà trẻ có thể hiểu được cơ thể sẽ bớt mệt mỏi khi chúng ta vẫn đông,
và dạy cho trẻ biết rằng trong lúc tập các phải xếp hàng ngay ngắn các con không chen
lấn, không xô đẩy nhau.
Vd: Trong giờ thể dục bạn My có hiện tượng uể oải, chán chường và không tập
trung tôi đã giúo bé My hiểu khi cơ thể ta ít hoạt động sẽ cảm thấy mệt thế nên con nên
tập thể dục để các huyết mạch lưu thông. Sau khi bạn My thực hiện yêu cầu của tôi bạn
ấy đã cho cả lớp biết cảm giác của bạn sau khi tập thể dục đã không còn uể oải hay mệt
moic nữa, thông qua My tôi đã giáo dục cho trẻ hiểu rằng tập thể dục sẽ giúp con người
mình khoẻ hơn, cũng thông qua đó tôi đã giúp cả lớp hiểu bạn My đã biết vâng lời,
trong quá trình tập bạn ấy cũng đứng rất thẳng hàng và rất ngoan.

(Giờ tập thể dục lớp lá 2)
* Đối với giờ học tạo hình: " Tô màu người thân trong gia đình".
- Cô có thể trò chuyện với trẻ.
+ Gia đình cháu gồm có những ai?
+ Gia đình cháu thuộc gia đình nhỏ hay gia đình lớn?
+ Mọi người sống trong gia đình phải như thế nào với nhau?

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

8

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, kính trọng đối với ông bà, cha mẹ, anh chị, biết
nhường nhịn em bé.
* Qua giờ khám phá khoa học " Một số đồ dùng trong gia đình".
- Cô giáo có thể đàm thoại: Trong gia đình có những đồ dùng nào? Đồ dùng trong
gia đình mang lại những ích lợi như thế nào?
+ Muốn các đồ dùng sử dụng được lâu dài chúng ta phải làm gì?
- Qua lợi ích của đồ dùng trong gia đình, cô giáo dục cháu sử dụng cẩn thận, biết
giữ gìn và bảo quản đồ dùng.
- Sau một thời gian thực hiện những thói quen về lễ giáo chất lượng lớp tôi tăng
lên rõ rệt, trẻ biết chào hỏi, thưa trình, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, yêu mến cô giáo,
đoàn kết với bạn bè, tôi thấy vui mừng và tiếp tục áp dụng.

(Hình ảnh tranh tô màu gia đình của cháu lớp lá 2 )
• Biện pháp 2: Giáo dục lễ giáo vào hoạt động vui chơi:
Đối với trẻ lứa tuổi này trẻ học mà chơi, chơi mà học, trong giờ vui chơi trẻ được thực
hành trải nghiệm nhiều vai chơi khác nhau trong cuộc sống của người lớn, tôi tiến hành
lồng lễ giáo vào vui chơi, qua đó trẻ được đối thoại những câu chào hỏi lễ phép, câu cảm
ơn, xin lỗi, trao nhận bằng hai tay, tôi theo dõi quan sát lắng nghe để kịp thời uốn nắn trẻ
khi có biểu hiện chưa chuẩn mực. Qua đó giúp trẻ hình thành thói quen hành vi văn minh
trong giao tiếp.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

9

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

(Hình ảnh góc bán hàng trong và ngoài lớp của lớp lá 2 )
Ví dụ: Qua trò chơi phân vai - y tá - bác sĩ.
Bác sĩ biết thăm hỏi bệnh nhân ân cần, xưng hô, cô, chú, bác, cháu đau chỗ nào?
Đau ra sao?
Y tá phát thuốc dặn bệnh nhân uống thuốc ngày mấy lần, bệnh nhân nhận thuốc,
nhận đơn thuốc bằng hai tay và nói lời cảm ơn đối với cô y tá, bác sĩ.
+ Trẻ chơi bán hàng:
Người bán hàng: Cô, chú mua gì ạ?
Người mua: Làm ơn cho tôi hỏi bao nhiêu một cân đậu đỏ vậy cô?
Người bán hàng: Vâng 10 đồng một cân cô ạ
Người mua: Vậy chị để cho tôi 2 cân đi ạ
Người bán hàng: Cảm ơn cô!

