Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sáng kiến kinh nghiệm
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP ĐẦU CẤP
TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ.

----------˜«˜---------I. Phần mở đầu:
1. Lí do chọn đề tài:
Giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu mà Đảng và nhà nước ta đề ra trong
những nhiệm vụ để xây dựng đất nước. Trong đó, nhà trường có vai trò vô cùng to
lớn trong sự nghiệp phát triển giáo dục. Bởi lẽ, nhà trường chính là cái nôi ươm
mầm của thế hệ trẻ, là nơi dạy dỗ, truyền tải những tri thức về mọi mặt trong cuộc
sống cho chúng ta. Trường học là nơi đào tạo nhiều thế hệ học trò, là môi trường
tạo dựng cho đất nước những con người xã hội chủ nghĩa – có đủ tài năng trí tuệ và
những phẩm chất đạo đức cách mạng, để sau này thực sự là người của dân, vì nhân
dân mà cống hiến. Người trực tiếp đào tạo những con người như thế không ai khác
là đội ngũ những thầy cô giáo tận tụy, nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ.
Đội ngũ giáo viên là những người thầy, người cô được đào tạo về kiến thức,
về nghiệp vụ chuyên môn nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện, trở thành
công dân tốt cho xã hội. Bên cạnh đó, ngoài công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm
lớp còn là một công việc mà bất kì người giáo viên nào có tâm huyết cũng không

thể xem nhẹ được. Tuy nhiên công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường hiện nay
gặp phải không ít khó khăn trong việc quản lý, giáo dục học sinh sa sút về đạo đức,
thiếu ý thức trong việc học tập, đặc biệt là những học sinh cá biệt, chậm tiến.
Dẫu biết rằng, giáo viên chủ nhiệm lớp là linh hồn của lớp, bằng các biện
pháp tổ chức, giáo dục, bằng sự gương mẫu và quan hệ tình cảm, giáo viên chủ
nhiệm xây dựng khối đoàn kết trong tập thể, dìu dắt các em nhỏ như con em mình
trưởng thành theo từng năm tháng. Học sinh kính yêu giáo viên chủ nhiệm như cha
mẹ mình, đoàn kết thân ái với bạn bè như anh em ruột thịt, lớp học sẽ trở thành một
Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
-1-


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

tập thể vững mạnh. Tình cảm của lớp càng bền chặt, tinh thần trách nhiệm và uy tín
của giáo viên chủ nhiệm càng cao thì chất lượng giáo dục càng tốt. Nhưng không
hẳn bất kì ai làm công tác chủ nhiệm lớp đều làm được những điều như vậy. Như
vậy nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng, ảnh hưởng nhất định
đến việc học tập cũng như rèn luyện nhân cách của học sinh.

Trong thực tế, chủ nhiệm lớp là công tác vô cùng khó khăn, phức tạp, vui ít,
buồn nhiều, thành công cũng có, thất bại cũng không phải là hiếm. Bởi lẽ, mỗi một
tập thể lớp đều có những đặc thù riêng của lớp đó. Có lớp như thế này, có lớp như
thế khác: nào là học sinh cá biệt về học tập, về đạo đức, nào là học sinh có hoàn
cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, con mồ côi, rồi có lớp có tỉ lệ học sinh người
đồng bào thiểu số quá nhiều, còn nhiều học sinh thiếu tích cực, chưa ngoan …
Thực tiễn là như vậy đó, cho nên giáo viên chủ nhiệm phải có phương pháp
chủ nhiệm như thế nào để có hiệu quả cao nhất. Công tác chủ nhiệm của một giáo
viên thành công đồng nghĩa với việc giúp các em hoàn thiện mình hơn, xây dựng
được tập thể lớp vững mạnh, đưa nhà trường ngày càng tiến lên.

Tập thể lớp 6A4 – năm học 2015 – 2016.
Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
-2-SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm học 2015 – 2016, bản thân tôi được phân công làm công tác chủ nhiệm
lớp 6A4. Ngay từ khi nhận lớp chủ nhiệm, điều làm tôi luôn trăn trở, suy nghĩ là:
làm thế nào để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao? Chính vì vậy, bằng kinh
nghiệm và sự quyết tâm của mình, tôi đã nghiên cứu và vận dụng một số giải pháp
nhằm giúp bản thân mình làm tốt hơn, có hiệu quả hơn đối với nhiệm vụ chủ nhiệm
lớp mà nhà trường đã phân công, quyết tâm cuối năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chủ nhiệm của mình.
Chính vì những suy nghĩ đó, cùng với nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, tôi
đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm để có thể làm tốt công tác của một người giáo
viên chủ nhiệm lớp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và giúp lớp chủ nhiệm
có những thành tích đáng tự hào. Vì vậy, trong khuôn khổ sáng kiến này, tôi trao
đổi cùng quý đồng nghiệp một kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm đó là “Một
số biện pháp giúp Giáo viên chủ nhiệm lớp đầu cấp Trung học cơ sở hoàn thành
tốt nhiệm vụ”.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
Thông qua quá trình lâu dài, nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, bản thân
luôn đặt ra những giải pháp nhằm mục đích nâng cao chất lượng lớp chủ nhiệm và
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ nhiệm lớp mà lãnh đạo nhà trường giao cho.
Bên cạnh đó, nêu ra một số biện pháp mới hữu hiệu, khả thi về công tác chủ
nhiệm mà có thể vận dụng tốt cho lớp chủ nhiệm. Tạo điều kiện cho phong trào thi
đua của lớp vào nề nếp, khuôn khổ, phát huy tính tích cực của học sinh và tinh thần
làm chủ tập thể, tự quản của học sinh.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Một số giải pháp hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường Trung học
cơ sở nhằm giúp giáo viên chủ nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
4. Giới hạn của đề tài:
Quá trình vận dụng các kinh nghiệm, các giải pháp làm công tác chủ nhiệm
lớp đối với lớp 6A4 – trường THCS Dur Kmăn, xã Dur Kmăn, huyện KrôngAna
năm học 2015 – 2016.
Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
-3-


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

5. Phương pháp nghiên cứu:
a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:
- Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu
- Phương pháp đặt vấn đề.
b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục.
- Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động.
- Phương pháp liên hệ thực tế.
c) Phương pháp thống kê toán học

