Tải bản đầy đủ

Trang bo xung

TRANG BỔ SUNG ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

Chủ sử dụng đất: Tống Thị Toan
Địa chỉ: xóm Trung Nhang, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp
TT

Tờ BĐ
số

1

10

Số thửa

Diện tích
(m2)

Loại đất


268

141

1L

Thông tin thửa đất theo BĐĐC
Tờ BĐ
số

19
2

4

195

229

Số thửa

Diện tích
(m2)

Loại đất

197

431,6

LUC

Địa chỉ thửa đất
(thôn, xóm)

Ghi chú

Đồng Gốc

2LVĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT

UBND XÃ CÁT NÊ

NGƯỜI VIẾT ĐƠNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×