Tải bản đầy đủ

112A 06 ch 4 van de chen ep

Ch4. Vấn đề Chèn ép

CHƯƠNG 4

VẤN ĐỀ CHÈN ÉP
(LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI)

TƯ DUY CHIẾN LƯỢC
Điều gì mà mọi người đều biết là điều đã xảy
ra hoặc đã hiển nhiên rồi. Điều gì một cá
nhân minh mẫn biết là điều chưa thành
hình, chưa diễn ra. Mọi người đều bảo rằng
thắng lợi trong chiến đấu là tốt, nhưng nếu ta
thấy được nét tinh tế và nhận biết cái bí ẩn để
giành lấy chiến thắng ở nơi không có biểu
hiện, đó mới là thật sự tốt.
TÔN TỬ
4/21/2012

2


CHƯƠNG 4. VẤN ĐỀ CHÈN ÉP
4.1 Bản chất của vấn đề chèn ép
Vấn đề chèn ép là gì?
Công ty GM và Fisher

4.2 Các cơ chế ngăn ngừa Chèn ép
Toyota và Hợp đồng phụ (Subcontracts)
Công ty Airbus
Cơ chế ngăn ngừa chèn ép ở Việt Nam

4/21/2012

Biên soạn: MBA PHẠM VĂN MINH

3

1


Ch4. Vấn đề Chèn ép

VẤN ĐỀ CHÈN ÉP LÀ GÌ?
What is the hold-up problem?

“Vấn đề chèn ép là một thuật ngữ được
sử dụng trong kinh tế để mô tả một tình
huống mà hai bên (như một nhà cung cấp
và nhà sản xuất) có thể làm việc hiệu quả
nhất bằng cách hợp tác, nhưng tránh
không nên làm như vậy do lo ngại rằng họ
có thể cung cấp cho bên kia tăng sức mạnh
mặc cả (bargaining power), và do đó làm
giảm lợi nhuận của riêng họ.”
4/21/2012

4

VẤN ĐỀ CHÈN ÉP LÀ GÌ?
What is the hold-up problem?


Ví dụ: Giả sử rằng lợi nhuận sẽ được tạo ra nếu
bên X và bên Y làm việc cùng với nhau, vì vậy họ
thỏa thuận với nhau là sẽ hợp tác, sau khi X mua
các trang thiết bị cần thiết.
Tình huống chèn ép xảy ra khi X không sẵn sàng
kí hợp đồng đó, bởi vì sau khi X mua các trang
thiết bị cần thiết, Y sẽ có quyền thương lượng và
có thể quyết định đòi phần lợi nhuận cao hơn
trước.
(Ví dụ: thuê kho ngoại quan)
4/21/2012

5

VẤN ĐỀ CHÈN ÉP LÀ GÌ?
What is the hold-up problem?

Nguồn gốc của sức mạnh thương lượng của
Y nằm ở vụ đầu tư của X. Bởi vì X đã đầu tư rất
nhiều vào dự án, nhưng Y thì không, X có nguy
cơ bị mất tiền nếu vụ làm ăn không được thực
hiện, nhưng Y không gặp phải nguy cơ như vậy.
Như vậy, Y có sức mạnh thương lượng mà
quyền này không tồn tại trước khi vụ đầu tư của
X xảy ra. Mặt khác, Y có thể đòi 100% lợi nhuận
nếu X không muốn bị mất hoàn toàn vụ đầu tư.
4/21/2012

Biên soạn: MBA PHẠM VĂN MINH

6

2


Ch4. Vấn đề Chèn ép

HỢP ĐỒNG LÀ GÌ?
Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai
hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không
làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật.
Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó
một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện
dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng
giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự
án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các
thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế)
hay xã hội.
4/21/2012

7

HỢP ĐỒNG LÀ GÌ? (tt)
Hợp đồng có thể được thể hiện bằng
văn bản hay bằng miệng có thể có
người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng
hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng
nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí
tổn.

4/21/2012

8

PHÂN LOẠI CHI PHÍ
Cost Taxonomy

4/21/2012

Biên soạn: MBA PHẠM VĂN MINH

9

3


Ch4. Vấn đề Chèn ép

Chi phí chìm
(sunk cost)

Chi phí chìm là chi phí đã xảy ra và không thể
thay đổi được bởi bất kỳ quyết định nào trong hiện
tại và tương lai.
Trong ngôn ngữ tài chính, chi phí chìm là khoản
đầu tư thời gian và tiền bạc không thể lấy lại được
do những quyết định sai lầm trong quá khứ.
Loại chi phí này không được đưa vào trong những
tính toán dự án. Mặc dù chi phí chìm thể hiện quá
khứ, nhưng con người đôi khi vẫn để chi phí chìm
ảnh hưởng đến các quyết định trong tương lai.
4/21/2012

