Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trường mầm non

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

I . Phần mở đầu:
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và ảnh
hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách sau này của trẻ. Chính vì
vậy, ngay từ lứa tuổi mầm non trẻ cần được giáo dục về kỹ năng sống để có thể
phát triển cá nhân một cách tốt nhất.
Đối với một đứa trẻ kỹ năng sống là rất cần thiết nếu không có kỹ năng
sống thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày cho đứa
trẻ sau này. Chúng ta nên tạo môi trường để trẻ được tham gia và trải nghiệm
vào các hoạt động vui chơi hay học tập tích cực để từ đó trẻ lĩnh hội được các
kinh nghiệm sống giúp trẻ mạnh dạn, tự tin và sẵn sàng ứng phó với các tình
huống trong cuộc sống thông qua các hoạt động hàng ngày tại trường lớp mầm
non.
Đây là giai đoạn trẻ tiếp thu, lĩnh hội những giá trị sống để phát triển nhân
cách, đồng thời trẻ rất dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng chưa có nhiều kỹ năng ứng phó
với căng thẳng và cảm xúc vì vốn hiểu biết về thế giới xung quanh trẻ còn nhiều
hạn chế. Dạy trẻ mầm non kỹ năng sống không phải là ép trẻ phải làm những cái
mà người lớn muốn, mà là dạy trẻ có ý thức được những gì trẻ cần làm và thực
hiện đúng cách. Chỉ như vậy kỹ năng của trẻ mới hình thành, và theo trẻ đến

suốt cuộc đời, việc dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non chính là việc đưa hành
động vào ý thức, nếu làm được điều này thì bố mẹ hay thầy cô giáo đều có thể
dạy kỹ năng sống cho trẻ một cách đơn giản. Vậy làm thế nào để hành động trở
thành ý thức cho trẻ?
Việc chào hỏi khi có người lạ đến thăm lớp thì trẻ lại không bao giờ tự giác
chào hỏi mà cứ đợi các cô phải nhắc thì con mới chào, thậm chí nhiều khi nhắc
trẻ cũng không chào. Như vậy trẻ chưa hình thành ý thức trong việc chào hỏi.
Việc dạy cho trẻ một hành động thì không phải khó, ví dụ như việc nói cảm ơn,
nhận biết nguy hiểm hay việc nhặt rác đúng chỗ. Nhưng làm sao để trẻ tự nhận
thức được những việc đó và tự thực hiện thì là điều không hề đơn giản.
Nhiều khi người lớn luôn tìm cách áp đặt cho trẻ phải làm cái này hay cái khác
mà không có sự phân tích cho con tại sao con cần thực hiện việc đó, nhiều khi
người lớn cũng không làm gương cho trẻ. Phải có cách dạy trẻ theo lời dạy của
Chủ tịch hồ Chí Minh “Cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào,
yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hoá. Đồng thời phải giữ toàn vẹn
tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ làm gì cho
chúng trở nên già cả”
Như người lớn chúng ta vẫn thường mắc phải, chúng ta luôn nhắc nhở trẻ
phải chào hỏi mọi người nhưng chính nhiều giáo viên lại không chào trẻ khi trẻ
chào mình, như vậy sẽ khó có thể hình thành kỹ năng chào hỏi cho trẻ.
khi cùng trẻ hoạt động ngoài trời trong khuôn viên trường , nhìn thấy rác thay vì
1
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

sai trẻ nhặt rác bỏ vào thùng thì cô giáo sẽ nhặt luôn rác và bỏ vào thùng sau đó
có thể hỏi trẻ có biết tại sao cô lại nhặt rác và bỏ vào thùng rác không. Sau đó ta
phân tích cho trẻ hiểu hành động đó là để góp phần làm cho môi trường sạch sẽ.
Khi trẻ hiểu thì trẻ sẽ tự nhặt rác để bảo vệ môi trường.
Qua một thời gian tìm tòi nghiên cứu, nhận thức được sâu sắc, ý nghĩa vai
trò quan trọng của các kỹ năng sống đối với sự phát triển của trẻ. Bản thân tôi
đã chọn đề tài “ Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi trong
trường mầm non”
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
- Mục tiêu:
Giáo dục kỹ năng sống nhằm phát huy tích cực, năng động , sáng tạo,
mạnh dạn, tự tin cho trẻ trong mọi hoạt động và mọi hoàn cảnh, giúp trẻ sư
dụng những điều mình biết, những gì mình cảm nhận, và những gì mình quan


tâm, thành những khả năng thực thụ giúp trẻ biết phải xư lí tình huống một
cách hợp lí, đúng đắn. Từ đó phát triển toàn diện nhân cách trẻ.
-

Nhiệm vụ:

Để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ hiệu quả nhất thì cô giáo phải làm
gương để trẻ noi theo, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, diễn ra hằng ngày và
thường xuyên ở trương mầm non từ đó trẻ tiếp thu, rèn luyện và tạo thành thói
quen.
3. Đối tượng nghiên cứu :
Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho trẻ 5- 6 tuổi trong Trường Mầm
non
4.Giới hạn của đề tài
Trẻ 5- 6 tuổi lớp lá 3 phân hiệu EaTun -Trường Mầm non Hoa Hồng- xã
Băng Adrênh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk.
5. Phương pháp nghiên cứu:
a, Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận .
- Phương pháp phân tích- tổng hợp tài liệu.
- Phương pháp khái quát hoá các nhận định độc lập.
b, Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục.
- Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động.
- Phương pháp khảo nghiệm, thư nghiệm.
2
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

