Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho giáo viên trường THCS

SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, chúng ta đã và đang chứng kiến sự phát triển như vũ bão của
công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Với sự ra đời của Internet, nó đã thực
sự mở ra một kỷ nguyên ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong
nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục... Trong khung cảnh đó,
giáo dục và đào tạo được coi là "mảnh đất màu mỡ" – là nơi có điều kiện tốt
nhất cho các ứng dụng của ICT phát triển, điều đó sẽ tạo ra những bước tiến sâu
sắc, làm thay đổi diện mạo và sự phát triển lớn mạnh của ngành giáo dục và đào
tạo nước nhà.
Việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) được xác định là một trong 9
nhiệm vụ trong giai đoạn tới của ngành giáo dục. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, trong những năm qua, toàn ngành đã tích cực triển khai, ứng dụng
CNTT trong quản lí, điều hành, bước đầu đã xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành về
GD – ĐT phục vụ thông tin quản lí giáo dục.
Khẳng định tầm quan trọng của CNTT trong đổi mới giáo dục, Thứ
trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Hội thảo “Chính phủ điện tử
ngành giáo dục và đào tạo, Công nghệ thiết kế bài giảng E-learning” diễn ra vào

đầu tháng 11 vừa qua nhấn mạnh sự phát triển của CNTT, của cách mạng công
nghiệp 4.0 trong giáo dục đang tới rất nhanh, buộc chúng ta phải phát triển và
theo kịp, chủ động đón nhận.
Ngành giáo dụng đang triển khai một loạt các hệ thống CNTT dùng
chung như PCGD XMC, EMIS, EQMS để ứng dụng phần mềm quản lý trường
học trực tuyến. Từ nền tảng CNTT hiệu quả, ngành triển khai quản lý hành
chính điện tử (e-office); triển khai họp, tập huấn chuyên môn qua mạng, tích cực
triển khai dịch vụ công trực tuyến (phục vụ phụ huynh, học sinh, giáo viên...);
xét tuyển đầu cấp…
Từ phía các nhà trường nói chung và trường THCS DurKmăn chúng tôi
nói riêng, CNTT không chỉ đã và đang được sử dụng rất hiệu quả trong công tác
quản lí, dạy học mà còn được ứng dụng trong việc kết nối nhà trường với phụ
huynh, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, lịch báo giảng điện tử...
Với mục đích ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm hỗ trợ giáo
viên sử dụng các loại sổ điện tử thay thế các loại sổ viết tay, trong đó có Sổ ghi
kế hoạch giảng dạy (lịch báo giảng). Từ năm học 2017 – 2018 phòng Giáo dục
và Đào tạo triển khai sử dụng tiện ích Sổ báo giảng tự động ở tất cả các trường
THCS trong toàn huyện nhằm hạn chế tối đa các sai sót khi lên lịch báo giảng
hàng tuần, bên cạnh đó giúp cán bộ quản lý, Tổ trưởng tổ chuyên môn dễ dàng
theo dõi, giám sát kế hoạch giảng dạy của từng giáo viên trong đơn vị, để kịp
thời có những nhắc nhở và điều chỉnh đến từng cá nhân. Để việc triển khai
mang lại hiệu quả tích cực và đảm bảo tất cả giáo viên giảng dạy tại các trường
THCS đều biết sử dụng.
GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
1


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

Đề tài này như là một cách để giúp giáo viên hiểu nhanh, ứng dụng nhanh
các thao tác trong việc lên lịch báo giảng tự động. Chính vì thế, trong đề tài này,
tôi xin mạnh dạn trao đổi với quý thầy cô một đề tài mà tôi đã vận dụng trong năm
học vừa qua: "Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự
động cho giáo viên trường THCS Dur Kmăn".