II. Phần nội dung:
1. Cơ sở lí luận:
Theo PGS-TS Võ Thị Minh Chí (Viện nghiên cứu Sư phạm – Đại học Quốc
gia Hà Nội) đã chỉ rõ về những thay đổi về tâm sinh lí của lứa tuổi học sinh THCS.
Theo bà nhận định rằng: “Sự phát triển tính cách mạnh mẽ thái quá của trẻ trong
các tình huống không thuận lợi đều có thể phát triển xấu và chuyển thành bệnh
thái nhân cách. Quá trình này ở thiếu niên diễn ra phụ thuộc chặt chẽ vào điều
kiện giáo dục, hoàn cảnh gia đình, sự cố gắng của chính bản thân trẻ. Do ở lứa
tuổi này, cơ chế bù trừ chức năng thường hình thành chưa đầy đủ nên dễ dẫn đến
các hành vi lệch lạc. Song, nếu được quan tâm đầy đủ và được giáo dục tế nhị thì
mọi lệch lạc đều có thể được điều chỉnh và trẻ hoàn toàn có cơ hội phát triển bình
thường ở những giai đoạn phát triển tiếp theo”. Từ nhận định trên, những người
làm công tác giáo dục như chúng ta không thể phủ nhận một điều là, những đặc
điểm tâm lý, trình độ hiểu biết, vốn sống của học sinh THCS còn nhiều hạn chế.
Chính vì vậy, người giáo viên làm công tác chủ nhiệm là người quan trọng nhất, có
vai trò quyết định đến sự phát triển và hoàn thiện của học sinh. Do đó, đối với học
Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
-4-


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

sinh luôn cần có một người thường xuyên hướng dẫn giúp đỡ, chỉ bảo cho các em,
định hướng và giáo dục các em phát triển toàn diện theo hướng tích cực, phù hợp
với yêu cầu xã hội.
Bên cạnh đó, khi nói về nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm thì tại điều 31,
Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung học phổ thông có
nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày
28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã chỉ rõ 05 nhiệm vụ vô cùng
quan trọng của giáo viên làm công tác chủ nhiệm:
- Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung,
phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với
hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng
học sinh;
- Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;
- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn
thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các
tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện,
hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn
lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;
- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị
khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng,
phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại
lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;
- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.
Từ đó, mỗi giáo viên làm công tác chủ nhiệm như chúng ta luôn xác định vai
trò, trách nhiệm to lớn của mình trong việc giáo dục toàn diện học sinh.
Để làm tốt điều này, giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện tốt những nhiệm vụ
của mình, phải nắm được đường lối quan điểm lí luận giáo dục, đồng thời giáo dục
những phẩm chất đạo đức để giúp học sinh trở thành những công dân tốt mai sau.
Không những thế, người giáo viên chủ nhiệm phải tham gia các hoạt động chính trị
xã hội tốt hơn, phải rèn luyện ở mức cao hơn. Đó là trách nhiệm nghĩa vụ và cũng
là vinh dự vì học sinh.
2. Thưc trạng vấn đề nghiên cứu:
Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
-5-


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm học 2015 – 2016, trường THCS DurKmăn gồm 14 lớp, trong đó lớp 6
có 4 lớp, lớp 7 có 4 lớp, lớp 8 có 3 lớp và lớp 9 có 3 lớp. Ngoài công việc giảng
dạy, giáo viên chúng tôi được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp. Mỗi lớp có
những đặc điểm riêng, có lớp là lớp chọn, có lớp là lớp đại trà và có những lớp học
theo mô hình trường học mới. Tuy nhiên, vai trò của những giáo viên làm công tác
chủ nhiệm đều như nhau, tùy thuộc vào đặc điểm của các lớp và điều chủ yếu là tùy
thuộc vào khả năng, kinh nghiệm của từng giáo viên.
Với nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp thì việc được phân công chủ
nhiệm lớp nào đối với tôi không quan trọng, mà điều quan trọng là đối với lớp học
đó bản thân giáo viên chủ nhiệm cần làm gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Năm học 2015 – 2016, tôi được nhà trường giao cho chủ nhiệm lớp 6A4 – một lớp
đầu cấp học theo chương trình đại trà, đây cũng là một trong những điều kiện thuận
lợi giúp tôi hoàn thành công tác chủ nhiệm dễ dàng hơn.
Trong suốt một năm chủ nhiệm lớp 6A4, bản thân tôi được đón nhận những
thuận lợi và đối diện với những khó khăn nhất định. Tôi có thể điểm qua những
thuận lợi và khó khăn ấy như sau:
Đối với trường THCS Dur Kmăn: lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng, quan
tâm đến việc giáo dục đạo đức học sinh; luôn thường xuyên quan tâm đến công tác
chủ nhiệm cũng như năng lực của giáo viên làm công tác chủ nhiệm để có những
chiến lược mới nhằm xây dựng những tập thể lớp chất lượng theo tiêu chí “xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tuy nhiên, việc phân chia các khối
lớp theo 3 dạng lớp: lớp học theo mô hình trường học mới; lớp đại trà và lớp chọn
có ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh cũng như tạo nên nhiều khó
khăn cho giáo viên trong quá trình làm công tác chủ nhiệm.
Đối với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường: luôn quan tâm đến công tác
chủ nhiệm lớp, hợp tác với các giáo viên làm công tác chủ nhiệm; thường xuyên
xây dựng các chương trình hoạt động có sự phối hợp với các tổ chức, đoàn thể như:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đội TNTP Hồ Chí Minh, Thư viện trường học, Y tế học
đường… Chính nhờ sự phối hợp và giúp đỡ đó tạo điều kiện cho giáo viên chủ
nhiệm hoàn thành tốt một số công việc được giao. Tuy nhiên, một số kế hoạch của
Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
-6-


