Tải bản đầy đủ

Cấu trúc của phần nghe TOEIC

Part 2 TOEIC – Các phương án luôn luôn đúng
Part 2 của bài thi TOEIC thường đòi hỏi thí sinh phải nắm rõ ý chính của câu hỏi
trước khi chọn câu trả lời, bởi vậy nếu bỏ lỡ câu hỏi sẽ là một bất lợi khá lớn. Tuy
nhiên, bạn sẽ gặp những lời đáp mà “luôn luôn đúng” trong mọi trường hợp, ngay
cả khi không nghe được câu hỏi, bạn vẫn sẽ chọn được đáp án.
Khi ai đó hỏi ta điều gì, ta hoàn toàn có thể trả lời “Tôi không biết” hay “Tôi không
rõ”, hay “Việc này chưa được quyết”. Chỉ một ý đó thôi trong tiếng Anh có nhiều
cách diễn đạt, chúng ta cùng học để khi làm bài thi TOEIC được điểm cao nhé.
1 – “don’t know” answers
Một số dạng câu trả lời tương tự có thể gặp:
• I don’t know.
• I have no idea.
• I haven’t a clue.
• I haven’t the faintest idea.
• Not that I know of.
• Not that I’m aware of.
• How should I know?/ Don’t ask me
• Who knows?/ It’s anyone’s guess.
• Who knows?/ Not as far as I know.
2 – UNCERTAIN ANSWERS (Câu trả lời không chắc chắn)
Một số câu trả lời thường gặp:

• I’m not sure (about it)
• I’m even/ just not sure.
• I’m not sure whether … (Tôi không chắc liệu + mệnh đề)
• Not to my knowledge. (Điều đó không nằm trong sự hiểu biết của tôi + cấu trúc
đảo ngữ)
• I can’t tell you for sure. (Tôi không thể dám chắc với bạn được)
• No one can know for certain. (Không ai biết chắc)
3 – RESPONSE TO REQUEST/ OFFER/ INVITATION
REQUEST (Yêu cầu)
Cấu trúc: Would you mind + Ving/ if I Ved?
Khi nghe thấy “Would you mind + Ving” (lời yêu cầu lịch sự người khác làm gì),
bạn có thể chọn một trong số những lời đáp sau:
• Please do. (Bạn cứ làm đi)
• No. Not at all. (Không sao cả)
• Never mind/ You’re welcome. (Không sao)
• No, of course not. (Dĩ nhiên là không phiền gì cả)
• No, that would be fine. (Không, bạn cứ làm đi)
• No. I’d be happy to do. (Không, tôi rất vui được làm vậy)
• Not at all. I’d be glad to. (Không có chi. Tôi sẵn lòng mà)
SUGGESTIONS (Lời đề nghị, gợi ý)
Khi nghe thấy một trong số những cấu trúc sau bắt đầu câu hỏi, bạn có thể coi câu
hỏi là lời đề nghị:
• Why don’t you + clause (present tenses)?
• How about + Noun phrases/ Ving?


• What about + Noun phrases/ Ving?
• Let’s + V
• Why not + bare infinitive …?
Lời đáp phù hợp có thể là các mẫu câu sau (hoặc chứa các mẫu câu này)
• That’s a good/ great idea.
• That would be/ sounds great (but …)
• Yes, let’s.
• I’d love to.
• Sorry, I’m busy.
OFFER (Lời mời)
Với cấu trúc “Would you like + Noun phrase/ sb to V?”, bạn có thể chọn ngay các
câu trả lời sau:
No, thanks. (Không, cảm ơn bạn)
I’m not (really) fond of … (Tôi không thực sự thích…)


Cần lưu ý phần tin sau “but” vì nó có thể không liên quan đến nội dung câu hỏi.
I appreciate the offer, but… (Tôi không đánh giá cao lời đề nghị nhưng…)
That would be great, but… (Điều đó thực sự rất tuyệt nhưng …)
Thank you for the offer, but… (Cảm ơn lời đề nghị nhưng…)
Cấu trúc của phần nghe TOEIC Part 3 bao gồm:


Đoạn hội thoại giữa 2 người, thường là 1 nam + 1 nữSau khi nghe xong sẽ có 3 câu hỏi cho 1 đoạn hội thoạiMỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án A-B-C-D để các bạn lựa chọn
TOEIC Part 3 gồm có 10 đoạn hội thoại, tương ứng với 30 câu hỏi. Rất nhiều bạn
thấy khó khăn trong việc bắt kịp audio của đoạn hội thoại vì đoạn hội thoại không
ngắn chút nào, cũng như tốc độ nói của 2 nhân vật cũng nhanh.
Để luyện nghe toeic part 3 hiệu quả cần phải hiểu được cấu tạo của đoạn hội thoại
và cách trả lời những câu hỏi phổ biến nhất.
Cấu tạo của đoạn hội thoại bất kỳ trong TOEIC Part 3Mở bài: Thường sẽ là gặp mặt chào hỏi và nói về tình huống của cuộc trò
chuyệnThân bài: Chi tiết cụ thể trong đoạn hội thoại sẽ được trao đổiKết bài: Hành động sau đó sẽ là gì khi kết thúc hội thoại


Và 3 câu hỏi của TOEIC Part 3 chủ yếu cũng xoay quanh 3 nội dung trên: đoạn hội
thoại nói về vấn đề gì, hỏi về chi tiết nào đó trong phần giao tiếp của 2 người, hành
động tiếp theo của 1 trong 2 nhân vật sẽ là gì.
Câu hỏi tình huống chung (Ý chính của đoạn hội thoại) của TOEIC Part 3
Câu hỏi dạng này hay gặp là


What is the conversation about? (Cuộc hội thoại nói về cái gì? )What are the speakers discussing? (Người nói đang thảo luận cái gì?)Who are the speakers talking about? (Mọi người đang nói về ai?)What is the topic of the conversation? (Chủ đề của cuộc nói chuyện là gì?)What is the main purpose of the conversation? (Mục đích chính của đoạn hội
thoại là gì?)
Mẹo làm part 3 TOEIC cho câu hỏi này là chú ý đến nội dung chi tiết 2 câu đầu
tiên của đoạn hội thoại, chúng ta sẽ nghe được 2 người này nói về vấn đề gì là có
thể suy ra được đáp án.
Câu hỏi dạng này của TOEIC Part 3 còn có thể ở dạng câu hỏi WHERE


