Tải bản đầy đủ

ĐỀ XUẤT 1 SỐ ĐỀ THI VĂN

Vancap3 http://vancap3.co.cc
CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ ĐỀ XUẤT MÔN VĂN
Cấu trúc bài thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm học 2008 -
2009
27.11.2008
Cấu trúc bài thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm học 2008 - 2009
thông tin mới về cấu trúc chường trình ra đề thi tốt nghiệp THPT năm học
2008-2009 của BGD (do nhóm biên soạn CTĐ cung cấp)
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 5,0 điểm )
Câu Nội dung Điểm
Yêu cầu về kiến thức,
kỹ năng
I
PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM
2,0
Kiểm tra kiến thức về
văn học Việt Nam hiện
đại (giai đoạn văn học,
tác giả, tác phẩm); văn
học nước ngoài (tác giả,
tác phẩm).

Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng
tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh
Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn
nghệ của dân tộc - Phạm Văn Đồng
Tây Tiến - Quang Dũng
Việt Bắc (trích) - Tố Hữu
Đất Nước (trích) - Nguyễn Khoa Điềm
Sóng - Xuân Quỳnh
Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo
Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân
Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ
Ngọc Tường
Vợ nhặt - Kim Lân
Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài
Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi
Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) - Lưu
Quang Vũ
Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống
AIDS, 1/12/2003 - Cô-phi An-nan
Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (trích) - Trần Đình
Hượu
PHẦN VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
Thuốc - Lỗ Tấn
Số phận con người (trích) - Sô-lô-khốp
Ông già và biển cả (trích) - Hê-minh-uê
II
Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
3,0
Vận dụng kiến thức về
xã hội, đời sống để viết
bài nghị luận xã hội.
Nghị luận về một hiện tượng đời sống
PHẦN RIÊNG ( 5,0 điểm )
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành cho
chương trình đó (câu III.a dành cho thí sinh học chương trình
cơ bản; câu III.b dành cho thí sinh học chương trình nâng cao)
Câu Nội dung Điểm
Yêu cầu về kiến thức,
kỹ năng
III.a
Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh
5,0
Vận dụng khả năng
đọc - hiểu và kiến thức
văn học để viết bài nghị
luận văn học.
Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn
nghệ của dân tộc - Phạm Văn Đồng
Tây Tiến - Quang Dũng
Việt Bắc (trích) - Tố Hữu
Đất Nước (trích) - Nguyễn Khoa Điềm
Sóng - Xuân Quỳnh
Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo
Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân
Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng
Phủ Ngọc Tường
Vợ nhặt - Kim Lân
Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài
Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi
Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) - Lưu
Quang Vũ
Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống
AIDS, 1/12/ 2003 - Cô-phi An-nan
Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (trích) - Trần
Đình Hượu
III.b
Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh
5,0
Vận dụng khả năng
đọc - hiểu và kiến
thức văn học để viết bài
nghị luận văn học.
Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn
nghệ của dân tộc - Phạm Văn Đồng
Tây Tiến - Quang Dũng
Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
Việt Bắc (trích) - Tố Hữu
Đất Nước (trích) - Nguyễn Khoa Điềm
Sóng - Xuân Quỳnh
Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo
Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân
Tác gia Nguyễn Tuân
Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng
Phủ Ngọc Tường
Vợ nhặt - Kim Lân
Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài
Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi
Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
Một người Hà Nội - Nguyễn Khải
Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) - Lưu
Quang Vũ
Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống
AIDS, 1/12/2003 - Cô-phi An-nan
Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (trích) - Trần
Đình Hượu
Con đường trở thành kẻ sĩ hiện đại (trích) -
Nguyễn Khắc Viện
Tư duy hệ thống - nguồn sức sống mới của
đổi mới tư duy (trích) - Phan Đình Diệu
Nhóm biên soạn:
1. Ngô Vưu 5. Trần Đăng Nghĩa
2. Bùi Việt Thắng 6. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
3. Khổng Thành Ngọc 7. Nguyễn Thị Nương
4. Nguyễn Duy Kha 8. Nguyễn Thị Bích Hồng
Demo:
BỘ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ ĐỀ XUẤT
(2)
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
Môn thi: NGỮ VĂN - Trung học phổ thông
Thời gian : 150 phút, không kể thời gian giao đề
Phần I: Chung cho tất cả thí sinh (5,0 điểm)
Câu 1 (
2,0 điểm
)
Trong bài
Đàn ghi ta của Lorca
, nhà thơ Thanh Thảo viết:
những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn.
(Theo
Ngữ văn 12,
tập một, trang 164, NXB Giáo dục -
2008)
Anh/ chị hiểu ý nghĩa nội dung đoạn thơ trên như thế nào?
Câu 2 (
3,0 điểm
)
Từ câu chuyện người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn
Chiếc
thuyền ngoài xa
của Nguyễn Minh Châu, anh/ chị suy nghĩ gì về vấn đề bình
đẳng giới ở Việt Nam hiện nay?
Phần II: Dành riêng cho thí sinh học chương trình cơ bản và cho thí sinh
học chương trình nâng cao (5,0 điểm)