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
a. Mục tiêu:


Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích lên lịch báo giảng tự
động cho giáo viên trường THCS Dur Kmăn.
b. Nhiệm vụ của đề tài:
Biết cách vào phần mềm, nhập phân phối chương trình, nhập thời khóa
biểu và khắc phục một số lỗi thường gặp và sử dụng một số tính năng khác
trong tiện ích lịch báo giảng tự động.
3. Đối tượng nghiên cứu:
GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
2


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

Hướng dẫn giáo viên sử dụng một số tính năng đơn giản của tiện ích lên
lịch báo giảng tự động.
4. Giới hạn của đề tài.
Quá trình hướng dẫn giáo viên vận dụng một số tính năng tiện ích của
phần mềm lịch báo giảng tự động ở Trường THCS Dur Kmăn năm học 2017 –
2018.
5. Phương pháp nghiên cứu.
Đề tài được sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu.
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục.
- Phương pháp thống kê toán học.
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
Như chúng ta đã biết, việc lên lịch báo giảng là một công việc không thể
thiếu của giáo viên giảng dạy trong các trường học; đây cũng được coi là một
trong các loại hồ sơ sổ sách của giáo viên mà tất cả giáo viên chúng ta từ trước
đến nay vẫn đang sử dụng. Tuy nhiên việc lên lịch báo giảng bằng viết tay luôn
là một việc làm mất nhiều thời gian của rất nhiều giáo viên trong những năm học
trước. Chính vì thế, với việc sử dụng phần mềm tiện ích để lên lịch báo giảng tự
động rất hữu dụng cho giáo viên, giúp giáo viên tiết kiệm cho mình rất nhiều
thời gian để hoàn thành những công việc khác.
Thời gian qua, Thủ tướng chính phủ đã đã ra Quyết định số 117/QĐ –
TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án
“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt
động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và
đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Trong đề án có nêu
rõ mục tiêu quan trọng là “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy
mạnh triển khai chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong hoạt
động quản lý điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở
trung ương và các địa phương; đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm
tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học và công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục
đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân góp phần hiện đại hóa và nâng cao
chất lượng giáo dục và đào tạo”. Từ đó, nâng cao ý nghĩa của việc sử dụng
CNTT trong công tác quản lí, trong giảng dạy của giáo viên.
Đồng thời, khi nói về việc sử dụng các loại hồ sơ sổ sách trong nhà
trường, nhằm giúp giáo viên giảm thiểu một số loại sổ sách viết tay, thì ngay đầu
năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đến tất cả các
GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
3


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

trường THCS trong toàn huyện sử dụng tiện ích sổ báo giảng tự động theo công
văn số 157/PGDĐT – CNTT của Phòng giáo dục và đào tạo Krông Ana ngày 15
tháng 8 năm 2017. Chính vì vậy, để giáo viên nắm vững được tiện ích sổ báo
giảng tự động trong việc lên kế hoạch giảng dạy một cách khoa học, nhà trường
đã tổ chức tập huấn cho toàn thể giáo viên trong trường về công tác này.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Sử dụng phần mềm tiện ích sổ báo giảng tự động là phương pháp mới cần
được ứng dụng để đem lại kết quả tốt nhất trong việc lên lịch báo giảng. Đó còn là
một cách tiếp cận công nghệ thông tin, phát huy tính tích cực, chủ động, mạnh
dạn tiếp thu và sử dụng tin học trong nhà trường của toàn giáo viên.
Trước khi thực hiện đề tài này, Một số giáo viên bước đầu làm quen với
việc sử dụng sổ báo giảng tự động nên chưa có những kinh nghiệm xử lí nên vẫn
còn mắc phải một số lỗi. Năng lực tin học của giáo viên không đồng đều, một số
giáo viên tuổi cao, sức khỏe yếu nên khi tiếp cận với tiện ích nhiều giáo viên trong
trường nhận thấy có những điểm còn hạn chế như:
+ Việc nhập phân phối chương trình vào tiện ích hơi khó khăn cho giáo
viên nếu chưa được hướng dẫn sẽ có lỗi xảy ra.
+ Việc điều chỉnh tiết dạy trong tuần.
+ Việc nhập thêm môn học mới, cũng như lên lịch báo giảng đối với một
số môn trường học mới ( khoa học xã hội, khoa học tự nhiên) gây rất nhiều khó
khăn cho giáo viên.
Trong trường có rất nhiều thuận lợi trong việc hỗ trợ giáo viên tiếp cận
với tiện ích là nhờ có một số giáo viên giỏi tin học và nhiệt tình trong việc giúp
đỡ giáo viên. Tìm hiểu và nghiên cứu thêm những thao tác trong việc sử dụng
tiện ích để hướng dẫn cho giáo viên. Ngoài ra còn phải thu nhận những góp ý
chân thành từ đồng nghiệp. Tôi nghĩ rằng, với khả năng sư phạm vốn có, lòng
yêu nghề và ham học hỏi cộng thêm bồi dưỡng một ít kiến thức về tiện ích sổ báo
giảng tự động, các giáo viên hoàn toàn có thể hoàn thành tốt công việc của mình.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp.
3.1. Mục tiêu của giải pháp.
Tiện ích sổ báo giảng tự động là một phương tiện đã hỗ trợ rất có hiệu quả
trên nhiều mặt trong lên lịch báo giảng của giáo viên. Sử dụng sổ báo giảng tự
động giáo viên đã được giải phóng khỏi hầu hết những công việc chân tay bình
thường thông qua việc xem phân phối chương trình, xem thời khóa biểu để lên
lịch báo giảng.
3.2. Nội dung và hình thức thực hiện giải pháp.
Tôi luôn chủ động tìm hiểu các tính năng của tiện ích cũng như học hỏi
thêm đồng nghiệp. Tiếp đến là hướng dẫn để cho giáo viên nắm bắt được các
tính năng của tiện ích để thực hiện. Cụ thể:
GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
4