c. Phương pháp thống kê toán học
II. Phần nội dung
1. Cơ sở lý luận .
Kỹ năng sống là những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hằng ngày để
trẻ có thể làm chủ bản thân, ứng xư phù hợp với cộng đồng và xã hội, thích
nghi, học tập hiệu quả , nâng cao sức khoẻ tinh thần và thể chất, ứng phó tích
cực trong các tình huống của cuộc sống.
Đối với những trẻ 5-6 tuổi, cuối năm các cháu phải đạt được các kỹ
năng sống về mặt ngôn ngữ, giao tiếp thể hiện như nói rất rõ, kể lại một câu
truyện đơn giản với những câu đầy đủ, có thể nói rõ hành động của người khác,
nói chuyện nhiều hơn ngay cả khi không có ai ở bên cạnh, vốn từ ngày càng
phong phú , khi nói biết sư dụng đúng đại từ nhân xưng, biết cách sư dụng các
từ chỉ số nhiều. Về cư động và phát triển thể chất là có thể đứng trên một bàn
chân tối thiểu 10 giây, nhảy lò cò, có thể nhảy cách quãng, có thể nhào lộn,
dùng muỗng để xúc ăn, có thể tự đi vệ sinh, tự mặc được quần áo, đu đưa và
trèo leo tốt hơn, cắt và dán hình ảnh đơn giản, cầm được bút để tập tô, vẽ.. . Về
nhận thức các cháu biết địa chỉ nhà và số điện thoại của người thân, nhận biết
được 29 chữ cái. Đếm đếm 10 và đếm theo khả năng. Có thể vẽ một người với
tối thiểu 6 bộ phận. Sao chép các hình học. Biết được những đồ dùng hằng
ngày. Hiểu rõ các khái niệm về thời gian. Sư dụng các thời điểm trong quá khứ,
hiện tại , tương lai một cách chính xác, có thể nhớ ngày sinh nhật của bản thân
và của người thân, cách tư duy ngây thơ, chưa logic, có thể nói điều gì thật và
điều gì giả vờ. Về mặt xã hội, cảm xúc trẻ hoà đồng, chơi vui vẻ với bạn bè.
Trẻ hay có thói quen bắt chước và muốn làm vui lòng miọi người. Đồng ý và
tuân theo nội quy đặt ra. Thích hát, múa và hành động. Nhận thức rõ về giới
tính và có những trò chơi phù hợp về giới tính. Tỏ vẻ tự lập hơn. Đôi khi đòi
hỏi và đôi khi rất hợp tác. Thích thú khi nhận được lời khen. Có thể phê bình
hành động sai của người khác. Biết kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Có thể kiên
nhẫn và tranh luận về một vấn đề gì đó.
Để trẻ đạt đực các kỹ năng sống đó thì người giáo viên phải có kiến thức,
kỹ năng về chăm sóc giáo dục trẻ. Giáo viên phải có kiến thức để tổ chức các
hoạt động cho trẻ được trải nghiệm, để trẻ được cuốn hút vào các hoạt động đa
dạng khác nhau cùng với các bạn trong nhóm lớp. Tạo ra nhiều cơ hội để trẻ
tương tác, giao tiếp với nhau trong lớp như: Thảo luận, trao đổi ý kiến, giải
quyết xung đột, chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm những vai trò khác nhau...Tạo
ra nhiều cơ hội để trẻ được tham gia và cảm thấy mình là một thành viên trong
nhóm chơi và trẻ có cơ hội để phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo, mạnh dạn, tự
tin, góp phần thúc đẩy sự phát triển, tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu

3
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

Trường Mầm non Hoa Hồng đóng trên địa bàn xã Băng ADrênh, có 3
phân hiệu, phân hiệu chính tại buôn K62, là buôn cách mạng và thuộc vùng
khó khăn của xã, 2 phân hiệu còn lại nằm cách phân hiệu chính 3-5km. Phần đa
phụ huynh là dân đi làm kinh tế, và 50% số dân là người dân tộc thiểu số nên
chưa quan tâm đến tình hình học tập của con cái mình. Có những phụ huynh đi
làm nương rẫy ở xa liền mang con đi theo, không cho các cháu đến trường. Các
phòng học, sân chơi ở các thôn buôn còn chưa đủ diện tích. Đồ dùng đồ chơi,
trang thiết bị dạy học còn hạn chế. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng có sự quan
tâm của chính quyền địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh và sự đoàn kết,
tinh thần học hỏi của tập thể cán bộ công chức viên chức trong nhà đã đưa
thành tích nhà trường ngày một đạt kết quả cao trong các phong trào dạy và
học của cô và trẻ, để xứng danh là một trường chuẩn quốc gia mức độ 1.
Phần đa các giáo viên đều trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, các cô
không ngừng học hỏi để chăm sóc và giáo dục các cháu một cách tốt nhất. Mỗi
người giáo viên chúng tôi luôn nhận thấy tầm quan trọng của giáo dục trẻ mầm
non, nhất là giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Đầu năm học 2017-2018, tôi được
nhà trường phân công chủ nhiệm lớp lá 3 là lớp ghép 2 độ tuổi. Các cháu ở 2 độ
tuổi khác nhau nên về đặc điểm tâm sinh lí, về nhận thức khác nhau nhưng
cùng sinh hoạt, học tập trong cùng một môi trường thì người giáo viên như
chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Qua quá trình chăm sóc và giáo dục các cháu,
tôi thấy một số cháu đã có kỹ năng như chào hỏi, tự lập rất tốt, nhưng bên cạnh
đó một số cháu lại rất kém về những kỹ năng sống . Một số cháu đến lớp 5 tuổi
rồi mà còn khóc, không chịu đi học. Có những cháu đến lớp thấy cô mà không
chào, khi nào bố mẹ nhắc mới chịu chào cô. Một số cháu ăn quà còn vứt rác
bừa bãi ra sân trường. Tôi đã tiến hành điều tra khảo sát 32 trẻ của lớp tôi về
một số kỹ năng sống, và kết quả thu được là:
Mức độ nội dung khảo sát

