Tải bản đầy đủ

Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “luyện nói” trong môn ngữ văn 6,7

SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

I. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Từ xưa đến nay, kỹ năng nói là một trong những kỹ năng vô cùng quan
trọng trong giao tiếp hàng ngày cũng như khi thực thi công việc. Ngôn ngữ - tiếng
nói đã góp phần quan trọng trong việc trao đổi thông tin, biểu hiện tình cảm, trạng
thái tâm lý và là một yếu tố quan trọng trong biểu lộ văn hóa, tính cách con người.
Vì thế, việc rèn kĩ năng nói từ xưa đã được ông cha ta chú trọng:
“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục kĩ năng nói lại được chú trọng nhiều
hơn. Đòi hỏi người giáo viên hướng dẫn, giảng dạy sao cho học sinh của mình có
được kỹ năng giao tiếp thật tốt. Kĩ năng này chủ yếu được rèn thông qua môn
Ngữ văn. Hiện nay môn Ngữ văn đã thực hiện theo phương pháp dạy học theo
hướng tích cực làm cho giờ học sôi nổi hơn, giáo viên và học sinh thoải mái hơn
so với trước đây. Đặc biệt là trong phân môn Tập làm văn rất coi trọng cả bốn kĩ
năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh. Qua bốn kỹ năng này hình thành năng lực
cảm thụ, năng lực bộc lộ, biểu đạt tư tưởng, tình cảm bằng ngôn ngữ nói, viết

tiếng Việt cho học sinh. Mặc dù vậy, hầu như kĩ năng nói, thuyết trình của học
sinh còn rất hạn chế. Vì thế cứ đến tiết “Luyện nói” đa số học sinh cảm thấy rất lo
lắng, băn khoăn, rụt rè, chỉ sợ mình bị thầy cô giáo gọi lên trình bày trước lớp,
thậm chí có học sinh không muốn học tiết đó. Một trong những nguyên nhân là
do phương pháp dạy của giáo viên chưa hợp lý, các hình thức tổ chức hoạt động
học tập trên lớp trong giờ luyện nói chưa thu hút được sự đam mê của học sinh.
Mặt khác, trong quá trình dạy giáo viên hầu như không lựa chọn nội dung luyện

_________________________________________________________________________
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh

1


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

nói để thao giảng hoặc làm chuyên đề vì học sinh không chủ động, không tích cực
thì giờ dạy khó có thể đem lại hiệu quả.
Trước thực tế ấy, tôi luôn băn khoăn, tìm tòi các biện pháp giáo dục học
sinh để các em yêu thích tiết “Luyện nói” hơn, từ đó các em sẽ học tập tốt hơn,
đặc biệt là tự tin, mạnh dạn trong khi giao tiếp cũng như trong giờ “Luyện nói”.
Vì vậy, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “ Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói
của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong môn Ngữ văn 6, 7 tại trường THCS Lê
Đình Chinh” để chia sẻ cùng đồng nghiệp.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
a) Mục tiêu
- Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của những tiết luyện nói đối với
học sinh lớp 6, 7. Nâng cao bốn kĩ năng cơ bản: nghe – nói - đọc - viết, đặc biệt là
kĩ năng nói.
- Giúp học sinh mạnh dạn, tự tin trong tiết luyện nói, nói có kết hợp với
ánh mắt cử chỉ, thái độ, tình cảm.
- Phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong khi
luyện nói cũng như khi giao tiếp.
- Tạo hứng thú cho các em trong tiết học cũng như sự yêu thích bộ môn
Ngữ văn.
- Tạo không khí chan hòa, thoải mái vui tươi, cởi mở giữa thầy và trò,
giữa trò với nhau.


- Phát hiện được điểm yếu của học sinh, từ đó giúp học sinh nhận ra khắc
phục được những điểm yếu để viết tốt bài tập làm văn, .... Qua đó có thể rèn
luyện cho học sinh khả năng thể hiện, khả năng giao tiếp của mình trong nhà
_________________________________________________________________________
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh

2


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

trường và ngoài xã hội; giúp các em tự tin, bản lĩnh trong khi giao tiếp; đồng thời
góp phần nâng cao chất lượng bộ môn Ngữ văn nói riêng cũng như chất lượng
chung của toàn trường.
b) Nhiệm vụ của đề tài
- Nhìn nhận thực trạng dạy - học tiết “Luyện nói” để từ đó thấy rõ những
nhược điểm cần khắc phục.
- Trao đổi với đồng nghiệp về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, trang thiết
bị – cơ sở vật chất, … khi thực hiện tiết “Luyện nói” theo hướng đổi mới.
- Giới thiệu tiết “Luyện nói” đã thực hiện theo hướng đổi mới nhằm trao
đổi kinh nghiệm và làm cơ sở đánh giá tính khả thi của đề tài.
- Sơ bộ đánh giá bước đầu những ưu, nhược điểm của đề tài qua phiếu
thăm dò ý kiến của học sinh.
3. Đối tượng nghiên cứu
- Giải pháp nâng cao chất lượng tiết “Luyện nói”, phát huy năng lực nói
của học sinh trong môn Ngữ văn 6, 7.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Đề tài này được thực hiện trong phạm vi tìm hiểu các tiết "Luyện nói" của
sách giáo khoa Ngữ Văn 6, 7 và áp dụng cho các em học sinh lớp 6A2, 7A2 của
trường THCS Lê Đình Chinh trong năm học 2016 - 2017 và năm học 2017 2018.
5. Phương pháp nghiên cứu
a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
- Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu: Nghiên cứu các tài liệu về rèn
kĩ năng nói trong môn Ngữ văn.
_________________________________________________________________________
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh

