Tải bản đầy đủ

Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn ở bệnh viện đa khoa hải dương

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

KHOA KT & PTNT
Đề Tài
Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn ở bệnh viện đa khoa Hải Dương

GVHD: Đỗ Thị Diệp
NHÓM 3


Bố Cục

I. đặt vấn

II. Nội

III. Kết

đề


Dung

Luận


I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, ngành y tế đã có những chuyển biến mới mẻ với
những máy óc kĩ thuật hiện đại phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh của
con người. Ngành y tế càng phát triển thì càng thải ra nhiều chất thải y tế, đó
là những chất thải từ việc khám chữa bệnh, xét nghiệm, phẫu thuật, nghiên
cứu.... Những chất thải rắn này chứa những yếu tố độc hại và gây ảnh
hưởng nghiêm trọng tới môi trường và con người nếu chúng không được thu
gom, phân loại và xử lý đúng cách.


2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung
- Tìm hiểu, phân tích hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn ở bệnh viện Đa
khoa Hải Dương.

Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài;
- Đánh giá thực trạng chung về vấn đề thu gom và xử lý chất thải rắn ở bệnh viện
Đa khoa Hải Dương;
- Đưa ra một số đề xuất và giải pháp khắc phục tình trạng trên.


3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin
- Những thông tin thu thập được từ sách báo, tạp chí, các luận văn, luận
án …có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

 Thu thập các trang web có thông tin liên quan…
Phương pháp phân tích thông tin
- Từ những thông tin tìm kiếm được, chúng tôi tiến hành phân tích và
sắp xếp số liệuII. NỘI DUNG
1. Một số khái niệm liên quan
Chất thải rắn (CTR) là chất thải ở thể rắn, được thải ra từ quá trình sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác.


 Chất thải y tế là chất thải ở dạng rắn phát sinh trong các cơ sở y tế
từ các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, xét nghiệm, phòng
bệnh, nghiên cứu, đào tạo.


2.Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải rắn
a. Công tác phân loại chất thải.

Tại mỗi khoa được trang bị các loại túi và thùng rác với những màu khác nhau:Thùng, túi nilon màu xanh đựng giấy, báo, tài liệu, khăn, gạc…Thùng, túi nilon màu vàng để đựng các loại chất lâm sàng không sắc nhọn.Thùng, hộp nhựa màu vàng đựng các
vật sắc nhọn, có biểu tượng về sinh
học: để đựng các chất thải sắc nhọn
như: bơm kim tiêm, dao mổ, pipet
Pasteur, các lam kính xét nghiệm…


 Khoa cận lâm sàng còn có thêm thùng, túi màu đen: để thu gom các
chất thải hóa học và chất thải phóng xạ, thuốc gây độc tế bào.

 Chất thải hóa học lọ thủy tinh đựng chất thải hóa học, thuốc hóa trị.
 Trên xe tiêm và xe làm thủ thuật được trang bị phương tiện thu gom
chất.


B. Công tác thu gom chất thải
Rác được cho vào các thùng có các màu khác nhau như đã nói ở trên,
khi rác đầy tới vạch quy định 2/3 túi đựng chất thải, nhân viên vệ sinh
sẽ thu gom chất thải tới nơi tập trung chất thải của khoa phòng.


C. Công tác vận chuyển chất thải

 Vận chuyển rác theo đúng giờ quy định (9 giờ sáng). Chất thải được
vận chuyển bằng xe chuyên dụng, có xe vận chuyển riêng cho từng
loại rác thải: xe rác sinh hoạt và xe rác y tế. 


Một số quy định về vận chuyển rác tại bệnh viện:Quy định đường vận chuyển, giờ vận chuyển chất thải.Phương tiện vận chuyển được cọ rửa, tẩy uế ngay sau khi vận chuyển chất thải
và phải có logo đúng theo quy định.Nhân viên vận chuyển chất thải phải mang bảo hộ theo đúng quy định.Rác thải sinh hoạt được đóng gói trong các thùng hoặc trong các hộp carton
trong quá trình vận chuyển ra ngoài bệnh viện.


D. Hoạt động lưu trữ chất thải
 Rác thải sinh hoạt được giữ lại tại nhà chứa rác chờ Công ty Môi
trường đô thị Thành phố đến lấy.

 Cách xa nơi chuẩn bị đồ ăn, xa nơi công cộng và lối đi.
 Trang bị phương vệ sinh.
 Có điện chiếu sáng.


E. Hoạt động xử lý CTR tại bệnh viện


Từ năm 2002, bệnh viện được lắp đặt hệ thống lò đốt Hoval (công nghệ của Áo) với công
suất thiết kế 500 kg/ngày, rác thải sinh hoạt do công ty Môi trường đô thị Hải Dương xử lý,
rác thải y tế được xử lý hằng ngày.


F. Vấn đề tồn tại trong hê thống quản lý.

 Một số bệnh phẩm chưa được phân loại đúng theo từng chủng loại,
có khi bỏ lẫn rác y tế trong rác sinh hoạt.

 Thiếu kinh phí nên thùng rác tại các khoa, phòng còn thiếu và không
đồng bộ.

 Nhận thức của quần chúng trong việc quản lý chất thải chưa cao.
 Rác thải được lấy một lần trong ngày, rác vẫn còn ứ đọng lại nhiều
tại các khoa.

 ý thức nhân viên thu gom chưa cao
 Xe lấy rác y tế hiện tại còn thiếu.
 Khu sau lò đốt chất thải nguy hại của bệnh viện còn tồn tại một
lượng khá lớn tro, trong đó lẫn nhiều ống thuốc, kim tiêm.


3. Nội dung đề xuất
Đối với từng cá nhân
Tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi người.
Có chế tài xử lý từng cá nhân không chấp hành đúng quy định.
Phân loại các loại chất thải đúng quy định


Đối với bệnh viện

 Thực hiện tốt quy định về xử lí, thu gom chất thải của bộ y tế.
 Cần hỗ trợ kinh phí đầu tư.
 Tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn về quản lí chất thải y tế cho cán bộ
công nhân viên.

 Giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận quản lý.
 Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra giám sát công tác quản lí, xử lí
chất thải y tế.


III. KẾT LUẬN
 Công tác quản lý chất thải đã được lãnh đạo bệnh viện quan tâm, các quy
định quản lý và giám sát chất thải của bệnh viện đã được ban hành đúng theo
quy chế của Bộ Y tế.

 Nhìn chung ý thức của cán bộ nhân viên bệnh viện tương đối tốt.
Tuy nhiên việc triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại:

 Một số bệnh phẩm chưa được phân loại đúng theo từng chủng loại.
 Thùng rác tại các khoa, phòng còn thiếu và không đồng bộ.
 Nhận thức của quần chúng trong việc quản lý chất thải chưa cao.


 Ý thức của bệnh nhân và nhân viên thu gom còn kém
 Rác thải được lấy một lần trong ngày là chưa đủ.
 Xe lấy rác y tế hiện tại còn thiếu.
Những tồn tại trong công tác quản lý chất thải y tế, bệnh viện cần phải chủ
động khắc phục để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo công tác
chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×