Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chỉ đạo phong trào vở sạch chữ đẹp cho học sinh trong trường tiểu họcp

TÊN ĐỀ TÀI

Một số biện pháp chỉ đạo phong trào Vở sạch chữ đẹp cho học sinh trong tr ường
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ
ĐẠO PHONG TRÀO VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP
tiểu học Võ Thị Sáu

CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
a. Lý do khách quan
Trong nền giáo dục hiện nay, phát triển toàn diện là mục tiêu mà toàn Đảng,
toàn ngành và các cấp đặt ra và mong đợi. Cùng với việc nâng cao chất lượng học
tập của học sinh thì việc dạy chữ và dạy người la vô cùng quan trọng đối với học
sinh tiểu học. Đối với trường có nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số như
trường tiểu học Võ Thị Sáu, việc rèn chữ giữ vở rất quan trọng, giúp các em hình
thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể
chất và kĩ năng cơ bản để học tiếp trung học cơ sở và đi vào cuộc sống lao động.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường nghe câu nói: “Nét chữ, nết
người”, đúng vậy, nét chữ thể hiện tính cách con người. Dạy học sinh viết đúng,
viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, lòng tự

trọng đối với bản thân, đối với thầy cô, thông qua rèn luyện chữ viết giáo dục
nhân cách con người. Vì vậy phong trào “Vở sạch – chữ đẹp” vừa là mục đích,
vừa là phương tiện trong quá trình rèn luyện học sinh viết đúng, viết đẹp, góp phần
vào việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Rèn cho học sinh ý thức ngay từ trên ghế
nhà trường.
b. Lý do chủ quan
Trong những năm học qua, phong trào Vở sạch chữ đẹp luôn được
nghành giáo dục huyện nhà và các nhà trường tiểu học quan tâm, hằng năm
thường tổ chức hội thi vở sạch chữ đẹp cho học sinh cấp tiểu học.
Đối với trường tiểu học Võ Thị Sáu. lãnh đạo trường cũng như giáo viên
đã rất chú trọng khâu rèn chữ giữ vở, tổ chức hội thi Vở sạch chữ đẹp nhằm làm
động lực và mục tiêu cho các em phấn đấu. Tuy nhiên trên thực tế việc rèn chữ giữ
vở của học sinh vẫn còn nhiều hạn chế. Số em ý thức được việc này ngay từ đầu
năm học còn chưa nhiều, các em mau nhớ nhưng cũng chóng quên do vậy phải làm
thế nào để góp phần vào thực hiện phong trào Vở sạch, chữ đẹp cho học sinh trong
trường ngày một hiệu quả hơn? Với trăn trở đó nên tôi đã chọn đề tài “ Một số
biện pháp chỉ đạo phong trào Vở sạch chữ đẹp cho học sinh trong trường tiểu học
Võ Thị Sáu”.
.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
a. Mục tiêu
- Góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào Vở sạch chữ đẹp cho học
sinh trong trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
- Học sinh nắm được một số kỹ năng rèn chữ, giữ vở mà các em chưa thực
Thái Thị Hoài Thu
1
hiện tốt trong quá trình viết, giữ vở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×