Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI HỌC PHẦN NGUYÊN LÍ ĐỒ HỌA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 01
NĂM: 2014
Tên học phần: Nguyên lý đồ họa

Số tín chỉ: 03

Ngành học: Tin học ứng dụng

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức thi: Thực hành

Được sử dụng tài liệu:

X

Không được sử dụng tài liệu:


Họ và tên giảng viên ra đề: ThS.Lê Công Đạo

Chữ ký:……….....…

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
NỘI DUNG CỦA ĐỀ THI
Câu: 1
Sinh viên lưu bài vào H: \Tên File , 2 tập tin.
File in ấn. File vecter (Corel hoặc Photoshop) Phần mềm sử dụng làm bài
(Với Tên File là Họ và tên_ Lớp_User Name. Ví dụ: NguyenThiAn_10TH_126) (1
điểm)
Câu: 2
Yêu cầu thiết kế logo cho Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (PCC1)
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển của Công ty Cổ phần Xây lắp
Điện I (02/3/1963 - 02/3/2013). PCC1
Các mẫu Logo cho Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (PCC1), đảm bảo tuân thủ một số
yêu cầu cơ bản sau đây:
Thể hiện được tính chất ngành như: Vị thế hàng đầu của PCC1, hoạt động trong lĩnh
vực xây lắp các Công trình điện Quốc gia, Sản xuất Công nghiệp, Đầu tư Bất động
sản, Tư vấn.
Đạt được các yêu cầu về: Thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với khách hàng,
và thể hiện được bản sắc Văn hóa Á Đông kết hợp với hiện đại hội nhập.


Được kết hợp hài hòa với tên gọi Công ty, tên viết tắt Công ty
Giải trình ý tưởng không quá 200 từ, màu sắc không quá 3 màu.
Cách thể hiện đúng yêu cầu theo mẫu sau:


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 02
NĂM: 2014
Tên học phần: Nguyên lý đồ họa

Số tín chỉ: 03

Ngành học: Tin học ứng dụng


Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức thi: Thực hành

Được sử dụng tài liệu:

X

Không được sử dụng tài liệu:

Họ và tên giảng viên ra đề: ThS.Lê Công Đạo

Chữ ký:……….....…

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
NỘI DUNG CỦA ĐỀ THI
Câu: 1
Sinh viên lưu bài vào H: \Tên File , 2 tập tin .
File in ấn. File vecter (Corel hoặc Photoshop) Phần mềm sử dụng làm bài
(Với Tên File là Họ và tên_ Lớp_User Name. Ví dụ: NguyenThiAn_10TH_126) (1
điểm)
Câu: 2
Yêu cầu “Thiết kế Logo Khoa CNTT”
Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XI, chào mừng 20 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng Năm thanh
niên 2013
BCH Liên chi Đoàn khoa CNTT – Trường Đại học Đông Á thông báo vể việc tổ chức
cuộc thi “Thiết kế Logo khoa Công Nghệ Thông Tin” bài thiết kế phải thể hiện được
các ý tưởng sau:
- Logo đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, có tính thẩm mỹ cao dễ nhận biết, ấn tượng với cộng
đồng.
- Thể hiện được tính nổi bật của ngành CNTT trong môi trường giáo dục.


- Thể hiện được vị trí của chi Đoàn trong khoa CNTT và trong trường Đại học Đông
Á.
Quy cách thể hiện:
- Sử dụng không qua 3 màu. Phải thể hiện thông số màu sắc ở chế độ in.
- Bài viết ý tưởng không quá 200 từ.
Thể hiện theo mẫu sau:


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 03
NĂM: 2014
Tên học phần: Nguyên lý đồ họa

Số tín chỉ: 03

Ngành học: Tin học ứng dụng

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức thi: Thực hành

Được sử dụng tài liệu:

X

Không được sử dụng tài liệu:

Họ và tên giảng viên ra đề: ThS.Lê Công Đạo

Chữ ký:……….....…

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
NỘI DUNG CỦA ĐỀ THI

Câu: 1
Sinh viên lưu bài vào H: \Tên File , 2 tập tin .
File in ấn. File vecter (Corel hoặc Photoshop) Phần mềm sử dụng làm bài
(Với Tên File là Họ và tên_ Lớp_User Name. Ví dụ: NguyenThiAn_10TH_126) (1
điểm)
Câu: 2
Yêu cầu thiết kế logo Quỹ Hòa nhập và Phát triển cộng đồng
Giới thiệu và Mục đích
Quỹ Hòa nhập và Phát triển cộng đồng (Tên tiếng Anh: The Community Integration &
Development Foundation – tên viết tắt CIDEFO) là một Quỹ xã hội được thành lập
nhằm mục đích góp phần hỗ trợ cho: Những người mãn hạn tù, người hoàn tất nghĩa
vụ quân sự, quân nhân phục viên, những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc
sống như hạn chế về thể chất sức khỏe, khó khăn trong công việc, học tập…
Quỹ giúp đỡ những đối tượng này có cơ hội hòa nhập với đời sống cộng đồng, có điều
kiện học tập, tham gia lao động, sản xuất tạo thu nhập cho bản thân, gia đình; đồng
thời, đóng góp công sức, trí tuệ chung sức xây dựng đất nước.