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

10

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
+ Trẻ chơi ở góc nghệ thuật cô giáo dục cho trẻ tính cần cù chịu khó chịu làm
không được nhờ bạn làm giùm bài của mình ,không được tự tiện làm bài của bạn, không
được dành bút , dành tẩy hay dành màu mà phải biết chia sẽ cho các bạn trong nhóm
chơi của mình .

(Hình ảnh góc nghệ thuật lớp lá 2 )
Khi trẻ chơi ở các góc tôi luôn động viên khuyến khích hướng dẫn trẻ chơi chung đồ
dùng đồ chơi không tranh giành của bạn, biết quan tâm, biết chia sẽ nhường nhịn nhau.
Qua hoạt động vui chơi cháu mạnh dạn dần, thành thạo dần trong giao tiếp, trong
ứng xử, chào hỏi đối với người lớn và mọi người xung quanh mình.
Từ đây trẻ lớp tôi đã hết nói những câu trống không, câu cụt, câu què mà trẻ
thường hay nói như có… không mà thay vào đó là dạ thưa cô có hay dạ thưa cô không.
Trẻ biết nói và trả lời đầy đủ câu, biết xưng hô chuẩn mực lên đến 80%.
Từ kết quả có được như vậy tôi đã rất vui với những gì mình đã được làm nhưng tôi
vẫn chưa hài lòng với kết quả đó, chính vì vậy tôi vẫn tiếp tục áp dụng giáo dục cho trẻ.
• Biện pháp 3: Giáo dục lễ giáo cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
Đối với trẻ ở lứa tuổi này “Trẻ học mà chơi,chơi mà học” trong giờ vui chơi trẻ
được thực hành trải nghiệm nhiều vai chơi khác nhau trong cuộc sống người lớn. Tôi
tiến hành lồng ghép, câu cảm ơn, xin lỗi, trao nhận bằng hai tay, tôi luôn theo dõi quan

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

11

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
sát trẻ trong các vai chơi để kịp thời uốn nắn sửa sai cho trẻ.cùng với mục tiêu xã hội
hóa giáo dục thì phụ huynh có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục trẻ.
Giờ đón trẻ hoặc trả trẻ tôi rất ân cần và chuẩn mực trong xưng hô với bố mẹ trẻ, tôi tập
trẻ đến lớp chào cô, vui vẽ niềm nở với cô tạo cmả giác vui vẽ mỗi lúc trẻ đến lớp mà
không thấy áp lực, sau đó chào tạm biệt bố mẹ để theo cô vào lớp học.

(Hình ảnh cháu Nhân lớp lá 2 đến lớp chào cô và cô đón trẻ ân cần )
Trong giờ chơi tự do, sinh hoạt ngoài trời nếu cháu làm việc gì sai đối với bạn, với
cô hay với bất cứ người nào thì điều đầu tiên cháu phải làm chính là nhận lỗi của bản
thân và biết xin lỗi cô, xin lỗi bạn, xin lỗi những người mà ta mắc lỗi, tôi cũng giáo dục
cho trẻ biết ai cho gì thì nhận bằng hai tay và nói lời cảm ơn. Tuy nhiên không phải ai
cho mính cũng lấy để tránh kẻ xấu lừa mình với mục đích xấu xa. Giáo dục cháu kính
trọng, yêu quý mọi người. Giáo dục cháu giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp, biết
đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, mọi người xung quanh, qua nhiều lần như vậy, cháu lớp tôi có
những thói quen tốt và dần đi vào ổn định trong sinh hoạt.
• Biện pháp 4: Xây dựng lễ giáo, góc tuyên truyền.
Góc lễ giáo của lớp không thể thiếu đây là biện pháp rất hữu hiệu đối với chuyên
đề lễ giáo bởi lẽ trẻ có đặc điểm dễ nhớ nhưng lại mau quên. Song, trẻ được trực quan

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

12

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
bằng hình ảnh những gương tốt hoặc qua thơ, chuyện thì trẻ dễ tiếp thu, dễ phân biệt
việc làm nào tốt, việc làm nào xấu.
Để có một kết quả tốt về giáo dục lễ giáo cho trẻ, tôi đã lên kế hoạch giáo dục lễ
giáo cho trẻ theo từng tháng và nội dung sau:
Thời gian

