Tải bản đầy đủ

Biên bản hội nghị lấy ý kiến người dân xóm nông trường

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số /UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 18 tháng 8 năm 2014

BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ TIẾP THU Ý LIẾN VƯỚNG MẮC CỦA NGƯỜI DÂN THUỘC KHU
ĐƯỜNG TRÁNH XÓM TÂN LẬP, NÔNG TRƯỜNG

I.Thời gian, địa điểm:
1. Thời gian: 8h ngày 18 tháng 8 năm 2014
2. Địa điểm: nhà Văn hoá xóm Nông Trường
II.Thành phần:
1. Tổ công tác của xã gồm có:
- Đồng chí Hoàng Xuân Chiến- Chủ tịch UBND xã chủ toạ hội nghị;
- Đồng chí Dương Văn Đồng- Chủ tịch MTTQ xã;
- Đồng chí Vũ Trọng Tú – Công chức Địa chính-xây dựng và môi trường xã

- Đồng chí Nguyễn Văn Công – Cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã – Thư ký hội nghị
2. Các Đồng chí đại diện xóm Nông Trường gồm:
- Ông: Dương Tuyết Hải – Bí thư chi bộ
- Ông: Trương Công Bình – Trưởng xóm
3. Những hộ dân của xóm Nông Trường có liên quan tới dự án (có danh sách
kèm theo)
4. Đại diện của công ty Núi Pháo:
- Ông: Nguyễn Hữu Thuần – Cán bộ
5. Đại diện của nhà thầu thi công công trình:
- Ông: Dương Văn Đông – Cán bộ kỹ thuật
III. Nội dung
1. Những ý kiến phản ánh của người dân địa phương có liên quan đến dự án:
Ông Tăng Văn Chắn: lý do gia đình ông chưa lấy tiền tạm ứng là vì chưa
đồng ý với mức giá đền bù mà công ty Núi Pháo chi trả; việc đền bù giá đất phải
hợp lý hơn; khi có quyết định thu hồi đất người dân phải được nhận quyết định thu
hồi đất.
Ông Đào Xuân Ngời: yêu cầu việc đền bù giá đất cần có sự hợp lý và công
bằng giữa các hộ dân; mỗi hộ dân có quyền được giữ những giấy tờ có dấu đỏ như
Biên bản kiếm đếm, quyết định thu hồi đất…..


Ông Hoàng Văn Hằng: có ý kiến trong biên bản kiểm đếm tài sản của gia
đình còn thiếu một số hạng mục công trình; mức giá đền bù vẫn tính như mức 5
năm về trước là chưa hợp lý.
Ông Nguyễn Mạnh Tùng: Các khoản chi trả hỗ trợ di dời và các khoản khác
vân chưa được nhận.
Gia đình ông Nguyễn Công Nứa: đề nghị lấy hết phần đất ao; tại sao gia
đình không được hỗ trợ đất trong khu dân cư?; đề nghị khi thi công thì phải có
thông báo cho từng hộ dân để người dân biết; cần xem xét lại giá đất đền bù.
Bà Vũ Thị Thanh: Không đồng ý với mức giá đền bù; Tường xây của gia
đình cũng chưa được đèn bù thoả đáng; giá đền bù cây lâu lăm cũng chưa hợp lý.
Ông Nguyễn Văn Chung: không đồng ý với mức giá đền bù 170.000đ/m2.
Bà Phạm Thị Mai: trong khi kiểm đếm thiếu đường dây điện của gia đình
Bà Nguyễn Thị Việt Hương: không đồng ý với mức giá đền bù
170.000đ/m2; xem xét cho gia đình được hưởng những chính sách mà gia đình
thuộc diện hộ nghèo; trong quá trình kiểm đếm còn một số tài sản chưa được chi
trả ( tôn quay chè; máy vò chè; đường điện; 2 cầu giao điện; 3 ổ điện); hỗ trợ đất
liền kề nằm trong khu dân cư; mong muốn được giải quyết xong những tồn tại trên
thì gia đình mới bàn giao mặt bằng.
Ông Hoàng Đình Bình: mong muốn được hỗ trợ đất xen kẽ khu dân cư;


kiểm đếm chưa đủ cây.
Ông Nguyễn Văn Công đề nghị cho chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga: không
đồng ý với mức giá đền bù 170.000đ/m2; kiểm đếm thiếu giếng khoan; cần có
chính sách hỗ trợ hộ nghèo.
Bà Nguyễn Thị Chinh: kiểm đếm thiếu tôn xao chè, đường điện và gạch lát
nền.
Bà Lê Thị Toán: đề nghị thu hồi hết phần đất ở còn lại
Ông Nguyễn Văn Biên: chưa đồng ý với giá đền bù
Bà Phạm Thị Hương: yêu cầu đền bù giá cả cho thoả đáng và hợp lý hơn.
Ông Hà Duy Tỉnh – đại diện cho người dân xóm Tân Lập yêu cầu phía đơn
vị dự án cần làm việc hợp lý hơn; đề nghị giải phóng nhanh mặt bằng; đường phải
được đổ bê tông.
Bà Nguyễn Thị Vân: đề nghị lấy đất bãi chè còn lại.
Ông Dương Tuyết Hải: đơn giá đền bù còn thiếu; giá đền bù cống sắt quá
thấp; giá đền bù đất ruộng còn thấp.


Bà Nguyễn Thị Huệ: không đồng ý với mức đền bù đất thổ cư 170.000đ/m2
và yêu cầu lấy hết phần đất bãi chè còn lại.
Ông Nguyễn Văn Được: đề nghị lấy hết đất ao; giá đền bàu đất liền kề khu
dân cư vẫn thấp.
Bà Phạm Thị Ánh: không đồng ý với mức giá đền bù 170.000đ/m2; chính
sách hỗ trợ gia đình hộ nghèo vẫn chưa được hưởng.
Ông Phạm Quang Tân: tiền hỗ trợ phục hồi kinh tế chưa được nhận.
2. Đồng chí Hoàng Xuân Chiến kết luận hội nghị:
Sau khi lắng nghe những ý kiến của người dân phía UBND xã sẽ tiếp thu và
xem xét lại những vấn đề tồn tại và có biện pháp tháo gỡ. Đề nghị người dân có
khúc mắc gì thì làm đơn đề nghị. Yêu cầu công ty Núi Pháo có chính sách hỗ trợ
gia đình hộ nghèo cho người dân trong thời gian sớm trước khi có quyết định thu
hồi đất.
Hội nghị kết thúc vào hồi 10h 45 phút cùng ngày./.
THƯ KÝ

CHỦ TOẠ HỘI NGHỊ

Nguyễn Văn Công

Hoàng Xuân Chiến

Đại diện xóm Nông Trường

Trương Công BìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×