Tải bản đầy đủ

chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cái tại trường mầm non

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

MỤC LỤC
Trang
I. Phần mở đầu ............................................................................................2
1. Lí do chọn đề tài........................................................................................2
2. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài.....................................................................2
3. Đối tượng nghiên cứu................................................................................3
4. giới hạn của đề tài......................................................................................3
5. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................3
II. Phần nội dung.........................................................................................3
1. Cơ sở lý luận của vấn đề............................................................................3
2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu.............................................................4
3. Nội dung và hình thức của các giải pháp………………………………...6
4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.................16
III. Phần kết luận, kiến nghị......................................................................17
1. Kết luận:.....................................................................................................17
2. Kiến nghị:..................................................................................................18

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy


1


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

I. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây ngành giáo dục nói chung và bậc học mầm non
nói riêng tiếp tục đẩy mạnh và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng
dạy. Để tiến dần đến việc hoàn thiện một giáo trình cơ bản mang tính giáo dục
cao, có hiệu quả nhất. Nhằm giúp trẻ hình thành và phát triển toàn diện nhân
cách con người. Kích thích trẻ hoạt động một cách chủ động, tích cực, sáng tạo
trong việc lựa chọn và tổ chức các hoạt động .
Trẻ mầm non ngoài các hoạt động ăn, ngủ, vui chơi thì hoạt động học
cũng rất nhiều như: khám phá khoa học, tạo hình, làm quen với toán…Tất cả
những hoạt động này đều giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. đối với trẻ 5-6
tuổi còn một hoạt động không kém phần quan trọng đó là hoạt động làm quen
chữ cái. Vì hoạt động làm quen chữ cái giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và là hành
trang để trẻ tự tin bước vào lớp một.
Ngôn ngữ có vai trò giúp con người giao tiếp với nhau một cách hiệu quả
thì đối với trẻ, ngôn ngữ nói trong 5 năm đầu đời là một trong những lĩnh vực
quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện.
Ngôn ngữ được sử dụng trong tất cả các loại hình giáo dục, ở mọi lúc,
mọi nơi.Vậy hoạt động làm quen với chữ cái là một phần, một bộ phận của việc
phát triển ngôn ngữ trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi, do đó
làm quen với chữ cái có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển ngôn ngữ cho
trẻ.
Thông qua việc làm quen với chữ cái cung cấp thêm vốn từ về thế giới
xung quanh. Đồng thời việc cho trẻ làm quen với chữ cái còn giúp trẻ hiểu
được mối quan hệ giữa ngôn ngữ nói và viết.
Hiểu được ý nghĩa khi cho trẻ làm quen với chữ cái , tôi mạnh dạn lựa
chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi
làm quen với chữ cái tại trường mầm non Ea Tung”. Nhằm tìm ra những biện
pháp thích hợp để nâng cao chất lượng dạy và học cho hoạt động làm quen chữ
cái trong trường mầm non.
2. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

2
Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Tìm hiểu và phân tích thực trạng tổ chức hoạt động làm quen chữ cái,
những khó khăn và những thuận lợi cũng như tìm hiểu những cơ sở cơ bản,
những phương pháp phù hợp với tình hình thực tế tại trường mầm non Ea Tung.
Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động làm
quen chữ cái cho trẻ mầm non 5-6 tuổi tại lớp lá 3 trường mầm non Ea Tung.
Rút ra được những kinh nghiệm từ thực tiễn, vận dụng những phương
pháp đề ra từ đó đạt được những kết quả như mong đợi.
3. Đối tượng nghiên cứu
Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi làm
quen với chữ cái.
4. Giới hạn của đề tài.
Trẻ 5- 6 tuổi lớp Lá 2 phân hiệu Buôn Drai, trường Mầm non Ea Tung –
Xã Ea Na – Huyện Krông Ana – Tỉnh Dak Lak
5. Phương pháp nghiên cứu
a) Phương pháp nghiên cứu cơ sở lý luận.
Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu
Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập..
b) Phương pháp thực tiễn
Phương pháp điều tra.
Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục
Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động
Phương pháp khảo nghiệm
II. Phần nội dung
1. Cơ sở lý luận
Hiện nay, bậc học mầm non đang thực hiện theo chương trình giáo dục
mầm non mới. Một số giáo viên còn lúng túng trong việc tổ chức hoạt động làm
quen với chữ cái theo hướng đổi mới và vẫn ảnh hưởng theo lối dạy cũ, chưa
thực sự linh hoạt, sáng tạo trong tiết dạy nên chưa phát huy được tính tích cực
của trẻ, chưa thu hút được trẻ khi tham gia hoạt động này. Khả năng ghi nhớ mặt
chữ cái của trẻ chưa cao nên trẻ sẽ nhanh quên.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