Số trẻ đạt

Số trẻ chưa đạt

1. Giao tiếp, chào hỏi

10/32=31,2%

22/32=68,3%

2. Tự phục vụ bản thân, biết giữ
15/32 = 46,8%
bản thân gọn gàng

17/32=53%

3.Biết giữ vệ sinh nơi công cộng
12/32 =37,5 %
và bảo vệ môi trường

20/32=62,5%

4. Mạnh dạn tự tin

10/32 = 31,2%

22/32=68,3%

5. Biết nhận lỗi và xin lỗi

12/32 = 37,5%

20/32=62,5%

6.Biết đoàn kết, yêu thương,
10/32= 31,2%
giúp đỡ người khác.

22/32=68,3%

7. Thích khám phá, tìm tòi, học
10/32= 31,2%
hỏi.

22/32=68,3%

4
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

8. Biết tránh xa nơi nguy hiểm

10/32= 31,2%

22/32=68,3%

9. Biết bảo vệ và chăm sóc cây 12/32 = 37,5%
cối, con vật

20/32=62,5%

Trẻ có kỹ năng sống không đồng đều, một số trẻ ngoan ngoãn và nhanh
thì có nhiều kỹ năng cơ bản tốt, với sự hướng dẫn, động viên của cô giáo trẻ
luôn biết phát huy những kỹ năng tốt đó. Ngược lại, một số trẻ nhận thức còn
chậm lại hay nghịch ngợm, khóc nhè nên việc dạy dạy kĩ năng sống của cô đạt
kết quả thấp.
Giáo viên đã tích cực thực hiện lồng ghép nội dung dạy kĩ năng sống
cho trẻ vào các hoạt động trong ngày, như đón trẻ, thể dục, hoạt động có chủ
đích, hoạt động góc, giờ ăn, giờ ngủ, hoạt động chiều và giờ trả trẻ đã đưa các
chỉ số phát triển trẻ 5 tuổi vào mục tiêu của các chủ đề, để rèn một số kỹ năng
qua các chỉ số nhưng tổ chức chưa linh hoạt, chưa sáng tạo nên chưa kích thích
tối đa sự hứng thú của trẻ
Qua trao đổi với một số phụ huynh cho thấy, có một số trẻ khi ở lớp thì
thực hiện các kĩ năng sống tốt do trẻ rất nghe lời cô giáo nhưng khi về nhà
được bố mẹ và người thân chiều chuộng thì trẻ lại không thực hiện một số kĩ
năng sống, mà luôn phụ thuộc vào người khác. Như một số trẻ ở lớp thì tự xúc
cơm ăn rất nhiều nhưng khi về nhà lại không xúc cơm ăn mà bắt bố mẹ xúc cho
mới ăn, còn có một số cháu ở trên lớp rất nhanh nhẹn giúp cô làm các công việc
như quét nhà, lau bàn ghế nhưng về nhà lại ngồi thụ động một chỗ và xem điện
thoại.
Việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ ở trường còn nhiều khó khăn, tuy
nhiên chúng tôi đã dần khắc phục, nghiên cứu các giải pháp và thực hiện giáo
dục kĩ năng sống cho trẻ theo mục tiêu của chương trình giáo dục đã đề ra,
chuẩn bị tốt cho trẻ trước khi bước vào lớp 1 ở trường phổ thông.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp
a, Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
Những giải pháp, biện pháp nêu ra giúp giáo viên nhận thức sâu sắc về
việc dạy trẻ kỹ năng sống. Cụ thể hóa nội dung những kỹ năng cơ bản mà giáo
viên cần dạy trẻ. Xác định nhiệm vụ cơ bản đối với từng đối tượng trong việc
dạy trẻ kỹ năng sống. Biện pháp tuyên truyền với các bậc cha mẹ cách dạy trẻ
kỹ năng sống trong gia đình.
Đề ra những biện pháp hướng dẫn để giúp các bậc cha mẹ thực hiện dạy
trẻ các kỹ năng sống cơ bản, kỹ năng nhận thức, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng học
tập, kỹ năng hợp tác, và kỹ năng tự tin giúp trẻ phát huy tính tích cực, chủ động
sáng tạo trong các hoạt động, đồng thời giúp giáo viên vận dụng được kiến
thức, kỹ năng trong công tác rèn kỹ năng sống cho trẻ tại lớp mình chủ nhiệm.
5
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

b, Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
Khi đã xác định được mục tiêu, để nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng
sống cho trẻ, bản thân tôi đã mạnh dạn vận dụng những giải pháp và ứng dụng
vào trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày để giúp trẻ có một kĩ năng
sống cơ bản, từ đó làm tiền đề cho trẻ bước vào lớp 1 phổ thông một cách tốt
nhất.
* Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho trẻ đưa
vào các chủ đề.
Để dạy kỹ năng sống cho trẻ đạt hiệu quả ngay từ đầu năm tôi đã phối hợp
cùng giáo viên đứng cùng lớp xây kế hoạch và thống nhất đưa vào các chủ đề,
các hoạt động ở lớp, tùy thuộc vào từng chủ đề, từng thời điểm để lựa chọn nội
dung tích hợp giáo dục kỹ năng sống để dạy trẻ cho phù hợp nhằm đạt hiệu quả
cao.
- Chủ đề: “Trường mầm non” Tôi đã dạy trẻ những kỹ năng giao tiếp như:
Chào hỏi, tạm biệt, cảm ơn, xin lỗi, lễ phép với người lớn. Biết tôn trọng bạn bè,
đoàn kết, vui vẻ thân thiện, lắng nghe ý kiến, chia sẻ thông tin, giúp đỡ bạn khi
cần thiết, cùng bạn hoàn thành công việc…
- Chủ đề gia đình: Tôi dạy trẻ những kỹ năng yêu thương, tôn trọng, quan
tâm đến những người thân trong gia đình mình: Lễ phép với người lớn, quan tâm
nhường nhịn em nhỏ, giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức, biết trò chuyện lễ
phép, thân mật, chơi vui vẻ với bạn, không quậy phá làm ồn, nhận biết và thể
hiện cảm xúc, chia sẻ đồng cảm…
- Ngoài ra ở các chủ đề nhánh tôi lựa chọn kỹ năng tự phục vụ như: Tự
mặc, cởi quần áo, cách sư dụng nhà vệ sinh đúng cách, vệ sinh cá nhân, cách ăn
uống, mặc quần áo phù hợp với thời tiết, sống gọn gàng ngăn nắp. biết bảo vệ
bản thân trước những tình huống nguy hiểm, không chơi những nơi mất vệ sinh,
không nhận quà người lạ khi chưa được người thân cho phép, biết kêu cứu khi
gặp nguy hiểm, biết một số thông tin về bản thân như, tên, tuổi, sở thích và sư
dụng lời nói rõ ràng, mạch lạc để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu của bản thân.
- Ở chủ đề: “Nghề nghiệp” Ở chủ đề này tôi cho trẻ khám phá về các nghề
trong xã hội, giáo dục trẻ biết kính trọng những nghề đó và biết yêu quý, nâng
niu những sản phẩm mà những nghề ấy làm ra. Từ đó cho trẻ trải nghiệm, đóng
vai vào làm một số nghề để trẻ hiểu sự vất và trong mỗi nghề và làm cho trẻ
càng thêm yêu những người đang làm nghề đó hơn.
- Chủ đề: “ Phương tiện và luật lệ giao thông” Dạy trẻ kỹ năng tuân thủ
một số quy định giao thông khi đi trên đường, những hành vi văn hóa nơi công
cộng như: Đi nhẹ, nói khẽ, không chen lấn xô đẩy nhau. Giáo dục trẻ biết giữ
trật tự khi ngồi trên tàu xe, khi tham gia giao thông phải nhớ đi bên phải đường.

6
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

- Chủ đề: “Tết và mùa xuân” Dạy trẻ kỹ năng giao tiếp , lịch sự, lễ phép,
ngoan ngoãn, yêu thiên nhiên, trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường.
- Chủ đề: “ Quê hương - đất nước- Bác Hồ” Dạy trẻ kính yêu Bác Hồ,
quan tâm đến những di tích lịch sư, địa danh, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương,
đất nước, giữ gìn bảo vệ môi trường.
* Biện pháp 2: Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ
thông qua các hoạt động trong ngày.
- Giáo dục kỹ năng sống thông qua giờ đón, trả trẻ.
Hằng ngày vào giờ đón trẻ , khi thấy trẻ đến lớp, tôi niềm nở, tươi cười và
chủ động chào trẻ, nhắc trẻ chào bố mẹ. Dần dần hình thành kỹ năng giao tiếp
cho trẻ, trẻ có ý thức rằng khi đến lớp thấy cô là mình sẽ chào cô và chào bố mẹ.
Không những vậy khi gặp người lớn thì trẻ sẽ chủ động chào mọi người trước,
tôi dạy trẻ kỹ năng tự cất giầy dép, ba lô đúng nơi quy định ngoài ra tôi còn dạy
trẻ biết nói lời xin lỗi, biết nói cảm ơ, không nói leo khi người khác nói, không
tự tiện lấy đồ và sư dụng đồ của người khác…
Thông qua hoạt động thể dục : Khi cho trẻ ra xếp hàng để tham gia thể
dục sáng, cho trẻ đi theo hàng lối, không chen lấn xô đẩy bạn…Tôi cùng các
giáo viên khác tổ chức cho trẻ các vận động như : Bò qua chướng ngại vật, đi
trên ghế thể dục , chuyền bóng, bật qua vật cản, Nhảy từ độ cao 45cm, ném
trúng đích thẳng đứng, Bò zíc zắc qua 7 điểm, Đi nối gót, …qua đó rèn cho trẻ
các kỹ năng nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin, khéo léo khi tham gia vận động để
rèn luyện sức khoẻ
Trong giờ hoạt động ngoài trời: Tôi cho ter khám phá thời tiết, trò chuỵn
về thời tiết. Cho trẻ trải nghiệm và giáo dục trẻ biết bảo vệ cơ thể mình dưới
những thời tiết khác nhau như đi trời nắng phải biết đội mũ, đi dưới mưa phải
che dù.. Và cho trẻ đi tham quan khuôn viên vười hoa quanh sân trường, dạy trẻ
biết tưới cây, chăm sóc cây, nhổ cỏ, bắt sâu. Và cho trẻ nhặt lá cây, nhặt rác xung
quanh sân trường để giữ về sinh môi trường sạch sẽ.
Trong giờ vệ sinh: Tôi dạy trẻ các kỹ năng tự phục vụ như: Rưa mặt, rưa
tay bằng xà phòng, cách trải tóc, cách gấp quần áo và đi vệ sinh đúng nơi quy
định…
- Giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động học:
Thông qua hoạt động làm quen văn học: Qua câu truyện “Cậu bé Tích
Chu” ở chủ đề “gia đình”.
Tôi kể cho trẻ nghe, đặt câu hỏi đàm thoại để trẻ trả lời. Cho trẻ nhập vào
vai các nhân vật trong câu truyện. Giáo dục trẻ phải có tình yêu thương, quan
tâm những người thân trong gia đình mình để từ đó biết chăm sóc, tôn trọng và
giúp đỡ những người thân của mình hơn.