3


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh chưa
mạnh dạn nói trước tập thể.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục: Qua thực tế giảng dạy bộ
môn Ngữ văn ở các khối lớp đặc biệt là lớp 6ª2, 7ª2, từ tình hình học tập của học
sinh qua tiết “Luyện nói”.
- Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm.
c) Phương pháp thống kê toán học
Thống kê kết quả học tập của học sinh qua kiểm tra đánh giá.
II. Phần nội dung
1. Cơ sở lý luận
Như chúng ta đã biết, giao tiếp là một hoạt động vô cùng quan trọng đời
sống của mỗi người. Dù trong cuộc sống hay trong công việc giao tiếp đều là cầu
nối giữa con người với con người giúp chúng ta hiểu nhau hơn.Vì thế giao tiếp là
điều kiện tồn tại của con người và xã hội. Chúng ta hãy thử hình dung xem xã hội
sẽ như thế nào nếu mọi người tồn tại trong đó không có mối quan hệ với nhau,
mỗi cá nhân chỉ biết mình mà không biết, không quan tâm, không có mối liên hệ
gì với những người xung quanh? Đó không phải là một xã hội mà chỉ là một tập
hợp rời rạc những cá nhân đơn lẻ. Mối quan hệ chặt chẽ giữa con người với con
người trong xã hội còn là điều kiện để xã hội phát triển. Bởi vậy, dạy học theo
quan điểm giao tiếp là một trong những tư tưởng quan trọng của chiến lược dạy
học các môn ngôn ngữ ở trường phổ thông. Hiện nay các nước trên thế giới rất coi
trọng quan điểm này, lấy hoạt động giao tiếp là một trong những căn cứ để hình
thành và phát triển các hoạt động ngôn ngữ mà cụ thể là năng lực nghe, nói, đọc,
viết cho người học. Đặc biệt là năng lực nói đã giúp con người hình thành và phát
_________________________________________________________________________
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh

4


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

triển rất nhiều phẩm chất. Vì thế, từ xưa ông cha ta đã rất coi trọng việc giáo dục
lời nói: “Học ăn, học nói, học gói, học mở.”
Nói là hình thức giao tiếp tự nhiên của con người. Nhìn vào những cuộc
trò chuyện giữa các em học sinh với nhau trong giờ ra chơi hay trong những cuộc
gặp nhau sau kì nghỉ hè, ta thấy chúng tự nhiên và sinh động biết bao! Thế nhưng
trong tiết “Luyện nói” nhiều học sinh thường ngày vốn biết ăn nói sinh động bỗng
trở nên lúng túng, ngượng nghịu. Dường như tính tự tin, mạnh dạn thường ngày
của các em đã biến mất, giờ học thật căng thẳng, nặng nề. Bởi vì, lúc này, học
sinh được nói trong một môi trường giao tiếp khác- môi trường xã hội, tập thể
công chúng. Hơn nữa, luyện nói trong nhà trường là nói theo những chủ đề,
những vấn đề không quen thuộc trong đời sống hàng ngày, lại yêu cầu nói có
mạch lạc, liên kết, không được tuỳ tiện, do đó cần phải luyện nói trong môi
trường xã hội. Rèn năng lực nói cho học sinh cũng là rèn luyện về nhân cách.
Chính vì thế, tiết " Luyện nói" là một tiết học thật quan trọng và có ý nghĩa đối
với học sinh THCS, nhất là học sinh lớp 6, lớp 7.
Qua tiết “Luyện nói” giáo viên luyện cho học sinh biết vận dụng từ ngữ
và các quy tắc ngữ pháp cơ bản đã học để nói đúng, viết đúng, biết diễn đạt ý
tưởng chính xác, rõ ràng, trong sáng. Hơn nữa, giáo viên còn rèn luyện cho học
sinh các mặt cụ thể như ngữ điệu, tư thế, nét mặt, âm lượng, có sự giao cảm trực
tiếp giữa người nói và người nghe…ví dụ: Lời nói (phải rõ nghĩa, rõ ý), giọng nói
(phải vừa nghe vừa cố gắng truyền cảm) và tư thế nói (phải mạnh dạn, tự tin giúp
cho lời nói có sức thuyết phục hơn). Nói năng tốt có ý nghĩa hết sức quan trọng
đối với các em không chỉ trong thời gian học tập ở trường mà còn trong cả cuộc
đời.
2. Thực trạng
a) Nguyên nhân khách quan
_________________________________________________________________________
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh

