Tải bản đầy đủ

đề kiểm tra học kì 2 môn sử địa lớp 5

Thứ, ngày tháng năm
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ – LỚP 5
Trường TH
Điểm Chữ kí giám khảo
…….
Lớp Năm
Họ và tên:……………………………………..………………………………
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng và hoàn thành các yêu cầu sau:
Câu 1: (0,5 điểm) Sông Bến Hải thuộc địa phận tỉnh nào?
a. Thừa Thiên - Huế
b. Quảng Bình
c. Quảng Trị
Câu 2. (0,5 điểm) Vì sao phong trào “Đồng khởi” ra đời?
a. Do nhân dân miền Nam muốn biểu dương lực lượng.
b. Do sự tàn sát dã man của Mĩ – Diệm
c. Do nhân dân mong muốn mau chóng thống nhất đất nước.
Câu 3: (0,5 điểm) Đường Trường Sơn được khởi công xây dựng:
a. Ngày 19 - 5 - 1958
b. Ngày 19 - 5 – 1959
c. Ngày 19 - 5 - 1960

Câu 4: (0,5 điểm) Địa danh nào là trọng điểm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết
Mậu Thân 1968?
a. Sài Gòn
b. Huế
c. Đà Nẵng
Câu 5: (0,5 điểm) Nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây dựng
a. Nhà máy được xây dựng trên sông Hồng.
b. Nhà máy do Liên xô giúp đỡ được xây dựng trên sông Đà, thị xã Hòa Bình.
c. Nhà máy do cán bộ, công nhân Việt Nam tự xây dựng.
Câu 6: (0,5 điểm) Châu Á trải dài từ:
a. Gần cực Bắc đến quá xích đạo
b. Cực Bắc đến cực Nam
c. Xích đạo đến gần cực Nam
Câu 7: (0,5 điểm) Châu Âu có khí hậu:
a. Khí hậu nhiệt đới
b. Khí hậu ôn hòa
c. Khí hậu ôn đới d. Khí hậu hàn đới
Câu 8: (0,5 điểm) Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới vì:
a. Nằm trong vòng đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn.
b. Không có biển ăn sâu vào đất liền.
c. Cả hai ý trên.
Câu 9: (0,5 điểm) Châu Mĩ nằm ở:
a. Bán cầu Đông
b. Bán cầu Tây
c. Bán cầu Nam
Trang 1


Câu 10: (0,5 điểm) Đặc điểm tự nhiên của các đảo thuộc châu Đại Dương:
a. Có rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ.
b. Khí hậu nóng ẩm.
c. Cả hai ý trên.
Câu 11: (1,5 điểm) Qua đường Trường Sơn, miền Bắc đã chi viện cho miền Nam những
gì? Hãy điền vào các ô sau:
...........………

...............................

......................................................


Câu 12. (1,5 điểm) Chọn các địa danh dưới đây và ghi vào ba ô trống cho thích hợp với
từng khu vực của châu Mĩ.
a) Đồng bằng Trung Tâm
d) Sông A-ma-dôn
Bắc Mĩ

b) Một bãi biển ở vùng biển Ca-ri-bê
e) Hoang mạc A-ta-ca-ma
Trung Mĩ

c) Thác Ni-a-ga-ra
g) Núi An-đét

Nam Mĩ

…………………………………. ………………………

…………………………….

…………………………………. ………………………

…………………………….

…………………………………. ………………………

…………………………….

Câu 13. (1,0 điểm) Nêu vai trò của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây
dựng đất nước?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Câu 14: (1,0 điểm) Nêu địa hình của châu Âu.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Trang 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×