Nội dung giáo dục
- Trẻ đi học gọn gàng

Tháng 9

- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Biết xin phép cô khi ra vào lớp
- Biết xưng hô bạn với bạn bè

Tháng 10

- Biết chào hỏi khi có khách đến thăm
- Biết giúp đỡ cô và bạn trong các hoạt động
- Khi trả lời, hoặc thưa cô thì xưng hô lễ phép

Tháng 11

- Biết giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn
- Biết phòng tránh những tai hoạ

Cứ mỗi đầu tháng tôi lại tiến hành lên kế hoạch với yêu cầu nội dung cao hơn, đòi
hỏi mức độ ngày càng khó khăn hơn đối với trẻ, góc lễ giáo thường để ngoài cửa chính
để phụ huynh dễ nhìn và có thể thường xuyên theo giỏi, biết được kế hoạch chăm sóc
của nhà trường của lớp lá 2 để có hướng nhắc nhở con cái. Tôi thấy với biện pháp này
tôi đã đạt được hiệu quả khá cao, cụ thể là phụ huynh thường xuyên nắm kế hoạch để
nhắc nhở con thêm khi các con ở nhà.
Ở góc này tôi sưu tầm thật nhiều tranh ảnh với những hình ảnh thật đáng yêu, thật
đẹp mắt có nội dung giáo dục lễ giáo dán vào cho trẻ xem, kèm theo một bài thơ hay
hoặc là kèm theo một bài hát có nội dung phù hợp với hình ảnh, thời gian rảnh của
những buổi chiều tôi thường xuyên cho trẻ đến xem và hoạt động thêm ở góc này, trò
chuyện thật nhiều với trẻ, đàm thoại với trẻ những hành vi văn minh lịch sự, cách xử sự
đúng mực. Với một số trẻ chưa ngoan tôi sẽ tạo cơ hội bằng cách cho trẻ va chạm nhiều
hơn để có thể có những hành vi chuẩn mực nhất. Điều quan trọng nhất là tôi luôn dành

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

13

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
thời gian để gần gũi với trẻ; tìm những câu nói hài hước, hóm hỉnh, những món quà bất
ngờ, kịp thời và các hình thức khen dễ thương để động viên cho trẻ.
Ngoài ra, tôi còn sưu tầm tranh truyện, sách báo có hình ảnh và nội dung về lễ giáo
làm một album có nội dung và hình ảnh phù hợp với trẻ, để đến giờ hoạt động góc trẻ
về góc học tập có thể mở ra xem.
Đối với góc tuyên truyền tôi cũng dành một góc để tuyên truyền giáo dục lễ giáo
cho phụ huynh nắm, từ đó phụ huynh sẽ chú trọng đến việc giáo dục lễ giáo cho trẻ lúc
ở nhà.

Từ việc áp dụng những biện pháp này trẻ lớp tôi trở nên ngoan hơn và tự giác hơn
khi thực hiện các yêu cầu .
•Biên pháp 5: Biện pháp tạo cảnh quan giáo dục lễ giáo trong và ngoài lớp.
Cùng với toàn ngành giáo dục nói chung và nghành giáo dục huyện Krông Ana nói
riêng thực hiện chủ đề xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Môi trường lấy
trẻ làm trunng tâm trẻ thì việc tạo cảnh quan sư phạm trong phòng học, môi trường
xung quanh cũng là một chuyên đề mà tôi cảm thấy rất quan trọng và cần chú trọng
nhiều hơn trong năm học này. Tôi luôn chú ý tạo cảnh quan sự phạm trong phòng học,
đồ dùng đồ chơi phải luôn được sắp xếp, gọn gàng, ngăn nắp, từng góc riêng biệt mỗi
kệ góc tôi đều làm mới theo từng chủ đề chủ điểm để kịp thời đáp ứng nhu cầu chơi
cũng như học của trẻ, để hấp dẫn trẻ hơn, tạo cảm giác thích thú, phấn khởi trong việc
luôn mong muốn được sắp xếp ngăn nắp. Tôi luôn để trẻ tự làm công việc sắp xếp này

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

14

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
và tôi chỉ đóng vai trò quan sát nhắc nhở kịp thời khi trẻ bỏ sai vị trí hay sắp xếp không
được ngăn nắp.

