Tải bản đầy đủ

15 bai tap on tap thi LTTC 11 2a (bai moi)

ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
(HỌC KỲ 11.2A)
Lý thuyết
- Khái niệm chiến lược trội, cân bằng, cân bằng Nash của trò chơi đồng thời. Phân tích chiến
lược trội của các bên, tìm cân bằng (hoặc các cân bằng) của trò chơi đồng thời.
- Nguyên tắc cơ bản của trò chơi tuần tự, tìm cân bằng của trò chơi tuần tự.
- Vấn đề chèn ép: Khái niệm, cơ chế ngăn ngừa chèn ép.
- Hợp tác trong kinh doanh: Điều kiện cơ bản để có hợp tác, tìm hệ số chiết khấu để các bên
luôn hợp tác.
- Đàm phán: Khái niệm, lợi ích của đàm phán, các yếu tố tạo nên sức mạnh đàm phán.
- Luật Gresham: Phân tích điều kiện để tình trạng của luật Gresham không xảy ra.
- Sàng lọc thông tin: Phân tích chiến lược sàng lọc thông tin qua việc tính kì vọng trung bình
của các bên tham gia.

Bài tập ôn
1. Cho ma trận chi phí (đơn vị tính: triệu đồng) của hai công ty A và B khi sản xuất các sản
phẩm loại 1, 2, 3 như sau:
Công ty B
Sản phẩm 1

Sản phẩm 2


Sản phẩm 1

(7 , 8)

(4 , 9)

Công ty A Sản phẩm 2

(8 , 6)

(5 , 5)

Sản phẩm 3

(10 , 7)

(5, 9)

a) Hãy phân tích chiến lược phản ứng tốt nhất của từng công ty. Tìm chiến lược trội của họ
(nếu có). Tìm cân bằng của trò chơi.
b) Chuyển trò chơi đã cho thành trò chơi tuần tự với giả thiết Công ty A đi trước. Hãy vẽ
cây trò chơi và tìm cân bằng của trò chơi này.
c) Bây giờ ta giả sử Công ty B đi trước. Hãy vẽ cây trò chơi và tìm cân bằng của trò chơi
mới.
2. Cho ma trận lợi nhuận (đơn vị tính: tỷ đồng) của hai công ty A và B khi đầu tư vào các dự án
1, 2, 3 như sau:

1


Công ty A

Công ty B

Dự án 1

Dự án 2

Dự án 3Dự án 1

(5 , 4)

(6 , 3)

(5 , 3)

Dự án 2

(4 , 4)

(4 , 5)

(3 , 3)

Dự án 3

(4 , 3)

(3, 4)

(4 , 5)