Câu 3a (
5,0 điểm
). Dành riêng cho thí sinh học chương trình cơ bản
Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn
Vợ chồng A Phủ
của Tô Hoài
để thấy lòng yêu đời và khát vọng sống của tuổi trẻ miền núi trước Cách
mạng tháng Tám.
Câu 3b (
5,0 điểm
). Dành riêng cho thí sinh học chương trình nâng cao
Phân tích khát vọng được sống là chính mình của nhân vật Trương Ba
trong tác phẩm
Hồn Trương Ba, da hàng thịt
của Lưu Quang Vũ (đoạn trích
Ngữ văn 12 Nâng cao,
tập một, NXB Giáo dục - 2008).
-----------------Hết-----------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ....................... Số báo danh: ...................................
Chữ ký của giám thị 1: .....................Chữ ký của giám thị 2: .....................
Đề 2:
BỘ GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO
ĐỀ ĐỀ XUẤT (1)
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
Môn thi: NGỮ VĂN - Trung học phổ thông
Thời gian : 150 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi có 02
trang)
Phần I: Chung cho tất cả thí sinh (5,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Phân tích đặc điểm phong cách ngôn ngữ trong đoạn văn sau:
Sự trong sáng của tiếng nói không chỉ thể hiện ở các quy tắc bền
vững và những chuẩn mực xác định của ngôn ngữ dân tộc mà còn được thể
hiện sinh động qua thực tiễn sử dụng, đó là "tiếng nói của quần chúng
nhân dân dân, đầy tình cảm, hình ảnh màu sắc và âm điệu, hồn nhiên, ngộ
nghĩnh và đầy ý nghĩa, đồng thời nó là ngôn ngữ của văn học, văn nghệ mà
những nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc ta như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du,
v.v. những nhà văn, nhà thơ hiện nay (...) đã nâng lên đến trình độ cao về
nghệ thuật, khiến nó trở nên trong sáng, đẹp đẽ lạ thường. Thật vậy, là một
thứ tiếng đơn tiết tính, giàu thanh điệu, vần điệu, giàu âm thanh có sức gợi
tả, vốn từ vựng phong phú, nhiều cách nói đa dạng, tiếng Việt có khả năng
biểu đạt rất linh hoạt và đẹp đẽ.
(Theo Ngữ văn 12 - Nâng cao, tập một, trang 37, NXB Giáo
dục - 2008)
Câu 2 (3,0 điểm)
Trong bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc, Trần Đình Hượu viết:
<SP
URL của bản tin này::http://vancap3.co.cc/modules.php?name=News&op=viewst&sid=90
© Vancap3 contact: giangvansp2@gmail.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×