Tải bản đầy đủ

GM ông dũng

Uỷ ban nhân dân
xã cát nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

giấy mời
Kính Gửi: Ông(bà): Hong văn dũng
Xóm: Nơng Dâu, xã Cát Nê.
Xin trân trọng kính mời: Ông(Bà)
Đến Tại: ở tại gia đình.
Để: Tổ công tác UBND xã Cát Nê, Trung Tâm phát triển quỹ đất
huyện đến trao đổi một số nội dung liên quan đến dự án
Z131.
Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 03 năm 2018
Rất mong ông(bà) đến đúng giờ để bui lm vic đạt kết quả./.
Ngày 01
tháng 03 năm 2018
TM.
UBND xã cát nê
CH TCH


Đỗ Thanh Tâm
Uỷ ban nhân dân
xã cát nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

giấy mời
Kính Gửi: Ông(bà): trần hữu võ
Trởng xóm: Nơng Dâu, xã Cát Nê.
Xin trân trọng kính mời: Ông(Bà)
Đến Tại: Gia đình ông Hoàng Văn Dũng.
Để: Cùng Tổ công tác UBND xã Cát Nê, Trung Tâm phát triển quỹ
đất đến trao đổi một số nội dung liên quan đến việc bồi thờng của gia đình ông Dũng liên quan đến dự án Z131.
Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 03 năm 2018
Rất mong ông(bà) đến đúng giờ để bui lm vic đạt kết quả./.
Ngày 01
tháng 03 năm 2018
TM.
UBND xã cát nê
CH TCH


Đỗ Thanh Tâm
Uỷ ban nhân dân
xã cát nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

giấy mời
Kính Gửi: Ông(bà): trần thời đại
Bí th chi bộ xóm: Nơng Dâu, xã Cát Nê.
Xin trân trọng kính mời: Ông(Bà)
Đến Tại: Gia đình ông Hoàng Văn Dũng.
Để: Cùng Tổ công tác UBND xã Cát Nê, Trung Tâm phát triển quỹ
đất huyện đến trao đổi một số nội dung liên quan đến việc
bồi thờng của gia đình ông Dũng liên quan đến dự án Z131.
Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 03 năm 2018


Rất mong ông(bà) đến đúng giờ để bui lm vic đạt kết quả./.
Ngày 01
tháng 03 năm 2018
TM.
UBND xã cát nê
CH TCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×