Where are the speakers? (Mọi người đang nói chuyện ở đâu?)Where is the conversation talking place? (Cuộc hội thoại diễn ra ở đâu?)Where is this conversation most likely talking place? (Cuộc hội thoại có thể
diễn ra ở đâu?)
Với câu hỏi dạng này các bạn cần lưu ý đến những từ liên quan đến địa điểm, đôi
khi cần suy luận. Mẹo làm part 3 TOEIC cho dạng câu hỏi này là loại trừ.
Ví dụ:
Man: Hello, I need send this package to Japan as soon as possible.
Woman: All right. We can send it by email express…..
Câu hỏi là: Where is this conversation most likely talking place?A – At a train station (Nhà ga)
B – At a an electronic store (Cửa hàng điện tử)C – At a post office (Bưu điện)D – At a bank (Ngân hàng)
Rõ ràng đoạn hội thoại không hề nói về 1 trong 4 địa điểm trong câu trả lời, nhưng
chúng ta có thể suy luận từ câu nói của người đàn ông (Man) “I need send this
package to Japan…” để suy luận ra tìm câu trả lời phù hợp nhất.
Câu hỏi chi tiết trong đoạn hội thoại Part 3 TOEIC
Một số câu hỏi thường gặp dạng này sẽ là:What problem does the woman have? (Người phụ nữ gặp vấn đề gì?)How often is the meeting held? (Cuộc họp được tổ chức với tần suất ra sao?)What happen 2 weeks ago? (Chuyện gì xảy ra 2 tuần trước?)Why does the man (woman) call? (Tại sao người đàn ông gọi điện)When the woman going to the vacation? (Khi nào người phụ nữ đi nghỉ
mát?)
Với những câu hỏi dạng này của Part 3, thì có rất nhiều hình dạng. Nhưng phần lớn
là câu trả lời sẽ diễn tả lại phần nội dung trong đoạn hội thoại, mà không lặp lại
phần nào đó trong đoạn hội thoại. Mẹo làm part 3 TOEIC là cần có lượng từ vựng
về từ đồng nghĩa, cụm từ cùng diễn tả 1 ý nghĩa để không bị mất điểm đáng tiếc
Câu hỏi hành động tiếp theo trong đoạn hội thoại Part 3 TOEIC
Với câu hỏi này sẽ gặp dạng câu hỏi nhưWhat will the man (woman) probably do next? (Người đàn ông có thể sẽ làm
gì tiếp theo?)What does the man suggest woman do? (Người đàn ông gợi ý cho người phụ
nữ làm gì?)….
Mẹo làm part 3 TOEIC cho phần này là nội dung thường nằm ở những câu:Why don’t you….?
Could you….?Don’t forget….Please remember to….….
Những chủ đề thường gặp trong phần nghe TOEIC Part 3Deadlines (hạn chót), documents (tài liệu), and equipment (thiết bị)Raises (tăng lương), promotions (thăng chức) and training (đào tạo)Contracts (hợp đồng), sales (doanh thu), expenses (chi phí)Restaurants (nhà hàng), real estate (bất động sản), and retail (bán lẻ)Travel ( du lịch), hotels (khách sạn) or free-time activities (hoạt đông làm
trong thời gian rảnh rỗi)
Mẹo làm part 3 TOEIC đạt điểm cao
Tăng cường vốn từ vựng tiếng anh
Như đề cập ở các dạng câu hỏi chính của TOEIC Part 3, tất cả các dạng gần như đều
cần tới từ vựng liên quan, từ đồng nghĩa, hay là văn cảnh không được nhắc trong
bài nói, mà lại có trong câu trả lời. Vì vậy từ vựng rất cần thiết cho TOEIC Part 3.
Phân bố thời gian hợp lí lúc ôn thi và luyện nghe toeic Part 3
Trước khi bắt đầu part 3, các bạn sẽ được nghe phần hướng dẫn trong 30 giây. Tránh
lơ đãng vì nếu mất tập trung thì bạn sẽ không thể nắm bắt được ý của cuộc đối thoại
ngay khi part 3 bắt đầu
Sau khi nghe hết đoạn đối thoại, bạn sẽ nghe 3 câu hỏi liên quan đến đoạn đối thoại
đó. Thời gian đọc câu hỏi là 1 giây, thời gian ngắt quãng giữa các câu hỏi là 8 giây.
Tức là sau khi kết thúc đoạn đối thoại bạn có 27 giây để trả lời tất cả các câu hỏi
trước khi bước sang đoạn đối thoại tiếp theo.
Vậy khi nghe đọc đến câu hỏi thứ 3, các bạn phải nhanh chóng giải quyết hết các
câu hỏi và dùng khoảng thời gian còn lại để đọc đoạn tiếp theo.
Trong 3 câu hỏi tương ứng với đoạn hội thoại, chắc chắn có 1 câu hỏi về thông tin
cụ thể. Bạn không giành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi


Khó có thể nhớ hết thông tin trong đoạn đối thoại đã qua, do đó đừng lãng phí thời
gian để tìm đáp án cho câu hỏi đã qua, hãy tập trung làm quen với việc phân bố thời
gian sao cho khi nghe xong câu hỏi thứ 3 bạn đã bắt đầu đọc đến đoạn đối thoại tiếp
theo.
Chọn đáp ứng cho câu hỏi luyện nghe part 3 toeic
Bạn vừa phải nghe 10 đoạn đối thoại, vừa phải đọc những câu hỏi và đáp án có sẵn
trong đề chỉ trong vòng 10-11 phút. Nếu bạn tập trung nghe kĩ thì sẽ ko đọc được
câu hỏi, nếu bạn chăm chú đọc câu hỏi và đáp án có sẵn thì sẽ không nghe kĩ được.
Vì vậy, bạn phải phân bổ thời gian hợp lí để loại bỏ hết những yếu tố gây trở ngại
Nếu bạn đánh dấu đáp án vào phiếu Answer sheet ngay khi tìm thấy câu trả lời sẽ
mất tập trung và không có thời gian đọc những câu hỏi tiếp theo.
Tập trung và phân tích thật nhanh loại câu hỏi trong đề thi toeic listening
Hãy phân tích thật nhanh loại câu hỏi trong đề thi và đoán xem đoạn đối thoại nói
về vấn đề gì. Hãy tập làm quen để nắm bắt được thể loại của câu hỏi được cho và
cách nghe mỗi thể loại.
Ví dụ thể loại câu hỏi liên quan đến toàn bộ bài hội thoại; loại câu hỏi liên quan đến
việc sẽ làm; câu hỏi Why, câu hỏi How, câu hỏi When…
Các dạng câu hỏi chính trong phần TOEIC Part 3
- Main idea (câu hỏi ý chính)
What is the conversation about? (Cuộc hội thoại nói về cái gì? )
What are the speakers discussing? (Người nói đang thảo luận cái gì?)
What is the topic of the conversation? (Chủ đề của cuộc nói chuyện là gì?)
- Detail (câu hỏi chi tiết)
Cụ thể nó sẽ hỏi một chi tiết cụ thể trong bài. Ví dụ như:
What problem does the woman have?(Người phụ nữ gặp phải vấn đề gì?)
How often is the meeting held? (Tần suất tổ chức cuộc họp ra sao?)
What happened two weeks ago?( 2 tuần trước xảy ra chuyện gi?)
- Inference (câu hỏi suy luận)
Who are the speakers? (Người nói là ai?)
What is the relationship between 2 speakers?(Mối quan hệ giữa 2 người nói là gì?)
What can be suggested about Mr. Kim? (Ta hiểu gì về ông Kim?)
What will the man probably do next? (Người đàn ông có lẽ sẽ làm gì tiếp theo?)
2. Những chủ đề thường gặp trong TOEIC listening part 3
Deadlines (hạn chót), documents (tài liệu), and equipment (thiết bị)
Raises (tăng lương), promotions (thăng chức) and training (đào tạo)


