Tải bản đầy đủ

GM ông tuấn xóm đình

Uỷ ban nhân dân
xã cát nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

giấy mời
Kính Gửi: Ông(bà): vũ minh tuấn
Xóm: Đình, xã Cát Nê.
Xin trân trọng kính mời: Ông(Bà)
Đến Tại: UBND xã cát nê.
Để: Tổ công tác UBND xã Cát Nê thống nhất nội dung liên quan
đến nội dung đơn của gia đình ông.
Thời gian: . giờ phút, ngày.. tháng . năm 2018
Rất mong ông(bà) đến đúng giờ để bui lm vic đạt kết quả./.
Ngày .
tháng .. năm 2018
TM.
UBND xã cát nê
CH TCH


Đỗ Thanh Tâm
Uỷ ban nhân dân
xã cát nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

giấy mời
Kính Gửi: Ông(bà): trần văn ngà
Xóm: Tân Phú, xã Cát Nê.
Xin trân trọng kính mời: Ông(Bà)
Đến Tại: UBND xã cát nê.
Để: Tổ công tác UBND xã Cát Nê thống nhất nội dung liên quan
đến thửa đất trồng rừng của gia đình ông và gia đình ông
Vũ Minh Tuấn xóm Đình, xã Cát Nê. Thuộc khu gò sim giáp đờng
vào Chùa Hàm Long.
Thời gian: . giờ phút, ngày.. tháng . năm 2018
Rất mong ông(bà) đến đúng giờ để bui lm vic đạt kết quả./.
Ngày .
tháng .. năm 2018
TM.
UBND xã cát nê
CH TCH


Đỗ Thanh Tâm
Uỷ ban nhân dân
xã cát nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

giấy mời
Kính Gửi: Ông(bà): Vũ văn ngữ
Phó ban Lâm nghiệp xã Cát Nê.
Xin trân trọng kính mời: Ông(Bà)
Đến Tại: UBND xã cát nê.
Để: Thống nhất giải quyết đơn đất trồng rừng của gia đình
ông Vũ Minh Tuấn xóm Đình, xã Cát Nê. Thuộc khu gò sim giáp
đờng vào Chùa Hàm Long.


Thời gian: . giờ phút, ngày.. tháng . năm 2018
Rất mong ông(bà) đến đúng giờ để bui lm vic đạt kết quả./.
Ngày .
tháng .. năm 2018
TM.
UBND xã cát nê
CH TCH

Đỗ Thanh Tâm
Uỷ ban nhân dân
xã cát nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

giấy mời
Kính Gửi: Ông(bà): nguyễn thị hoa
Trởng xóm Tân Phú, xã Cát Nê.
Xin trân trọng kính mời: Ông(Bà)
Đến Tại: UBND xã cát nê.
Để: Dự hội nghị giải quyết đơn của gia đình ông Vũ Minh
Tuấn, xóm Đình tranh chấp đất với gia đình ông Trần Văn Ngà
xóm Tân Phú. Thuộc khu gò sim giáp đờng vào Chùa Hàm Long.
Thời gian: . giờ phút, ngày.. tháng . năm 2018
Rất mong ông(bà) đến đúng giờ để bui lm vic đạt kết quả./.


Ngày .
tháng .. năm 2018
TM.
UBND xã cát nê
CH TCH

Đỗ Thanh Tâm
Uỷ ban nhân dân
xã cát nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

giấy mời
Kính Gửi: Ông(bà): đỗ văn an
Xóm Tân Phú, xã Cát Nê.
Xin trân trọng kính mời: Ông(Bà)
Đến Tại: UBND xã cát nê.
Để: Dự hội nghị giải quyết đơn của gia đình ông Vũ Minh
Tuấn, xóm Đình tranh chấp đất với gia đình ông Trần Văn Ngà
xóm Tân Phú. Thuộc khu gò sim giáp đờng vào Chùa Hàm Long.
Thời gian: . giờ phút, ngày.. tháng . năm 2018
Rất mong ông(bà) đến đúng giờ để bui lm vic đạt kết quả./.
Ngày .
tháng .. năm 2018
TM.
UBND xã cát nê
CH TCH

Đỗ Thanh Tâm
Uỷ ban nhân dân
xã cát nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

giấy mời
Kính Gửi: Ông(bà): đỗ văn tỉnh
Bí th chi bộ xóm Tân Phú, xã Cát Nê.
Xin trân trọng kính mời: Ông(Bà)
Đến Tại: UBND xã cát nê.


Để: Dự hội nghị giải quyết đơn của gia đình ông Vũ Minh
Tuấn, xóm Đình tranh chấp đất với gia đình ông Trần Văn Ngà
xóm Tân Phú. Thuộc khu gò sim giáp đờng vào Chùa Hàm Long.
Thời gian: . giờ phút, ngày.. tháng . năm 2018
Rất mong ông(bà) đến đúng giờ để bui lm vic đạt kết quả./.
Ngày .
tháng .. năm 2018
TM.
UBND xã cát nê
CH TCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×