Tải bản đầy đủ

BAI 11 HOC DAI SO GEOGERA TIN HOC 7 NH 2018

BÀI 11: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGERA
(TUẦN 29; TIẾT 57-58)


1. Tính toán với các số hữu tỉ

 Hiển thị chế độ tiếng việt : Các tùy chọn > ngôn ngữ > tiếng việt
 Cửa sổ CAS có hai chế độ tính toán:Hiển thị > CAS > Chọn
Chế độ chính xác (phân số và căn thức)
Chế độ gần đúng (lấy xấp xỉ đúng gần nhất)


1. Tính toán với các số hữu tỉ

 Chế độ gần đúng :
Các tùy chọn > làm tròn > số chữ số phần thập phân (2)
Vd: (1/2 + 3/4) = 1.25


2. Tính toán với biểu thức đại số , đơn thức, đa thức
Với đa thức : x,y,z … là tên các biến ( nên chọn chế độ chính xác )Cần nhập chính xác các phép toánVd: 3xy+2xy^2; 3x*y+2x*y^2


2. Tính toán với biểu thức đại số , đơn thức, đa thứcEm có thể nhập trực tiếp đa thức hoặc định nghia chúng như một hàm sốVd: A(x)=x^2+x+1Vd: P(x,y)=x^2+x*yVd: Q(x)=2x^2+x-1Ta có thể tính giá trị cụ thể của hàm số trênVd : A(1)3; A(-1)1; A(0)1; P(2,5)14; P+2*Q3. Tạo điểm trên mặt phẳng tọa độVào hiển thị > vùng làm việc > tích chọnPhải chuột vào vùng làm việc > chọn hệ trục tọa độ ( hoặc lưới )


3. Tạo điểm trên mặt phẳng tọa độTạo điểm bằng nhập lệnh

=(tọa độ x, tọa độ y)
:=(tọa độ x, tọa độ y)
 Ví dụ: A=(2,3) , B:=(5,7)
 Ta có thể di chuyển các điểm trên mặt phẳng


4. Hàm số và đồ thị hàm sốCách nhập hàm số: :=Vd: f=3x; a=1; g=ax+1Trong đó f,g là hàm số , a là sốVd: vẽ đồ thị y=a/xNhập lệnh a:=12, f:=a/x


4. Hàm số và đồ thị hàm sốThay đổi thuộc tính của đồ thị hàm số

 Thay đổi màu đồ thị hoặc chọn kiểu đường đồ thị
 B1: chọn hàm số
 B2: chọn màu đồ thị (hoặc chọn kiểu đường đồ thị )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×