Tải bản đầy đủ

Muốn thành lập doanh nghiệp cần phải có điều kiện gì về tài sản và điều kiện gì về tên doanh nghiệp

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Môn: Luật Kinh tế

Lớp: QTKD2-K6


Nhóm 7
CHỦ ĐỀ: Muốn thành lập doanh nghiệp cần phải có điều kiện gì về tài sản và điều
kiện gì về tên doanh nghiệp?


 Những điều kiện về tài sản khi thành lập doanh nghiệp
 Pháp luật quy định, muốn thành lập doanh nghiệp phải đạt được một mức tài sản nhất định hay nói cách khác
là phải có “vốn pháp định”:

 Vốn pháp định: Là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp tùy thuộc vào từng loại ngành nghề
kinh doanh.
Ví dụ:
Đối với việc thành lập “Doanh nghiệp cảng Hàng không”: Vốn pháp định 100 tỷ VND với kinh doanh tại
cảng hàng không quốc tế; 30 tỷ VND khi kinh doanh tại cảng hàng không nội địa.Đối với việc thành lập “Sở giao dịch hàng hóa” : Vốn pháp định là 150 tỷ VND.


Bên cạnh đó còn có:Vốn điều lệ:

Là số vốn do tất cả thành viên / cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất

định và được ghi vào điều lệ doanh nghiệp.Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại lệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị
quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác ….


 Những điều kiện về tên Doanh nghiệp khi thành lập doanh
nghiệp


 Việc đặt tên doanh nghiệp được quy định

tại các Điều 31, 32, 33, 34 Luật Doanh
nghiệp và các Điều 13, 14, 15 Nghị định
43/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính
phủ về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, tên
doanh nghiệp phải viết được bằng các chữ
cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể
kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và
ký hiệu, phát âm được và bao gồm hai
thành tố sau:


Loại hình doanh nghiệp:

Công ty

Công ty
TNHH

Loại hình

HD

Doanh
nghiệp

Doanh
Công ty CPTên riêng của Doanh nghiệp do người sáng lập Doanh nghiệp đặt.

nghiệp TN
Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại
diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao
dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang
tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp
có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng
tiếng nước ngoài.


Lưu ý khi đặt tên

 Không đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi
toàn quốc.

 Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong
mỹ tục của dân tộc, tên danh nhân để đặt tên riêng cho doanh nghiệp.

 Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính
trị, tổ chức chính trị- xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ
trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.


DANH SÁCH THÀNH VIÊN
1.

Nguyễn Bình Phương Nhi

2.

Trịnh Thị Yến Nhi

3.

Vũ Thị Yến Nhi

4.

Nguyễn Thị Quỳnh Như

5.

Bùi Tấn Phát

6.

Lê Hoàng Phúc

7.

Lê Hoàng Minh Phương

8.

Đỗ Đăng Quang

9.

Lý Trọng Quí

10.

Quách Trần Đỗ Tâm Tâm

11.

Nguyễn Lâm Quốc Thành

12.

Nguyễn Phương Thảo

13.

Phạm Đức Thịnh

14.

Nguyễn Thanh ThốngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×