3


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Quá trình trưởng thành của đứa trẻ bên cạnh thể chất và phần quan trong
không thể thiếu chính là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là công cụ để trẻ học tập và vui
chơi những hoạt động chủ yếu của trường mầm non. Ngôn ngữ được trong tất cả
các loại hình giáo dục, ở mọi nơi, mọi lúc, như vậy, ngôn ngữ cần cho tất cả các
hoạt động và ngược lại mọi hoạt động tạo cơ hội cho ngôn ngữ trẻ phát triển .
Vậy bộ môn làm quen với chữ cái là một phần, một bộ phận của việc phát
triển ngôn ngữ trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi, do đó làm
quen với chữ cái nó có ý nghĩa quan trọng việc phát triển ngôn ngữ cho
trẻ.Trước hết làm quen với chữ cái là rèn luyện khả năng nghe , khả năng phát
âm, khả năng hiểu ngôn ngữ tiếng việt .
Thông qua việc làm quen với chữ cái cung cấp thêm vốn từ về thế giới
xung quanh. Cho trẻ làm quen với chữ cái còn giúp trẻ hiểu được mối quan hệ
giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ viết, trẻ hiểu thế nào là đọc và viết sau này ở
trường phổ thông, thông qua viêc tìm kiếm các chữ cái khác nhau ở các vị trí
khác nhau của từ giúp trẻ phát triển óc quan sát, ghi nhớ có chủ định.
Làm quen với chữ cái còn giáo dục tình cảm, mở rộng hiểu biết cho trẻ,
chuẩn bị tích cực cho trẻ vào trường tiểu học
Bắt nguồn từ những tầm quan trọng trên, nên là một giáo viên mầm non
tôi luôn tìm tòi đưa ra những phương pháp giảng dạy sao cho lượng kiến thức
trẻ tiếp thu được đạt kết quả cao, trẻ hứng thú, sôi nổi tích hợp được nhiều nội
dung vào giảng dạy để giờ học phong phú hơn, tạo sự lôi cuốn đối với trẻ và phù
hợp với điều kiện trường mình đang công tác. Đối với trẻ mầm non hoạt động
làm quen với chữ cái là một trong những hoạt động quan trọng trong việc phát
triển toàn diện của trẻ, nó có tầm quan trọng rất lớn trong việc phát triển vốn từ,
phát triển ngôn ngữ, khả năng phát âm-đọc chuẩn chữ, tiếng Việt, để phát triển
các giác quan và hoàn thiện các nhân cách cho trẻ.
Vì vậy việc nâng cao chất lượng trong giờ học làm quen với chữ cái cho
trẻ 5-6 tuổi là rất cần thiết nhằm giúp trẻ hứng thú, ham thích và tích cực tham
gia vào giờ học chữ. Để làm được điều này, các giáo viên phải thường xuyên
thay đổi các hình thức tổ chức hoạt động. Vì hình thức tổ chức hoạt động càng
phong phú, hấp dẫn thì càng thu hút sự chú ý của trẻ. Trẻ sẽ tiếp thu nhanh, dễ
nhớ, nhẹ nhàng lĩnh hội kiến thức.
2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
Sĩ số : 30 trẻ/ lớp, Nữ: 12; DT: 16; Nữ DT: 8
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

4


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Giáo viên: 02; trên chuẩn: 02; DT: 01; Nữ DT: 01;
Khảo sát chất lượng đầu nămnhư sau:
TT
1
2
3
4
5

Nội dung
Trẻ nhận biết và phát âm đúng
Trẻ cầm vở, để vở, ngồi tô đúng
tư thế
Trẻ tô, viết đúng chữ cái
Trẻ hứng thú, tích cực tham gia
hoạt động làm quen chữ viết
Biết cách cầm sách, mở sách ra
xem và quy trình đọc

Số trẻ
Đạt %
Chưa đạt %
10/30=33% 20/30=67%
12//30=40%

18/30=60%

14/30=47%

16/30=53%

17/30=57%

13/30=43%

11/30=37%

19/30=63%

Ghi chú

Lớp lá 3 phân hiệu buôn Drai của trường Mầm non EaTung nằm ở trên
địa bàn xã Ea Na của huyện Krông Ana. Hai cô giáo là giáo viên trẻ và có
chuyên môn tay nghề vững vàng đạt chuẩn và trên chuẩn, cô luôn nhiệt tình, yêu
nghề, mến trẻ còn có nhiều kinh nghiệm và số lượng và đặc biệt trường luôn
được sự quan tâm của quý cấp lãnh đạo.
Ban Giám hiệu luôn tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên về chuyên môn,
thường xuyên dự giờ thăm lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Lớp lá 3 được nhà trường trang bị tương đối đầy đủ cơ sở vật chất, đồ
dùng trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động làm quen chữ cái. Giáo
viên nắm vững phương pháp, sớm được tiếp cận với các hoạt động giáo dục
mầm non mới.Thường xuyên tham dự những buổi thao giảng, tiết dạy mẫu do
trường, Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức. Sáng tạo trong cách dạy và làm đồ
dùng, đồ chơi.
Bản thân tôi trong năm học 2017- 2018 được nhà trường phân công chủ
nhiệm lớp lá 3 tại điểm tại phân hiệu Buôn Drai, 100% các cháu đều được học
bán trú.
Trong lớp đa phần là trẻ dân tộc thiểu số tiếp thu còn chậm, một số trẻ nói
còn ngọng và rụt rè trong khi nói .Cha mẹ là đồng bào dân tộc và làm nông nên
chưa có sự hiểu biết sâu rộng về việc cho trẻ làm quen chữ cái.
Ở lứa tuổi này trẻ ghi nhớ chưa có chủ định, mau nhớ và mau quên, bên
cạnh đó cô giáo cũng muốn trẻ thuộc lòng chữ cái nên thường gắn dãy cho trẻ
đọc chữ cái, như vậy trẻ học thuộc vẹt nhưng khi hỏi chữ thì trẻ lại không nhớ.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

5


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Trình độ nhận thức của các trẻ không giống nhau bên cạnh đó là ý thức
của cha mẹ về bậc học mầm non còn hạn chế, họ cho rằng con trẻ đến trường
mầm non chỉ để được chăm sóc, múa hát chứ không cần học hành gì vì vậy một
số cha mẹ chưa chú ý đến việc đưa trẻ đến trường thường xuyên và thường cho
con nghỉ học, cũng vì vậy mà việc tiếp thu những kiến thức về chữ cái của trẻ
cũng bị gián đoạn.
Trẻ là con em đồng bào dân tộc nên phát âm còn chưa rõ.
Trẻ còn nói ngọng nên khó khăn trong việc rèn phát âm.
Trẻ lại quá hiếu động nên cũng ảnh hưởng tới việc học tập.
Trẻ thường phát âm mất dấu (ví dụ: chữ N ‘nờ’ trẻ phát âm ‘nơ’...)
3. Nội dung và hình thức của các giải pháp
a. Mục tiêu của giải pháp
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức làm quen chữ cái cho trẻ mầm
non. Đáp ứng được yêu cầu giáo dục mầm non mới với mục đích chung là phát
triển một cách toàn diện cho trẻ.
b. Nội dung và cách thức thực hiện các giải pháp
Giải pháp 1. Cho trẻ làm quen chữ cái thông qua việc tạo ra môi trường
chữ cái:
Để giúp trẻ học tốt hoạt động làm quen chữ cái, ngoài việc cho trẻ lĩnh hội
kiến thức trên tiết học ra thì môi trường xung quanh trẻ cũng ảnh hưởng và góp
phần rất lớn giúp trẻ nhận biết nhanh. Vì vậy tôi đã xây dựng môi trường chữ
trong và ngoài lớp. Việc xây dựng môi trường cho trẻ làm quen với chữ cái phù
hợp sẽ gây hứng thú cho trẻ, đồng thời giúp trẻ nhớ nhanh chữ cái đã học. Để trẻ
được làm quen với chữ ở mọi lức mọi nơi. Với quan điểm giúp trẻ làm quen với
chữ cái ở mọi lúc, mọi nơi và để tạo ấn tượng cho trẻ ngay từ khi bước chân vào
lớp, ở mảng tường ngoài cửa lớp trẻ có thể nhận ra ngay những hình ảnh quen
thuộc của mình và của các bạn trong lớp kèm theo những từ tương ứng với hình
ảnh, một sự gần gũi, thân quen sẽ đến với trẻ. Và trẻ cũng bắt gặp những hình
ảnh của chủ đề, những hình ảnh này do chính trẻ vẽ, nặn, xé, cắt dán từ tạp chí,
báo Hoạ Mi…Đây cũng là mảng tường để bố mẹ trẻ thấy được hiện bé đang
hoạt động ở chủ đề nào để mỗi ngày khi đưa trẻ đến lớp hay đón trẻ ra về, cha
mẹ có thể phối kết hợp với giáo viên trò chuyện với trẻ về hình ảnh, về từ giúp
trẻ làm quen thêm hay củng cố, rèn phát âm, chính xác hóa lại các chữ cái có
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