a) Hãy phân tích chiến lược phản ứng tốt nhất của từng công ty. Tìm chiến lược trội của họ
(nếu có). Tìm cân bằng của trò chơi.
b) Chuyển trò chơi đã cho thành trò chơi tuần tự với giả thiết Công ty A đi trước. Hãy vẽ
cây trò chơi và tìm cân bằng của trò chơi này.
c) Bây giờ ta giả sử Công ty B đi trước. Hãy vẽ cây trò chơi và tìm cân bằng của trò chơi
mới.
3. Hai quốc gia A và B cùng xuất khẩu dầu mỏ. Họ thỏa thuận với nhau là A sẽ xuất khẩu 5
triệu thùng/ngày, còn B xuất khẩu 3 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên một trong hai nước có thể phá
vỡ thỏa thuận bằng cách xuất khẩu thêm 1 triệu thùng/ngày. Cho biết chi phí khai thác một
thùng dầu thô ở hai quốc gia đó lần lượt là 5; 7 đôla và giá mỗi thùng dầu trên thị trường quốc
tế phụ thuộc vào tổng sản lượng của hai nước đó. Nếu tổng sản lượng lần lượt là 8, 9, 10 triệu
thùng/ngày thì giá mỗi thùng sẽ là 35, 31, 27 đôla.
a) Lập ma trận lợi nhuận của mỗi nước trong điều kiện hợp tác và không hợp tác.
b) Phân tích chiến lược trội của họ. Tìm cân bằng của cuộc chơi đó. Hãy so sánh lợi nhuận
của hai quốc gia nếu họ thực hiện chiến lược cân bằng và lợi nhuận khi họ thỏa thuận hợp tác.
c) Giả sử rằng nếu một trong hai quốc gia phá vỡ thỏa thuận thì ngày hôm sau quốc gia còn
lại sẽ biết điều đó. Hãy tìm hệ số chiết khấu tối thiểu để hai quốc gia luôn hợp tác với nhau.
d) Chuyển trò chơi trên đây thành trò chơi tuần tự với điều kiện A đi trước. Hãy vẽ cây trò
chơi và tìm cân bằng của trò chơi này.
4. Hai công ty A và B muốn kí hợp đồng mua bán máy lạnh. Cho biết giá cao nhất mà bên A
đồng ý mua là 7 triệu đồng/cái; giá thấp nhất mà bên B đồng ý bán là 6 triệu đồng/cái.
a) Hãy tính lợi ích đàm phán. Theo bạn, hai bên sẽ ký hợp đồng với giá bao nhiêu, nếu điểm
tụ tuân theo quy luật phân phối công bằng?
b) Giả sử bên A tìm được người bán khác chỉ đòi 6,7 triệu đồng/cái, bên B cũng tìm được
người mua khác chấp nhận giá 6,2 triệu/cái. Khi đó lợi ích đàm phán của A và B là bao nhiêu?
Họ sẽ ký hợp đồng lại với giá nào, nếu vẫn tuân theo quy luật công bằng? Bên nào có lợi hơn
so với trường hợp ở câu a?

2


5. Cho biết một tủ lạnh đã qua sử dụng nhưng chất lượng còn tốt có giá trị đối với người mua là
6 triệu đồng, đối với người bán là 4,5 triệu đồng. Còn một tủ lạnh chất lượng tồi có giá trị đối
với người mua là 3 triệu đồng, đối với người bán là 2 triệu đồng.
a) Giả sử người mua biết tỷ lệ tủ lạnh tốt trên thị trường là 40%. Khi đó trung bình người
mua chấp nhận chi bao nhiêu tiền để mua một tủ lạnh? Trong điều kiện này luật Gresham có
đúng hay không?
b) Muốn luật Gresham không xảy ra trên thị trường tủ lạnh đã qua sử dụng thì tỷ lệ tủ lạnh
chất lượng tốt tối thiểu phải là bao nhiêu? Khi đó, hãy tính lợi nhuận trung bình của một tủ lạnh
được bán trên thị trường.
6. Tại một cửa hàng bán điện thoại di động, giá một chiếc điện thoại Nokia nhập về là 4 triệu
đồng. Cho biết người mua có nhu cầu cao sẵn sàng mua một chiếc điện thoại với giá 6 triệu
đồng, còn người mua có nhu cầu thấp chỉ đồng ý trả 4,8 triệu đồng. Hãy cho biết chiến lược
định giá của người bán nếu:
a) Không biết tỷ lệ người mua thuộc từng nhóm là bao nhiêu.
b) Biết tỷ lệ người mua có nhu cầu cao là 30%.
c) Giả sử tỷ lệ người mua thuộc hai nhóm đó là như nhau và nếu người mua đợi đến kì giảm
giá mới mua với giá 4,8 triệu đồng thì giá trị của điện thoại chỉ còn lại 70% lúc đầu. Khi đó
ngay từ đầu, người bán nên đưa ra mức giá tối đa là bao nhiêu để người mua có nhu cầu cao
không đợi đến kì giảm giá? Hãy tính lợi nhuận trung bình của mỗi chiếc điện thoại trong
trường hợp này. Theo bạn, người bán có nên áp dụng chính sách sàng lọc khách hàng hay
không? Vì sao?

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×