Tải bản đầy đủ

Thuyết trình về oracle database
• Oracle
Database
(Oracle
RDBMS) là một phần mềm
quản trị cơ sở dữ liệu quan
hệ, ra đời vào cuối những
năm 70 của thế kỷ 20, tức là
• đã
Được
phát triển
và 40
phân
phối bởi tập
khoảng
gần
năm.
đoàn Oracle (1 tập đoàn công nghệ đa
quốc gia)_đứng thứ 3 thế giới chỉ sau

Microsoft và IBM.
• Phần mềm này vẫn đang
được phát triển tiếp lên
những version cao hơn, và
vẫn đang là 1 trong những
phần mềm quản trị database


Tính bảo mật:

Tính ổn định: Dữ

Oracle Database có
tính bảo mật cao, an
toàn

liệu luôn trong trạng
thái sẵn sàng truy
cập 

Tính đa nền tảng:
Oracle Database là một
hệ quản trị Cơ sở dữ
liệu lý tưởng tương
thích với tất cả các nền
tảng để đáp ứng tính
nhất quán, hoặc dễ
dàng hơn trong việc

Tính đáp ứng
nhanh: Tìm ra một
dữ liêu cụ thể trong
khối dữ liêu khổng lồ
với thời gian truy
vấn nhanh


Ngoài ra Oracle database còn
có những ưu điểm:
• Quản lý được cơ sở dữ liệu, hệ thống rất lớn.


• Phần mềm Oracle được tích hợp tất cả các công cụ
để quản trị cũng như nhập xuất dữ liệu nên rất tiện
lợi cho người quản trị.
• Tư duy trong Oracle là tư duy của 1 hệ thống lớn, cách quản lí của
Oracle mình đánh giá là rất khoa học
• Khi sử dụng dung lượng tài nguyên bộ nhớ có thể giảm đến 6 lần
• Phần mềm này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ


Bước

!

1:

M


Nếu nó có lỗi TNS: protocol adapter error như dưới:


Thì phải chắc chắn đã start 3
service sau:


!

Bước 2:
Start
service
OracleDBConsoleorcl (Hay tốt
nhất bạn để Automatic để
start cùng với windows ngay
từ đầu để tránh lỗi). Service
này dùng để thao tác với HTTP
Server
Controls
trên
URL
https://localhost:1158/em


!

Bước 3:
Trong Oracle có các tài khoản như
sys, hr, scott…Nhưng ban đầu các
tài khoản khác ngoài sys thì đều
bị lock. Bạn có thể unlock bằng
cách
vào
https://localhost:1158/em Trỏ tới
Database > Users > HR > Unlock
và đặt password.


!

Bước 4:
Sử dụng SQL Developer:
Sau khi unlock các tài khoản HR, SCOTT…
Bạn chạy SQL Developer (Lần đầu tiên
chạy tool này nó bắt trỏ đến thư mục cài
jdk1.6) và thấy giao diện như trên. Bên
menu trái là tập các Connection. Mỗi
Connection này trỏ tới một tài khoản
Oracle Database. Ban đầu chỉ có SYS, các
bạn phải thêm các Connection cho HR,
SCOTT… với thông tin như trên


!

Bước 5:

Bắt đầu với Oracle Database 11g.


racle ủửụùc sửỷ duùng bụỷi


Oracle
Oracle
Database
là một hệ
quản trị
hàng đầu
thế giới

Được sử
dụng
nhiều bởi
các doanh
nghiệp
lớn.

Oracle
Database
có nhiều
ưu điểm
nổi bật

Oracle
Database
được
dánh giá
là rất
mạnh và
tốt
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×