6


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

trong từ đó mà cô đã cung cấp cho trẻ. Những hình ảnh, câu, từ này được cô
thường xuyên thay đổi để kích thích sự hứng thú của trẻ.
Tạo môi trường ngoài lớp học.
Trang trí dán lên các mặt tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ, đây là mảng
tường cũng được cô chú trọng và liên tục sử dụng. Mặt tủ đựng đồ cá nhân của
trẻ là nơi quen thuộc, gần gũi với trẻ, trẻ thường xuyên tiếp xúc trong một ngày.
Mỗi mặt tủ của trẻ có trang trí một hình ảnh hay một bức tranh thuộc về chủ đề,
hay một trong những chữ cái mà trong tuần cô sẽ giúp trẻ làm quen. Điều quan
trọng là trên mặt những tủ đựng đồ cá nhân này của trẻ , trên dưới những hình
ảnh này bao giờ cũng có những từ ngữ tương ứng với hình ảnh hay bức tranh và
có tên của trẻ. Những hình ảnh này do chính trẻ vẽ, nặn, xé, cắt dán từ tạp chí,
báo Hoạ Mi… nên trẻ sẽ rất tự hào để khoe cùng bố, mẹ.
Ở góc thiên nhiên: Các loại cây đều được gắn tên nhằm giúp trẻ được tiếp
xúc nhiều hơn với chữ cái. .
Tạo môi trường trong lớp học.
Những mảng tường mở trong lớp học chính là nơi trẻ được tham gia khám
phá, trải nghiệm hoạt động làm quen với chữ cái do cô tổ chức, gợi mở giúp trẻ
tự lĩnh hội tri thức một cách sâu sắc. Nên tôi thay đổi trang trí môi trường trong
lớp học theo từng chủ đề, từng góc để tạo sự mới lạ và gây sự chú ý đến trẻ.
Chuẩn bị: Bút màu, giấy màu, hồ dán, kéo, các hình ảnh trên hoạ báo, tạp
chí, xốp màu, giấy màu...
Cách trang trí: Ở chủ đề Thực vật :Tôi cho trẻ vẽ, xé dán, tô màu hay cắt
hình ảnh về hoa lá, cây cối …hoặc hình ảnh có trong báo, tạp chí.... Cô dán chữ
cái theo nội dung hình, tranh ảnh trẻ sẽ dễ dàng gây sự chú ý hứng thú trẻ khắc
sâu hơn chữ cái đó.
Cách sử dụng: Trẻ sẽ tìm và gạch chân các chữ cái đã học, hay những chữ
cái cô cho trẻ làm quen .
Các chủ đề khác tôi tiến hành tương tự: Cho trẻ tô màu, vẽ, cắt dán các
hình ảnh phù hợp với chủ đề và mục đích của giáo viên, tôi có thể đánh bằng
chữ tương ứng với hình ảnh, sau đó cho trẻ tìm chữ hay bổ sung những chữ cái
còn thiếu trong từ.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

7


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Tôi luôn cố gắng tạo môi trường chữ cái để cuốn hút trẻ. Ngoài việc trang
trí ở trong lớp, tôi còn dùng chữ cái làm ký hiệu riêng trên đồ dùng cá nhân của
mỗi trẻ như: Ở tập vở, ly uống nước, bàn chải đánh răng, khăn mặt.
Với giải pháp trên tôi luôn tạo cho trẻ tích cực hoạt động, tham gia vào
trải nghiệm vào hoạt động trò chơi, luôn lấy trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt
động chơi và học của trẻ.
Giải pháp 2: Cho trẻ làm quen với hoạt động làm quen chữ cái.
Hình thức cho trẻ làm quen với chữ cái thông qua hoạt động học tập là
hình thức cơ bản và chủ yếu, vì nó thực hiện được mục đích yêu cầu của lĩnh
vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Kiến thức mà trẻ thu nhận được có hệ thống
logic.
Để tiết học đi vào tâm hồn trẻ một cách sống động, không khô khan, cứng
nhắc thì điều điều đầu tiên là cô giáo thực sự phải có một tài nghệ dẫn dắt. Hoạt
động học làm quen với chữ cái đưa thế giới chữ viết đến với trẻ bằng nhiều
phương pháp, hình thức khác nhau. Các phương pháp, hình thức đó gắn liền với
nhau một cách chặt chẽ. Mỗi phương pháp, hình thức đều có ưu thế và hạn chế
nhất định. Vì vậy khi dạy trẻ làm quen với chữ cái cô giáo cần lựa chọn các
phương pháp, hình thức phù hợp với yêu cầu của tứng tiết dạy, để thu hút sự tập
trung chú ý tạo hứng thú của trẻ trong tiết học, giúp cho giờ học đạt hiệu quả
cao.
Muốn vậy cô giáo phải: - Lấy trẻ làm trung tâm.
- Phát huy tính tích cực của trẻ.
- Dạy trẻ theo hướng lồng ghép tích hợp.
Một yêu cầu đặt ra đối với giáo viên khi cho trẻ "Làm quen chữ cái" là
các kiến thức khi truyền thụ đến trẻ phải hết sức ngắn gọn, tuyệt đối tránh hình
thức, dập khuôn, luôn sáng tạo đổi mới vì thế trước khi lên lớp một tiết dạy
"Làm quen chữ cái" tôi phải chuẩn bị đồ dùng, soạn bài và nghiên cứu kỹ bài
soạn. Nắm rõ yêu cầu của bài dạy chọn trò chơi phù hợp với nguyên tắc động
-tĩnh phù hợp với chủ đề.
Ngoài ra, để tạo hứng thú thì cô phải có nghệ thuật lên lớp ngôn ngữ diễn
đạt ngắn gọn để hấp dẫn trẻ vào tiết học. Trước khi vào bài tôi thường kể chuyện
(dựa trên chủ đề) hoặc sáng tác thơ, vè hay những trò chơi luôn cuốn hút trẻ vào
thực tế để trẻ dễ nhớ, dễ hiểu tránh gò bó.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