Để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ mới đồng thời quảng bá hình ảnh của Quỹ Hòa
nhập và Phát triển cộng đồng, Hội đồng Quản lý Quỹ phát động cuộc thi sáng tác mẫu
biểu trưng (Logo) cho Quỹ.
Mẫu biểu trưng của Quỹ Hòa nhập và Phát triển cộng đồng đảm bảo tuân thủ
một số yêu cầu cơ bản sau
1. Thể hiện được tính chất của Quỹ: Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, không nhằm mục đích
kinh tế.
2. Đạt được những yêu cầu về vẽ thiết kế như: thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn
tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc và hiện đại (thể hiện qua
màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa…).
3. Có thể kết hợp được tên Tiếng Anh của Quỹ: The Community Integration &
Development Foundation hoặc tên viết tắt: CIDEFO (Điều kiện không bắt buộc)
1. Lưu File
2. Thư mục “EPS”: chứa file vector
3. Thư mục “JPG”: chứa file ảnh .jpeg, độ phân giải tối thiểu là 300 dpi
*Lưu ý:
o Logo màu bắt buộc ở dạng CMYK
Là bản in file pdf:
- Tên.pdf
- Cỡ A4, mỗi trang là một thiết kế (tối đa là 2 trang) gồm:
o 1 logo màu: size 12 x 12 cm
o 1 logo trắng đen: size 4 x 4cm
o 1 đoạn mô tả thiết kế: tối đa 200 chữ
Thể hiện bài thi theo mẫu yêu cầu sau:TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 04
NĂM: 2014
Tên học phần: Nguyên lý đồ họa

Số tín chỉ: 03

Ngành học: Tin học ứng dụng

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức thi: Thực hành

Được sử dụng tài liệu:

Không được sử dụng tài liệu:

X

Họ và tên giảng viên ra đề: ThS.Lê Công Đạo

Chữ ký:……….....…

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
NỘI DUNG CỦA ĐỀ THI

Câu: 1
Sinh viên lưu bài vào H: \Tên File , 2 tập tin .
File in ấn. File vecter (Corel hoặc Photoshop) Phần mềm sử dụng làm bài
(Với Tên File là Họ và tên_ Lớp_User Name. Ví dụ: NguyenThiAn_10TH_126) (1
điểm)
Câu: 2
Yêu cầu Thiết kế Logo Thương Hiệu Máy Tính NƯỚC VIỆT
Với chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, thương hiệu máy tính NƯỚC
VIỆT đã và đang tạo dựng được hình ảnh thương hiệu uy tín - chất lượng hàng đầu tại
Đá Nẵng nói riêng và khu vực Miền trung nói chung. Bước vào kỷ nguyên công nghệ
số mới, máy tính NƯỚC VIỆTluôn tâm niệm và cố gắng xây dựng một hình ảnh
thương hiệu hiện đại, thân thiện và chất lượng hơn với mọi người mọi nhà. Với mục
đích trên, công ty máy tính NƯỚC VIỆT tổ chức cuộc thi:
“thiết kế logo mới cho
Thương Hiệu Máy Tính


NƯỚC VIỆT”
Ngoài mục đích có được một biểu tượng-Logo mới theo tiêu chí trên, công ty chúng
tôi còn mong muốn logo mới này cũng là logo do chính những khách hàng thân thiết
của mình xây dựng nên, và cũng là một sự kết nối như một lời tri ân đến khách hàng
đã ủng hộ máy tính NƯỚC VIỆT trong thời gian qua.
Thể hiện được các nội dung sau
- Vị thế của Công ty TNHH Tin Học NƯỚC VIỆT tại tỉnh Đà Nẵng nói riêng và miền
Trung nói chung. Logo hiện đại, mang tính cách của sự kết nối công nghệ.
- Logo đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, có tính thẩm mỹ cao dễ nhận biết, ấn tượng với
khách hàng. Có thể thực hiện được sự biến hóa logo từ logo chính.
- Logo không thể hiện quá 3 màu, đúng tính chất gam màu công nghệ thông tin, máy
tính Nước việt nội dung trình bày ý tưởng không quá 200 từ.
Quy cách thể hiện theo mẫu sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×