Tải bản đầy đủ

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN ATM

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Tên đề tài.
Chương trình quản lý thông tin tài khoản người sử dụng ATM
2. Lí do chọn đề tài.
Ngày nay, việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển kinh doanh của
ngành tài chính trở nên rất phổ biến và hiệu quả. Việc thực hiện việc giao dịch tài chính
hiện đại trở nên khá gần gũi với xu thế cuộc sống hiện nay. Bên cạnh đó việc giao dịch
điện tử đảm bảo được sự chính xác và ít sai sót trong quá trình giao dịch tài chính. Do
vậy, nhóm em quyết định thực hiện đề tài này với mong muốn được tìm hiểu về quá trình
hoạt động của ATM
3. Hướng tiếp cận của đề tài.
Đề tài hướng đến hệ thống quản lý thông tin tài khoản người sử dụng ATM
4. Ưu nhược điểm của đề tài.
 Ưu điểm
- Giới thiệu hình ảnh của ngân hàng đến với mọi khách hàng.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Giao dịch trực tiếp chương trình.
- Giao dịch thuận lợi, nhanh chóng, chính xác.
 Nhược điểm
- Tốc độ xử lý còn chậm.
5. Ý nghĩa lí luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

- Giúp nhóm em hiểu rõ về quy trình và nghiệp vụ xử lý thông tin của ATM
- Tiếp cận và làm quen với các yêu cầu thực tế
- Ứng dụng đề tài vào quá trình quản lý thông tin tài khoản ATM.
- Ứng dụng socket TCP đa tiến trình


PHẦN II: NỘI DUNG

2.1 Thiết kế và xử lý chương trình
2.1.1 Giao diện đăng nhập


2.1.2 Hàm xử lý buton Đăng nhập của giao diện đăng nhập


2.1.3 Hàm xử lý đăng nhập bên Server

2.1.4 Hàm xử lý button thoát của giao diện đăng nhập


2.1.5 Giao diện Chính


2.1.6 Hàm xử lý button rút tiền của giao diện chính

2.1.7 Hàm xử lý xem số dư của form giao diện bên server

2.1.8 Hàm xử lý button chuyển khoản của giao diện chính


2.1.9 Hàm xử lý button kiểm tra số dư của giao diện chính

2.1.10 Hàm xử lý button nạp tiền của giao diện chính

2.1.11 Hàm xử lý button đổi mật khẩu của giao diện chính

2.1.10 Hàm xử lý button kết thúc của giao diện chính


2.1.11 Giao diện kiểm tra số dư tài khoản2.1.12 Hàm xử lý xuất thông tin trong giao diện xem số dư tài khoản


2.1.13 Giao diện Rút tiền

2.1.14 Hàm xử lý từng button trong giao diện rút tiền
Button rút tiền 100.000VND


Button rút tiền 200.000VND

Button rút tiền 500.000VND

Button rút tiền 1.000.000VND


Button rút tiền số khác

2.1.15 Hàm xử lý rút tiền bên server

Hàm Rut được gọi ra để xử lý rút tiền từ bên server2.1.16 Giao diện rút tiền theo số có sẵn

Hàm xử lý xuất thông tin trong giao diện rút tiền theo các con số có sẵn


2.1.17 Giao diện rút tiền với một con số khác

2.1.18 Hàm xử lý từng button trong giao diện rút tiền với một con số khác
Button rút tiền


Button yes


2.1.19 Giao diện nạp tiền

2.1.20 Hàm xử lý từng button trong giao diện nạp tiền
Button nạp tiền 100.000VND

Button nạp tiền 200.000VND


Button nạp tiền 500.000VND

Button nạp tiền 1.000.000VND


Button nạp tiền số khác

2.1.21 Hàm xử lý nạp tiền bên server

Hàm Nap được gọi ra để xử lý nạp tiền từ bên server2.1.22 Giao diện nạp tiền theo số có sẵn

Hàm xử lý xuất thông tin trong giao diện nạp tiền theo các con số có sẵn


2.1.23 Giao diện nạp tiền với một con số khác

Hàm xử lý từng button trong giao diện nạp tiền với một con số khác
Button Nạp tiền


Button yes

2.1.24 Giao diện chuyển khoản


2.1.25 Hàm xử lý từng button thực hiện trong giao diện chuyển khoản
Button Thực hiện

Button Huỷ Giao dịch


2.1.26 Hàm xử lý chuyển khoản bên server

Hàm ChuyenKhoan được gọi ra để xử lý chuyển khoản từ bên serverTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x