Tải bản đầy đủ

Kế toán TSCĐ tại công ty TNHH taxi đại hòa phát

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

GVHD

: Ths.Phan Lê Trang


NỘI DUNG BÁO CÁO
PHẦN I

MỞ ĐẦU

PHẦN II

TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PP NGHIÊN CỨU

PHẦN III

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


PHẦN IV

KẾT LUẬN


PHẦN I:TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Sự thành công của các doanh nghiệp do nhiều nguyên nhân, nhưng quan
trọng nhất là cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ khoa học. TSCĐ là
nền tảng góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh, là bộ phận chủ
yếu trong cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp
Công ty TNHH Taxi Đại Hoà Phát kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách
bằng Taxi, tại công ty kế toán TSCĐ đã được quan tâm, hạch toán đầy đủ
tuy nhiên còn nhiều hạn chế chưa đúng quy định của luật kế toán.
=> “Kế toán TSCĐ tại công ty TNHH Taxi Đại Hoà Phát”.


Mục tiêu nghiên cứu
Hệ thống hoá cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về hạch toán
TSCĐ tại các công ty dịch vụ

Tìm hiểu thực trạng kế toán TSCĐ tại công ty
TNHH Taxi Đại Hoà Phát

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện
kế toán TSCĐ tại công ty


PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Những vấn đề chung về TSCĐ

Kế toán tăng, giảm TSCĐHH

Kế toán khấu hao TSCĐHH


Phương pháp nghiên cứuPhương pháp thu thập số liệu
Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Quan sát tình hình làm việc, hạch
toán TSCĐ của kế toán, phỏng vấn kế toán, quản lý của công ty.
Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu từ sổ sách kế toán,
báo cáo tài chính của công ty khác phục vụ cho nghiên cứu đề tài.Phương pháp phân tích số liệuPhương pháp so sánh: So sánh tương đối và tuyệt đối giữa các chỉ tiêu
trên BCTC…để đánh giá xu hướng biến động và đưa ra nhận xét.
Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng Microsoft office excel để xử lý số liệu.
Phương pháp mô tả: Quan sát và mô tả lại quy trình hạch toán các sổ sách
kế toán.

PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.2 Thực trạng công tác quản lý và sử dụng TSCĐ
tại Công ty TNHH Taxi Đại Hoà Phát
3.3 Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm
hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng TSCĐ tại công ty


3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu


3.1.1 Giới thiệu về công tyTên công ty: CÔNG TY TNHH TAXI ĐẠI HOÀ PHÁT
MST: 2500513564
Trụ sở chính: SN 50 - Tổ 08 - Đường Phạm Văn Đồng – P.
Xuân Hoà – T.x Phúc Yên – T.Vĩnh Phúc
Ngày thành lập: 17/03/2014
Vốn điều lệ: 4.898.500.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi,
cho thuê xe tự lái, cho lái xe thuê đàm.
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.2 Tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả SXKD của công ty
•Cơ cấu tài sản của công ty 2014 – 2015

Cơ cấu nguồn vốn của công ty 2014 - 2015


•Kết quả SXKD của công ty 2014 – 2015


3.2 Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công
ty TNHH Taxi Đại Hoà Phát
3.2.1 Kế toán tăng TSCĐ tại công ty
- TSCĐ tại công ty tăng chủ yếu do mua sắm
- Tài khoản sử dụng: TK 211 – TSCĐ hữu hình
+ Và một số tài khoản liên quan khác như: 111, 112, 113, 331,…
Bộ phận sử dụng

Lập phiếu yêu cầu mua TSCĐ

Phòng giám đốc

Ký duyệt đồng ý mua TSCĐ

Phòng kế toán

Xin báo giá, lập hợp đồng mua bán

Phòng kinh doanh

Tiến hành mua bán theo hợp đồng

Phòng kỹ thuật

Kiểm nghiệm bàn giao TSCĐ cho bộ
phận sử dụng

Phòng kế toán

Căn cứ vào các CT ghi thẻ, sổ TSCĐ,
và trích KH TSCĐ


3.2.1 Kế toán tăng TSCĐ
Nghiệp vụ minh họa: Ngày 01/06/2015, công ty ký hợp đồng mua bán xe ô tô
với công ty TNHH XNK và TM Phát Thịnh, đơn giá chưa thuế là
97.272.727 (Thuế GTGT 10%) thanh toán bằng chuyển khoản khi bên bán
thực hiện đầy đủ hồ sơ như đã thỏa thuận.


Mẫu chứng từ tăng TSCĐ


Mẫu chứng từ tăng TSCĐ


Mẫu chứng từ tăng TSCĐ
Kết quả tăng TSCĐHH 2014 - 2015


3.2.1 Kế toán giảm TSCĐ
Kế toán giảm TSCĐ tại công ty chủ yếu do thanh lý, nhượng bán
TK sử dụng: TK 211 – TSCĐ hữu hình
+ Và một số tài khoản liên quan khác như: 111, 112, 113, 331,711,811…
Bộ phận sử dụng lập tờ trình
đề nghị thanh lý TSCĐ

Phòng kinh doanh: Tìm khách hàng
và làm các thủ tục mua bán

Phòng kế toán ghi giảm TSCĐ
Lưu trừ chứng từ

Giám đốc ký duyệt đồng ý và
thành lập hội đồng thanh lý

Hội đồng thanh lý

Bán thanh lý

Huỷ TS

Phòng kế toán lập biên bản
hủy, ghi giảm TSCĐ, lưu
trữ chứng từ


3.2.1 Kế toán giảm TSCĐ
Nghiệp vụ minh hoạ: Ngày 25/04/2015 Công ty TNHH Taxi Đại Hoà Phát ký
hợp đồng mua bán với ông Ngô Quang Trung. Theo hợp đồng, công ty bán cho
ông Ngô Quang Trung 1 ô tô Daewoo Matiz đã qua sử dụng với giá bán chưa
thuế là 30.000.000


Mẫu chứng từ giảm TSCĐ


Mẫu chứng từ giảm TSCĐ


Mẫu chứng từ giảm TSCĐ


Mẫu chứng từ giảm TSCĐ


Mẫu chứng từ giảm TSCĐ


Mẫu sổ cái TSCĐ


3.2.3 Tình hình khấu hao TSCĐ 2014 - 2015
Áp dụng Theo TT45/2013/QĐ-BTC
Phương pháp tính khấu hao Công ty áp dụng phương pháp khấu hao
đường thẳng
Kết quả khấu hao TSCĐ năm 2014, 2015


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x