Tải bản đầy đủ

MA TRẬN đề KIỂM TRA học kì 1 CN6 1617

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN CÔNG NGHỆ 6
Năm học 2016 - 2017
Thời lượng : 45 phút
Nội dung đề : chương I,II
Vận dụng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
1. Tình bày được
6. So sánh được 8.Phân biệt
nguồn gốc, tính
tính chất của
được các loại
chất của các loại
từng loại vải
vải bằng các
vải
phương pháp
2.Nêu được chức
7.Chỉ ra được
thông dụng
năng trang phục;

các sử dụng
9.Chọn được
ảnh hưởng màu
trang phục phù
vải, kiểu mẫu
sắc, hoa văn của
hợp với hoạt
để may trang
vải, kiểu mẫu quần động môi trường phục hoặc
áo đến vóc dáng
xã hội
chọn áo, quần
người mặc
may sẵn phù
Chương I
3.Nêu cách phối
hợp với vóc
May mặc
hợp trang phục hợp
dáng, lứa tuổi
trong gia đình

4.Nêu được cách
10.Cắt, khâu
bảo quản trang
được sản
phục qua các công
phẩm đơn
đoạn : giặt, phơi,
giản như
là, cất giữ
bao tay trẻ
5. Nêu được ý
sơ sinh
nghĩa của việc bào
quản trang phục
đúng kĩ thuật
Chủ đề

Số câu


Số điểm
Chương II
Trang trí nhà


Nhận biết

Thông hiểu

1

1
1,5

11.Nêu cách sắp
xếp đồ đạc trong
nhà ở
12.Trình bày được
yêu cầu phân chia
khu vực sinh hoạt
trong nơi ở
13.Nêu được các
công việc cần làm
để giữ gìn nhà ở
sạch sẽ, ngăn nắp
14.Trình bày được

1
2,5

19.Trình bày
được vai trò của
nhà ở đối với
đời sống con
người

20.Chỉ ra được
sự cần thiết phải
giữ gìn nhà ở
sạch sẽ, ngăn

3
1

23.Sắp xếp
được chỗ ở,
nơi học tập
của bản thân
hợp lí

Cộng

5


Số câu
Số điểm
Tồng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

công dụng, cách
lựa chọn một số đồ
vật để trang trí nhà

15.Nêu được ý
nghĩa về một số
loại hoa, cây cảnh
dùng để trang trí
nhà ở
16.Nêu được
nguyên tắc cơ bản
để trang trí một lọ
hoa đẹp
17. Trình bày cách
xác định chiều dài
các cành chính và
cành phụ
18. Trình bày được
quy trình cắm hoa

nắp

1/2

1

21.Lấy ví dụ
một số loại hoa
và cây cảnh
thông dụng

25.Thực
24.Giải thích hiện được
được vì sao
một số dạng
một số loại
cắm hoa phù
hoa ít được sử hợp với vị
dụng hoặc
trí trang trí
được sử dụng
rộng rãi
26.Giải
thích được
tác dụng của
22.Kể tên những
việc đặt các
vật liệu và dụng
bình hoa
cụ cắm hoa
khác nhau ở
thông dụng
các vị trí
trang trí
khác nhau

1,5
Số câu: 1,5
Số điểm: 3
Tỉ lệ : 30%

1
1,5

Số câu: 2
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%

1/2
1

Số câu: 2
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

3
1

Số câu: 0,5
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%

5
Số câu: 6
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN ĐẤT ĐỎ
TRƯỜNG THCS PHƯỚC HẢI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2016-2017
MÔN : CÔNG NGHỆ - LỚP 6
Thời gian làm bài:45 phút

ĐỀ :
Câu 1 (2,5đ) So sánh sự khác nhau về tính chất của vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp?
Câu 2 (1đ) Em hãy chọn vải may mặc cho 1 bạn học sinh nhằm tạo cảm giác bạn đó gầy đi,cao
lên?
Câu 3 (1,5đ) ) Bảo quản trang phục gồm các công việc chính nào? Bảo quản trang phục đúng
kĩ thuật có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4 (1,5đ) Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 5 (2,5đ)
a) Nêu nguyên tắc cơ bản của việc cắm hoa?
b) Cắm bình hoa đặt trên bàn ăn, bàn làm việc có dạng như thế nào? Vì sao?
Câu 6 (1đ) Loại hoa nào ít được sử dụng rộng rãi ở nước ta? Vì sao?
------hết--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN ĐẤT ĐỎ
TRƯỜNG THCS PHƯỚC HẢI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2016-2017
MÔN : CÔNG NGHỆ - LỚP 6
Thời gian làm bài:45 phút

ĐỀ :
Câu 1 (2,5đ) So sánh sự khác nhau về tính chất của vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp?
Câu 2 (1đ) Em hãy chọn vải may mặc cho 1 bạn học sinh nhằm tạo cảm giác bạn đó gầy đi,cao
lên?
Câu 3 (1,5đ) ) Bảo quản trang phục gồm các công việc chính nào? Bảo quản trang phục đúng
kĩ thuật có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4 (1,5đ) Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 5 (2,5đ)
a) Nêu nguyên tắc cơ bản của việc cắm hoa?
b) Cắm bình hoa đặt trên bàn ăn, bàn làm việc có dạng như thế nào? Vì sao?
Câu 6 (1đ) Loại hoa nào được sử dụng rộng rãi ở nước ta? Vì sao?
------hết------


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN ĐẤT ĐỎ
TRƯỜNG THCS PHƯỚC HẢI

Câu hỏi

Câu 1
(2,5đ)

Câu 2 (1đ)

Câu 3
(1,5đ)

Câu 4
(1,5đ)

Câu 5
(2,5đ)

Câu 6 (1đ)

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I.NĂM HỌC 2016-2017
MÔN : CÔNG NGHỆ - LỚP 6
Thời gian làm bài:45 phút

Nội dung đáp án

Biểu điểm

-

Vải sợi nhân tạo
Độ hút ẩm cao,mặc thoáng mát
Bị nhàu
Khó giặt
Khi đốt tro bóp dễ tan

0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

-

Vải sợi tổng hợp
Độ hút ẩm thấp,mặc bí vì ít thấm mồ hôi
Không bị nhàu
Dễ giặt
Khi đốt tro vón cục bóp không tan

0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

- Bạn đó phải chọn vải màu tối; mặt vải trơn, phẳng, mờ đục; kẻ sọc
dọc, hoa văn có dạng sọc dọc, hoa nhỏ* Bảo quản trang phục bao gồm : làm sạch (giặt, phơi), làm
phẳng (là), cất giữ
* Bảo quản trang phục đúng kĩ thuật sẽ giữ được vẻ đẹp, độ bền
của trang phục và tiết kiệm chi tiêu cho may mặc

0,75đ

Phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì :
- Đảm bảo sức khoẻ cho con người
- Tiết kiệm được thời gian và sức lực trong công việc gia đình
- Tăng vẻ đẹp cho nhà ở
a) Nguyên tắc cơ bản :
- Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng, màu sắc
- Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm
- Sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí
b) - Các bình hoa đặt ở giữa bàn ăn hay bàn tiếp khách phải được
cắm thấp, dạng tỏa tròn hoặc dạng tam giác với nhiều hoa, lá
- Vì để có thể nhìn thấy từ mọi hướng và không vướng tầm mắt của
người đối diện
- Hoa được sử dụng rộng rãi ở nước ta là hoa giả vì hoa giả tương đối
bền, có nhiều màu sắc, đa dạng, đẹp như hoa thật, có thể làm sạch khi
bị bẩn.

0,75đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×