Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu hiện tượng Sóng thần

Sóng thần


I. Khái niệm sóng thần

O Sóng thần( tsunami) “sóng mạnh ở cảng” là sóng mạnh gây ra bởi
động đất , núi lửa phun hoặc đất trồi tạo ra.


I.Khái niệm sóng thần

O Sóng thần là hiện tượng hàng trăm con sóng cao đến vài chục mét hình thành

trên biển vào động đất, núi lửa gây biến đổi lớp vỏ trái đất, núi lửa gây biến đổi
lớp vỏ trái đất. Mất cân bằng lớp nước đáy đại dương hình thành sóng dao động
mọi phương .


I. Khái niệm sóng thần

O Sóng thần là sóng biển gây tai biến , có chu kỳ dài và tốc độ tryền


lớn xuất hiện chủ yếu do tác động của động đất ( hay núi lửa hoạt
động) dưới đáy biển.
II.Đặc điểm

O Nguyên nhân thường do đông đất , núi lửa , thử bom nguyên tử…
O Thời gian thường là 10 phút hay 2giờ sau
O Bước sóng thường từ 500km

khi có nguyên nhân trên


II.Đặc điểm
1. Đặc điểm

O Vân tốc sóng lớn 890km/h ở biển sâu có thể tới 6100km/h
O Chiều cao sóng từ 10 đến 30 m
O Có thể cung cấp thêmmột thông số trung bình của sóng thần


Bảng thông số trung bình của sóng thần

Tt

Độ sâu(m)

Vận tốc (km/h)

Đọ dài sóng (km)

1

7000

943


282

2

4000

713

213

3

2000

504

151

4

200

159

48

5

50

79

23

6

10

36

10,6


Một số thông số sóng thường và sóng thần
Tham số đặc trưng cực đại

Sóng gió

Sóng thần

100km/s

1000km/s

0.6km

400km

Độ cao biển khơi

30m

3m

Độ cao gần bờ

40m

40m

Độ xuyên sâu

0.3km

Đến tận đáy biển

20s

2,5h

Tốc độ truyền sóng

Bước sóng

Chu kỳ


2. Phân loại
Có 2 cách phân loại sóng thần:

O Dựa vào nguồn gốc phát sinh, chia làm 02 loại: sóng thần gần ( sóng thần địa
phương), sóng thần xa.

O Dựa vào cấp độ, chia làm 06 cấp


III.NGUYÊN NHÂN

1.Động đất

O

Động đất mạnh dưới đáy biển nơi tiếp xúc các mảng nền hoặc những đứt gãy
lớn =>là cơ sở hình thành sóng thần

O

Cường đọ động đất quyết định đến quy mô và năng lượng của sóng thần,cương
độ từ 7,5 độ rítte mới gây ra sóng thần .

O

Chỉ khi sự chuyển dịch các mảng nền theo phương thẳng đứng mới gây ra sóng
thần.2. Núi lửa

O Núi lửa phun ngầm dưới đáy biển đai dương,mác ma phun trào
O Trượt lở núi lửa ngầm

khi mác ma phun trào ra hoặc do bể mác ma sụt lún3.Đá lở, đất trượt

O

Đá núi hay khiên băng lở rơi xuống biển hoặc sườn luc địa trượt lở đổ ụp
xuongs đáy biển =>xảy ra trog pham vi hẹp

O

Cacs tảng đá to treo leo đổ xuống biển
4 . Bão nhiệt đới

O

Báo xảy ra ở trong các vùng nhiêt đới .do trongj tâm bão ,mực nước biển bị rút
lên cao từ 1đến 3m đôi khi đến 5m so với mực nước biển .khi bão di chuyển vào
đất liền vào bờ biển.khi bão di chuyển vào đất liền gặp bờ biển dốc thoải ,gây ra
những cơn sóng thần có thể cao từ 10 đến 12m tàn phá vùng duyên hải trên
đường đi của bão


O

Đẻ có thể hút nước cao 1,3đến 1,6m thì tâm bão phải mạnh từ 118đến152km/h

O

Sức mạnh tàn phá của sóng thần do tác nhân này gây ra không dữ dội như động
đất ,núi lửa5. Thiên thạch rơi

O Do thiên thạch từ không gian rơi xuống đất .sóng thần loại này có sức tàn phá
,quy mô toàn cầu ,nó có thể hủy diệt muôn loài ,nhưng hiếm khi xảy ra6. Các vụ thử hạt nhân

O Các vụ thử hạt nhân ở ngoài khơi hay thềm

lục địa tuy nhiên ở các vụ thử hạt

nhân thường được giữ bí mạt nghiêm ngặt nên khó có thể xác định được sóng
thần thử bom nguyên tử gây ra,sóng thần gây ra .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×