8


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Ví dụ: Cho trẻ làm quen với chữ B, D, Đ chủ điểm "Mùa xuân" tôi giới
thiệu: Hôm nay chúng mình tổ chức hội hoa xuân, các loài hoa về dự hội rất là
đông đủ. Nào chúng mình cùng xem có những loài hoa gì ? (Trẻ đi và hát bài
"Màu hoa" sau đó kể tên hoa hồng, hoa đào, hoa phù dung, hoa cánh bướm....
lần lượt đưa từng tranh ra cho trẻ xem tranh hoa bướm và trẻ làm quen với chữ
D).
Vận dụng một số trò chơi vào tiết học
Vào giờ học làm quen với chữ cái nhằm hướng cho trẻ hung thú hoạt động
đạt kết quả cao tôi vận dụng một số trò chơi vào các tiết học cụ thể như sau:
Chủ đề: Nghề nghiệp
Trò chơi : “ Những bàn chân hành quân”
Các chú bộ đội đi hành quân rất là khổ cực, cho dù mưa, nắng các chú vẫn
đi, bây giờ chúng ta cùng làm chú bộ đội hành quân nhé!
Cô sắp xếp các vòng thể dục,trong chiếc vòng thể dục có những đôi chân
có các chữ cái u, ư.
Vừa đi vừa hát ,khi nghe hiệu lệnh của cô thì phải chọn cho mình một cái
vòng và phải phát âm được chữ cái trong bàn chân.
Bạn nào ở trong vòng mà không phát âm được chữ cái đó thì phải chơi lại
lần sau với bạn không nhảy được vào vòng.
Chủ đề: Thế giới động vật
Trò chơi: “ Câu cá ”
Cô cho trẻ về thành 2 đội sau đó mỗi đội sẽ câu cá, đội nào câu đượ c
nhiều con cá mang các chữ cái. Yêu cầu mỗi đội sẽ phải câu đúng con cá mang
chữ cái c. Đội nào câu đúng, nhiều sẽ dành chiến thắng.
Chủ đề: Thế giới thực vật
Trò chơi “ Hái lá vàng” - Tiết làm quen chữ cái y.
Luật chơi: Trẻ hái đúng trong vòng 3 phút, đội nào hái được nhiều chiếc lá
có chữ cái y là đội thắng cuộc.
Cách chơi: Trẻ lên chơi chạy đến cây, hái những chiếc lá vàng có chữ cái
y mang về đổ vào rổ của đội mình.
Trò chơi: “ Hái quả” - Tiết làm quen chữ cái m

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

9


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Cô chuẩn bị 2 cây, cô dán chữ cái lên những trái cây nhựa và gắn lên cây.
Cho trẻ thi nhau chạy lên hái những quả chín mang chữ cái m mang về rổ của
đội mình. Đội nào mang được đúng nhiều trái có chữ m là thắng.
Trò chơi tĩnh: cô cho trẻ dùng đất nặn tạo dáng chữ cái vừa học xong.
Giải pháp 3: Cho trẻ làm quen qua các hoạt động khác
Với chương trình giáo dục mầm non mới, việc cho trẻ làm quen với chữ
cái không chỉ được tiến hành qua các giờ học làm quen chữ cái mà còn được dạy
ở mọi lúc mọi nơi, thông qua các giờ hoạt động khác như: Âm nhạc, hoạt động
chiều, hoạt động đón trả trẻ …
Ví dụ : Ở hoạt động giáo dục âm nhạc với phần trò chơi âm nhạc, trẻ sẽ
phải đọc chữ cái thông minh trên ô cửa sổ thì mới mở ra được ô cửa và hát bài
hát theo nội dung
Giờ hoạt động ngoài trời, hoạt động góc:
Trò chơi: Xếp sỏi
Cô cho trẻ xếp sỏi, hột, hạt thành các chữ. Chuẩn bị: Sỏi chia cho trẻ.
Địa điểm chơi sạch sẽ, rộng.
Cách chơi: Cô cho trẻ xếp sỏi tạo thành chữ cái theo yêu cầu của cô hay
xếp theo ý thích của trẻ.
Trong phần ôn luyện vào buổi chiều có thể cho trẻ chơi một số trò chơi
như:
Trò chơi: “Chữ cái bí ẩn”. Cô mời 2 cháu lên chơi,1 cháu chọn chữ cái và
mô tả, hình dạng, cấu tạo của chữ cái đó, cháu còn lại đội mũ chóp và đoán xem
chữ cái bạn vừa mô tả là chữ cái gì?
Trò chơi: “Nét chữ yêu thương”.
Cô gọi một cháu lên quay lưng xuống phía các bạn, sau đó cô giáo sẽ viết
chữ lên sau lưng cháu. Nhiệm vụ của cháu là quay lại và đoán tên chữ cái cô vừa
viết. nếu cháu chưa nói đúng chữ cái cô viết, cô có thể viết chậm lại từng nét và
hỏi cháu cô đang viết nét gì? Hoặc cô cho trẻ nhắm mắt, hoặc không nhắm mắt
tùy vào từng trẻ nhanh hay chậm và cô lấy tay viết chữ lên tay trẻ. Cho trẻ đoán
chữ cô vừa viết. Hoặc có thể cô cho trẻ viết trong lòng bàn tay cho trẻ đoán bằng
cách truyền tin cho nhau.
Trò chơi: Chữ chìm, chữ nổi.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