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

Liên đội, của Chi đoàn triển khai đến các lớp chưa kịp thời, có những hoạt động
yêu cầu hơi cao so với đối tượng học sinh một số lớp… điều này dẫn đến kết quả
tham gia và thực hiện của một số lớp chưa đúng tiến độ.
Đối với gia đình học sinh: phần lớn đã có sự quan tâm đến việc học tập và
rèn luyện của con em mình ở trường, nên sự phối kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm
với phụ huynh học sinh có nhiều thuận lợi. Bên cạnh đó, có một số gia đình vì điều
kiện kinh tế, vì nhận thức, sinh nhiều con cái nên còn thờ ơ với việc học của con
em mình; có những em thường xuyên bỏ học mà gia đình không hề biết; có những
học sinh cuối năm vẫn không đóng góp một khoản tiền học nào; hoặc có những em
thường xuyên bị bố mẹ bắt nghỉ học để đi làm nương rẫy… Những điều này gây
khó khăn cho giáo viên chủ nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng rất
lớn đến kết quả chung của tập thể lớp.
Đối với tập thể lớp 6A4: Tập thể lớp 6A4 năm học 2015 – 2016 gồm 27 học
sinh, trong đó học sinh người Kinh chiếm 80%, đồng thời đa số học sinh ngoan, có
nhận thức tốt và là những học sinh đã có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện ở
cấp học dưới nên cũng là một trong những điều kiện khá thuận lợi cho công tác chủ
nhiệm của tôi. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng trong một năm chủ nhiệm lớp 6A4
cũng gặp phải không ít những khó khăn: tuy số lượng học sinh ít nhưng không phải
học sinh nào cũng giống học sinh nào, có em ngoan, có em nghịch, có em tích cực,
cũng có em chậm tiến… Mặt khác, các em vì cuộc sống gia đình khó khăn, xa
trường, có học sinh tuổi lớn hơn nhiều so với quy định và so với các bạn cùng lớp
nên làm cho các em có phần e ngại và xấu hổ khi đến trường, nhiều em còn quá
ham chơi nên dẫn đến lười học và thường xuyên vi phạm nội quy học sinh.
Học sinh lớp 6, là một lớp đầu cấp cũng là cái thời điểm bắt đầu của lứa tuổi
thiếu niên. Các em đã có những nhận thức lớn hơn, chính chắn hơn về cuộc sống
của mình. Tuy vậy, hầu hết các em có suy nghĩ, tính cách và hoàn cảnh khác nhau.
Đôi khi tôi nhận thấy có em rất ngây thơ, nhưng cũng có những em sống khép kín,
e dè. Nhiều em rất tích cực trong các hoạt động phong trào, hăng say trong học tập
nhưng vẫn có nhiều em rụt rè, thờ ơ với hoạt động của lớp. Cũng có những em
tưởng chừng như vô tư, không suy nghĩ nhưng đằng sau các em đó là một cuộc
Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
-7-


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

sống đầy khó khăn, vất vả hay cuộc sống gia đình không trọn vẹn. Một điều đặc
biệt nữa là, nhận thức trong học tập của các em chênh lệch nhau quá xa, điều này
ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập chung của cả lớp. Tuy nhiên, tát cả đều xuất
phát từ những nguyên nhân cụ thể.
Có nhiều nguyên nhân và yếu tố tác động đến kết quả của công tác chủ
nhiệm, có nguyên nhân là chủ quan như điều kiện kinh tế gia đình; độ tuổi; địa bàn
sinh sống của học sinh. Cũng có những nguyên nhân là khách quan như: nhận thức
của gia đình học sinh đối với việc học của con cái; tính cách ham chơi và nhận thức
chậm của các đối tượng học sinh…tất cả là những yếu tố có tác động lớn đến công
tác chủ nhiệm của những giáo viên chủ nhiệm lớp.
Tuy nhiên, đó chỉ là những nguyên nhân từ phía học sinh, còn để làm tốt
công tác chủ nhiệm thì chính người giáo viên làm công tác chủ nhiệm ấy mới thật
sự là yếu tố có tính tác động quyết định nhất đến sự thành công hay thất bại của
công tác chủ nhiệm lớp. Vì thế, người làm công tác chủ nhiệm phải là những người
luôn nhiệt huyết, năng động, chuyên cần và linh hoạt trong quá trình chủ nhiệm để
có thể đạt được những kết quả tốt, hoàn thành xuất sắc công tác chủ nhiệm lớp.
Trước những khó khăn và thử thách ấy, tôi tự hứa với lòng mình cố gắng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vận dụng những kinh nghiệm vốn có và
đưa ra những giải pháp mới để làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của các em học
sinh, để đưa lớp 6A4 trở thành lớp Tiên tiến xuất sắc, giáo viên chủ nhiệm hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
Qua quá trình vận dụng những kinh nghiệm, những giải pháp trong công tác
chủ nhiệm lớp, bản thân tôi đã đạt được nhiều kết quả tốt, luôn hoàn thành xuất sắc
các công việc đề ra trong công tác chủ nhiệm. Đồng thời, lớp chủ nhiệm cũng đã
đạt được nhiều thành công trong học tập, rèn luyện và trong hoạt động phong trào.
Đồng thời, có sự tác động lớn đến sự thay đổi về nhận thức, thay đổi nhân cách của
phần lớn các đối tượng học sinh.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp:
a/ Mục tiêu của giải pháp:

Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
-8-


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nâng cao khả năng sư phạm, sự sáng tạo của giáo viên chủ nhiệm lớp; tăng
cường khả năng tự nghiên cứu, học hỏi của giáo viên trong quá trình chủ nhiệm.
Đồng thời thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết, không ngại khó khăn, gian khổ và sự
gần gũi, thân thiện với các đối tượng học sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ
nhiệm lớp đối với giáo viên làm chủ nhiệm và nâng cao kết quả học tập, rèn luyện,
hoạt động phong trào cũng như việc thay đổi nhận thức, thay đổi nhân cách của các
đối tượng học sinh.
b/ Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp:
* Nội dung:
Giáo viên được phân công làm công tác chủ nhiệm luôn xác định đó không
chỉ là một nhiệm vụ mà đó còn là một vinh dự, bởi chúng ta là người trực tiếp
thường xuyên theo dõi, đánh giá, rèn luyện và giáo dục các em học sinh; coi chúng
như những đứa con của mình.
Đồng thời, bằng kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết, yêu nghề mến trẻ, giáo
viên làm công tác chủ nhiệm sẽ dành hết tâm huyết và khả năng của mình để giáo
dục học sinh, hoàn thiện học sinh trở thành những thế hệ có ích cho đất nước.
Chính vì vậy, giáo viên làm công tác chủ nhiêm luôn trăn trở tìm ra những
giải pháp hiệu quả nhằm làm tốt công tác chủ nhiệm của mình, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao. Từ đó có thể xây dựng được những phương pháp chủ nhiệm
có hiệu quả, áp dụng cho tất cả các năm học.
* Cách thức:
Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao, người giáo viên chủ nhiệm phải biết xây dựng kế hoạch chủ nhiệm bằng
những việc làm cụ thể. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch chủ nhiệm
của mình, cần sắp xếp trình tự các công việc của công tác chủ nhiệm một cách hợp
lí, khoa học.
Qua năm học 2015 -2016 làm công tác chủ nhiệm ở một lớp đầu cấp bậc
Trung học cơ sở, bản thân tôi đã áp dụng và đúc kết được một số kinh nghiệm để
làm tốt công tác chủ nhiệm của mình theo những cách thức sau đây:
Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
-9-