7
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

Thông qua chủ đề gia đình tôi cho trẻ chia sẻ những thông tin về gia
đình,cho trẻ kể về những thành viên trong gia đình mình, những việc mà trẻ
thường làm ở nhà, qua đó giáo dục trẻ kỹ năng giao tiếp, lắng nghe người khác
nói, nói rõ ràng để bạn hiểu.
Thông qua hoạt động nghệ thuật: Như nhảy múa, ca hát, vẽ tranh…Tôi sẽ
kích thích trẻ bộc lộ những suy nghĩ, bộc lộ tình cảm, khả năng tưởng tượng và
sáng tạo của mình.
Ví dụ: Trong tiết vận động múa minh họa cho bài hát “Em đi qua ngã tư
đương phố” ở chủ đề “phương tiện và luật lệ giao thông”
Tôi cho trẻ hát kết hợp vận động minh hoạ bài hát. Trẻ thuộc và hiểu nội
dung bài hát. Giáo dục trẻ phải biết tuân thủ luật lệ giao thông. Và khi tham gia
giao thông phải nhớ đi bên phải đường.
Thông qua hoạt động khám phá khoa học: Cho trẻ khám phá về “Nghề
dạy học” ở chủ đề “ Một số nghề”. Hỏi trẻ hằng ngày ở lớp cô giáo làm những
công việc gì? Các cô dạy chúng ta những gì? Ai cho các con ăn? Ai cho chúng ta
ngủ? Các cô có vất vả không? Chúng mình giành tình cảm cho cô giáo như thế
nào?. Tôi đưa ra rất nhiều câu hỏi để hỏi trẻ, tất cả cùng được tham gia trả lời,
trao đổi, với trẻ ít nói tôi gọi nhiều và thường xuyên hơn để trẻ mạnh dạn , tự tin
phát biểu trước đàm đông hơn.
Thông qua hoạt động “ làm quen với toán” đề tài “ đếm đến 9, nhận biết
nhóm có 9 đối tượng, nhận biết chữ số 9” tôi sư dụng trò chơi thảo luận nhóm,
tôi cho 3 nhóm với 3 bức tranh có nhiều nhóm đối tượng trong phạm vi 9, yêu
cầu trẻ đếm và nối số lượng tương ứng với các chữ số. Như vậy buộc trẻ phải
thảo luận với nhau, hợp tác, trẻ lớn giúp trẻ nhỏ hơn để hoàn thành bài tập. từu
đó trẻ đoàn kết, biết trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất ý kiến để đưa ra một
đáp án chính xác nhất.
- Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động góc.
Như chúng ta đã biết ở trẻ mẫu giáo hoạt động vui chơi giữ vai trò chủ
đạo, thông qua hoạt động này bộc lộ rõ nét những hành vi tốt và không tốt. Vì
vậy tôi luôn uốn nắn và sư sai ngay cho trẻ trong khi chơi đặc biệt qua các trò
chơi ở góc phân vai. Cho trẻ có kỹ năng sống hợp tác với các bạn, ở độ tuổi này
trẻ bắt đầu quan tâm đến bạn trong nhóm. Tình bạn ổn định bắt đầu nảy sinh.
Chúng sẵn sàng chia sẻ với bạn và tình bạn trở nên quan trọng với trẻ.
Bằng các trò chơi, câu chuyện, bài hát giáo viên giúp trẻ học cách cùng
làm việc với bạn, đây là một công việc không nhỏ đối với trẻ lứa tuổi này. Khả
năng hợp tác sẽ giúp trẻ biết cảm thông và cùng làm việc với các bạn.
Ví dụ: Qua góc chơi “Bác sĩ” thông qua trò chơi này trẻ được trải nghiệm
làm ngừi bác sĩ, cô y tá. Trẻ biết hỏi bệnh nhân rằng “cháu đau ở đâu, đau như
thế nào?” giống như những câu hỏi mà khi trẻ đi khám bác sĩ thường hỏi trẻ. Trẻ
8
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