10


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Cô chuẩn bị một chậu nước to thả vào đó các chữ cái được làm từ những
nguyên liệu khác nhau, cho trẻ khá phá sự chìm, nổi của chữ. Cô cho trẻ đọc to
các chữ cái chìm, đọc to các chữ cái nổi.
Dựa vào đặc điểm của trẻ mẫu giáo là hay bắt chước và dạy nói cho trẻ
dựa trên hình thức nói theo cô, trẻ chưa biết phân tích cách cấu tạo về âm. Do đó
có nhiều lỗi phát âm trong tiếng việt. Chính vì vậy cô giáo cần xây dựng các trò
chơi luyện phát âm đúng các âm phù hợp.
Ví dụ: Các trò chơi "Bắt chước tiếng kêu của các con vật" để rèn luyện
phát âm cho trẻ như: Gà con kêu "chiếp chiếp", ếch kêu "ộp ộp", vịt con kêu
"Vít vít"... để trẻ phát âm theo cô một cách tự nhiên và cô không cần phải
giải thích cho trẻ cách khép môi, bật hơi.
Trò chơi cũng không thể thiếu trong tiết học này tôi lựa chọn trò chơi cho
phù hợp với bài hát "Màu hoa" sau đó kể tên hoa hồng, hoa đào, hoa phù dung,
hoa cánh bướm".... Lần lượt tôi đưa từng trang cho trẻ xem tranh hoa bướm và
trẻ làm quen với chữ B. Hoa phù dung để trẻ được làm quen với chữ D và hoa
đào được làm quen với chữ Đ.
Tôi lựa chọn trò chơi cho phù hợp với chủ đề có những trò chơi như
Tìm chữ cái trong câu đố.
Đi chợ tết.
Tổ chức tìm tên các loại hoa có chứa chữ cái vừa học.
Cách hướng dẫn trò chơi:
Cô giới thiệu mùa xuân đến các ông Đồ thường làm gì? Các con có muốn
viết chữ giống ông Đồ không? Cô cho 8 trẻ đứng thành 2 hàng đợi cô chuẩn bị 2
câu đối có các chữ B, D, Đ khi nghe hiệu lệnh 2 đội lên gạch chân những chữ
cái cô vừa nêu, thời gian quy định là một bài hát mùa xuân lúc nào hát xong và
kết thúc trò chơi. Sau đó cô cho nhiều chữ cái và đúng với yêu cầu. Khi chuyển
tiếp sang trò chơi thứ hai đó là trò chơi "Đi chợ tết" (Tất cả các trẻ đều được
chơi). Trước ngày tết bố mẹ các con thường làm gì ? (Trẻ nghĩ ngay đến trang
hoàng nhà cửa và đi sắm tết) cô chuẩn bị các gói có các loại hoa quả bánh kẹo ở
trên, mỗi thứ đều gắn các chữ cái B, D, Đ. Cô phát cho trẻ mỗi cái giỏ nói nào
chúng mình cùng đi chợ tết. Tổ 1 hãy mua những món hàng có chữ B, đó là
những thứ gì ? Trẻ nói bánh quy, bánh chưng, bánh bèo .... tổ thứ 2 mua những
món hàng có chữ cái D, đó là những thứ gì ? quả dừa, quả dứa.... tổ thứ 3 mua
những món hàng chứa chữ cái Đ.... khi mua hàng xong trẻ phải nói được đó là
loại gì ? và có chữ cái gì ? các tổ kiểm tra lẫn nhau và đọc to chữ cái.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

11


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Đến trò chơi tìm tên các loại hoa có chữa chữ cái B, D, Đ "Mùa xuân đến
cho chúng mình được đi chơi ở những đâu ?" (Được đi xem pháo hoa, đi công
viên) trong công viên có rất nhiều loại hoa bây giờ cô cho các con đọc bài "Rềnh
rềnh ràng ràng" đến các loại hoa nào các con đoán hoa đó và giơ tranh lô tô đọc
to chữ cái chúng mình vừa học.
Ví dụ:

Rềnh rềnh ràng ràng
Tìm các loài hoa
Hoa gì ngoài Bắc
Cánh nhỏ màu hồng
Cùng vui đón tết.

Trẻ giơ lô tô hoa đào và nói hoa đào có chữ Đ. Cứ như thế cô đọc cho trẻ
đoán chữ B, D sau đó cho trẻ đọc và từng nhóm bạn đối nhau.
Hay với chủ điểm "Trường Mầm non" với nhóm chữ cái O, Ô, Ơ vào bài
tôi kể cho trẻ nghe câu chuyện "Vịt con trong ngày khai trường" sau đó hỏi trẻ,
ngày đầu tiên đến lớp Vịt con chuẩn bị trong cặp được những gì ? Trẻ nói bảng
con, vở, hộp màu .... tôi cho trẻ làm quen chữ O qua từ "bảng con" khi Vịt con
viết trên bảng đã thành thạo cô giáo Ngan bảo Vịt con lấy gì ? (Hộp màu) và cô
cho trẻ làm quen chữ Ô trong từ "hộp màu" cô giáo Ngan ra bài tập về nhà vào
đâu "Quyển vở". Cũng như ở phần trên tôi cho trẻ chơi trò chơi tạo dáng thành
chữ cái. Bạn nào có thể tạo dáng chữ O trên cơ thể nào ? Cô cho trẻ được tạo
như cong ngón tay lại, cháu thì há miệng, cháu thì dùng hai cánh tay....
Trên cơ thể bộ phận nào giống chữ O, trẻ nói: Mắt, đầu....
Hai bạn có thể tạo thành chữ O không? (trẻ cầm tay nhau giang rộng).
Ai có thể tạo thành chữ Ô.
Cô muốn cả lớp mình cùng tạo một chữ Ô thật lớn nào? Trẻ cầm tay nhau
đứng thành vòng trong rộng và trẻ trẻ là đấu Ô.
Với chữ cái Ơ cô cũng cho thực hiện như thế.
Hoặc với trò chơi "Tìm đồ dùng học tập" trên các đồ dùng học tập có
chứa các chữ cái con vừa học bây giờ cô sẽ phát cho mỗi bạn chữ cái khi có hiệu
lệnh các con phải lấy ngay đồ dùng có chứa chữ cái đó. Ví dụ: Trẻ có chữ Ơ thì
phải lấy thước kẻ, cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài "Vịt con học chữ" sau đó cô
kiểm tra số trẻ lấy đúng đồ dùng và cho trẻ nói tác dụng của từng đồ dùng đó.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