5


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

Trong thực tế giảng dạy môn Ngữ văn ở trường THCS hiện nay, không khí
trong giờ học Tập làm văn vốn đã khô cứng, khó tạo hứng thú thì với giờ “Luyện
nói” càng khô khan khó dạy hơn nên hầu như giáo viên khó đạt được thành công
với những tiết dạy này. Có lẽ vì thế mà tâm lí ở thầy là ngại dạy và trò là ngại học.
Mặt khác, phần lớn các bài luyện nói đều rất dài, dung lượng kiến thức
nhiều. Mà thời gian luyện nói chỉ có 45 phút không tạo được điều kiện cho tất cả
học sinh được nói. Do vậy mà trong một tiết luyện nói chỉ tập trung vào những em
khá, giỏi, chăm còn những học sinh lười sẽ thụ động, không phát huy được. Hơn nữa
học sinh ngoài giờ học, các em quen nói tự do còn trong giờ tập nói, các em phải
trả lời, phải suy nghĩ, phải giữ gìn lời nói của mình dưới sự giám sát của giáo
viên. Đề tài, vấn đề đặt ra trong giờ là do thầy đặt ra chứ không phải những vấn
thường ngày của cuộc sống nên có những học sinh ngoài đời vốn ăn nói rất hoạt
bát nhưng đứng trước tập thể, trong các tiết “Luyện nói” vẫn còn lúng túng.
Hơn nữa, trường THCS Lê Đình Chinh là một xã ở vùng sâu, vùng xa, các
em đều xuất thân và sinh sống ở vùng nông thôn, ít có dịp đi đây, đi đó để mở
rộng tầm nhìn nên thường có tâm lí e dè, ngại nói hoặc không tự tin khi nói trước
đông người. Mặt khác các em học sinh ở đây chủ yếu người gốc Quảng Nam,
Quảng Ngãi do ảnh hưởng của từ ngữ địa phương nhiều nên phát âm chưa tốt, nói
sai nhiều. Chẳng hạn, như:
+ Âm giữa thấp /a/ lên hàng giữa bậc trung /ươ/ và nguyên âm sau tròn
môi /o/ về âm giữa thấp /a/ ví dụ: ai đó - > ưa đáu, nòng nọc - > nàng nạc, /a/ > /oa/, /ao/, /o/ - > /ô/ (chị Hai - > chị He, ba - > boa, cái bao - > cái bô, nói láo - >
nói lố, ăn cháo - > ăn chố, Thánh Gióng - > Thánh Giống, ...), những chữ có
vần /oai/ - > uôi (củ khoai - > củ khuôi).
+ Nguyên âm /i/ chuyển thành /ư/ ngắn ví dụ: xinh xắn - > xưn xắng.
_________________________________________________________________________
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh

6


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

+ Nguyên âm /au/ lại mất chúm môi ví dụ: hoàn toàn - > hàng tàng.
+ Nguyên âm kép /iê/ - > /i/, /ươ/ - > /ươ/ ví dụ: kiếm - > kím, kì diệu - >
kì dịu.
+ Hệ thống phụ âm cuối gần như không có / - n/, / - t/ mà chuyển sang /c/
và /ng/ - > n”, “c - > t” ví dụ: san sát - > sang sác; bùn đất - > bùng đấc.
+ Ngoài ra các em còn phát âm lẫn lội giữa dấu ngã (~) và dấu hỏi (?).
b) Nguyên nhân chủ quan
Trong các tiết “Luyện nói”, ở học sinh vẫn còn tồn tại những vấn đề sau:
- Khi trả lời thầy giáo học sinh có thói quen lặp lại từ ngữ nhiều, diễn đạt
vụng về, thiếu mạch lạc.
- Khi trình bày trước tập thể tác phong chưa mạnh dạn, tự tin, thường dựa
vào dàn ý để đọc.
- Học sinh nói nhỏ, cả lớp không nghe được, nhiều em phát âm chưa tốt,
nói sai nhiều, còn sử dụng từ địa phương.
Mặt khác, một số giáo viên chưa đầu tư nhiều cho tiết “Luyện nói”, chưa
chú ý đến rèn kĩ năng nói cho học sinh. Hơn nữa hầu như trong các năm học trước
chưa thực hiện một chuyên đề nào về tiết “Luyện nói”.
c) Đánh giá, phân tích các vấn đề về thực trạng
Mặc dù sách giáo khoa đã đổi mới theo khuynh hướng quan tâm
tới việc rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh, phân phối chương trình đều có
tiết “Luyện nói” ở cả hai học kì, cụ thể như sau:
- Đối với lớp 6:
+ Tiết 29 - 43: Luyện nói kể chuyện
_________________________________________________________________________
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh

7


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

+ Tiết 83 - 84: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét
trong văn miêu tả.
+ Tiết 96: Luyện nói về văn miêu tả
- Đối với lớp 7:
+ Tiết 40: Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người
+ Tiết 56: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
+ Tiết 112: Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề
Ngoài ra, còn có những tiết rèn luyện kĩ năng trình bày, diễn đạt ý bằng
lời nói. Nhưng thời lượng như thế chưa đảm bảo để rèn luyện kĩ năng nói cho học
sinh.
Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn nhiều năm, tôi nhận
thấy thực tế của việc nói và viết văn của học sinh trường tôi hiện nay còn yếu,
nhất là học sinh lớp 6, 7. Đặc biệt là kĩ năng nói của học sinh, kĩ năng trình bày
một vấn đề trước tập thể, đám đông lại càng khó hơn. Nhiều học sinh còn sợ sệt,
rụt rè, nói vấp váp, thậm chí không nói được, không phân biệt được giữa nói và
đọc; hoặc nếu bị thầy cô buộc phải nói thì các em thực hiện nhiệm vụ một cách
đối phó, đại khái, không theo một trình tự, hệ thống nào cả, biến giờ “Luyện nói”
như một giờ tập làm văn không chú ý đến vấn đề nói.
Vì thế, vấn đề đặt ra cho mỗi giáo viên là làm thế nào để giờ dạy “Luyện
nói” đem lại hiệu quả cao? Trong quá trình dạy học, tôi luôn trăn trở về phương
pháp để nâng cao chất lượng của tiết dạy này. Trước thực tế đó, tôi quyết định
chọn đề tài này để trình bày những suy nghĩ, kinh nghiệm của bản thân khi dạy
các bài "Luyện nói" trong phân môn Tập làm văn nhằm phát huy năng lực nói của
học sinh. Áp dụng sau hai năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018, tôi dần nhận thấy
sự khác biệt trong các tiết học Ngữ văn, nhất là tiết “Luyện nói. Các em trở nên
_________________________________________________________________________
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh

8


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

sôi nổi, hào hứng hơn mỗi khi tới tiết học, dường như lúc này các em đã đón nhận
được một luồng điện vô hình nào đó lan truyền cho cả lớp làm nóng lên không khí
học tập. Nhiều em muốn được trình bày trước lớp. Hơn nữa, các em cũng chịu
khó chuẩn bị trước nội dung bài học theo hướng dẫn của giáo viên. Đặc biệt là
chất lượng các bài nói được nâng lên.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp
a) Mục tiêu của giải pháp
- Nhằm phát huy khả năng nói của học sinh và nâng cao chất lượng và
hiệu quả của những tiết “Luyện nói” đối với học sinh lớp 6, 7 góp phần nâng cao
chất lượng bộ môn Ngữ văn trong nhà trường.
- Phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
Để giúp học sinh thực hành tốt trong tiết “Luyện nói” trong phân môn Tập
làm văn, tôi xin đưa ra một vài biện pháp sau:
* Biện pháp thứ nhất: Hướng dẫn việc chuẩn bị bài ở nhà cho học sinh
(thực hiện ở tiết trước)
Muốn một giờ luyện nói đạt kết quả tốt thì việc chuẩn bị bài ở nhà của các
em là rất quan trọng. Muốn các em chuẩn bị bài tốt, có chất lượng thì sự chuẩn bị,
hướng dẫn của giáo viên cũng phải chu đáo. Trong sách giáo khoa thường có một
số vấn đề để giáo viên lựa chọn, vậy nên giáo viên cần chọn đề nào cho phù hợp,
để có hiệu quả cao cho đối tượng học sinh của mình dạy. Khi đã chọn được đề
phù hợp rồi, giáo viên phải phân việc cụ thể cho từng đối tượng học sinh (có thể
phân tổ, nhóm) để học sinh chuẩn bị kĩ lưỡng, tránh đối phó qua loa, đại khái.
- Giáo viên cần định hướng cho các em trong việc chuẩn bị thật cụ thể, rõ
ràng về cả nội dung và cách thức thực hiện:
_________________________________________________________________________
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh

9


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

+ Nói cái gì? (xác định đề tài)
+ Nói với ai? (xác định giao tiếp)
+ Nói trong hoàn cảnh nào? (xác định hoàn cảnh giao tiếp)
+ Nói như thế nào? (cách thức giao tiếp để thuyết phục người nghe)
+ Nói cho có hiệu quả (Phải thu thập, lựa chọn điều cần nói)
+ Có lời chào khi bắt đầu nói, giới thiệu đề tài sắp nói.
+ Tránh đọc lại hoặc thuộc lòng để đọc lại bài văn chi tiết đã chuẩn bị.
+ Giọng nói rõ ràng, cao độ vừa phải, đúng chuẩn ngữ âm, truyền cảm và
thuyết phục người nghe (biết lên trầm xuống bổng hoặc thể hiện cảm xúc chân
thành, tự nhiên, không gò bó, áp đặt).
+ Tạo tâm thế vững vàng khi nói: Tự tin, mạnh dạn; Tác phong tự nhiên,
giọng rõ ràng, lôi cuốn người nghe.
+ Không nói ra ngoài những gì mà đề bài yêu cầu.
+ Có lời chào khi kết thúc bài nói.
Ví dụ: Trong tiết luyện nói về văn miêu tả ở lớp 6 có đề bài: Tả lại hình
ảnh thầy giáo Ha- Men qua văn bản "Buổi học cuối cùng".
Với đề bài này giáo viên có thể hướng dẫn học sinh chuẩn bị như sau:
Mở bài:
Giới thiệu chung về thầy giáo Ha - men trong văn bản "Buổi học cuối
cùng".
Thân bài
+ Hình dáng, trang phục, diện mạo của thầy Ha - men trong buổi học cuối
cùng.
+ Hành động, cử chỉ của thầy trong buổi học.
_________________________________________________________________________ 10
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

+ Lòng yêu nước nồng nàn của thầy được gửi gắm qua việc yêu tha thiết
tiếng mẹ đẻ của dân tộc.
Kết bài
Nhận xét chung về thầy Ha - men và nêu cảm nghĩ của em về thầy.
- Giáo viên có thể chia lớp thành 4 nhóm và phân công cho học sinh như
sau:
+ Nhóm 1 chuẩn bị phần "đặt vấn đề."
+ Nhóm 2 chuẩn bị phần "kết thúc vấn đề"
+ Nhóm 3, 4 chuẩn bị phần "thân bài".
* Biện pháp thứ hai: Tổ chức giờ luyện nói
- Bước thứ nhất: Kiểm tra khâu chuẩn bị ở nhà của học sinh.
Giáo viên không thể bỏ qua hay lơ là bước này. Vì đây là cơ sở cho tiết
luyện nói. Mặt khác, kiểm tra chặt chẽ khâu chuẩn bị ở nhà sẽ tạo thói quen học
tập, tự giác cho học sinh và có biện pháp kịp
thời đối với những học sinh yếu hoặc lười học.
Giáo viên cho các em kiểm tra theo cặp
đôi trước khi vào tiết học, giáo viên chỉ kiểm tra
một vài em, để dành thời gian cho học sinh
luyện nói nhiều hơn.