biết an ủi người bệnh “ngoan, nín đi, đừng khóc, bác tiêm không đau đâu mà”.
Những cháu đóng vai bệnh nhân biết nghe lời, không làm ồn ở nơi khám bệnh,
không chen lấn, xô đẩy nhau mà phải biết chờ đến lượt mình rồi mới vào khám.
Những cháu đóng vai cô ý tá biết là phụ giúp bác sĩ lấy thuốc, an ủi người bệnh,
đỡ người bệnh khi di chuyển.. từ đó trẻ hiểu nghề bác sĩ vất vả như thế nào và
biết yêu quý, tôn trọng những người làm nghế ấy.
Hay thông qua góc nghệ thuật: Tôi thường xuyên sưu tầm những đồ dùng,
những phế liệu, những lá cây khô, dây trang kim, nhũ màu, màu nước… Để trẻ
tự tạo nên những bức tranh, những con vật. Từ đó trẻ có những kỹ năng cầm kéo
và cắt khóe léo, kỹ năng tô màu, kỹ năng vẽ, kỹ năng phân công công việc cho
bạn trong nhóm mình.
Với hoạt động này tôi thường xuyên tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi
như: Cô giáo, bác sỹ, xây dựng doanh trại, xây dựng ngã tư đường phố…Các
trò chơi đóng kịch: cậu bé Tích Chu, chú dê đen…Thông qua đó để giáo dục
những kỹ năng sống cho trẻ, bởi trong các trò chơi xã hội này trẻ sẽ được hình
thành và phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo.
Trong giờ ăn cũng vậy tôi cùng các giáo viên khác dạy trẻ những nghi
thức văn hóa trong ăn uống qua đó dạy trẻ những kỹ năng tự lao động phục vụ,
rèn tính tự lập như Biết tự đi lấy bát thìa theo số lượng của tổ mình và biết được
lần lượt ngày trực nhật của mình theo tổ, khi ăn, biết ăn uống lịch sự, không nói
chuyện trong khi ăn, và chỉ ăn uống tại bàn ăn của mình, biết cách sư dụng
những đồ dùng, vật dụng trong ăn uống một cách đúng đắn, biết ăn hết xuất,
không làm rơi vãi khi ăn, khi ăn nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, ngậm miệng
khi nhai thức ăn, biết mời trước khi ăn, biết tự dọn, cất bát thìa đúng nơi quy
định, biết giúp người lớn dọn dẹp, ngồi ngay ngắn không làm ảnh hưởng đến
người khác….
* Biện pháp 3: Tuyên truyền, phối kết hợp với các bậc phụ huynh cùng
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
Tuyên truyền đến các bậc phụ huynh những văn bản chỉ đạo, những chính
sách , chế độ liên quan đến công tác giáo dục mầm non. Trong đó đặc biệt quan
tâm đến giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Ngay từ đầu năm khi tổ chức họp phụ
huynh tôi đã đưa sáng kiến và ý tưởng về ý nghĩa giáo dục kỹ năng sống của
mình áp dụng vào trẻ. Và thống nhất với các phụ huynh về những biện pháp
giáo dục ở nhà và khi họp phụ huynh giữa năm tôi đã nêu tiêu chí nào trẻ đã
thực hiện được và làm được hay chưa làm được, còn những tiêu chí nào chưa
làm được tôi nêu ra cuộc họp để cùng bàn luận và cùng uốn nắn trẻ ngay và kịp
thời. Đặc biệt những phụ huynh ít quan tâm đến con cái, tôi tìm cách để gặp và
trao đổi về thành tích học tập của cháu ở lớp và đồng thời hỏi thăm về nề nếp
sinh hoạt, sở thích…của cháu ở nhà. Trao đổi với phụ huynh là có thể giáo dục
kỹ năng sống cho trẻ ngay trong những công việc thường ngày trong gia đình
như cùng nhau nấu cơm, cùng tưới rau, cùng rưa chén bát, hay dọn dẹp nhà cưa.
9
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

Ngoài ra bố mẹ cần chỉ cho con cách giao tiếp, ứng xư với người thân , bạn bè
và những người khác. Đã mời phụ huynh tham gia dự các tiết chuyên đề do nhà
trường tổ chức, vận động phụ huynh cùng chung tay làm đồ chơi ngoài trời phục
vụ các cháu. Với việc làm kiên trì đó tôi đã tác động việc học của cháu ở lớp
cũng như việc rèn nề nếp ở nhà, Một số trẻ có khó khăn trong việc kết bạn hoặc
chia sẻ với bạn trong nhóm lớp nhưng có thể hình thành mối liên kết thân thiết
mới trong môi trường gia đình của trẻ. Chính vì vậy cha mẹ có thể giúp trẻ phát
triển kỹ năng cảm xúc bằng cách tạo các mối liên kết bạn bè tại gia đình.
Ví dụ: Đối với một số trẻ còn chưa mạnh dạn chơi với bạn thì cha mẹ nên
tạo nên mối quan hệ bạn bè tại gia đình. Cha mẹ có thể hỏi trẻ là con thích chơi
với bạn nào nhất trong lớp của mình. Cha mẹ có thể đóng vai làm người bạn ấy
để trò chuyện với trẻ. Dần dần trẻ mạnh dạn nói chuyện, giao tiếp với bạn hơn.
Và khi có được mối quan hệ với một trẻ nào đó trong lớp thì các mối quan hệ
khác sẽ được hình thành tiếp theo một cách dẽ dàng.
Trong mỗi gia đình, việc dạy trẻ những nghi thức văn hoá trong ăn uống
là rất cần thiết. Để trẻ có những kỹ năng, thói quen sư dụng đồ dùng một cách
chính xác, thuần thục và khéo léo, không chỉ đòi hỏi trẻ phải thường xuyên
luyện tập mà còn phải cho trẻ thấy những hành vi đúng, đẹp , văn minh của
chính cha mẹ trẻ và những người xung quanh để trẻ bắt chước một cách nhanh
nhất.
Gia đình phải thường xuyên có thói quen đọc sách, truyện, thơ cho trẻ
nghe để hỏi trẻ về những nội dung trong từng câu chuyện, từng lời thơ, trẻ liên
tưởng lúc được học ở lớp và trẻ sẽ kể lại cho bố mẹ nghe.
Và phụ huynh nên phối hợp cùng cô giáo qua những giờ đưa trẻ đến lớp,
dạy trẻ kỹ năng cất dép, kỹ năng cất quần áo. Vậy muốn trẻ làm tốt được những
kỹ năng này tôi phối hợp với phụ huynh hướng dẫn và quan sát trẻ khi con ở
nhà. Cha mẹ cần có niềm tin với sự hướng dẫn của giáo viên và năng khiếu bẩm
sinh của trẻ bên cạnh đó cha mẹ cần dạy trẻ từ từ để trẻ hiểu và cha mẹ chính là
tấm gương sáng để trẻ noi theo
* Biện pháp 4: Tổ chức hoạt động vui chơi tập thể, tham quan.
Nhà trường tổ chức cho trẻ đi tham quan dã ngoại , tổ chức các hoạt động
văn nghệ, thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự
giác của trẻ. Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động giải trí tích cực
khác phù hợp với lứa tuổi của trẻ.
Ví dụ: Vào ngày tết trung thu, tết thiếu nhi nhà trường cùng giáo viên phối
hợp tổ chức cho trẻ các trò chơi tập thể như: rung chuông vàng, bịt mắt đập heo,
diễn văn nghệ… để trẻ cùng hoà mình vào tập thể, để trẻ mạnh dạn, tự tin thể
hiện mình trước đám đông.
Nhà trường cùng giáo viên tổ chức cho trẻ những buổi tham quan : doanh
trại bộ đội, nhà cộng đồng Buôn K62. Thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng
10
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