Contracts (hợp đồng), sales (doanh thu), expenses (chi phí)
Restaurants (nhà hàng), real estate (bất động sản), and retail (bán lẻ)
Travel (du lịch), hotels (khách sạn) or free-time activities (hoạt đông làm trong thời
gian rảnh rỗi).
3. Trau dồi vốn từ vựng tiếng anh
- Cách làm: Các bạn lấy đề ở Part 3 ra, đọc các câu hỏi trước, đảm bảo là các các
bạn hiểu câu hỏi hỏi gì và 4 sự lựa chọn nói gì; sau đó bật Part 3 nghe, vừa nghe
vừa nhìn Scripts (lời thoại), cầm bút đánh dấu tất cả các từ không biết nghĩa, thấy
phát âm lạ vào và tra từ điển; sau đó ghi chép vào quyển sổ tay nhỏ rồi các bạn xem
các từ vựng ở bài hội thoại đó nó thuộc chủ đề gì để nhóm từ vựng học chung cho
hiệu quả.
Từ đó các các bạn đã tích lũy được một lượng từ liên quan đến Part 3.
4. Phân bổ thời gian hợp lý lúc ôn thi và luyện nghe TOEIC Part 3
- Trước khi bắt đầu Part 3, các bạn sẽ được nghe phần hướng dẫn trong 30 giây.
Tránh lơ đãng vì nếu mất tập trung thì bạn sẽ không thể nắm bắt được ý của cuộc
đối thoại ngay khi Part 3 bắt đầu.
- Sau khi nghe hết đoạn đối thoại, bạn sẽ nghe 3 câu hỏi liên quan đến đoạn đối
thoại đó. Thời gian đọc câu hỏi là 1 giây, thời gian ngắt quãng giữa các câu hỏi là 5
giây. Tức là sau khi kết thúc đoạn đối thoại bạn có 18 giây để trả lời tất cả các câu
hỏi trước khi bước sang đoạn đối thoại tiếp theo.
- Vậy khi nghe đọc đến câu hỏi thứ 3, các bạn phải nhanh chóng giải quyết hết các
câu hỏi và dùng khoảng thời gian còn lại để đọc đoạn tiếp theo.
- Trong 3 câu hỏi tương ứng với đoạn hội thoại, chắc chắn có 1 câu hỏi về thông tin
cụ thể. Bạn không giành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi
- Khó có thể nhớ hết thông tin trong đoạn đối thoại đã qua, do đó đừng lãng phí thời
gian để tìm đáp án cho câu hỏi đã qua, hãy tập trung làm quen với việc phân bố thời
gian sao cho khi nghe xong câu hỏi thứ 3 bạn đã bắt đầu đọc đến đoạn đối thoại tiếp
theo.
5. Chọn đáp ứng cho câu hỏi luyện nghe Part 3 TOEIC
- Bạn vừa phải nghe 10 đoạn đối thoại, vừa phải đọc những câu hỏi và đáp án có sẵn
trong đề chỉ trong vòng 10-11 phút. Nếu bạn tập trung nghe kĩ thì sẽ không đọc
được câu hỏi, nếu bạn chăm chú đọc câu hỏi và đáp án có sẵn thì sẽ không nghe kĩ
được. Vì vậy, bạn phải phân bổ thời gian hợp lí để loại bỏ hết những yếu tố gây trở
ngại.
6. Tập trung và phân tích thật nhanh loại câu hỏi trong đề thi TOEIC
Listening Part 3.
- Hãy phân tích thật nhanh loại câu hỏi trong đề thi và đoán xem các đoạn đối thoại
nói về vấn đề gì. Hãy tập làm quen để nắm bắt được thể loại của câu hỏi được cho
và cách nghe mỗi thể loại.
Ví dụ thể loại câu hỏi liên quan đến toàn bộ bài hội thoại; loại câu hỏi liên quan đến
việc sẽ làm; câu hỏi Why, câu hỏi How, câu hỏi When…


Đọc trước câu hỏi và đáp án cho sẵn: Mỗi bài nói có 3 câu hỏi với 4 lựa chọn.
Việc đọc trước toàn bộ sẽ giúp bạn định hướng nội dung đoạn nói có thể xuất hiện
khi nghe. Đồng thời trả lời được các câu hỏi cơ bản (câu hỏi về địa điểm, người nói)
Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu: Nếu bạn có thể đọc và hiểu câu hỏi nhanh chóng thì
bạn sẽ nghe tốt hơn. Trên thực tế, có nhiều trường hợp thí sinh nghe được nhưng lại
hông hiểu câu hỏi nên cũng chọn đáp án sai.

Tập trung nghe các thông tin cần thiết: Như đã đề cập ở trên, trong TOEIC PART
4 các câu hỏi không đi theo thứ tự của nội dung được nói đến trong bài mà xáo trộn.
Do đó, khi bắt đầu nghe bạn cần kết hợp tập trung vào các thông tin chi tiết để dễ
chọn đáp án đúng hơn.
Đáp án đúng thường có chứa từ hoặc cụm từ nghe được: Đây là xu hướng và
cũng là đặc điểm chung trong cách ra câu hỏi của TOEIC Part 4. Như chúng tôi đã
đề cập ở trên, phần này không chứa quá nhiều bẫy nên bạn có thể yên tâm hơn khi
chọn đáp án giống như những gì bạn nghe được.

Announcement (Thông báo)
+ Advertisement (Quảng cáo)
+ Seed (Bài diễn thuyết, tọa đàm)
+ Report (Báo cáo, tường thuật)
+ Flight and Airport Announcement (Thông báo ở sân bay, thông báo trên máy bay)
+ Broadcast (chương trình phát thanh truyền hình)
+ Recorded message (Tin nhắn ghi âm)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×