Tải bản đầy đủ

NHỮNG mặt hạn CHẾ của NGƯỜI VIỆT NAM + giải pháp

NHỮNG MẶT HẠN CHẾ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Thiếu trách nhiệm trong công việc, vì lợi ích bản thân

Tự do, gây ồn ào nơi công cộng

Không tôn trọng pháp luật

Thích thể hiện, coi trọng vật chất thành tích hơn là tâm hồn, tri thức


Thiếu trách nhiệm trong công việc, vì lợi ích bản thân

Việt

Nhật

Nam

Bản


Làm việc vì lợi ích cá nhân

Làm việc để phục vụ xã
hội

Cạnh tranh không lành

Đóng góp sáng kiến chung

mạnh

để cùng phát triểnTự do, gây ồn ào nơi công cộng

Việt
Nam

Nhật
Không có thói quen xếp
hàng nơi công cộng

Bản

Xếp hàng nơi công cộng

Hay để ý, nhận xét về

Tôn trọng mọi người xung

những người xung quanh

quanh, không để ý, bàn tánKhông tôn trọng pháp luật


Việt
Nam

Nhật
Coi thường pháp luật từ phía dân

Nhân viên công quyền chưa áp dụng
đúng pháp luật

Bản

.việc tôn trọng pháp luật được giáo
dục cho mọi công dân từ nhỏ

chính quyền hết sức tôn trọng và đặt
mình vào trong pháp luật tính mềm
dẻo mà chặt chẽThích thể hiện, coi trọng vật chất thành tích hơn là tâm hồn, tri
thức

Việt
Nam

Nhật
Người giàu thích phô trương của cải

Bản

Không có sự khác biệt nhiều về vẻ bề
ngoài của người giàu, người nghèo

Học tập và lao động vì đam mê, để
Xã hội chạy theo bằng cấp, thành tích

đóng góp cho xã hội. Không coi trọng
thành tích bằng nhân cách, trách nhiệmÁp dụng tư tưởng triết học trong đào tạo đội ngũ cán bộ,
công chứcViệt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển trên nền của cuộc cách mạng
CN 4.0

Đòi hỏi công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước
= Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ CB-CC-VC có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân
dân và sự nghiệp phát triển đất nước


Nội dung chính
Những yếu điểm còn tồn tại trong đội ngũ cán bộ công chức nhà nước
Gợi ý giải pháp


Những yếu điểmChất lượng cán bộ, công viên chức

Năng lực chuyên môn yếu kém

Thiếu kinh nghiệm thực tế & khả năng xử lý tình huống

Hạn chế trong tiếp cận công hệ thông tin hiện đạiNhững yếu điểmÝ thức, đạo đức nghề nghiệp

Thái độ làm việc quan liêu, nguyên tắc, cứng nhắc

Tình trạng tham ô, tham nhũng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp

Ý thức kỷ luật và trách nhiệm đối với công việc chưa cao

Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức- viên chức

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức
Cải cách chế độ, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, công chức
Nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức
Cải cách chế độ, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, công chức
Nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×