Học sinh kiểm tra theo cặp đôi

- Bước thứ hai: Thống nhất dàn bài chung.
Ở phần này giáo viên chỉ đưa ra những câu hỏi, những vấn đề có tính chất
giải đáp vướng mắc trong phần chuẩn bị bài của các học sinh. Từ đó, xây dựng dàn
bài chung làm yêu cầu về kiến thức để đánh giá nội dung bài nói của học sinh.
- Bước thứ ba: Nêu yêu cầu trình bày bài nói (Rèn luyện nội dung và hình
thức, tác phong nói)
_________________________________________________________________________ 11
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

+ Nói phải đúng trọng tâm, yêu cầu đề bài. Dựa vào dàn bài thống nhất để
trình bày theo ý cho hệ thống.
+ Trình bày rõ ràng, mạch lạc, phát âm chuẩn, tránh phát âm địa phương,
nói thành câu trọn vẹn.
+ Lời nói có ngữ điệu, diễn tả thái độ, tình cảm tự nhiên, phù hợp với nội
dung nói.
+ Huy động nhanh vốn từ đúng, từ hay, đặt câu đúng và hay, dựng đoạn.
+ Bình tĩnh, đĩnh đạc, tự tin. Trước khi nói phải có lời chào, kết thúc phải
có lời cảm ơn.
- Bước thứ bốn: Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện cách phát âm một số
âm, vần hay sai. (chỉ hướng dẫn học sinh tiết đầu tiên)
+ Âm A: Miệng mở rộng, lưỡi hạ thấp sát hàm dưới, đầu lưỡi chạm chân
răng hàm dưới (không rào cản).
+ Âm E: Môi thả lỏng, lưỡi chạm hàm dưới, mép kéo sang hai bên một
chút (không rào cản). Ví dụ: xôi xéo.
+ Âm O: Môi tròn xoe đưa về phía trước, lưỡi đưa về phía sau cuống lưỡi
nâng lên, miệng mở rộng vừa phải (vừa quả trứng là được) (không rào cản).
+ Phụ âm NG: miệng mở rộng, hơi thoát ra từ cổ họng
+ Phụ âm T: Phát âm đầu lưỡi, răng
hàm trên đè xuống lưỡi.
+ Dấu ngã (~): Phát âm trong cổ
họng, âm đi từ trên xuống gần dấu nặng hất
lên dấu sắc. Ví dụ: con đỉa bò trên đĩa mỡ.
(giáo

viên

đọc)

Giáo viên hướng dẫn cách phát âm

+ Dấu hỏi (?): âm đi từ trên xuống dấu nặng kết hợp với dấu sắc (hơi ở
bụng bật mạnh ra).
_________________________________________________________________________ 12
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

- Bước thứ năm: Học sinh trình bày bài nói.
Giáo viên nên lựa chọn nhiều hình thức, nhiều cách trình bày bài nói khác
nhau. Có thể cho học sinh trình bày bài nói theo từng phần: mở bài, thân bài, kết bài.
Hoặc trình bày bài nói theo sự phân công của tổ, nhóm (chọn học sinh khá của tổ
nhóm trình bày trước, để học sinh yếu có điều kiện học tập và chuẩn bị). Hay học
sinh trình bày bài nói theo yêu cầu dựa vào các mức độ khác nhau: giỏi, khá, trung
bình, yếu.
- Bước thứ sáu: Học sinh nhận xét, đánh giá
Để học sinh nhận xét bài của bạn chính là tạo điều kiện để nhiều học sinh
có cơ hội được tham gia luyện nói. Vậy làm thế nào để cả lớp đều tham gia luyện
nói theo đúng nghĩa của nó? Đó là yêu cầu quan trọng của tiết dạy. Thường thì
những giờ luyện tập như thế này giáo viên không khéo léo điều khiển thì sẽ dẫn
đến tình trạng một số em sẽ lơ là, không tham gia luyện tập. Vì vậy giáo viên phải
tìm ra những biện pháp tốt nhất mà trong đó không thể bỏ qua việc dạy cách nghe
bạn để có cách nói của riêng mình. Vấn đề đặt ra là giáo viên phải hướng cho
học sinh biết đánh giá thế nào cho đúng. Giáo viên hướng dẫn học sinh theo dõi,
nhận xét, đánh giá từng phần, từng nội dung cụ thể theo cách: chỉ ra ưu điểm, tồn
tại của bạn cả về hình thức và nội dung thực hiện. Giáo viên có thể dẫn ra các câu
hỏi như:
+ Về nội dung: Bạn A trình bày nội dung đã được chưa? (đã đảm bảo đúng
theo yêu cầu của đề chưa, có chỗ nào lệch lạc? Theo em, em sẽ trình bày như thế
nào?)
+ Về cách thức: Bạn đã trình bày đúng phương thức nói chưa? (Bạn đọc
hay nói). Cử chỉ, thái độ giọng điệu của bạn trình bày đã phù hợp chưa? (Cử chỉ,
thái độ, giọng điệu biểu hiện như thế nào?)
- Bước thứ bảy: Giáo viên nhận xét, đánh giá
_________________________________________________________________________ 13
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