12


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Trong khi dạy muốn trẻ ghi nhớ các chữ cái được lâu hơn cô cần phải liên
hệ thực tế hỏi trẻ chữ cái đó có giống cái gì hay con gì hay đồ vật gì ? Để phát
huy tính tích cực và tư duy của trẻ. Ví dụ: Chữ O giống quả trứng, quả cam, chữ
Y giống cái nạng, chữ D giống cái giáo, chữ H giống cái ghế.
Giải pháp 4: Thông qua các bài thơ, đồng dao giúp trẻ học tốt và rèn luyện
phát âm đúng l-n:
Trong khi dạy trẻ phát âm đúng, tôi đã gặp một số khó khăn. Như là ở độ
tuổi này bộ máy phát âm trẻ chưa hoàn thiện như là trẻ còn nói ngọng, nói lắp,
nói chưa rõ câu, từ,.....bên cạnh đó những người gần gũi với trẻ còn phát âm
chưa chính xác, dẫn đến việc trẻ bắt chước nói theo. Mà đặc biệt khi dạy trẻ phát
âm hai phụ âm l-n, trẻ rất khó phân biệt, do đó tôi tìm một số bài hát, ca dao,
đồng dao, thơ giúp trẻ phát âm được chuẩn hơn.
Ở trong hoạt động âm nhạc: không những phải chú ý sửa sai cách pháp
âm, hát rõ lời, hát đúng nhạc mà còn phải chú ý cách sửa lỗi chính tả cho trẻ.
Để rèn phát âm cho trẻ, có thể chọn các bài thơ, đồng dao, có nhiều phụ
âm l-n:
Cho trẻ chơi trò chơi dân gian: "Nu na nu nống...
Cho trẻ đọc các bài Ca dao - tục ngữ:
“Lúa nếp là lúa nếp làng
Lúa lên lớp lớp
Lòng nàng lâng lâng"
Cho trẻ đọc những bài thơ có chữ n- l theo chủ đề trẻ đang học…
Giải pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong tiết dạy giúp trẻ
hứng thú
Bên cạnh hình thức sử dụng đồ dùng, đồ chơi, trò chơi, bài hát, câu
chuyện lồng ghép trong hoạt động làm quen chữ cái. Một trong các biện pháp
mà tôi vô cùng tâm đắc đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy trẻ
làm quen với chữ cái. Và quả đúng như tôi suy nghĩ, công nghệ thông tin là một
phương tiện hữu hiệu để giúp trẻ mẫu giáo lớn làm quen với chữ cái bởi trẻ nhỏ
đều rất thích xem ti vi với hệ thống hình ảnh đẹp, lạ mắt, âm thanh sống động.
Tất nhiên, không quá lạm dụng tôi đã áp dụng những chức năng tạo và sử
lý hình ảnh, âm thanh của các phần mềm như : Photoshop, Power Point, Plash…
để phục vụ cho hoạt động thiết kế bài giảng giúp trẻ làm quen với chữ cái với
những nội dung phù hợp nhất, mang lại hiệu quả cao, giảm tải được thời gian
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

13


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

làm và sử dụng đồ dùng, đồ chơi. Trẻ vô cùng hứng thú, tích cực tham gia hoạt
động.
Ví dụ: Với bài dạy Làm quen chữ cái chữ p - q chủ đề “Giao thông” tôi
đưa hình ảnh Thuyền buồm lên máy vi tính, dưới hình ảnh có từ kèm theo. Trẻ
chọn những chữ cái đã học, thì những chữ cái đó sẽ chuyển màu. Khi cô giới
thiệu p thì hiệu ứng sẽ chuyển màu và xuất hiện ở dạng font chữ to, hoặc khi
phân tích chữ p và so sánh những nét nào giống nhau thì sẽ xuất hiện và có màu
giống nhau.
Không những thế khi trình chiếu trên Power Point ta có thể tạo nhiều nét
chữ cái cho trẻ trải nghiệm và học tập.
Tôi cũng đã mạng dạn thiết kế ra được 10 trò chơi với chữ cái được thiết
kế trên phần mềm thông dụng mà mọi người đều có thể dễ dàng sử dụng được
đó là phần mềm Microsoft Power Point cài đặt trên phiên bản Windown XP đó
là:
10 trò chơi đó là:
Trò chơi: Vòng tròn kì diệu
Trò chơi: Rung chuông vàng
Trò chơi: Zíc zắc cùng bé yêu
Trò chơi: Chữ gì biến mất
Trò chơi: Tìm quả cho cây
Trò chơi: Bé biết chữ gì?
Trò chơi: Mắt ai tinh
Trò chơi: Bánh xe quay
Trò chơi: Tìm lá cho hoa
Trò chơi: Thi ai tài.
Qua mỗi trò chơi tôi đều tạo hiệu ứng nhằm kích thích khả năng hứng thú của
trẻ thông qua tiết học làm quen chữ cái.
Ví dụ: Như tiếng vỗ tay (khi trẻ đúng)
Bạn làm lại đi (khi trẻ chưa đúng)..
Bạn giỏi quá!...
Ví dụ : Hay ở chủ đề “Gia đình” khi dạy trẻ Làm quen chữ cái b.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