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Tìm hiểu về đối tượng học sinh:
Đây là một việc làm không thể thiếu đối với người làm công tác chủ nhiệm,
việc làm này có ảnh hưởng rất nhiều đến việc theo dõi, nhận xét và đánh giá quá
trình rèn luyện nhân cách của học sinh.
Sau khi nhận lớp chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm tiến hành tìm hiểu các đối
tượng học sinh của mình về địa chỉ gia đình, năm sinh, hoàn cảnh gia đình, học lực
của từng em để có cơ sở theo dõi và giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh.
Để ghi nhớ tốt điều này, giáo viên chủ nhiệm nên thiết kế riêng cho mình một loại
sổ là “Sổ tay Giáo viên chủ nhiệm” nhằm ghi lại toàn bộ những nội dung, việc
làm, kế hoạch liên quan đến công tác chủ nhiệm, liên quan đến các đối tượng học
sinh, làm căn cứ đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối kì và cuối năm.
+ Tổ chức lớp học, bầu Ban cán sự lớp:
Bất cứ một tập thể lớp nào cũng cần một đội ngũ quản lí, theo dõi các hoạt
động của lớp, cũng như góp sức với giáo viên chủ nhiệm xây dựng sơ đồ, vị trí chỗ
ngồi và tổ chức điều hành các hoạt động của lớp học. Việc làm này của giáo viên
chủ nhiệm nhằm lựa chọn được những học sinh có tố chất, bản lĩnh và có tiếng nói
với tập thể để hướng các em vào những nhiệm vụ nhất định, góp phần cùng giáo
viên chủ nhiệm hoàn thành nhiệm vụ năm học.
Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, giáo viên tổ chức sắp xếp chỗ ngồi,
phân chia thành viên tổ phù hợp về số lượng học sinh nam nữ, học sinh khá giỏi.
Thông qua buổi Đại hội chi đội, giáo viên tiến hành lấy ý kiến của tập thể lớp bầu
ra Ban cán sự lớp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; tiến hành tổ chức cho
học sinh học tập nội quy học sinh và đồng thời, kí cam kết với giáo viên và phụ
huynh về thực hiện nội quy. Trong quá trình thực hiện, giáo viên cần chú ý, không
nên quá cứng nhắc về chuyện chỗ ngồi, có thể thay đổi khi cần thiết, phù hợp với
nguyện vọng hữu ích của học sinh.
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động, thi đua của lớp:
Đây là việc làm không kém phần quan trọng đối với giáo viên chủ nhiệm,
bởi lẽ việc làm này sẽ giúp giáo viên chủ nhiệm xác định được nội dung công việc
Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 10 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

hằng tháng một cách rõ ràng, có kế hoạch triển khai, phân công và tổ chức thực
hiện kế hoạch đó kịp thời, khoa học và hiệu quả, tránh chồng chéo các công việc.
Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp, giáo viên chủ nhiệm xây dựng hệ thống
chỉ tiêu hoạt động và biện pháp thực hiện các chỉ tiêu đó hằng tháng, từng học kì và
cả một năm học cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, giáo viên
có thể điều chỉnh cho phù hợp. Trong kế hoạch hoạt động, giáo viên chủ nhiệm nên
đẩy mạnh các biện pháp thực hiện, các hình thức xử lí đối với học sinh vi phạm và
đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng của lớp trong mỗi tuần, mỗi tháng
hoặc từng học kì.
+ Trang bị sổ sách cho lớp, cho Ban cán sự lớp:
Để có căn cứ rõ ràng trong việc nhận xét đánh giá học sinh, để kịp thời tìm ra
được những mặt tích cực và khuyết điểm của từng học sinh; đồng thời để giúp giáo
viên chủ nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên ban cán sự lớp phát huy hết vai trò
trách nhiệm của mình thì việc trang bị sổ sách cho lớp, cho ban cán sự là việc làm
rất cần thiết.
Ban cán sự lớp học gồm: Lớp trưởng quản lí chung; lớp phó học tập phụ
trách học tập; lớp phó lao động phụ trách hoạt động lao động và cơ sở vật chất; lớp
phó văn thể phụ trách hoạt động văn nghệ. Ban cán sự lớp có thể kể đến các tổ
trưởng phụ trách việc kiểm tra, theo dõi, xếp loại tổ viên và báo cáo tình hình với
giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra, còn có 02 học sinh phụ trách cờ đỏ, theo dõi việc
thực hiện nội quy của lớp nói riêng và của khối nói chung. Vì vậy. giáo viên chủ
nhiệm cần trang bị cho mỗi thành viên ban cán sự một cuốn sổ, ghi chép lại toàn bộ
hoạt động của lớp hằng ngày, hàng tuần.
Sau khi đại hội chi đội, giáo viên chủ nhiệm phân công nhiệm vụ, trang bị
cho mỗi thành viên ban cán sự một cuốn sổ để ghi chép lại toàn bộ hoạt động của
lớp cũng như theo dõi các thành viên trong lớp. Ban cán sự lớp cần chú ý lựa chọn
những học sinh có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm có thể trang bị “Sổ vàng Chi đội” đặt trên bàn
giáo viên hằng ngày, để giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên bộ môn và Ban cán sự

Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 11 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

lớp ghi chép lại những việc làm tốt, những hoạt động ý nghĩa, những bài thi chất
lượng hoặc những cá nhân tiêu biểu trong học tập của lớp. Cuối mỗi tháng, giáo
viên đánh giá lớp học và xếp loại từng thành viên trong lớp. Điều này thể hiện được
sự giám sát chặt chẽ đến hoạt động lớp của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ
môn; đồng thời phát huy vai trò của ban cán sự lớp.
+ Thường xuyên liên hệ, phối hợp với giáo viên bộ môn:
Đây là một việc mà tất cả giáo viên chủ nhiệm chúng ta nên làm, bởi lẽ bản
thân giáo viên chủ nhiệm thật sự rất khó để có thể một mình bao quát và biết hết
được những gì đang xảy ra ở lớp, không biết hết được tình hình học tập thường
ngày của từng học sinh ra sao? Chính vì vậy, việc thường xuyên liên hệ, phối hợp
với giáo viên bộ môn nhằm nắm rõ tình hình của lớp, tìm ra hướng xử lí những khó
khăn, những lỗi vi phạm của học sinh là điều giáo viên chủ nhiệm nên làm.
Giáo viên bộ môn tuy chỉ giảng dạy ở lớp từ một đến vài tiết trong tuần, vậy
nên không thể nắm bắt được hết về sự phát triển hay thay đổi của học sinh; cũng
như giáo viên chủ nhiệm không thể một mình hiểu hết được tập thể lớp chủ nhiệm.
Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm cần làm tốt công việc này: thường xuyên liên hệ với
giáo viên bộ môn để nắm được tình hình của lớp trong từng môn học, nắm được lực
học của từng em học sinh để giáo viên chủ nhiệm có biện pháp giúp đỡ các đối
tượng học sinh yếu kém. Đồng thời, liên hệ và phối hợp với giáo viên bộ môn để
đưa ra biện pháp giáo dục những học sinh có nguy cơ sa sút về đạo đức, thường
xuyên bỏ học hoặc hay vi phạm nội quy học sinh.
+ Tạo mối quan hệ gắn kết với Hội Cha mẹ học sinh:
Hội cha mẹ học sinh của lớp là những người có úy tín trong tập thể cha mẹ
phụ huynh học sinh của lớp. Hội cha mẹ học sinh được bầu ra trong buổi họp phụ
huynh đầu năm, họ là những người đứng ra chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho con cháu
họ. Do đó, giáo viên chủ nhiệm không thể thờ ơ hay quên đi vai trò quan trọng của
họ, mà cần tạo nên mối quan hệ gắn kết với Hội cha mẹ học sinh.
Hội cha mẹ học sinh của lớp thường có 03 người, trong đó có một Hội
trưởng, một Hội phó và một Ủy viên. Tuy nhiệm vụ của mỗi người có khác nhau

Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 12 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

nhưng trách nhiệm của Hội cha mẹ học sinh là như nhau, vì sự phát triển của lớp,
sự vươn lên của con em mình. Chính vì vậy, giáo viên chủ nhiệm cần tạo mối quan
hệ gắn kết với Hội cha mẹ học sinh nhằm tìm kiếm nguồn lực giúp đỡ để lớp hoàn
thành các kế hoạch; tham mưu ý kiến tổ chức các hoạt động; tìm giải pháp xử lí học
sinh vi phạm; quan tâm khích lệ tinh thần học tập và những kết quả khác mà học
sinh đạt được. Điều quan trọng trong mối quan hệ gắn kết đó là, giáo viên chủ
nhiệm biết lắng nghe ý kiến của các thành viên trong Hội CMHS để cùng phối hợp
xây dựng tập thể lớp tiên tiến.
+ Thường xuyên quan tâm, gần gũi, chia sẻ với học sinh lớp chủ nhiệm:
Chúng ta vẫn thường nghe phụ huynh và học sinh nói rằng: trường học là
gia đình thứ hai, thầy cô cũng như là cha mẹ và học sinh là những đứa con. Với ý
nghĩa quan trọng đó, người làm công tác chủ nhiệm như chúng ta hãy luôn xem
những học sinh của mình là những người con, người em. Chúng ta yêu thương,
quan tâm, lo lắng và chăm sóc con em của mình thế nào thì hãy quan tâm, yêu
thương, lo lắng cho học sinh của mình như thế.
Việc giáo viên chủ nhiệm quan tâm, gần gũi và chia sẻ với học sinh lớp mình
chủ nhiệm là vô cùng cần thiết và quan trọng. Có thường xuyên quan tâm, gần gũi
thì giáo viên mới biết được tính cách, hoàn cảnh, cuộc sống của từng em, để có cơ
sở thuận lợi cho việc quản lí và giáo dục các đối tượng học sinh. Tuy nhiên, giáo
viên chủ nhiệm cần biết tạo ra những cách quan tâm, gần gũi phù hợp, nhẹ nhàng
và ân cần, tránh để học sinh hiểu sai việc gần gũi của mình. Có như vậy mới kéo
ngắn được khoảng cách giữa thầy và trò, các em không còn e ngại, rụt rè mà sẽ tự
tin, mạnh dạn bộc bạch những việc cuả lớp, những thiếu sót của bản thân…
Ví dụ, trong những buổi lao động cộng sản, vệ sinh trường lớp, sinh hoạt đội,
cắm trại, thi làm báo tường… rất dễ dàng tạo điều kiện để thầy và trò gần gũi nhau
hơn, hiểu nhau hơn. Giáo viên hướng dẫn cặn kẽ công việc để các em tự tin phát
huy khả năng của mình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, để giúp học
sinh hoàn thành tốt công việc của mình thì giáo viên chủ nhiệm nên chỉ bảo, nhắc
nhở ân cần, rõ ràng; hướng dẫn lại lần hai, lần ba đối với những học sinh làm sai

Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 13 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng những học sinh còn chút lười biếng, ham chơi… Có làm
như vậy, giáo viên mới giúp các em rút ra được kinh nghiệm, tự tin hơn.
+ Làm tốt công tác phối kết hợp với các Đoàn thể trong trường:
Trường học là nơi giáo dục toàn diện cho học sinh. Khi đến trường, các em
không chỉ được thầy cô giảng dạy kiến thức mới mà ở đó, các em sẽ được trang bị
đầy đủ những kĩ năng sống thông qua nhiều hoạt động khác, mà những hoạt động
này có liên quan gắn kết với nhiều tổ chức đoàn thể trong nhà trường như Đoàn
thanh niên, Đội thiếu niên, Y tế trường học hoặc Thư viện nhà trường…
Trong một năm học, những tổ chức Đoàn thể này luôn có rất nhiều hoạt động
liên quan đến học sinh, mà giáo viên chủ nhiệm là người gắn kết học sinh với các
tổ chức đoàn thể này. Ví dụ như, Y tế trường học khám bệnh định kì cho học sinh,
làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh; Thư viện nhà trường cung cấp hệ
thống sách báo cho học sinh được tìm hiểu nhằm nâng cao sự hiểu biết; Liên đội
xây dựng và tổ chức cho các em tham gia vào các hoạt động giáo dục kĩ năng sống,
phát triển trí tuệ và năng khiếu của học sinh… Chính vì vậy, giáo viên chủ nhiệm
ngoài việc hoàn thành công việc của mình được giao, cần phối hợp với các tổ chức
đoàn thể này để cùng theo dõi, nhận xét học sinh, đánh giá ý thức và kết quả tham
gia của học sinh.
+ Giải quyết mâu thuẫn, bất hòa xảy ra trong đối tượng học sinh:
Trong một tập thể lớp, mỗi học sinh một cá tính, vì vậy mà việc thường
xuyên xảy ra những bất hòa hay mâu thuẫn giữ các thành viên trong lớp, có khi với
các lớp khác là không thể tránh khỏi. Chính vì thế mà người làm công tác chủ
nhiệm phải thật bình tĩnh, trau dồi kĩ năng sư phạm để xử lí những trường hợp này
một cách tốt đẹp nhất. Không dùng những biện pháp mang tính bạo lực mà cần
dùng lời nói, sự quan tâm, sự gần gũi và những bài học thực tế để giải quyết các
vấn đề nảy sinh. Có như vậy mới tạo được cho học sinh lòng tin, nâng cao tinh thần
đoàn kết trong nội bộ lớp và trong toàn trường.
Ngoài ra, để tránh trường hợp học sinh có thời gian dễ xảy ra mâu thuẫn thì
việc tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, các buổi lao động, các tiết

Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 14 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

ngoài giờ lên lớp của giáo viên chủ nhiệm là điều cần thiết. Nếu thực hiện tốt như
vậy, học sinh sẽ ổn định tâm thế, luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nội dung các buổi
sinh hoạt, lao động, ngoại khóa đó.
+ Nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp cuối tuần:
Hằng tuần, tiết sinh hoạt lớp cuối tuần là dịp để ban cán sự báo cáo với giáo
viên chủ nhiệm tình hình chung của lớp trong một tuần, đồng thời tạo điều kiện cho
học sinh phát huy quyền dân chủ của mình. Thông qua tiết sinh hoạt lớp đó, giáo
viên chủ nhiệm triển khai các hoạt động trong tuần tiếp theo. Tuy nhiên, để có một
tiết sinh hoạt lớp đúng nghĩa và hiệu quả thì không phải là dễ, bởi nếu nội dung các
tiết sinh hoạt lớp cứ như nhau và không có gì mới mẻ thì sẽ để lại nhiều hậu quả
đáng tiếc đối với người làm công tác chủ nhiệm.
Có một số học sinh thường chán ngán giờ sinh hoạt lớp, thậm chí có trường
hợp vài em bỏ trốn. Sở dĩ có hiện tượng này vì giờ sinh hoạt lớp chủ yếu là kiểm
điểm những sai sót của một số em vi phạm nội quy chủa trường, lớp. Vì vậy, giáo
viên phải tạo không khí vui vẻ, thoải mái trong giờ này, cần thường xuyên thay đổi
hướng sinh hoạt lớp với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Giáo viên cho lớp
nhận xét, đánh giá hoạt động trong tuần với thời gian ngắn, dành thời gian nhiều
hơn cho việc vạch ra phương hướng tuần tới, sinh hoạt văn nghệ, thi sáng tác thơ
văn, câu hỏi giải quyết tình huống… Có như thế, những em vi phạm nội quy hầu
hết đều tự nhận thấy sai lầm của mình, sẽ tự thấy hối hận, xấu hổ, các em sẽ không
thấy bị bỏ mặc vì mình vi phạm mà ngược lại các em sẽ thấy mình đang được quan
tâm, để rồi tự các em đó sẽ tự hòa nhập vào hoạt động chung của lớp.
+ Đẩy mạnh việc thường xuyên liên hệ gia đình học sinh:
Gia đình học sinh là một trong những yếu tố quan trọng trong việc giáo dục,
rèn luyện và làm thay đổi nhận thức của học sinh. Mặt khác, việc giáo dục học sinh
trong nhà trường là sự kết hợp nhà trường với đoàn thể, địa phương, gia đình…
Trong đó, mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường, nhất là đối với giáo viên chủ
nhiệm là hết sức cần thiết. Chính vì vây, công tác chủ nhiệm của một giáo viên
thành công hay không đừng bao giờ quên gia đình học sinh là yếu tố quan trọng.

Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 15 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong tập thể lớp, các em đều có hoàn cảnh sống và nhận thức khác nhau: có
em chăm ngoan, năng nổ, nhiệt tình; có em trầm lặng nhưng nóng nảy; có em lười
biếng, ham chơi, hay vi phạm nội quy; cũng có những em lớn tuổi hơn các bạn nên
tự ti, mặc cảm… Đứng trước tất cả các đối tượng học sinh lớp mình chủ nhiệm như
vậy, giáo viên chủ nhiệm cần xác định việc thường xuyên liên hệ với gia đình học
sinh là điều nên làm. Khi đến gia đình học sinh, không hẳn như nhiều người nghĩ
rằng con cái họ hư hỏng nên giáo viên mới đến nhà, mà ở đây chúng ta phải xét về
nhiều phương diện: chúng ta đến nhà tất cả các đối tượng học sinh ngoài việc đến
thông báo tình hình học tập của học sinh, tìm hiểu cuộc sống gia đình, tìm hiểu việc
học tập, nhắc nhở các em học hành và rèn luyện chăm ngoan hơn thì điều quan
trọng hơn nữa là thể hiện sự quan tâm của giáo viên chủ nhiệm đối với học sinh.
Điều này sẽ tạo cho gia đình học sinh sự tin tưởng vào giáo viên, sự gần gũi của
học sinh đối với mình; đồng thời sẽ giúp giáo viên chủ nhiệm có được sự quan tâm
của gia đình đến việc học tập của con em nhiều hơn.
+ Quá trình rèn luyện, uốn nắn học sinh cá biệt:
Trong một tập thể lớp luôn có những học sinh được gọi là học sinh cá biệt.
Các em thường xuyên vi phạm nội quy trường lớp, không nghe lời giáo viên chủ
nhiệm và giáo viên bộ môn, không bao giờ tham gia các hoạt động trường lớp, có
đôi khi thường xuyên gây gổ mất đoàn kết nội bộ và có khi tham gia vào tệ nạn xã
hội nên bị coi là học sinh cá biệt. Tuy nhiên, người làm công tác chủ nhiệm đừng
quá nóng vội kết luận về bản chất của học sinh đó, mà phải tìm hiểu kĩ về cuộc
sống, những điểm yếu, điểm mạnh, các mối quan hệ xã hội của học sinh này để từ
đó tìm ra được nguyên nhân vì sao học sinh này lại như thế?
Sau khi đã hiểu hết được nguyên nhân, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên
gần gũi, quan tâm, giao cho học sinh một số công việc phù hợp trong lớp; khuyến
khích các em tham gia các hoạt động tập thể, động viên khuyến khích kịp thời
những việc làm tốt. Đồng thời bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm lập kế hoạch cho
cán sự lớp để thành lập các cặp đôi bạn cùng tiến. Luôn thông báo kịp thời các
thông tin về học sinh với gia đình và ngược lại. Điều cần thiết nhất là giáo viên chủ

Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 16 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

nhiêm luôn phải gần gũi, thân thiện, biết lắng nghe để học sinh cá biệt giãi bày
được tâm tư, khúc mắc để cùng giáo viên bộ môn và gia đình phối hợp giáo dục.
c/ Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi
và hiệu quả ứng dụng:
Với bản thân tôi, từ khi ra trường, đã nhiều năm được nhà trường phân công
làm công tác chủ nhiệm lớp. Trong những năm học ấy, bản thân tôi cũng luôn cố
gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong nhiều năm đã làm công tác
chủ nhiệm khi chưa áp dụng những kinh nghiệm nên trên, hiệu quả công tác chủ
nhiệm của bản thân cũng được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng kết quả chưa
cao, chưa như mong muốn của bản thân. Ngoài những mặt mạnh của bản thân như
kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết, sự tận tụy… thì bản thân tôi những năm trước vẫn
tồn tại một số khuyết điểm như: tỉ lệ học sinh bỏ học vẫn còn; kết quả học tập và
rèn luyện của học sinh không đạt như chỉ tiêu đầu năm đưa ra…
Tuy vậy, qua một năm làm công tác chủ nhiệm ở lớp 6A4, năm học 2015 –
2016, bằng việc áp dụng những kinh nghiệm làm chủ nhiệm của mình nêu trên, bản
thân đã có được những thành công đáng khích lệ cả về phía cá nhân tôi và lớp chủ
nhiệm. Bản thân tôi cũng như đồng nghiệp cũng đã nhìn thấy được thay đổi rất lớn
của nhiều cá nhân học sinh nói riêng và tập thể lớp 6A4 nói chung.
Cụ thể, trong năm học 2015 – 2016, tập thể lớp 6A4 đạt được những thành
tích và những sự thay đổi như sau:
+ Kết quả về Học tập:
Kết quả

Đầu năm

Học kì I

Cuối năm

Giỏi

4

8

10

Khá

13

15

15

Trung bình

10

4

2

Yếu

0

0

0

Kém

0

0

0

So với đầu năm học, tỉ lệ học sinh Giỏi, Khá tăng lên vượt chỉ tiêu vào cuối
năm, là lớp đứng đầu khối về tỉ lệ học sinh Khá, Giỏi. Học sinh đi học chuyên cần,
Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 17 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

duy trì sỉ sỗ đạt 100%. Có nhiều em tham gia đội tuyển thi học sinh Giỏi các môn
văn hóa của huyện như em Nguyễn Thị Thanh Hằng; Phạm Phú Dũng; Phạm Đăng
Bảo; Nguyễn Thị Ngọc Linh…
Lớp xếp thứ nhất toàn trường về kết quả học tập.
Hầu hết các em có tinh thần tự giác cao trong học tập, có ý thức học tập tốt,
đã xác định và nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc học đối với bản thân.
+ Kết quả về Hạnh kiểm:
Kết quả

Đầu năm

Học kì I

Cuối năm

Tốt

18

23

27

Khá

6

4

0

Trung bình

3

0

0

Yếu

0

0

0

Kém

0

0

0

Qua bảng thống kê, chúng ta cũng nhìn thấy được quá trình thay đổi về hạnh
kiểm của các em. So với đầu năm học, bằng sự cố gắng rèn luyện, cuối năm các em
đã có một bước trưởng thành rõ rệt về đạo đức. Hầu hết các em rất ngoan, thực hiện
nghiêm túc nội quy trường lớp; có lối sống hòa đồng, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng
tiến bộ. Bên cạnh đó, các em luôn là những học sinh gương mẫu trong học tập cũng
như trong các hoạt động phong trào.
Hầu hết các em biết vâng lời, ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô, nhân viên
trong nhà trường và người lớn tuổi. Các em đã biết chủ động trong công việc, mạnh
dạn tự tin khi giao tiếp với người khác cũng khi khi dứng trước tập thể.
Tinh thần đoàn kết, biết giúp đỡ nhau trong học tập và trong sinh hoạt của
học sinh được thể hiện trông thấy. Học sinh mạnh dạn, tự tin hơn khi giao tiếp.
+ Kết quả Hoạt động phong trào:
Trong năm học 2015 – 2016, dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm,
các em học sinh lớp 6A4 đã tham gia tốt tất cả các hoạt động phong trào; hầu hết
các em đã phát huy hết khả năng của mình để hoàn thành những nhiệm vụ mà nhà

Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 18 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

trường, Liên đội và Giáo viên chủ nhiệm giao cho. Có thể kể đến một số kết quả
tiêu biểu như sau:
Tham gia và đạt Giải nhất hội thi “Thiết kế mâm quả Trung thu”; giải nhất
“Hội thi, hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”; giải nhất
thi “Cắm hoa chào mừng ngày 8/3”; giải nhất phong trào “Kế hoạch nhỏ”; giải nhất
hội thi “Trang trí lớp học”…
Đa số các em biết sống vì cộng đồng, vì tập thể, tham gia tốt các hoạt động
nhân đạo từ thiện và các hoạt động vì cộng đồng như: Thăm các gia đình chính
sách; thắp nhang viếng đài tưởng niệm anh hung liệt sĩ ở xã; mua tăm ủng hộ người
mù; mua lịch Tết ủng hộ trẻ em nghèo; quyên góp tiền mua áo trắng tặng bạn…
Qua đó, tạo nên cho các em học sinh một môi trường lành mạnh, giúp các em
gần gũi nhau hơn, hiểu nhau và đoàn kết giúp đỡ nhau nhiều hơn. Đồng thời, thông
qua các hoạt động phong trào đó, các em đã biết tự thể hiện khả năng của mình,
mạnh dạn và tự tin hơn.
+ Hình ảnh minh chứng:
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Biểu diễn văn nghệ Lễ đón trường đạt chuẩn quốc gia năm 2016

Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 19 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

Biểu diễn văn nghệ Lễ đón trường đạt chuẩn quốc gia năm 2016

Hoạt động tập thể

Hoạt động trải nghiệm cuộc sống

Vui Tết trung thu

Giải nhất Mâm quả Trung thu

Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 20 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoạt động “Một ngày trải nghiệm”

Thắp nến tri ân đài tưởng niệm

Trò chơi dân gian

Làm quen với dân vũ

Học tập nội quy học sinh

Vì bạn nghèo vùng xa

Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 21 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nhận thưởng học sinh Giỏi

Thắp nến tri ân đài tưởng niệm

Làm quen với dân vũ

Giải mật thư trò chơi lớn

Tóm lại, với kinh nghiệm trong nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, và đặc
biệt là việc áp dụng những kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm của mình mà tôi
đã áp dụng ở lớp 6A4 năm học 2015 - 2016, tôi đã thật sự hòa mình với công việc
chủ nhiệm; đã thật sự cảm hóa được tập thể lớp 6A4 và đã làm thay đổi được cả về
nhận thức lẫn về chất lượng hai mặt của tập thể lớp, đưa lớp đi từ thành tích này
đến thành tích khác. Bản thân luôn thấy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ
nhiệm mà nhà trường giao cho, thì việc vận dụng những giải pháp hiệu quả để hoàn
thành các kế hoạch đề ra là một điều mà mỗi giáo viên chủ nhiệm cần làm. Thông
qua những giải pháp ấy, không chỉ giúp cho giáo viên chủ nhiệm hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ mà còn tạo cho học sinh một môi trường học tập mới với nhiều điều
Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 22 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

thú vị, góp phần giúp các em bước đầu hình thành nhân cách tốt đẹp, tự hoàn thiện
bản thân để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

III. Phần kết luận, kiến nghị:
1. Kết luận:
Trong nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, bản thân tôi đã từng gặp phải
những khó khăn rất lớn khi làm chủ nhiệm lớp. Những khó khăn ấy cũng xuất phát
từ nguyên nhân chủ quan về phía năng lực, nhận thức của tôi; cũng có những
nguyên nhân từ phía nhà trường, gia đình học sinh hay các đối tượng học sinh.
Nhưng, sau một thời gian làm chủ nhiệm lớp, bản thân tôi tự nhận ra rằng chính
mình sẽ làm thay đổi cách thức chủ nhiệm của mình, để có thể làm tốt được công
tác chủ nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chính vì lí do đó, bản thân tôi đã từng trăn trở, suy nghĩ để tìm ra những giải
pháp có thể áp dụng được cho công tác chủ nhiệm đối với bất kì môi trường nào,
đối tượng học sinh nào. Sau nhiều năm tìm tòi và học hỏi, bản thân đã tìm ra được
một số giải pháp để giúp giáo viên làm công tác chủ nhiệm hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, đã áp dụng những kinh nghiệm đó vào công tác chủ nhiệm của mình và
đã đạt được rất nhiều những thành công.
Điều quan trọng hơn nữa là, trong quá trình chủ nhiệm, để hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ chủ nhiệm của mình, tôi đã không nôn nóng, vội vàng mà luôn điềm
tĩnh, vạch định kế hoạch rõ ràng về thời gian, về nội dung công việc và hình thức
thực hiện công việc. Đồng thời luôn tranh thủ được sự giúp đỡ của những nguồn
lực khác trong nhà trường, từ gia đình học sinh và từ chính sự tích cực của các đối
tượng học sinh.
Bản thân tôi thiết nghĩ, những giải pháp mà tôi nêu ra trong đề tài này nếu
những ai là giáo viên chủ nhiệm quan tâm thì có thể lựa chọn những giải pháp mà
quý thầy cô cho là phù hợp để áp dụng trong công tác chủ nhiệm của mình. Tuy
nhiên, mỗi người đều có những cách thức và phương pháp chủ nhiệm riêng, nhưng
tất cả đều có chung một mục đích là hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà trường giao cho.
2. Kiến nghị:
Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 23 -


SKKN: Một số biện pháp giúp GVCN lớp đầu cấp THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ

Để làm tốt nhiệm vụ chủ nhiệm lớp, luôn đòi hỏi nhiều yếu tố quan trọng.
Nhưng trong đó, quan trọng nhất là phương pháp và là tâm huyết của giáo viên chủ
nhiệm, chứ bản thân tôi không bao giờ đòi hỏi hay kiến nghị các cấp Lãnh đạo, Ban
giám hiệu nhà trường cũng như các tổ chức, cá nhân hay gia đình học sinh phải làm
như thế này, như thế khác? Mà điều tôi luôn mong muốn đó là mỗi giáo viên chủ
nhiệm muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì trước hết hãy làm việc bằng sự
nỗ lực, sự phấn đấu, cố gắng và bằng lòng nhiệt huyết của mình; trau dồi kiến thức,
học hỏi đồng nghiệp, tìm ra nhiều giải pháp mới hiệu quả. Bên cạnh đó, bản thân
tôi trong quá trình làm công tác chủ nhiêm luôn mong muốn sẽ luôn nhận được
giúp đỡ tận tình của lãnh đạo nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ
nhiệm với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường; cùng với sự phối với tốt
với gia đình học sinh để công tác chủ nhiệm của bản thân sẽ đạt kết quả cao hơn.
Chính vì vậy, bản thân tôi là một giáo viên chủ nhiệm nhiều năm liền, tôi
thiết nghĩ điều cần thiết nhất mà tôi muốn gửi gắm đến mỗi giáo viên khi làm công
tác chủ nhiệm là: “Hãy xem tập thể lớp là gia đình của mình và các em học sinh là
con cái của mình; chăm sóc gia đình mình, yêu thương con cái mình như thế nào
thì hãy chăm sóc tập thể lớp và yêu thương các em học sinh của mình như thế”./.
DurKmăn, ngày 26/03/2018
Người viết sáng kiến

Nguyễn Duy Hiếu

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Giáo viên: Nguyễn Duy Hiếu

Tháng 03/2018
- 24 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×