(Hình ảnh góc xây dựng và hình ảnh trẻ tham gia trong hoạt động xây dựng ở ngoài
trơi lớp lá 2)
Đặc biệt là góc thiên nhiên được trang trí và trồng nhiều cây cảnh để tạo cho trẻ
một không gian xanh, để mỗi buổi sáng vào giờ hoạt động ngoài trời trẻ có thể tự tay
mình chăm sóc cây, bắt sâu nhổ cỏ… Từ đó tôi giáo dục trẻ biết yêu cái đẹp. Qua hoạt
động này kích thích trẻ yêu lao động, tạo tình cảm của trẻ với thế giới tự nhiên gần gũi
và thân mật, đã trở thành thói quen ở trẻ.
Để tạo một môi trường đẹp tôi luôn chú trọng phải đi đầu là cảnh quan sân trường,
trước giờ học tôi thường cho trẻ nhặt những mảnh rác ở ngoài sân, hay những tán lá cây
rụng ngoài sân trường bỏ vào thùng rác để tạo môi trường sạch đẹp. Còn đối với kệ góc
đồ chơi đầu tuần tôi thường cùng trẻ lau dọn, sắp xếp đồ chơi gọn gàng. Nhờ vậy, qua
mỗi lần tổ chức hoạt động vui chơi trẻ chơi xong thu dọn đồ chơi gọn gàng và ngăn
nắp.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

15

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai

( Hình ảnh góc bán hàng trong và ngoài lớp lá 2)
Dán các hình ảnh liên quan đến các bước đi vệ sinh tại nhà vệ sinh để trẻ hiểu
được sau khi đi vệ sinh mình phải thực hiện được và đúng các bước theo quy định,
thông qua đó cũng có thể dạy cho trẻ được thói quen nề nếp.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

16

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
Trong lớp tôi có sọt rác, để vào góc lớp, sau mỗi giờ nêu tiêu chuẩn bé ngoan
xong, tôi thường nhắc nhở, động viên trẻ sau khi ăn quà vặt, uống sữa nên vứt rác vào
giỏ để giữ vệ sinh chung.
• Biện pháp 6: Giáo dục lễ giáo thông qua ngày hội, ngày lễ, nêu gương khích
lệ
Như các bạn đã biết truyền thống của người Việt chúng ta luôn tôn sư trọng đạo,
uống nước nhớ nguồn. Vì vậy thông qua các hoạt động tổ chức lễ hội như ngày Tết
trung thu, ngày 20/11, ngày giỗ tổ Hùng Vương... Từ ý nghĩa của những ngày lễ lớn, tôi
đã tổ chức các hoạt động văn nghệ để chào mừng, đồng thời ôn lại truyền thống của dân
tộc để giáo dục trẻ lòng tự hào dân tộc, biết kính trọng những người đã hy sinh cho lợi
ích dân tộc, lợi ích trồng người. Nhằm hình thành cho trẻ lòng tự hào, kính yêu đối với
người lớn tuổi, thông qua đó khuyến khícrẻ học tập và phấn đấu thành con người có ích
cho xã hội.
Muốn trẻ có thế đạt kết quả cao thì trươvs tiên tôi phải là một người giáo viên
chiẩn mực. Ở lứa tuổi của trẻ luôn thích được cô yêu thương, gần gũi, mọi hành vi của
cô được trẻ lưu tâm nhất. Vì vậy cô luôn luôn chuẩn mực trong lúc giao tiếp với người
lớn, với trẻ không to tiếng quát tháo, xưng hô dịu dàng bằng cô và con, giờ đón trả trẻ
tôi luôn ân cần dịu dàng thương yêu trẻ, khiêm tốn lịch sự trong giao tiếp với phụ
huynh, cháu hỏi gì tôi trả lời rõ ràng, tôn trọng lời nói của trẻ, lắng nghe ý kiến của trẻ.
Nếu trẻ có hành vi hoặc lời nói không hay tôi nhẹ nhàng góp ý và khuyến khích trẻ
tránh sai phạm lần sau. Tuyệt đối không làm trẻ phải sợ hãi lo lắng. Tác phong quần áo
tôi luôn chú ý ăn mặc đẹp, gọn gàng, lịch sự tươi. Cô thực sự là tấm gương sáng cho
học sinh noi theo hay cô giáo là mẹ hiền, mẹ và cô là hai cô giáo.
Khích lệ nêu gương
Tâm lý của con người thích được khen hơn là chê. Nhất là đối với trẻ lúc nào cũng
muốn được khen và khen nhiều. Hằng ngày vào giờ nêu gương cuối ngày trước khi cắm
cờ, tôi cho trẻ tự nhận xét về mình trong ngày đó, có bạn nào có hành vi lời nói hay tôi
nêu gương ra cho cả lớp.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

