Tải bản đầy đủ

Địa lý 12 thực hành vẽ lược đồ việt nam

Bài 3
THỰC HÀNH
VẼ LƯỢC ĐỒ ViỆT NAM


Giới Thiệu Cách vẽ :
Vẽ một lưới ô vuông gồm 40 ô ( 5 x 8 ) .
Xác định các điểm : 26 điểm .
Nối các điểm lại với nhau thành bản đồ
khung .
Vẽ lược đồ Việt nam qua 26 điểm .


Cám Ơn
Quý Thầy Cô.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×