niệm, thăm các gia đình thương binh, liệt sĩ. Qua đó trẻ thêm kính yêu và biết ơn
các anh hùng có công với cách mạng. Từ đó giáo dục trẻ lòng yêu nước, yêu Bác
Hồ, yêu thương mọi người hơn.
* Biện pháp 5. Xây dựng góc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ:
Góc tuyên truyền kỹ năng sống của lớp không thể thiếu đây là biện pháp
rất hữu hiệu đối với chuyên đề giáo dục kỹ năng sống bởi lẽ trẻ có đặc điểm dễ
nhớ nhưng lại mau quên. Song, trẻ được trực quan bằng hình ảnh những kỹ năng
sống thì trẻ càng ghi nhớ lâu hơn.
Ở góc này tôi sưu tầm những tranh ảnh có nội dung giáo dục kỹ năng
sống dán vào cho trẻ xem, kèm theo một bài thơ hay nội dung phù hợp với hình
ảnh, thời gian rảnh tôi cho trẻ đến xem và trò chuyện, đàm thoại với trẻ về
những kỹ năng sống ấy. Hằng tháng tôi lên kế hoạch chủ đề và thay tranh ảnh
bài thơ có nội dung phù hợp với chủ đề từng tháng.
Ngoài ra, tôi còn sưu tầm tranh truyện, sách báo nhi đồng có hình ảnh và
nội dung về giáo dục kỹ năng sống làm một album có nội dung và hình ảnh phù
hợp với trẻ, để đến giờ hoạt động góc trẻ về góc học tập có thể mở ra xem.
Từ đó việc áp dụng với biện pháp này trẻ lớp tôi trở nên ngoan hơn và
thực hiện một cách tự nhiên.
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Các giải pháp, biện pháp có mối liên quan chặt chẽ với nhau, bổ trợ cho
nhau, khi áp dụng vào các hoạt động dạy trẻ, giúp trẻ lĩnh hội kiến lức một cách
có hệ thống, có logic, kết quả trẻ có kĩ năng sống cao hơn. Biện pháp đầu tiên ta
phải xây dựng được kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho trẻ đưa vào các chủ đề
từ đó ta mới có thể giáo dục các kỹ năng sống qua các hoạt động trong ngày ở
biện pháp thứ 2. Đến biện pháp 3, đã có kế hoạch đầu năm cho tổ chức ngày hội
ngày lễ rồi nên nhà trường đã tổ chức cho trẻ trải nghiệm. Qua những ngày hội,
ngày lễ và các buổi chuyên đề có mời phụ huynh tham gia, từ đó có sự phối hợp
chặt chẽ giữa phụ huynh và nhà trường. Những hoạt động, kỹ năng sống phải
được thực hiện hằng ngày và cho trẻ khắc sâu bằng các hình ảnh ở góc tuyên
truyền.
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
- Kết quả khảo nghiệm:
Bảng kết quả khảo nghiệm (cuối học kỳ I)
Khi chưa áp
dụng đề tài

Mức độ nội dung khảo sát
1. Giao tiếp, chào hỏi

10/32=31,2%

2. Tự phục vụ bản thân, biết giữ bản 15/32 = 46,8%

Sau khi áp
dụng đề tài
28/32=87,5%
30/32=93,7%

11
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

thân gọn gàng
3.Biết giữ vệ sinh nơi công cộng và bảo
12/32 =37,5 %
vệ môi trường

28/32=87,5%

4. Mạnh dạn tự tin

10/32 = 31,2%

27/32=84%

5. Biết nhận lỗi và xin lỗi

12/32 = 37,5%

28/32=87,5%

6.Biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ
người khác.