14


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Cho trẻ xem đoạn video clip có nội dung “Bà cháu”, trong đoạn video clip
có kèm âm thanh và tiếng động, như vậy trẻ sẽ rất hứng thú. Sau khi xem xong
đoạn phim, gọi 1 số trẻ đứng lên có thể tự đặt tên cho đoạn phim vừa xem như:
“Bà cháu. Bà ru bé…”. Trẻ được xem phim và tự đặt tên cho đoạn phim (cô gợi
ý trẻ cách đặt câu) và được học những chữ cái do chính mình vừa đặt ra trẻ sẽ
nhớ rất lâu và rất tích cực học.
Đến với chủ đề “ Quê hương – Đất Nước– Bác Hồ” cũng vậy khi dạy trẻ
làm quen chữ cái r, tôi sưu tầm các hình ảnh về Tháp rùa để trẻ làm quen. Trẻ
không những được làm quen với chữ cái mà còn hiểu biết thêm về danh lam
thắng cảnh, đất nước Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Những giải pháp tôi đề ra luôn cho trẻ tích cực tham gia vào hoạt động
học và luôn lấy trẻ làm trung tâm trong các hoạt động.
Giải pháp 6: Cho trẻ làm quen với chữ cái thông qua việc tuyên truyền kết
hợp với cha mẹ.
Để đạt được kết quả tốt trong việc giúp trẻ làm quen chữ cái và phát âm
chuẩn cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cha mẹ và giáo viên. Vậy làm thế nào để
tuyên truyền với cha mẹ một cách thuyết phục, đạt kết quả đó là một công việc
không đơn giản. Trong công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ, tôi đã thực
hiện các biện pháp sau:
Trao đổi với cha mẹ qua buổi họp cha mẹ đầu năm, qua giờ đón – trả trẻ
về tình hình học tập của các cháu, để có sự thống nhất giữa gia đình và giáo
viên.
Dán kế hoạch nội dung dạy chữ cái lên bảng tuyên truyền cho cha mẹ tiện
theo dõi
Giới thiệu các loại sách vở có tính giáo dục tới cha mẹ.
Giáo viên trao đổi một số hạn chế của trẻ về cách phát âm, nhận mặt chữ,
cách tô, cầm bút, để vở…để cha mẹ nắm được. Từ đó cha mẹ về nhà có thể giúp
cô ôn lại những chữ cái mà trẻ đã học tại trường qua các tranh ảnh hoặc sách có
chữ, cha mẹ có thể đố con mình…
Hình thức này giáo viên có thể thực hiện bằng cách trò chuyện, trao đổi về
tình hình học tập của trẻ với cha mẹ vào những lúc đón trả trẻ để cha mẹ phối
hợp cùng giáo viên ôn luyện, rèn phát âm cho trẻ khi ở nhà.
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp
Trong các biện pháp nêu trên tuy khác nhau về mặt nội dung và hình thức
tuy nhiên để thực hiện được các giải pháp, biện pháp nhằm giúp trẻ phát triển và
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

15


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

học tốt môn làm quen chữ cái, để đem lại kết quả một cách tốt nhất và hoàn
thiện nhất ta cần hiểu được mối quan hệ giữa các biện pháp, giải pháp tôi nghĩ
rằng đó là một mối quan hệ cộng hưởng, tồn tại cùng nhau và liên kết xuyên
suốt với nhau biện pháp này thực hiện thì biện pháp sau sẽ hỗ trợ cho biện pháp
đầu tiên chúng liên kết thành một thể thống nhất tồn tại trong hoạt động hằng
ngày và đều đem đến một ý nghĩa to lớn nhất đó là hình thành cho trẻ được đức
tính tốt và học tốt hơn môn làm quen chữ cái.
Với giải pháp đầu tiên là tiền đề trong việc cho trẻ học tốt môn làm quen
chữ cái đó là tạo ra môi trường cho trẻ hoạt động gồm có môi trường trong lớp
học và môi trường ngoài lớp học, giải pháp thứ hai là giải pháp trọng tâm trong
việc cho trẻ làm quen với chữ cái, với giải pháp này chúng ta thực hiện hàng
tuần với môn làm quen chữ cái có trong chương trình khung của Bộ Giáo dục,
còn các giải pháp sau là hỗ trợ và liên kết với hai giải pháp trên nhằm tạo ra một
sản phẩm có chất lượng đó là trẻ tiếp thu được tri thức đặc biệt là chữ cái, nắm
vững được 29 chữ cái và là bước đệm cho trẻ vào lớp một.
4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
Với việc áp dụng những hình thức dạy trẻ làm quen chữ cái như trên, trẻ
lớp tôi học tập rất sôi nổi, hứng thú, thuộc nhanh, nhớ lâu những chữ cái đã
được học. ( xem bảng số liệu)
T
T
1
2
3

Số trẻ đầu năm
Nội dung
Trẻ nhận biết và phát
âm đúng
Trẻ cầm vở, để vở,
ngồi tô đúng tư thế
Trẻ tô, viết đúng chữ
cái
Trẻ hứng thú, tích cực

Số trẻ cuối năm năm
Chưa đạt
Đạt %
%

Đạt %

Chưa đạt %

10/30=33%

20/30=67%

28/30=94%

2/30=6%

12//30=40% 18/30=60%

29/30=97%

1/30=3%

14/30=47%

29/30=97%

1/30=3%

4 tham gia hoạt động 17/30=57%

16/30=53%

13/30=43% 30/30=100%

0%

19/30=63% 30/30=100%

0%

làm quen chữ viết
Biết cách cầm sách,
5 mở sách ra xem và 11/30=37%
quy trình đọc

