Tải bản đầy đủ

De kiem tra 1 tiet lop 10

Giáo án Tin học 10
Ngy son: 8/4/2009
Tit theo PPCT: 66
Ngy ging Lp Ngy ging Lp
....................
....................
....................
10A
4
10A
5
10A
6
....................
....................
10A
7
10A
8
KIM TRA 1 TIT
I. Mc ớch

ỏnh giỏ cht lng hc tp ca hc sinh qua mt thi gian hc tp.
Cng c li cỏc kin thc v mng mỏy tớnh v mng Internet, HS cn bit s dng
mt s dch v trong Internet v cỏc tin ớch khỏc.
II. Ma trn
Ni dung
Nhn bit Thụng hiu Vn dng
Tng
TNK
Q
TNT
L
TNKQ TNTL TNKQ TNTL
Bi 20 : Mng mỏy
tớnh
7
3.5
1
2
8
5.5
Bi 21 : Mng thụng
tin ton cu Internet
1
0.5
1
0.5
2
1
Bi 22: Mt s dch v
c bn ca Internet
1
0.5
1
3
2
3.5
Tng
9
4.5
1


0.5
2
5
12
10
III. Ni dung kim tra
gm 10 cõu trc nghim, 2 cõu t lun (tng 12 cõu)
Câu 1: Mạng máy tính bao gồm mấy thành phần:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2: Phơng tiện truyền thông của mạng máy tính bao gồm mấy loại:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 3: Kiểu bố trí máy tính trong mạng bao gồm:
A. Hình cầu, hình thẳng, hình sao C. Hình thẳng, hình cong, hình sao
B. Hình thẳng, hình vòng, hình sao D. Hình vòng, hình thẳng, hình vuông
Câu 4: Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau:
A. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp
B. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng radio, bức xạ hồng ngoại, sóng
truyền qua vệ tinh.
C. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các điện
thoại di động.
D. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm nào và không gian nào.
Câu 5: Mạng máy tính nhìn về góc độ địa lí chia làm 2 loại sau:
A. Mạng LAN và mạng WAM C. Mạng LAN và mạng WAN
B. Mạng WAN và mạng LAM D. Mạng WAN và mạng IAM
Nghiêm Thanh Liễu Tổ: Toán_Tin Trờng: THPT Nguyễn Huệ
Giáo án Tin học 10
Câu 6: Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ (.) trong phát biểu sau:
- Máy chủ là máy tính đảm bảo việc . Các máy khách bằng cách
việc phân bố tài nguyên nằm trong mạng với mục đích sử dụng chung.
- Máy khách là máy sử dụng tài nguyên do . Cung cấp.
Câu 7: Có những cách nào để có thể kết nối mày tính với Internet:
A. Sử dụng Modem kết nối qua đờng điện thoại, Sử dụng đờng truyền riêng, Sử dụng đ-
ờng thuê bao ADSN.
B. Sử dụng Modem kết nối qua đờng điện thoại, Sử dụng đờng truyền riêng, Sử dụng đ-
ờng thuê bao bất đối xứng ADSl.
C. Sử dụng đờng điện thoại và sử dụng đờng truyền riêng.
Câu 8: Đối tợng nào dới đây sẽ giúp ta tìm thông tin trên Internet:
A. Máy tìm kiếm B. Bộ giao thức TCP/IP C. Máy chủ DNS
Câu 9: Khi ta thực hiện tạo hòm th điện tử theo các bớc sau:
Bớc 1: Truy cập vào Website: Mail.Yahoo.com.vn
Bớc 2: Kích chuột vào nút lệnh Đăng kí ngay xuất hiện trang web mới
Bớc 3: Điền các thông sô :
1. Tên gọi: Minh 2. Tên họ: Nguyễn 3. Giới tính: Nam
4. Tên truy cập: Hacker 5. Mật khẩu: 101abc 6. Gõ lại mật khẩu: 101abc
Bớc 4: Làm theo yêu cầu của web
Vậy kết quả thu đợc ta tạo đợc hòm th có địa chỉ là gì?
.
Câu 10: Phơng tiện truyền thông bao gồm các thành phần nào kể tên:
.
Câu 11: Hãy phát biểu các khái niệm (3 điểm)
Siêu văn bản, trang Web, Website, Trang chủ của Website, trang web động và web tĩnh
Cõu 12:: Cho sơ đồ bố trí các máy tính trong mạng nh hình sau. Em hãy cho biết trong đó đã
áp dụng các kiểu bố trí máy tính nh thế nào?
Nghiêm Thanh Liễu Tổ: Toán_Tin Trờng: THPT Nguyễn Huệ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×