10

Chi phí chìm (sunk cost)
Ví dụ

Phil đã trả 50 đô la để mua một tấm vé xem hòa
nhạc của ban nhạc mà anh yêu thích. Hai giờ
trước khi bắt đầu buổi hòa nhạc, sếp anh gọi
điện nói rằng cuộc họp của hội đồng quản trị vừa
kết thúc và họ sắp đi ăn tối.
Sếp anh bảo. "Tôi muốn mời cậu cùng đi. Đây là
cơ hội tốt để cậu làm quen với các thành viên hội
đồng quản trị và ngược lại“.
4/21/2012

11

Chi phí chìm (sunk cost)
Ví dụ

"Thật tuyệt", Phil nghĩ. "Gặp mặt hội đồng quản
trị có thể hỗ trợ nghề nghiệp của mình". Nhưng
thật là ngốc nghếch, anh đã từ chối cơ hội quý giá
này với suy nghĩ: "Tôi không thích lãng phí số tiền
50 đô la đó“
Trong ví dụ này, 50 đô la đã tiêu tốn dù Phil có
đi xem hòa nhạc hay không. Tuy nhiên, anh đã
để chi phí chìm tác động đến một quyết định khác
mà rõ ràng có tiềm năng sinh lợi cao hơn.
4/21/2012

Biên soạn: MBA PHẠM VĂN MINH

12

4


Ch4. Vấn đề Chèn ép

4.1 Bản chất của vấn đề chèn ép
Công ty GM và Fisher

Fisher
Ký Hợp đồng

Không ký Hợp đồng

GM:
Fisher:

0
0

GM
Giữ thỏa
thuận

1
1

Đàm
phán lại

2
-1

4/21/2012

13

HAI KẾT LUẬN QUAN TRỌNG
Hợp đồng không bao giờ là đầy đủ. Tính
không đầy đủ của hợp đồng mở ra khả năng
bị ép giá trong kinh doanh.
Không xác định một cách rõ ràng ai sẽ có quyền gì
trong mọi tình huống có thể xẩy ra trong tương lai.
Do các bên sợ bị đẩy vào thế yếu trong cuộc
điều đình lại về giá cả, họ thường có xu hướng
đầu tư thấp vào quan hệ hợp đồng. Họ sợ bị bóc
lột.
4/21/2012

14

4.2 Các cơ chế ngăn ngừa Chèn ép
Toyota và Hợp đồng phụ (Subcontracts)

4/21/2012

Biên soạn: MBA PHẠM VĂN MINH

15

5


Ch4. Vấn đề Chèn ép

4.2 Các cơ chế ngăn ngừa Chèn ép
Công ty Airbus

4/21/2012

16

4.2 Các cơ chế ngăn ngừa Chèn ép
Mở rộng liên kết theo chiều dọc (vertical
integration)
Đặt hàng từ nhiều nhà cung cấp (nhiều đầu vào)
- đa dạng nguồn cung ứng (Cái mất có thể là tính
hiệu quả về quy mô, vì sao?)
Chia dự án thành các bước nhỏ (moving in steps)
Lập ra và hoàn thiện các trung tâm xúc tiến
thương mại
Mua trả dần - trả chậm
4/21/2012

17

Hội nhập theo chiều dọc
(Vertical integration)

Hội nhập theo chiều dọc là việc DN mở rộng ngành
sản xuất sang những mảng khác hẳn với hướng
sản xuất vẫn có của DN.
DN có thể thực hiện chiến lược tiết kiệm chi phí
thông qua việc tăng cường hội nhập theo chiều
dọc. Thay vì việc nhập nguyên liệu đầu vào từ bên
ngoài, DN đảm nhiệm thêm chức năng mở rộng
dây chuyền sản xuất.
4/21/2012

Biên soạn: MBA PHẠM VĂN MINH

18

6


Ch4. Vấn đề Chèn ép

Hội nhập theo chiều dọc
(Vertical integration)

Về bản chất hội nhập theo chiều dọc dẫn đến việc
di chuyển các bước sản xuất từ thị trường bên
ngoài và đưa chúng vào SX ở bên trong DN. Việc
làm này đưa lại kết quả là lợi nhuận thông thường
mà các nhà cung cấp có được sẽ bị thu gọn trong
"túi" của DN.

Một công ty sản xuất ôtô mở rộng thêm sản
xuất lốp xe cũng có thể gọi là hội nhập theo
chiều dọc.
4/21/2012

19

CHUẨN BỊ CHO TUẦN HỌC TỚI

Đọc kỹ trước ở nhà Chương 5 và 6
Thống nhất tên đề tài Bài tập nhóm và bắt
đầu triển khai

4/21/2012

Biên soạn: MBA PHẠM VĂN MINH

20

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×