17

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
Ngoài ra, vào mỗi sáng tôi thường đưa ra những tiêu chuẩn bé ngoan về lễ giáo để
trẻ thực hiện.
Cuối tuần bao giờ cũng có tiết mục kể chuyện về gương tốt, tuần nào cũng vậy tôi
không bao giờ bỏ qua.

Những giờ như vậy trẻ rất thích lắng nghe, nhằm kích thích trẻ học ngoan, muốn
được cắm cờ, trẻ sẽ nỗ lực như ý muốn. Vì trẻ ở lứa tuổi này trẻ thích động viên khen
ngợi, được khen trẻ thêm tự tin và hào hứng thực hiện tốt yêu cầu của cô.
• Biện pháp 7: Phối hợp với các bậc phụ huynh.
Cùng với mục tiêu xã hội hoá giáo dục thì vai trò của phụ huynh là một vai trò
không hề nhỏ trong việc giáo dục trẻ. Trong buổi họp phụ huynh đầu năm tôi đã không
ngần ngại mà mạnh dạn trao đổi với phụ huynh về tầm quan trọng của giáo dục lễ giáo
đối với trẻ mẫu giáo, nhất là khi ta tiếp nhận nhiều nền văn hoá đang trên ddaf phát triển
ngày càng tân tiến và trò chơi giải trí đã ảnh hưởng một phần không nhỏ về hành vi văn
minh cũng như ứng xử của trẻ. Trẻ có thể đối xử thô bạo thậm chí trẻ còn có những
hành động vướt quá mức cho phép là đánh bạn đạp lên người bạn hay cầm cây để đánh
bạn chỉ với một đoạn phim hành động, hay trẻ có những lời nói không nên đối với bố
mẹ, khi không đồng ý cho trẻ chơi điện tử. Để phụ huynh nhận thức ý nghĩa của vấn đề
để cùng nhà trường giáo dục trẻ để có thể đạt hiệu quả cao.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

18

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
Phụ huynh lớp tôi phần đông làm nghề nông nên họ ít quan tâm đến con cái mình,
qua các cuộc họp phụ huynh tôi luôn phổ biến và tuyên truyền cách nuôi dạy con theo
khoa học và cách giáo dục lễ giáo đối với trẻ lúc ở nhà. Phụ huynh giành thời gian chăm
sóc con cái như vệ sinh thân thể, chải răng đúng cách, phụ huynh phải luôn mẫu mực
trong giao tiếp ở nhà để trẻ noi theo. Đồng thời chú ý sửa sai trẻ kịp thời những thiếu
sót trong giao tiếp đối với bạn bè, đối với người lớn.

( Hình ảnh trao đổi với phụ huynh hằng tháng thông qua sổ liên lạc )
Tôi luôn trao đổi với phụ huynh hâừng tháng thông qua sổ liên lạc về sự tiến bộ
của mỗi cháu để phụ huynh kịp thời nắm bắt. Qua thời gian trẻ lớp tôi tiến bộ rõ rệt như
xưng hô lễ phép, lịch sự trong giao tiếp nhờ sự giáo dục bằng phương châm "Trường
học là nhà, nhà là trường học".
c. Mối liên quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp:
- Mỗi quan hệ đan xen với nhau, cùng bổ trợ cho nhau trong quá trình nghiên cứu.
- Các giải pháp, biện pháp tự luận đến thực tiễn luôn đi kèm nhau để giải thích và
chứng minh cho đề tài này.
- Các giải pháp, biện pháp có mối tương trợ cho nhau trong quá trình nghiên cứu.
- Mối quan hệ so sánh, phân tích trước và sau khi nghiên cứu đề tài.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

19

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và
hiệu quả ứng dụng .
* Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.
Nội dung thực hiện
- Trẻ biết chào hỏi lễ phép

Tổng số

Số trẻ

trẻ

đạt

36

Tỷ lệ

36

100%

- Trẻ biết xưng hô lễ phép

36

36

100%

- Biết giữ gìn, cất, sắp xếp đồ chơi theo quy định

36

34

93%

-Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường.