10/32= 31,2%

30/32=93,7%

7. Thích khám phá, tìm tòi, học hỏi.

10/32= 31,2%

26/32=81%

8. Biết tránh xa nơi nguy hiểm

10/32= 31,2%

29/32=90,6%

9. Biết bảo vệ và chăm sóc cây cối, 12/32 = 37,5%
con vật

26/32=81%

Từ khi áp dụng những sáng kiến kinh nghiệm trên cùng với sự cố gắng nỗ
lực của bản thân, sự đồng thuận hợp tác của tập thể, sự ủng hộ tích cực của các
bậc cha mẹ đã giúp chúng tôi đạt được một số kết quả trong việc dạy trẻ các kĩ
năng sống.
Trên 90% trẻ đều được cô giáo và cha mẹ tạo mọi điều kiện phát triển trí
tưởng tượng, năng động, mạnh dạn, tự tin, trẻ được rèn kỹ năng tự kiểm soát
bản thân, phát triển óc sáng tạo, tính tự tin thông qua các hoạt động làm quen
tạo hình , thể dục Aerobic…100% trẻ 5 tuổi được rèn luyện khả năng sẵn sàng
học tập ở trường cấp I, 100 % trẻ được giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng tốt,
được bảo vệ sức khỏe, được bảo đảm an toàn, phòng bệnh, được theo dõi cân
đo bằng biểu đồ phát triển.
Trẻ đi học đều hơn, đạt tỷ lệ chuyên cần đạt từ 94%, trẻ chăm ngoan đạt
từ 70% , trẻ có kỹ năng lao động tự phục vụ, quyét nhà, sắp xếp bàn ghế, tự
chuẩn bị khăn ăn, bát, thìa, tự xếp chăn và gối trước và sau khi ngủ ...
Đa số trẻ có các kỹ năng học tập tốt, biết cố gắng hoàn thành công việc
của mình đến cùng, biết kết hợp với bạn trong các hoạt động hàng ngày.
Đạt được những kết quả đó bản thân tôi cảm thấy rất yêu nghề, tự tin và
có nhiều sáng tạo hơn khi dạy trẻ, biết kết hợp đan xen các phương pháp giảng
dạy, biết tận dụng những cái mới vào hoạt động học, chơi để trẻ hứng thú, hoạt
động tích cực mang lại hiệu quả cao trong công việc cũng như trong cuộc sống.
- Giá trị khoa học
Giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu là tìm ra một số giải pháp, biện
pháp giúp trẻ có kĩ năng sống tốt. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, nắm được
một số kiến thức bổ ích , hiểu biết nhiều về kĩ năng của cuộc sống, rèn cho trẻ
một số kỹ năng sống cơ bản để cư xư đúng với cuộc sống và từ đố giúp giáo
12
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

viên có thêm một số kinh nghiệm hữu ích về kỹ năng sống cũng như các hoạt
động học khác trong thực tế.
III: Kết luận kiến nghị.
1. Kết luận
Để trẻ có được các kĩ năng sống cơ bản chúng ta cần tạo điều kiện cho
trẻ hoạt động trải nghiệm thực tế, tự trẻ học hỏi theo cách riêng của trẻ. Giáo
viên không áp đặt hay làm cho trẻ mà phải lấy trẻ làm trung tâm để trẻ được
hỏi, được nêu ý kiến của mình về bạn, về hoạt động, về trò chơi trong cuộc
sống hàng ngày
Những lúc trẻ hoạt động gặp rất nhiều tình huống khó, nên giáo viên cần
nhẹ nhàng, khéo léo, kết hợp với kiến thức kĩ năng tác phong sư phạm để giải
quyết vấn đề một cách vui vẽ, gợi cho trẻ sự hứng thú và trẻ học được kĩ năng
sống tốt.
Không gian để trẻ hoạt động phải sạch sẽ, an toàn
Thường xuyên trao đổi với phụ huynh tạo sự gần gũi, tạo niềm tin và
thống nhất trong công việc giáo dục rèn kĩ năng sống cho trẻ mọi lúc mọi nơi.
2. Kiến nghị.
Đối với trường Mầm non Hoa Hồng: Tham mưu với lãnh đạo nhà trường
thường xuyên tổ chức các buổi chuyên đề, các tiết hội giảng về giáo dục kỹ năng
sống cho trẻ ở các độ tuổi trong trường để giáo viên học hỏi và nâng cao hiểu
biết về các kiến thức kĩ năng sống mới trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tổ
chức các hội thi về kỹ năng sống cho trẻ ở các lớp trong nhà trường. và tổ chứ
các buổi tham quan đến các doanh trại quân đội, viếng nghĩa trang liệt sĩ, nhà
bia ghi danh, các nhà rông trong buôn K62 và buôn Cuê cho trẻ được trải
nghiệm.
Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tạo điều kiện bổ sung thêm một số
đồ dùng, đồ chơi ngoài trời cho trẻ tại 2 phân hiệu là nhôn I và buôn Cuê.
Thường xuyên mở các lớp tập huấn, chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống cho
trẻ.
Trên đây là một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi trong
lớp lá 3, trường Mầm non Hoa Hồng mà tôi đã áp dụng thành công trên trẻ, rất
mong được sự quan tâm hỗ trợ của Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm các cấp.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Băng ADrênh, ngày 7 tháng 03 năm 2018
Người viết

13
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

Đặng Thị Vương
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

14
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Điều lệ trường mầm non
2. Quản lý giáo dục ( Phạm Thị Châu, Trần Thị Sinh )
3. Đường lối, quan điểm giáo dục kỹ năng sống
4. Các tạp chí giáo dục mầm non
5 Tài liệu BDTX chu kỳ 2012– 2015
6. Thực trạng của đơn vị
7. Luật giáo dục
8. Hướng dẫn thực hiên chương trình giáo dục mầm non mới.

15
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa Hồng


Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi – Trường Mầm non Hoa Hồng

SỐ

MỤC LỤC

TT

Trang

1

I. Phần mở đầu

2

1. Lý do chọn đề tài .

1-2

3

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.

2

4

3. Đối tượng nghiên cứu.

2

5

4. Giới hạn của đề tài

2

6

5. Phương pháp nghiên cứu

2-3

7

II. Phần nội dung

8

1. Cơ sở lý luận

3

9

2. Thực trạng.

3-5

10

3. Nội dung và hình thức của giải pháp
a. Mục tiêu của giải pháp

5

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

6-11

c. Mối quan hệ giữa các giải pháp

11

d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học.

11-12

11

III. Kết luận, kiến nghị

12

1.Kết luận

13

13

2.Kiến nghị

13

16
Giáo viên: Đặng Thị Vương- Trường Mầm non Hoa HồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×