Tải bản đầy đủ

Huong dan ban hanh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT
VPGD: Căn số 13, tập thể Trường NT Nguyễn Viết Xuân, tổ 49B, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 84-4-62730818 / Fax: 84-4-62730851

HƯỚNG DẪN BAN HÀNH TÀI LIỆU ISO
Để chuẩn bị cho công tác ban hành tài liệu của HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015, Công ty SCT trân trọng gửi tới Ban Chỉ đạo ISO quý Cơ quan một số hướng
dẫn, cụ thể như sau:
1. Đầu mối ISO/ Thư ký ISO sau khi tập hợp các quy trình đã được cán bộ chuyên môn
rà soát, chỉnh sửa thì rà soát toàn bộ: Tên đơn vị, ngày ban hành, tên người soạn thảo, xem
xét, phê duyệt trước khi in ấn. Các tài liệu cần hoàn thiện trước khi in ấn và ban hành gồm:
1 Các quy trình ISO: Phần 1. STCL, Phần 2: 05 QT
chung, Phần 3: 02 QT nội bộ, Phần 4: Các quy
trình giải quyết TTHC
2 Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu
(đính kèm danh mục tài liệu nội bộ)
Để cùng một ngày
3 Quyết định ban hành Chính sách chất lượng
(đính kèm chính sách chất lượng)
4 Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng (đính
kèm Mục tiêu chất lượng)

5 Chú ý: Quyết định công bố Hệ thống (đính kèm Sau khi ban hành khoảng 1
bản công bố)
tháng
Sau khi thực hiện ĐGNB
Sau khi Họp XXLĐ
2. Thực hiện in ấn đầy đủ các quy trình theo danh mục tài liệu nội bộ và tài liệu (như
bảng trên)
3. Chuyển quy trình đến các bộ phận liên quan để ký vào ô soạn thảo.
4. Tập hợp các quy trình đã được các bộ phận ký, trình Đại diện lãnh đạo ký vào ô soát
xét, thủ trưởng cơ quan ký phê duyệt tại trang bìa của các tài liệu. Bộ tài liệu có chữ ký tươi
được coi là bộ tài liệu gốc (chưa đóng dấu).
5. Thư ký ISO Photocopy bộ tài liệu gốc ra số lượng bản cần thiết để phân phối (Phần 1,
Phần 2, Phần 3: Pho to cho mỗi bộ phận một bản; Phần 4: Photo 1 bộ) .
Sau đó đóng dấu đỏ của Cơ quan lên tất cả các bản copy và bản gốc tại phần thẩm
quyền ký phê duyệt
6. Phân phối tài liệu cho các bộ phận (tối thiểu mỗi bộ phận đều có Sổ tay chất lượng;
06 quy trình chung của Hệ thống, các quy trình nội bộ và các quy trình giải quyết thủ tục
hành chính của bộ phận đó). Khi phân phối tài liệu, đầu mối (thư ký ISO) phân phối kèm
theo quyết định ban hành; sổ phân phối tài liệu để các bộ phận nắm bắt được hiệu lực thực
hiện áp dụng.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì xin liên hệ với Công ty SCT để chúng
tôi cử Chuyên gia Tư vấn hỗ trợ kịp thời.
Nguyễn Thị Loan
Sđt 0903419236
Email: Nguyenloansct@gmail.com.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×