Phát huy tinh thần của đổi mới phương pháp – lấy học sinh làm trung tâm,
phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh. Do đó, việc tạo không khí
chan hòa, thoải mái vui tươi, cởi mở giữa thầy và trò, giữa trò với nhau là vô cùng
cần thiết với tiết “Luyện nói” trong giờ Tập làm văn. Giáo viên không nên gò bó
các em và cũng đừng vội vàng phê phán các biểu hiện chưa tốt của các em. Vì vậy
mỗi giáo viên văn cần phải có “nghệ thuật khen ngợi”.
Sau khi học sinh đã nhận xét, giáo viên tổng hợp ý kiến từ học sinh, chỉ ra
ưu, khuyết điểm cũng như mặt mạnh, mặt yếu của từng em để kịp thời phát huy
và sửa chữa, uốn nắn. Nhưng giáo cần nhẹ nhàng, tế nhị; luôn tạo không khí thân
ái, gần gũi để học sinh trao đổi, trình bày ý kiến của mình được tự nhiên hơn.
Giáo viên nên chọn ưu điểm nổi bật của từng học sinh và căn cứ theo từng mức
độ: giỏi, khá, trung bình, yếu mà tuyên dương, động viên, khuyến khích. Nhất là
sự tiến bộ của học sinh yếu. Bởi lời khen, chê của giáo viên không chỉ là động lực
thúc đẩy sự cố gắng phấn đấu của học sinh mà còn là đòn bẩy để giờ “Luyện nói”
tốt hơn.
Sau đó giáo viên khích lệ, cho điểm với những học sinh nhận xét tốt. Làm
như vậy các em mới thực sự chú ý đến việc trình bày của bạn và suy nghĩ để
đánh giá ưu nhược điểm của bạn mà rút ra bài học cho bản thân. Qua đó đã tạo
được hứng thú cho các em trong giờ học
* Biện pháp thứ ba: Tích hợp với hoạt động ngoại khóa để luyện nói cho
học sinh.
Như ta đã biết, rèn luyện nói là điều rất khó. Nếu chỉ có tiết “ Luyện nói”
trong phân môn Tập làm văn thì không thể nào rèn luyện được kĩ năng nói cho
học sinh. Cần phải cho học sinh tập nói thêm ngoài lớp, ngoài trường, phối hợp
công tác với Đoàn - Đội, gia đình và xã hội. Muốn vậy, ta cần luyện nói cho học
sinh trong các tiết “Hoạt động ngữ văn” hay “Chương trình địa phương”
_________________________________________________________________________ 14
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

- Tổ chức ngâm thơ, dựng hoạt cảnh, dựng kịch từ các văn bản các em đã
được học. Qua đó giúp các em cảm thụ văn hơn, mặt khác luyện cho các em nói
đối thoại và độc thoại, thuyết trình, ...
- Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.
- Tổ chức thi đọc diễn cảm, đọc sách báo nhằm rèn ngữ điệu và cách phát
âm chuẩn cho học sinh.
- Tổ chức cho học sinh nói chuyện trước lớp, trước tổ, trước trường. Có
thể cho các em kể chuyện vui, chuyện cười hoặc các tác phẩm văn học.
- Tổ chức và hướng dẫn cho các em nghe và học cách nói, cách đọc qua
băng đĩa hoặc trên truyền hình.
Dưới đây là bài soạn minh họa trong chương trình Ngữ văn lớp 7
TIẾT 40: LUYỆN NÓI: VĂN BIỂU CẢM VỀ SỰ VẬT, CON NGƯỜI
A) Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
Giúp HS: Củng cố kiến thức về văn biểu cảm bằng cách tập nói theo dàn
bài đã chuẩn bị.
2. Kĩ năng:
Rèn kĩ năng nói, kỹ năng tìm ý, lập dàn ý, thái độ bình tĩnh, chủ động,
diễn đạt lưu loát trước đông người.
3. Thái độ:
- Giáo dục tính tự lập, tự chủ trong các tình huống.
- GDKNS: KN tự nhận thức, KN tìm kiếm và xử lí thông tin, KN hợp tác,
KN tư duy sáng tạo …
B) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học
- Phương pháp: vấn đáp, đàm thoại, hoạt động nhóm.

_________________________________________________________________________ 15
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

- Sử dụng các dạng câu hỏi: tái hiện, giải thích, minh họa, tìm tòi (vấn
đáp phát hiện).
- KT chia nhóm, KT đặt câu hỏi, KT giao nhiệm vụ
C) Chuẩn bi
- Giáo viên: Soạn giáo án, đồ dùng dạy học.
- Học sinh: luyện nói theo dàn bài đã chuẩn bị
D) Các hoạt động học tập và nội dung học tập
1. Ổn định lớp
2. Bài cũ: Nêu các bước làm một bài văn biểu cảm? Khi lập dàn ý cho bài
văn biểu cảm có thể lập theo những cách nào?
3. Bài mới
Giới thiệu bài: Trong cuộc sống chúng ta luôn phải giao tiếp, nhiều khi
giao tiếp trước đông người. Vì vậy việc rèn luyện khả năng nói là hết sức quan
trọng. Bài hôm nay sẽ giúp chúng ta rèn khả năng đó.
- GV nêu yêu cầu của tiết học.
- GV chia nhóm cho HS trao đổi và cử người trình bày.
- GV cử thư ký và giám khảo.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO

NỘI DUNG

VIÊN VÀ HỌC SINH
Hoạt động 1: Hướng dẫn học
sinh ôn tập lại lí thuyết
Hoạt động 2: Kiểm tra việc
chuẩn bi bài của học sinh
GV kiểm tra mỗi nhóm một em.
GV gọi HS nhắc lại một số yêu
câu:

I. Đề 1: Cảm nghĩ về thầy, cô giáo,
những “người lái đò” đưa thế hệ trẻ “cập
bến” tương lai.
1. Tìm hiểu đề, tìm ý
- Thể loại: Biểu cảm

_________________________________________________________________________ 16
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

- Xác định thể loại của đề?

