Tải bản đầy đủ

Danh sách 100 trường dự triển chương trình ismart năm học 2018 2019

ISMART EDUCATION
Ho Chi Minh City
Address:5-11, Trung Son Residential Area,
Binh Hung, BinhChanh, HCMC
Tel:(848) 5433 6888| Hotline:0901.456.913
Email:info@ismart.edu.vn

Hanoi
Address:7th Floor, No. 55, Nguyen Khang Str.,
Yen Hoa, CauGiay Dist., Hanoi
Tel:(84 4) 6684 7140
Email:infohn@ismart.edu.vn

Hà Nội, ngày 10/4/2018
DANH SÁCH 100 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DỰ KIẾN
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH iSMART NĂM HỌC 2018-2019
STT
1
2

TÊN TRƯỜNG

Tiểu học X
THCS Y

PHÒNG GD&ĐT
Ba Đình
Thanh Trì

100
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐANG
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH iSMART NĂM HỌC 2017-18
STT
1
2

TÊN TRƯỜNG
Tiểu học A
THCS B

----------------o0o-------------

PHÒNG GD&ĐT
Ba Đình
Thanh TrìTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×