Tải bản đầy đủ

Bai 4 chuyen seed ban do ve cung seed file

Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

CÁCH CHUYỂN SEED FILE GIỮA 2 LOẠI BẢN ĐỒ KHÔNG
CÙNG SEEDFILE (BĐĐC seed 100, BĐ QH seed 1000)
- Kiểm tra seedfile 2 loại bản đồ: Vào setting

Designfile

Working Unit - ...

- Mở bản đồ địa chính, bật tất cả các lớp (Ctr + E).
- Xoá bản đồ địa chính: chọn công cụ Mũi tên, bôi đen đối tượng cần xoá - Delete.
- Tham chiếu 2 loại bản đồ lên: File - Reference - Tool - Attach - tìm vào file để
bản đồ màu và chữ quy hoạch - ok.
- Fitview.
- Copy bản đồ quy hoạch lên: Bao phen bản đồ (chọn Block, Inside) - Chọn copy
còn.
- Đưa lên cửa sổ Keyin, gõ: dx = 0

enter.


- Xoá 2 loại bản đồ: Tool - Detach All.
- Fitview.
- Copy nhỏ hơn 10 lần: vào công cụ copy thu nhỏ - Trong scale chọn 0.1 - enter.
- Đặt vào góc trái của bản đồ quy hoạch.
- Chọn copy mất - ấn công cụ bắt điểm giữa 2 điểm giao nhau.
- Bắt góc khung của bản đồ quy hoạch, xem toạ độ x,y.
- Đưa lên cửa sổ Keyin gõ: xy =toạ độ y, toạ độ x
- Enter.
* Đổi màu chuẩn:
- Vào Setting - Color Table - File - Open - chọn ht-qh.tbl (kích đúp chuột).

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×