- Đối tượng biểu cảm: thầy, cô giáo

- Đối tượng biểu cảm là gì?

- Cảm xúc: kính trọng, biết

- Xác định cảm xúc với đối tượng
trên?
GV: Hãy tìm ý cho đề trên?
Hoạt động 3: Thống nhất dàn
bài chung

2. Lập dàn ý
a) Mở bài: Cảm nghĩ chung về hình

HS thảo luận nhóm theo tổ (5phút) ảnh thầy (cô) giáo trong suy nghĩ và tình
- >nhóm trưởng trình bày.

cảm của học sinh.

GV: Mở bài cần nêu gì?

b) Thân bài

GV: Thân bài có nhiệm vụ gì?

- Cảm nghĩ về những “chân trời tri

GV: Kết bài bộc lộ cảm xúc gì của thức” mà thầy cô mở ra cho học sinh.
bản thân về thầy, cô giáo
GV kết luận.

+ Đó là những tri thức gì?
+ Có ý nghĩa gì trong giáo dục và bồi
dưỡng tình cảm, nhân cách cho học sinh.
- Cảm nghĩ về hình ảnh người thầy.
+ Cảm nghĩ về sự quan tâm và những
tình cảm của thầy đối với lớp.
+ Cảm nghĩ về cuộc sống thanh bạch
của người thầy và “nghề thầy”
c) Kết bài: Khẳng định hình ảnh thầy

Hoạt động 4: GV nêu yêu cầu (cô) sống mãi trong lòng học sinh.
luyện nói.

II. Luyện nói

- GV cho HS nhắc lại một số lỗi
thường mắc khi luyện nói.
- GV nêu yêu cầu khi nói:
+ Nói phải đúng trọng tâm, yêu
_________________________________________________________________________ 17
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

cầu đề bài. Dựa vào dàn bài thống
nhất để trình bày theo ý cho hệ thống.
+ Trình bày rõ ràng, mạch lạc,
phát âm chuẩn, tránh phát âm địa
phương, nói thành câu trọn vẹn.
+ Lời nói có ngữ điệu, diễn tả thái
độ, tình cảm tự nhiên, phù hợp với
nội dung nói.
+ Huy động nhanh vốn từ đúng, từ
hay, đặt câu đúng và hay, dựng đoạn.
+ Bình tĩnh, đĩnh đạc, tự tin. Trước
khi nói phải có lời chào và giới thiệu,
kết thúc phải có lời cảm ơn.
- GV hướng dẫn HS nhận xét, cho
điểm.
GV Hướng dẫn HS luyện nói trước
lớp
- GV cho HS nói theo từng phần:
gọi theo đủ các đối tượng HS.
+ Mở bài: HS yếu, trung bình, khá.
+ Thân bài: HS Trung bình, khá,
giỏi.
+ Kết bài: HS yếu, trung bình, khá,
giỏi.
- > HS nhận xét lẫn nhau - > GV
nhận xét và đưa ra kết luận - > ban
giám khảo cho điểm
_________________________________________________________________________ 18
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

- GV cho điểm những em nhận xét
đúng.
E) Củng cố và dặn dò
1. Củng cố:
GV nhắc lại cách làm một bài văn biểu cảm?
2. Dặn dò:
- Về nhà viết bài cho hoàn chỉnh.
- Về đọc và soạn bài tiếp theo.
c) Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi
và hiệu quả ứng dụng.
* Kết quả thu được qua khảo nghiệm:
Sau khi áp dụng những phương pháp như đã nêu trên thì học sinh có sự
chuyển biến tương đối tốt:
- Các em không còn rụt rè, e ngại, thiếu tự tin khi đứng trước đám đông để
nói, thái độ cởi mở hơn. Học sinh đã biết dựa vào đề cương để nói không còn hiện
tượng đọc bài viết như trước.
- Không khí lớp học có sự hào hứng, sôi nổi, các em thích được học những
tiết “luyện nói” hơn.
- Kỹ năng nói của các em đã có sự tiến bộ: các em biết chào khi mở đầu và
khi kết thúc, biết giới thiệu đề tài, cách nói cũng trôi chảy, gãy gọn, đúng chính
âm, có kết hợp những yếu tố phi ngôn ngữ (cử chỉ, nét mặt, thái độ…)
- Học sinh đã mạnh dạn hỏi thầy, trao đổi vấn đề chưa hiểu với thầy giáo,
tạo ra tình cảm thân thiện giữa thầy và trò.
Kết quả cụ thể như sau :
_________________________________________________________________________ 19
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

Năm 2016 - 2017
Lớp: 6A2

Số HS

Số HS

Số HS

trình

Tỉ lệ

đạt

Tỉ lệ

chưa

Tỉ lệ

bày

(%)

yêu

(%)

