Tải bản đầy đủ

Bien ban ho ong bang, du an z131

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
Biên bản làm việc
Hụm nay hi 14 gi 00 phỳt, ngy 06/3/2018. Ti thc a tha t gia ỡnh
ụng Trn Hu Bang cụng dõn xúm u Cu ang qun lý s dng. T cụng tỏc
UBND xó Cỏt Nờ, Cty c phn u t v phỏt trin Yờn Bỡnh, n v thi cụng d
ỏn, t chc tin hnh kim tra thc a theo n ngh ca h ụng Trn Hu
Bang xúm u Cu v ý kin phn ỏnh ca gia ỡnh b Thiu Th Khanh cụng dõn
xúm Nụng Trng, xó Cỏt Nờ,
I. Thnh phn:
*Đại diện UBND xã Cát Nê:
1-Ông: Thanh Tõm

- Chủ tịch UBND xã

2-Ông: Vũ Trọng Tú

- Cán bộ địa chính xã

3- Ông: Dơng Văn Đồng Chủ tịch MTTQ xã
* i din Cty c phn u t v phỏt trin Yờn bỡnh:

1. ễng: Nguyn Chớ Cng Cỏn b d ỏn.
*i din n v thi cụng:
1. ễng: o Anh Bo Cỏn b k thut
* i din cỏc h gia ỡnh.
1. ễng Trn Hu Bang Cụng dõn xúm u Cu
2. B Thiu Th Khanh Cụng dõn xúm Nụng Trng
II. Ni dung bui kim tra:
Cn c n kin ngh ca h gia ỡnh ụng Trn Hu Bang; ý kin phn ỏnh ca
h gia ỡnh b Thiu Th Khanh xó Cỏt Nờ v vic n v thi cụng d ỏn Trng
th cụng ngh - Nh mỏy Z131 san lp mt bng lm nh hng n tha t ca
gia ỡnh v tuyn ng dõn sinh ca xúm.
Cỏc thnh phn nh trờn n ti thc a tha t ca h ụng Trn Hu Bang
v tha t ca b Thiu Th Khanh cựng nhau kim tra, xỏc nh ni dung n
kin ngh ca cỏc h gia ỡnh c th nh sau:


Hộ ông Trần Hữu Bang có thửa đất 207 tờ bản đồ địa chính – Lâm nghiệp số
03, đo đạc năm 2004, diện tích 3745 m2, đất RSX;
Sau khi kiểm tra Tổ công tác cùng xác định vị trí thửa đất của hộ gia đình ông
Bang, đơn vị thi công khu dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 đã tự ý đổ
đất lấp xuống toàn bộ tuyến hào của gia đình ông Bang với chiều dài khoảng
120m, rộng 1,4m, sâu 1,2m; Đoạn đường dân sinh đi vào bãi canh tác của hộ gia
ông Bang và các hộ dân khác, đơn vị thi công cũng đã tự ý san lấp đất lên tuyến
đường với chiều dài khoảng 250m, chiều cao 10m so với tuyến đường hiện trạng
cũ. Tuyến đường đổ cao tạo độ dốc nên làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại ccanh
tác của gia đình ông Bang và các hộ dân khác.
- Đối với hộ gia đình bà Thiều Thị Khanh – công dân xóm Nông Trường, qua
kiểm tra đơn vị thi công đã tự ý san lấp mặt bằng xuống mương thoát nước của
cánh đồng ruộng gia đình bà Khanh đang sử dụng. Nếu không múc trả lại hiện
trạng ban đầu sẽ gây ngập úng toàn bộ khu đất của gia đình vào mùa mưa lũ.
- Đối với các thửa đất chưa bồi thường giáp ranh với dự án của các hộ dân vẫn
đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Đơn vị thi công cũng tự ý đổ đất san gạt
mặt bằng làm mất hiện trạng thửa đất.
Các ý kiến tại buổi làm việc:
- Ý kiến gia đình ông Trần Hữu Bang – công dân xóm Đầu Cầu. Đề nghị Chủ
dự án là CTy cổ phần Đầu tư và Phát triển Yên Bình, Đơn vị thi công khu dự án
Z131 múc trả lại hiện trạng ban đầu tuyến hào với chiều dài khoảng 120m đã lấp
của gia đình;
Trả lại hiện trạng tuyến đường dân sinh đi vào bãi canh tác của gia đình tôi và
các gia đình khác như hiện trạng ban đầu.


- Ý kiến của gia đình bà Thiều Thị Khanh- công dân xóm Nông Trường. Đề
nghị Chủ dự án là CTy cổ phần Đầu tư và Phát triển Yên Bình, Đơn vị thi công khu
dự án Z131 múc trả lại con mương thoát nước khu đồng của gia đình; múc trả lại
hiện trạng các thửa đất đơn vị thi công đã lấp vào đất của gia đình.
- Ý kiến của ông Đào Anh Bảo – cán bộ kỹ thuật Công trình tái định cư trường
bắn Z131. Do ông Trần Thời Đại – công dân xóm Nương Dâu nhờ đổ đất vào các


vị trí tuyến đường dân sinh, khu mương và khu đất nông nghiệp mà tổ công tác đã
xác định. Còn đơn vị không tự ý đổ.
Sau khi trảo đổi Tổ công tác đi đến thống nhất kết luận như sau:
1. UBND xã Cát Nê đề nghị Cty cổ phần Đầu tư và Phát triển Yên Bình chỉ đạo
Đơn vị thi công khu dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xóm Lò Mật,
xã Cát Nê. Múc lại hiện trạng ban đầu toàn bộ khu đất đã san lấp đất bên ngoài
ranh giới dự án.(theo như nội dung Tổ công tác đã kiểm tra).
2. UBND xã Cát Nê đề nghị Đơn vị thi công khu dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xóm Lò Mật, xã Cát Nê. Múc lại hiện trạng ban đầu toàn bộ khu
đất đã san lấp đất bên ngoài ranh giới dự án.(theo như nội dung Tổ công tác đã
kiểm tra).
3. Thời gian thực hiện song trong tháng 3 năm 2018.
Vậy hội nghị thống nhất lập biên bản làm cơ sở thực hiện và giải quyết các
bước tiếp theo
Biên bản lập xong hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày và được thông qua mọi người
cùng nghe và thống nhất ký tên./.
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PT YÊN BÌNH

ĐƠN VỊ THI CÔNG

CB ĐỊA CHÍNH

UBND XÃ CÁT NÊ

HỘ GIA ĐÌNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×