Tải bản đầy đủ

Bao cao dau gia QS® dat thi tu

Uỷ ban nhân dân
Xã Cát Nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 05 tháng 5 năm
2011

Báo cáo
Việc đấu giá Quyền sử dụng đất các lô đất quy hoạch
khu dân c nông thôn xóm Đình xã Cát Nê huyện Đại Từ
Thực hiện Hớng dẫn số 10/HD- HĐĐG ngày 8 tháng 6 năm
2009 của UBND huyện Đại Từ.
Uỷ ban nhân dân xã Cát Nê đã thành lập tổ làm việc gồm
10 ngời mở hội nghị triển khai cho toàn bộ bí th chi bộ, Trởng
xóm trên địa bàn toàn xã để cùng phối hợp tuyên truyền tại các
xóm, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã các lô đất
đa vào đấu giá đợt này từ ngày 8/6/2009 đến 17 giờ ngày
18/6/2009 .
UBND xã Cát Nê đã nhân đợc 127 đơn đăng ký đấu giá
đất và không nhận đợc đơn th khiếu kiện nào về việc thông

báo mời đấu giá cấp quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch xóm
Đình xã Cát Nê.
Trong khi đấu giá: Dới sự chỉ đạo của Hội đồng đấu giá
huyện mọi việc diễn ra thuận lợi theo đúng trình tự thủ tục
quy định của pháp luật.
Tổng số lô đấu giá là: 48 lô nhân dân đã đăng ký đấu
giá mua hết 48 lô trong đó 26 lô không phải đấu giá. Xong có
1 trờng hợp là chị : Nguyễn Thù Hà xóm Tân Phú xã Cát Nê đã
trúng thầu lô 10B , hiện nay tuyên bố không mua và đi làm ăn
xa không có nhà. Còn lại 47 lô nhân dân trúng thầu đã nộp
tiền vào kho bạc nhà nớc 47 lô, xã đã tiến hành lập hồ sơ cấp
giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá
nhân.


Từ khi kết thúc đấu giá đến nay UBND xã Cát Nê không
nhận đợc đơn th khiếu nại tố cáo nào về việc đấu giá Quyền
sử dụng đất khu dân c nông thôn xóm Đình xã Cát Nê.
Hiện nay còn lại 21 lô cha đấu giá đợc đợt này lý do: 5 lô
quy hoạch mắc đờng xóm cắt chéo không đủ diện tích theo
quy hoạch; 11 lô dân cha nhận bồi thờng đất; 4 lô khi làm quy
hoạch còn sót thửa đất cha lập phơng án bồi thờng.
GiảI pháp.
- Lập phơng án bồi thờng tiếp 2 thửa đất còn sót lại.
- Vận động 2 hộ dân cha nhận bồi thờng để đấu giá tiếp.
- Số lô đất bị đờng bờ vùng cắt chéo không đủ diện tích
quy hoạch sẽ bán đấu giá theo m2
Nơi nhận:

TM. UBND xã Cát Nê

- UBND huyện (B/c)
- Lu VP

Hoàng xuân chiến


Uỷ ban nhân dân
Xã Cát Nê


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 05 tháng 5 năm
2011

Báo cáo
Việc đấu giá Quyền sử dụng đất quy hoạch khu dân c
nông thôn xóm Đình xã Cát Nê huyện Đại Từ tỉnh Thái
Nguyên
Thực hiện Hớng dẫn số 10/HD- HĐĐG ngày 8 tháng 6 năm
2009 của UBND huyện Đại Từ.
Uỷ ban nhân dân xã Cát Nê đã thành lập tổ làm việc gồm
10 ngời mở hội nghị triển khai cho toàn bộ bí th chi bộ, Trởng
xóm trên địa bàn toàn xã để cùng phối hợp tuyên truyền tại các
xóm, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã các lô đất
đa vào đấu giá đợt này từ ngày 8/6/2009 đến 17 giờ ngày
18/6/2009 .
UBND xã Cát Nê đã nhân đợc 127 đơn đăng ký đấu giá
đất và không nhận đợc đơn th khiếu kiện nào về việc thông
báo mời đấu giá cấp quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch xóm
Đình xã Cát Nê.
Trong khi đấu giá: Dới sự chỉ đạo của Hội đồng đấu giá
huyện mọi việc diễn ra thuận lợi theo đúng trình tự thủ tục
quy định của pháp luật.


Tổng số lô đấu giá là: 48 lô nhân dân đã đăng ký đấu
giá mua hết 48 lô trong đó 26 lô không phải đấu giá. Xong có
1 trờng hợp là chị : Nguyễn Thù Hà xóm Tân Phú xã Cát Nê đã
trúng thầu lô 10B , hiện nay tuyên bố không mua và đi làm ăn
xa không có nhà. Còn lại 47 lô nhân dân trúng thầu đã nộp
tiền vào kho bạc nhà nớc 47 lô, xã đã tiến hành lập hồ sơ cấp
giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá
nhân.
Từ khi kết thúc đấu giá đến nay UBND xã Cát Nê không
nhận đợc đơn th khiếu nại tố cáo nào về việc đấu giá Quyền
sử dụng đất khu dân c nông thôn xóm Đình xã Cát Nê.
Hiện nay còn lại 21 lô cha đấu giá đợc đợt này lý do: 5 lô
quy hoạch mắc đờng xóm cắt chéo không đủ diện tích theo
quy hoạch; 11 lô dân cha nhận bồi thờng đất; 4 lô khi làm quy
hoạch còn sót thửa đất cha lập phơng án bồi thờng.
GiảI pháp.
- Lập phơng án bồi thờng tiếp 2 thửa đất còn sót lại.
- Vận động 2 hộ dân cha nhận bồi thờng để đấu giá tiếp.
- Số lô đất bị đờng bờ vùng cắt chéo không đủ diện tích
quy hoạch sẽ bán đấu giá theo m2
Nơi nhận:

TM. UBND xã Cát Nê

- UBND huyện (B/c)
- Lu VP

Hoàng xuân chiếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×