đạt

(%)

12.1
24.2

cầu
16
22

Sĩ số: 33
Khi chưa áp dụng các giải pháp
Khi áp dụng các giải pháp

tốt
4
8
Số HS

48.5
66.7

Số HS

yêu cầu
13
39.4
3
9.1
Số HS

Học kì I, năm 2017- 2018

trình

Tỉ lệ

đạt

Tỉ lệ

chưa

Tỉ lệ

Lớp: 7A2. Sĩ số: 31

bày

(%)

yêu

(%)

đạt

(%)

tốt
Khi chưa áp dụng các giải pháp

7

Khi áp dụng các giải pháp

10

cầu
22.6
32.3

yêu cầu

17

54.8

7

22.6

19

61.3

2

6.4

Cũng trong hai năm học này, tôi đã được phân công bồi dưỡng sinh giỏi
Ngữ văn 6, 7 và đều đạt được kết quả tương đối tốt:
- Năm học 2016 - 2017: Tổng số học dự thi cấp huyện: 2 học sinh. Kết quả:
1 học sinh đạt cấp huyện.
- Năm học 2017 - 2018: Tổng số học dự thi cấp huyện: 3 học sinh. Kết quả
đạt: 1 giải khuyến khích, 2 học sinh được công nhận cấp huyện.
III. Phần kết luận, kiến nghi
1. Kết luận
Phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết Luyện nói” là vấn đề vô cùng
quan trọng đối với người giáo viên văn. Đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ,
có tình thương yêu thực sự đối với học sinh, có lòng yêu nghề, tâm huyết với sự
nghiệp trồng người. Đặc biệt, trong giờ “Luyện nói”, giáo viên phải phát huy trí
tuệ của học sinh, áp dụng những biện pháp tốt nhất để để đạt kết quả tối ưu. Từ đó
_________________________________________________________________________ 20
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

giúp các em hiểu được yêu cầu của tiết “Luyện nói” cũng như nâng cao kĩ năng
nói trước tập thể của học sinh. Đồng thời thông qua tiết “Luyện nói”, giáo viên
giáo dục cho học sinh lòng tự hào được nói tiếng Việt, biết tôn trọng và giữ gìn
sắc thái ngữ âm độc đáo của tiếng Việt.
Muốn vậy, người giáo viên văn phải truyền ngọn lửa tình yêu, niềm đam mê
đối với văn học cho các em. Bởi vì chỉ khi yêu thích, các em mới ham học và từ
đó các tiết dạy mới có chất lượng cao và chất lượng bộ môn Văn mới được nâng
lên.
2. Kiến nghi
a) Đối với Phòng GD&ĐT
- Đầu tư thêm thiết bị dạy học cho nhà trường như: máy chiếu, máy tính.
- Cung cấp tài liệu, băng hình về việc rèn kĩ năng nói cho học sinh trong
dạy học Ngữ văn.
b) Đối với Ban giám hiệu
- Tiếp tục phát huy việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn về
việc rèn kĩ năng nói cho học sinh để giáo viên được giao lưu, trao đổi, học hỏi.
- Đầu tư thêm về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học về tiết “Luyện nói”
c) Đối với giáo viên bộ môn Ngữ văn
- Thực sự tâm huyết với nghề, thương yêu học sinh hết lòng.
- Đầu tư nhiều hơn cho các tiết “Luyện nói”, “Hoạt động ngữ văn”,
“Chương trình địa phương”, “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo”.
Trên đây là những kinh nghiệm của bản thân đúc kết từ thực tế giảng dạy,
rất mong được sự góp ý của các đồng nghiệp để tôi có được những kinh nghiệm
giảng dạy tốt hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!
_________________________________________________________________________ 21
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

Người viết sáng kiến

Nguyễn Thị Minh Lan

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa Ngữ Văn 6, 7 (Tập 1, 2).
2. Sách giáo viên Ngữ Văn 6, 7 (Tập 1, 2).
3. Thiết kế bài giảng Ngữ văn 6, 7
4. Phương pháp dạy học văn (Tác giả Phan Trọng Luận)
5. Video: Luyện khẩu hình miệng – các Nguyên âm trong giọng nói.

_________________________________________________________________________ 22
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

MỤC LỤC
Trang
I. Phần mở đầu………………………………………………………... ..1
1. Lý do chọn đề tài……………………………………………………....1
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài………………………………………….2
3. Đối tượng nghiên cứu..............................................................................3
4. Giới hạn của đề tài...................................................................................3
5. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................3
II. Phần nội dung.......................................................................................4
1. Cơ sở lí luận......................................................................................... ..4
2. Thực trạng...............................................................................................5
3. Nội dung và hình thức của giải pháp......................................................9
a) Mục tiêu của giải pháp...........................................................................9
b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp...........................................9
c) Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi
và hiệu quả ứng dụng...........................................................................................19
III. Phần kết luận, kiến nghi..................................................................20
1. Kết luận................................................................................................20
2. Kiến nghi..............................................................................................21

_________________________________________________________________________ 23
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình Chinh


SKKN: Một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “Luyện nói” trong
môn Ngữ văn 6,7 tại trường THCS Lê Đình Chinh
_____________________________________________________________________

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
(Ký tên, đóng dấu)

_________________________________________________________________________ 24
_
Người viết: Nguyễn Thị Minh Lan – Trường THCS Lê Đình ChinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×