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

16


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Trẻ lớp tôi rất hứng thú, trẻ rất tập trung chú ý, ghi nhớ lâu và phát âm
chính xác các kiến thức về chữ cái. Trẻ háo hức khi sắp đến giờ hoạt động làm
quen chữ cái.
Trẻ tích cực tìm hiểu các sự vật hiện tượng xung quanh liên quan đến chữ
mình đã được học và vốn từ của trẻ mạch lạc hơn, trẻ có thể diễn đạt rõ ràng
những gì mà trẻ quan sát thấy . Trẻ cũng mạnh dạn hơn khi giao tiếp với bạn, với
cô giáo từ đó trẻ rất tự tin khi phát biểu và nói lên ý kiến của mình.
Như vậy kết quả thực nghiệm của tôi đã rất thành công và bản thân tôi lại
có thêm nhiều cảm hứng để thiết kế cho trẻ thêm nhiều hoạt động làm quen chữ
cái thật hay và hấp dẫn.
III. Phần kết luận, kiến nghị
1. Kết luận
Khoa học không chỉ là kiến thức mà còn là quá trình hay con đường tìm
hiểu khám phá thế giới vật chất. Môi trường sống tạo ra sự phát triển trí tuệ,
ngôn ngữ và những yếu tố tạo nên nhân cách của con người vì thế chúng ta hãy
dành cho trẻ mầm non những gì tốt nhất đó chính là sự quan tâm chăm sóc của
gia đình, nhà trường và xã hội cung cấp kiến thức, vốn sống cho trẻ chính là
trang bị hành trang cho trẻ vào đời. Các kiến thức khi cung cấp cho trẻ cần đúng,
phù hợp với từng độ tuổi, cần cho trẻ có những hiểu biết đúng đắn về cuộc sống
xung quanh ở mọi lĩnh vực cũng chính từ đó trẻ sẽ có những ước mơ hướng đến
điều tốt đẹp. Để đạt được những điều nói trên đòi hỏi giáo viên phải biết kết hợp
hài hòa giữa khoa học với các môn học khác, xây dựng môi trường an toàn, thân
thiện giúp trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động
Nói tóm lại hoạt động làm quen chữ cái chính là bài học căn bản và là
hành trang cần thiết cho trẻ mầm non.
Là người giáo viên mầm non ngoài lòng yêu nghề mến trẻ cần phải có
trình độ chuyên môn, có năng lực sư phạm và nắm rõ tâm lý của trẻ. Bản thân
tôi luôn trau dồi học hỏi, tu dưỡng bản thân luôn tìm tòi sáng tạo trong bài
giảng, áp dụng khoa học công nghệ thông tin, đồ dùng trực quan gây hứng thú
đưa những chữ cái, vần thơ, câu chuyện có nhiều hình ảnh trừu tượng, sinh
động, xây dựng thiết kế nội dung hoạt động làm quen chữ cái thiết thực nhất,
cho trẻ trải nghiệm, tiết học tích hợp nhẹ nhàng, vui nhộn, không gò ép, đưa
những câu hỏi mở nhằm tạo cho trẻ phát huy tư duy và tính tích cực của trẻ
thông qua hoạt động làm quen chữ cái.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

17


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Từ những biện pháp nêu trên và những kết quả đạt được bản thân tôi đã
rút ra một số bài học kinh nghiệm:
Muốn thực hiện và đạt được mục tiêu về giáo dục hoạt động làm quen
chữ cái cho trẻ 5- 6 tuổi. Trước tiên ta phải khảo sát để nắm được thực trạng trẻ
trong lớp mình phụ trách.
Luôn học hỏi để nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, nắm
vững các phương pháp và không ngừng đổi mới các phương pháp.
Lập kế hoạch giáo dục hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ mẫu giáo 5 – 6
tuổi theo từng chủ đề và tạo môi trường chữ viết phong phú cho trẻ.
Luôn khuyến khích trẻ tự giác tích cực tham gia trong hoạt động.
Tích hợp nội dung làm quen chữ cái vào các hoạt động khác, tìm tòi sử
dụng nhiều trò chơi hấp hẫn, đồ dùng đẹp hấp dẫn trẻ.
Tuyên truyền với cha mẹ về tầm quan trọng và cách cho trẻ làm quen với
chữ cái ở lứa tuổi mầm non.
Trong giờ làm quen chữ cái phải tạo cho trẻ sự thoải mái, không gò bó,
không ép trẻ vào các khuôn khổ mà phải hướng trẻ vào những gì trẻ cần đạt đến
một cách nhẹ nhàng, hứng thú nhất.
Trẻ đã được tiếp xúc và làm quen với các chữ cái, được phát âm, nhận
biết, tô chữ cái điều này tạo một tiền đề rất thuận lợi cho trẻ khi bước vào lớp
một.
Việc cho trẻ tiếp cận và sử dụng máy vi tính là việc rất cần thiết để giúp
trẻ tiếp cận gần với sự phát triển của công nghệ thông tin ngày nay và làm tiền
đề cho việc học tập tin học của trẻ khi bước vào tiểu học.
Sử dụng các phương tiện trong giảng dạy sẽ giúp giáo viên rất nhiều về
các kỹ năng như sử dụng máy tính, ứng dụng phương tiện công nghệ trong giảng
dạy là rất cần thiết và bổ ích nó sẽ hỗ trợ giáo viên rất nhiều trong việc giảng
dạy, tiết kiệm thời gian đem lại hiệu quả cao.
2. Kiến nghị
Bên cạnh việc mạnh dạn đưa ra các biện pháp nhằm cải thiện và nâng cao
chất lượng tổ chức hoạt động làm quen chữ cái tại cơ sở. Tôi cũng xin phép
được đưa vào đây một vài ý kiến đề xuất với mục đích là để trẻ tham gia tích
cực vào giờ học, nhận biết và phát âm chính xác 29 chữ cái. Giúp giờ học đạt
kết quả cao.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

18


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

Với Phòng giáo dục và đào tạo:
Mở các lớp tập huấn chuyên đề làm quen chữ cái cho giáo viên các
trường được tham gia rộng rãi.
Xin Phòng giáo dục và đào tạo đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ cho
hoạt động làm quen chữ cái.
Với nhà trường:
Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức nhận thức về hoạt động làm quen
chữ cái cho giáo viên.
Luôn tạo điều kiện cho chị em giáo viên được dự giờ đồng nghiệp để
cùng trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.
Trên đây là một số kiến nghị của tôi nhằm mục đích nâng cao công tác
chăm sóc, giáo dục trẻ. Kính mong các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện giúp đỡ, để
tôi có thêm kinh nghiệm trong việc dạy trẻ làm quen với chữ cái. Nhằm nâng
cao chất lượng dạy và học cho hoạt động làm quen chữ cái ở trường Mầm non
trong thời gian kế tiếp.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Ea Na, ngày 05 tháng 3 năm 2018
Người viết

Nguyễn Thị Thủy

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

19


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tâm lý lứa tuổi mầm non (PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết)
2. Tuyển tập các trò chơi trẻ mầm non( Chu Thị Thúy Anh)
3. Giáo dục mầm non mới
4. Chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (Lê Thị Ánh Tuyết)
5. Tài liệu bồi dưỡng hè cho giáo viên ( Hoàng Minh Đức, Trần Thị Ngọc
Trâm)
6. Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5- 6
tuổi (chủ biên .TS Lê Thu Hương và PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết)
7. Cẩm nang công tác giáo dục mầm non (Lê Huy Hòa - Hồ Phương Lan)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

20


Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường MN Ea Tung

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

Nguyễn Thị Xuyến

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×