Tải bản đầy đủ

KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư PHÁT TRIỂN và THƯƠNG mại CAO PHONG

BÁO CÁO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI CAO PHONG 


MỞ ĐẦU
Hoạt động tiêu thụ là khâu cuối cùng và vô cùng quan
trọng trong quá trình kinh doanh
Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tạo điều
kiện cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho các nhà quản lý để
họ có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh hợp lý
Công tác kế toán tại Công ty bao gồm nhiều phần hành chi tiết
nhưng quan trọng nhất là quy trình bán hàng và xác định kết quả
kinh doanh của Công ty còn có một số vấn đề bất cập

“Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Và

Thương Mại Cao Phong”


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và
xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Phản ánh và phân tích thực trạng kế toán bán hàng và
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư
Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Cao Phong

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán
hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
3


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thu thập số liệu
• Số liệu thứ cấp: Báo cáo tài chính (20132015), số liệu bán hàng và xác định kết
quả kinh doanh (chủ yếu năm 2015)
Xử lý số liệu
• Xử lý các số bằng bảng tính Excel
Phân tích số liệu
• Sử dụng phương pháp thống kê, so sánh


MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM
VỀ CÔNG TY


GIỚI THIỆU CÔNG TY

Địa chỉ: Số 5/6, ngõ 15, An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội.
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các dòng rượi vang
nhập khẩu từ Chi Lê


TÀI SẢN – NGUỒN VỐN

Đồ thị 1. Tài sản và nguồn vốn của Công ty


năm 2013 – 2015


KẾT QUẢ KINH DOANH

Đồ thị 2: Kết quả sản xuất kinh doanh của
Công ty 2013-2015


KẾ TOÁN BÁN HÀNG
TẠI CÔNG TY


ĐẶC ĐIỂM CHUNG
Sản phẩm: 2 dòng rượu vang Chi Lê chủ yếu là Indomita &
J.Bouchon
Lực lượng bán hàng: Kế toán và nhân viên kinh doanh
Phương thức bán hàng: Bán buôn, bán lẻ trực tiếp qua kho
Hình thức thanh toán: Thanh toán ngay, trả chậm, trả trước

10


ĐẶC ĐIỂM HÀNG HÓA
Indomita Duette Chardonnay
Loại rượu: Trắng
Độ cồn: 13.5%
Dung tích/chai: 750ml

Indomita Zardoz
Cabernet Sauvignon
Loại rượu: Đỏ (Loại đặc
biệt)
Độ cồn: 13.5%
Dung tích/chai: 750ml

Indomita Duette Cabernet
Indomita CP Duette Pinot Noir Sauvignon Camenere
Độ cồn: 13.5%
Độ cồn: 14.5%
Dung tích/chai: 750m
Dung tích/chai: 750m


ĐẶC ĐIỂM HÀNG HÓA

J.BOUCHON LAS
MERCEDES ENSAMBLAJE
Loại rượu: Đỏ
Độ cồn: 14%
Dung tích/chai: 750ml

J.BOUCHON MINGRE
Loại rượu: Đỏ
Độ cồn: 13.5%
Dung tích/chai: 750ml


CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ
HÀNG HÓA
Bán buôn

Bán lẻ

Mua với số lượng lớn ,sẽ tiến hành
lập hợp đồng kinh tế nếu giá trị đơn
hàng lớn hơn 20 triệu

Chủ yếu để giới thiệu sản phẩm,
hàng hóa


QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN
CHỨNG TỪ BÁN LẺ


CHỨNG TỪ THEO QUY TRÌNH


CHỨNG TỪ THEO QUY TRÌNH


CHỨNG TỪ THEO QUY TRÌNH


CHỨNG TỪ THEO QUY TRÌNH


KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG


KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN


KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
KINH DOANH


ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP


ƯU ĐIỂM


HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP
Hạn
Hạn chế
chế

Giải
Giải pháp
pháp

Không làm tốt công
tác theo dõi chi tiết
công nợ của từng đối
tượng và đôn đốc
khách hàng thanh

Việc lập kế hoạch cho công tác
thu mua, sử dụng và dự trữ phải được
tiến hành một cách chủ động

toán đúng hạn
Nhân viên kế toán
kiêm nhiệm nhiều
việc

Trao đổi công việc giữa nhân viên
kinh doanh và kế toán


HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP
Chưa áp dụng
nhiều chính sách
chiết khấu thanh
toán , chính sách
hỗ trợ vận chuyển
cho khách hàng

Xây dựng thêm chính sách chiết khấu
thanh toán, hỗ trợ vận chuyển khuyến khích
khách hàng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x