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

a. Nhập phân phối chương trình.
Từ giao diện chính bạn chọn chức năng "Phân phối chương trình".

Tại trang này các bạn có thể nhập mới hoặc copy phân phối chương trình
các môn bạn được phân công giảng dạy. Khi nhập phân phối chương trình bạn
phải nhập đủ thông tin theo mẫu ( tuần, tiết, tên bài học, môn, lớp).

Phân phối chương trình giữa các môn phải nhập liền nhau không được để
trống. Lưu dữ liệu rồi ấn vào "Đóng" để trở lại trang sổ báo giảng.
GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
5


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

b. Khai báo thời khóa biểu cá nhân.
Từ giao diện chính bạn chọn chức năng "Thời khóa biểu".

Tiến hành khai báo thời khóa biểu cá nhân theo mẫu. Chú ý chọn tuần áp
dụng thời khóa biểu trước khi nhập nội dung. Khi có sự thay đổi thời khóa biểu
thì bạn phải khai báo lại.

Sau khi tiến hành nhập xong thời khóa biểu chọn "Lưu TKB", tiếp đó
chọn "Đóng" để trở lại trang sổ báo giảng.
c. Thiết lập mốc thời gian tuần học.
Từ giao diện chính bạn chọn chức năng "Thời gian, tiết dạy".
GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
6


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

Trong hộp thoại hiện, chọn thẻ "Thiết lập thời gian", chọn mốc thời gian bắt
đầu cho tuần đang chọn, sau đó nhấp vào chọn "Áp dụng". Khi chọn mốc thời gian là
áp dụng cho ngày thứ 2 của tuần đang chọn vì vậy, bạn phải chọn tuần trước khi vào
chức năng này. Mốc thời gian được chọn sẽ được áp dụng cho tuần hiện tại và các
tuần tiếp theo sẽ tự động lấy mốc thời gian đó để tính tương ứng nếu không thiết lập
lại.

Sau chọn "Thoát" để trở lại trang sổ báo giảng.
d. Lên lịch tuần học.
Từ giao diện chính bạn chọn chức năng "Lên báo giảng".

GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
7


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

Chức năng này dùng để lên lịch báo giảng cho tuần học hiện tại. Vì vậy
phải chọn tuần trước khi lên lịch báo giảng và đảm bảo tuần trước đó đã được
lên lịch báo giảng.
e. Khai báo, hủy khai báo các tiết nghỉ không dạy.
Từ giao diện chính bạn chọn chức năng "Báo/hủy nghỉ dạy".

Trong hộp thoại xuất hiện, đặt con trỏ vào ô "Vùng chọn", rê chuột quết
một vùng chứa các tiết không dạy trên trang báo giảng, kiểm tra thông tin, nhập
lí do nghỉ, sau đó nhấp vào "Báo nghỉ".

GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
8


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

Để hủy các tiết đã được khai báo nghỉ dạy, tiến hành tương tự, vùng chọn
là vùng chứa các tiết đã báo nghỉ dạy, nút lệnh sẽ đổi thành "Hủy báo nghỉ". Sau
đó ấn "Thoát" để trở lại trang sổ báo giảng.

f. Khai báo, hủy khai báo các tiết dạy bù.
Từ giao diện chính bạn chọn chức năng "Báo/hủy dạy bù".

GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
9


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

Trong hộp thoại xuất hiện, khai báo các thông tin theo mẫu, rồi ấn "Áp
dụng". Sau đó ấn "Thoát" để trở lại trang sổ báo giảng.

Để hủy các tiết dạy bù đã được khai báo, trong hộp thoại chọn sang "Hủy
tiết dạy bù đã khai báo", chọn tiết muốn hủy trong danh sách các tiết dạy bù đã
được khai báo rồi nhấp "Hủy tiết đang chọn"; Nhấp "Hủy tất cả" nếu muốn hủy
tất cả các tiết dạy bù đã được khai báo. Sau đó ấn "Đóng" để trở lại trang sổ báo
giảng.

g. Chuyển đổi tiết dạy.
Từ giao diện chính bạn chọn chức năng "Chuyển/đổi tiết dạy".

GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
10


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

Trong hộp thoại xuất hiện, khai báo các thông tin theo mẫu, rồi ấn "Thực
hiện".

Nếu lựa chọn là "Chuyển đến" thì lịch dạy tại buổi chuyển đến sẽ bị xóa;
Nếu lựa chọn là "Đổi buổi" thì lịch dạy hai buổi chuyển đổi cho nhau. Sau đó ấn
"Đóng" để trở lại trang sổ báo giảng.
h. In sổ báo giảng.
Trước khi chọn lênh in thì bạn phải chọn "Tùy chọn, Thiết lập".

Trong hộp thoại xuất hiện, tại mẫu in trang báo giảng bạn chọn loại giấy
in A5 hoặc A4. Sau khi chọn xong ấn "Áp dụng" rồi ấn "Đóng" để trở lại trang
sổ báo giảng.
GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
11


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

Từ giao diện chính bạn chọn chức năng "In".

Nếu chọn loại giấy in là A4 thì chức năng này sẽ gửi lênh trực tiếp ra
máy in. Còn nếu bạn chọn loại giấy in là A5 thì nó lại hiện lên một hộp thoại
tùy theo bạn chọn rồi ấn "In".

i. Thay đổi tiết phân phối chương trình thực dạy.
Từ giao diện chính bạn chọn chức năng "Thời gian, tiết dạy".

GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
12


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

Trong hộp thoại xuất hiện, chọn thẻ "Điều chỉnh tiết dạy", chọn vùng
chứa tiết dạy cần thay đổi, nhập tiết cần thay thế, sau đó nhấp vào "Áp dụng".
Sau đó ấn "Thoát" để trở lại trang sổ báo giảng.

Khi trong thời khóa biểu xuất hiện một lớp mới thì chương trình sẽ bắt
đầu lên lịch từ tiết số 1, do đó cần phải tiến hành thay đổi. Khi vào chức năng
này, bạn nên chọn tiết đầu tuần cần có sự thay đổi. Chương trình sẽ đề nghị tiết
phân phối chương trình tại thời điểm tuần học hiện tại. Khi có sự thay đổi tiết
dạy thì các tiết sau đó sẽ tự động được cập nhập.
3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp:
Các giải pháp được nêu trong đề tài có mối quan hệ mật thiết với nhau, hỗ
trợ và tác động qua lại tạo nên một logic. Việc đưa tiện ích sổ báo giảng tự động
đã góp phần giúp đỡ rất nhiều cho giáo viên trong việc lên lịch báo giảng vốn rất
mất thời gian.
GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
13