36

34

93 %

- Biết nhường nhịn giúp đỡ bạn.

36

33

90%

- Trẻ mạnh dạn trong giao tiếp.

36

33

90%

- Sau những biện pháp tôi nghiên cứu và thực hiện, tôi rất hài lòng với những gì
mình đã đạt được chất lượng giáo dục về lễ giáo tăng lên rõ rệt đó là điều làm tôi phấn
khởi, yêu nghề, yêu trẻ càng nhiều. Giúp tôi có nghị lực hơn trong quá trình công tác.
- Đặc biệt nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phụ huynh cha mẹ các trẻ đã hiểu
được tầm quan trọng của việc giáo dục lễ giáo cho trẻ ngay từ bậc học mầm non.
- Từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của cha mẹ, cộng đồng trong công tác
giáo dục đạo đức lễ giáo cho trẻ.
Trẻ ngoan ngoãn hơn, lễ phép hơn, trẻ được hình thành những thói quen vệ sinh
văn minh, biết chào hỏi khi có khách đến hay khi gặp người lớn, biết trao nhận bằng hai
tay, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, cô giáo, ba mẹ và những người xung quanh, không
nói tục, đánh bạn, kính trọng cô giáo và người lớn.
Các bậc phụ huynh có những chuyển biến rõ rệt về lời ăn tiếng nói, về phong cách
và quan tâm ngày càng nhiều đến con em mình.
Bản thân tôi được trao đổi kiến thức và kinh nghiệm dạy trẻ qua các môn học, các
hoạt động, được phụ huynh và các đồng nghiệp quý mến và tin yêu hơn.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

20

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
III. Phần kết luận:
Từ những biện pháp đã áp dụng tôi đã rút ra nhiều bài học bổ ích: Bản thân cô giáo
phải luôn tìm tòi sáng tạo, sưu tầm tranh ảnh, thơ ca, hò vè để góc lễ giáo và thư viện
của bé ngày càng phong phú hơn, tôi thay đổi theo từng chủ điểm để tạo sự mới lạ hấp
dẫn trẻ.
Bản thân tôi là một người giáo viên phải nắm được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ
mẫu giáo ,quan tâm đến từng cá thể và hiểu được tâm tư nguyện vọng riêng biệt của
từng cá thể trẻ luôn tôn trọng trẻ từ đó cuốn hút trẻ vào các hoạt động một cáh tự
nguyện .
Các tiết học phải được lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo dưới hình thức hò vè,
ca dao, câu đố vào bài học để giáo dục trẻ, cũng như thông qua đó giúp trẻ nhớ lâu hơn,
dai hơn.
Phải thường xuyên thực hiện giờ nêu gương và kể chuyện hàng tuần hoặc tổ chức
văn nghệ để động viên tinh thần trẻ. Chính vì vậy bố mẹ đều phải là một tấm gương
sáng, là một người chuẩn mực trong từng lời nói hành động, cử chỉ của mình.
Gia đình của trẻ thật sự là mái ấm đầy tình thương, bố mẹ là những tấm gương
sáng và mẫu mực về hành vi ứng xử, chăm sóc, tinh thần trách nhiệm đối với trẻ.
Cô giáo phải thật sự là tấm gương sáng để trẻ noi theo, luôn giàu tình yêu thương,
luôn thận trọng trong mọi hành vi của mình, thân thiện yêu thương để tạo tâm lý thoả
mái cho trẻ thực hiện tốt mọi hành vi cũng như hoạt động giao tiếp, nhằm giúp trẻ từng
bước hình thành nhân cách cho trẻ. Bên cạnh đó môi trường và cảnh quan sư phạm
cũng góp phần hình thành cho trẻ những hành vi văn minh để dần dần hoàn thiện nhân
cách tốt đẹp của truyền thống con người Việt Nam phù hợp với mọi chuẩn mực đạo đức
xã hội một cách tự nguyện.
Bài học kinh nghiệm: Thứ nhất là: Hiểu và nắm chắc ý nghĩa, tầm quan trọng của
việc giáo dục lễ giáo đối với trẻ trong nhà trường từ đó giáo viên không ngừng học hỏi
để nâng cao trình độ chuyên môn, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của giáo
viên trong việc giáo dục lễ giáo.
Thứ hai là: Sử dụng hiệu quả cách giúp trẻ phát huy tối đa lễ giáo tạo điều kiện
cho giáo viên tự tin hơn khi đối diện với phụ huynh