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

3.4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu,
phạm vi và hiệu quả ứng dụng.
a. Kết quả khảo nghiệm:
Sau một quá trình nghiên cứu và vận dụng trong chuyên đề “Hướng dẫn
sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho giáo viên” ở
trường THCS Dur Kmăn, tôi đã cùng các giáo viên trong trường thảo luận, góp
ý, rút kinh nghiệm và đi đến nhận xét thống nhất: Tiện ích sổ báo giảng tự động
đã góp phần tiết kiệm rất nhiều thời gian của giáo viên trong việc lên kế hoạch
dạy học. Đến thời điểm này phần lớn giáo viên trong trường đã biết sử dụng tiện
ích này. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn giáo viên vẫn gặp nhiều khó khăn trong
việc sử dụng đều là những giáo viên đã lớn tuổi có trình độ tin học còn yếu. Đồng
thời ban lãnh đạo nhà trường cũng đã chỉ đạo cho tất cả giáo viên phải sử dụng
tiện ích để lên lịch báo giảng và nhà trường cũng đã có sự kiểm tra sự lên lịch
báo giảng của giáo viên. Cụ thể:
Thời gian

Số giáo viên biết sử dụng
tiện ích sổ báo giảng tự
động

Số giáo viên chưa biết sử
dụng tiện ích sổ báo
giảng tự động

Đầu năm học

01

32

Học kì I

30

03

Tháng 3/2018

33

0

b. Giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu :
Với tiện ích lên sổ báo giảng tự động đã tiết kiệm rất nhiều thời gian cho giáo
viên, hiệu quả và độ chính xác cao.
Thuận lợi trong quá trình kiểm tra các tiết dạy bù.
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Sau khi tiện ích sổ báo giảng tự động được triển khai đến tất cả giáo viên
đã tích cực sử dụng cho việc lên lịch báo giảng của mình. Nhờ thế đã tiết kiệm
được rất nhiều thời gian cho giáo viên. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn giáo
viên sử dụng chưa thành thạo do trình độ tin học còn yếu. Tiện ích này rất cần
được phổ biến rộng rãi đến toàn thể giáo viên để khi triển khai lịch báo giảng
giáo viên không còn bỡ ngỡ.
Bên cạnh đó tiện ích vẫn còn một số chức năng chưa được hoàn chỉnh Vì
vậy cần được bổ sung để hoàn thiện hơn trong việc lên lịch báo giảng tự động
cho giáo viên.
2. Kiến nghị:
GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
14


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

Tăng cường các đợt tập huấn chuyên đề về tiện ích cho toàn thể giáo viên
giảng dạy.
Có biện pháp tích cực khuyến khích cán bộ giáo viên tự học tập nâng cao
trình độ tin học và xây dựng ý thức vận dụng tiện ích vào việc lên lịch báo
giảng của mình.
Trong quá trình nghiên cứu, thực nghiệm, trình bày đề tài chắc chắn
không tránh những thiếu sót. Vì vậy, một lần nữa tôi rất mong nhận được sự
giúp đỡ cùng những lời góp ý chân thành từ các cấp lãnh đạo và các bạn đồng
nghiệp để sáng kiến ngày một hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cám ơn!
Người viết

Phạm Đức Chung
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Chủ tịch hội đồng

GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
15


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

PHỤ LỤC
I. Phần mở đầu

Trang 1

1. Lý do chọn đề tài

Trang 1

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

Trang 1

3. Đối tượng nghiên cứu.

Trang 1

4. Giới hạn của đề tài

Trang 2

5. Phương pháp nghiên cứu

Trang 2

II. Phần nội dung

Trang 2

1. Cơ sở lý luận

Trang 2

2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu

Trang 2

3. Nội dung và hình thức của giải pháp

Trang 3

3.1. Mục tiêu của giải pháp

Trang 3

3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

Trang 3

3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp

Trang 12

3.4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề Trang 12
nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng
III. Phần kết luận, kiến nghị

Trang 12

1. Kết luận

Trang 12

2. Kiến nghị

Trang 13

GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
16


SKKN: Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của tiện ích sổ báo giảng tự động cho
giáo viên trường THCS Dur Kmăn

TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiện ích sổ báo giảng tự động
- Mạng internet

GV: Phạm Đức Chung

Trường THCS Dur Kmăn
17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×