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

21

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
Thứ ba là: Tạo môi trường lễ giáo trong trường lớp Mầm non cũng là một yếu tố
quan trọng thúc đẩy sự thành công việc nâng cao chất lượng cho trẻ trong khi học trong
nhà trường, qua biện pháp này giúp trẻ vâng lời lễ phép.
Thứ tư là: Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh trong nhà trường, tuyên
truyền vận động phụ huynh ủng hộ về vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ tốt cho
chuyên đề. Ngoài ra kết hợp với loa đài truyền thanh ở thôn, buôn làm tốt công tác
tuyên truyền, đưa bài, đưa tin tạo được sự đồng tình của phụ huynh.
Thứ năm là: Việc tự học tự bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ của giáo
viên là biện pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục lẽ giáo cho trẻ trong
nhà trường. Biết tìm tòi học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nhanh nhạy, tiếp cận, nắm bắt
phương pháp mới.
Thứ sáu là: Biết phối hợp, đan xen môn giáo dục lễ giáo với các môn học khác.
Tích hợp, lồng ghép các môn học khác vào các hoạt động lễ giáo
Bản thân tôi là một giáo viên mới vào nghề được 3 năm, kinh nghiệm còn hạn hẹp
nên không thể tránh khỏi thiếu sót trong quá trình nghiên cứu đề tài này. Rất mong nhận
được sự đóng góp, chỉ bảo nhiệt tình từ quý ban giám khảo để giúp tôi có thể hoàn thiện
tốt đề tài mà tôi đang thực hiện.
Trên đây là một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ trong trường Mầm Non Sao
Mai của tôi đã áp dụng thành công trên trẻ, rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của hội
đồng khoa học các cấp.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Krông Ana, ngày 12 tháng 02 năm 2018
Người nghiên cứu

Nguyễn Hoài Thanh

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

22

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG
………...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
………...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
(Ký tên, đóng dấu)

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN
………..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
………...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
(Ký tên, đóng)

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

23

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hè năm 2015-2016.
- Tài liệu “ Chương trình. chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo” Của vụ giáo dục mầm
non
- Tài liệu “ Giáo trình văn học dân gian” của tác giả Phạm Thu Yên( Chủ biên”
- Tài liệu “ Văn học trẻ em” Của tác giả Lã Bắc Lý
- Tài liệu “ Tâm lý học trẻ em”
- Tạp chí giáo dục Mầm non số 5-2009, số 3 năm 2011.

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

24

Trường Mầm Non Sao Mai


Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm Non Sao Mai
MỤC LỤC
I. Phần mở đầu:............................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài........................................................................................................1
2.Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài......................................................................................2
3. Đối tượng nghiên cứu.................................................................................................2
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu......................................................................................2
5. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................................2
II.Phần nội dung.............................................................................................................. 3
1.Cơ sở lý luận................................................................................................................ 5
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:....................................................................................5
3. Nội dung và hình thức của giải pháp............................................................................
a.Mục tiêu của giải pháp ................................................................................................6
b.Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp................................................................. 7
• Biện pháp 1: Giáo dục lễ giáo thông qua tiết học:.......................................................9
b.Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp......................……………………………7
• Biện pháp 2: Giáo dục lễ giáo vào hoạt động vui chơi:...............................................9
• Biện pháp 3: Giáo dục lễ giáo cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi:...........................................10
• Biện pháp 4: Xây dựng lễ giáo, góc tuyên truyền:.......................................................12
•Biện pháp 5: Xây dựng cảnh quan sư phạm trong lớp học:.........................................13
• Biện pháp 6: Giáo dục lễ giáo thông qua ngày hội, ngày lễ, nêu gương khích lệ:.......15
• Biện pháp 7: Phối hợp với các bậc phụ huynh:............................................................17
c. Mối quan hệ giữa các biện pháp.................................................................................18
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả
ứng dụng . ..................................................................................................................... 18
III. Phần kết luận, kiến nghị..........................................................................................19

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Thanh

25

Trường Mầm Non Sao Mai


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×