Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG PHÁP ĐỂ DẠY TỐT MỘT BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH

Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
TÊN ĐỀ TÀI : “ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ DẠY TỐT MỘT
BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH 8 ”
PHẦN THỨ NHẤT : ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài:
Đất nước ta đang trên đà đổi mới, Nghành giáo dục đang có những bước
chuyển mình theo nhịp bước của thời đại. Do đó việc đổi mới phương pháp dạy
học là vấn đề cần thiết và quan trọng trong tình hình hiện nay. Mà một trong
những biện pháp tối ưu trong quá trình dạy học và phương pháp dạy học tích cực
và dạy học theo chuẩn kiến thức và kĩ năng. Đổi mới dạy học nhằm đáp ứng mục
tiêu, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới là yêu cầu và cũng là niềm mong
mỏi của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, và nhất là đối với môn
Tiếng Anh.
Ngày nay, Tiếng Anh đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của nó trong
trường học, thì việc nâng cao chất lượng dạy và học là vấn đề quan trọng hàng
đầu. Chương trình thay sách được áp dụng hàng loạt những vấn đề về phương
pháp dạy học Tiếng Anh lại nảy sinh. Câu hỏi được đặt ra là : Làm thế nào để học
sinh có thể lĩnh hội được toàn bộ kiến thức và sử dụng nó một cách thành thạo?
Để đáp ứng được yêu cầu thực tế. Mỗi giáo viên cần phải tìm cho mình một
phương pháp dạy học tối ưu, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Để đạt kết quả
cao đó mới là vấn đề, là mục đích mà mỗi giáo viên đứng lớp phải trăn trở, phải

suy nghĩ. Vì vậy, việc cải tiến phương pháp và nội dung dạy học luôn được ngành
giáo dục quan tâm đúng mức. Ngành luôn động viên khuyến khích giáo viên có
những cải tiến mới về phương pháp dạy học và có những đề tài, sáng kiến kinh
nghiệm hay, thiết thực áp dụng thực tế ngay cho việc dạy hoặc là cải tiến về đô
dùng dạy học v.v…..
Trong quá trình dạy và học ngoại ngữ ở nhà trường hiện nay, giáo viên cần
phải chú trọng đến cả bốn kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Theo tôi đọc là một kỹ
năng cơ bản rất được chú trọng. Đọc vừa là mục đích, vừa là phương tiện hữu
hiệu và cần thiết cho học sinh có thể nắm vững, củng cố kiến thức ngôn ngữ, mở
rộng vốn từ vựng cũng như hiểu sâu thêm văn phong, cách sử dụng ngôn ngữ
mình đang học.
Ở trường THCS hiện nay, tài liệu chính để dạy một bài đọc hiểu là các bài đọc
trong sách giáo khoa. Các bài đọc đó đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát
triển kỹ năng đọc hiểu của học sinh.
1 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
Qua thực tế giảng dạy ở trường THCS, tôi thấy các em tiếp cận một bài đọc
rất khó khăn. Thật vậy, nếu không biết cách đọc, các em sẽ không nắm được nội
dung chính của bài trong một tiết học.
Vì vậy để dạy một bài đọc thế nào là tốt nhất và sử dụng những phương pháp
nào hiệu quả nhất, đó là mối quan tâm lớn nhất của tôi khiến tôi trăn trở và quyết
định thực hiện đề tài : “ Phương pháp để dạy tốt một bài đọc hiểu Tiếng Anh 8 ’’.
2. Mục đích nghiên cứu :
- Đề tài này được nghiên cứu và áp dụng nhằm mục đích xây dựng ý kiến đóng
góp vào tiếng nói chung của công tác giảng dạy Tiếng Anh tại trường. Từ những
việc làm thực tiễn giúp học sinh phát huy tốt kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh để từng
bước nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh đối với học sinh lớp 8 bậc
THCS.
- Thông qua việc nghiên cứu đề tài để đúc rút những kinh nghiệm trong việc rèn
luyện kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 bậc THCS.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu :
- Nghiên cứu về những phương pháp, thủ thuật và các bước dạy đọc hiểu bài
khóa trong chương trình Tiếng Anh lớp 8.
- Nghiên cứu để phát hiện ra những thủ thuật phù hợp với việc dạy đọc hiểu
Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 tại trường.
4. Đối tượng nghiên cứu :
- Các bài khóa trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 8.
- Học sinh lớp 8 trường THCS .


5. Phương pháp nghiên cứu :
- Đọc và nghiên cứu tài liệu để từ đó đưa vào áp dụng trong thực tế giảng dạy
và rút ra kinh nghiệm.
- Thống kê và đối chiếu kết quả của học sinh qua các bài kiểm tra so với
những quan điểm lí luận đã đặt ra.
- Quan sát quá trình học sinh thực hành đọc hiểu trong các tiết học trên lớp.
- Trải qua lí thuyết và thực nghiệm trong môi trường thực tiễn để xây dựng lên
đề tài.
6. Thời gian thực hiện :
Tôi nghiên cứu đề tài từ tháng 8 năm 2015 trong môn Tiếng Anh và áp dụng ở
hai lớp do tôi dạy của trường trung học cơ sở nơi tôi đang công tác trong năm học
2015 -2016.

2 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
PHẦN THỨ HAI : NỘI DUNG DỀ TÀI
I. Cơ sở lý luận :
Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đặt ra những yêu cầu mới
cho phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hiện nay, đòi hỏi đội ngũ lao động kế cận
có trình độ, có năng lực, có tính năng động, tích cực, sáng tạo, biết vận dụng tri
thức. Do đó, ngành giáo dục có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển con
người.
Trước vai trò quan trọng đó, ngành giáo dục đã có những thay đổi về sách
giáo khoa, về phương pháp giảng dạy. Đổi mới phương pháp giáo dục là một đòi
hỏi cấp bách và cơ bản, là một cuộc sống cách mạng trong toàn ngành trong giai
đoạn hiện nay nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
Nhằm đáp ứng mục đích yêu cầu của việc đổi mới nội dung, phương pháp
giảng dạy đem lại hiệu quả thiết thực nhất cho học sinh THCS. Bộ Giáo Dục và
Đào Tạo đã đổi mới sách giáo khoa cho phù hợp hơn. Trong chương trình Tiếng
Anh THCS được biên soạn theo từng chủ điểm, các chủ điểm được thiết kế rõ 4
kỹ năng : Nghe, nói, đọc và viết một cách riêng biệt trong mỗi đơn vị bài học.
Là giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh, tôi nhận thấy rằng học sinh phải được
rèn luyện để phát triển toàn diện cả bốn kỹ năng cơ bản này. Mặt khác, trong quá
trình dạy bộ môn Tiếng Anh, đọc là một kỹ năng cơ bản rất được chú trọng và rất
cần thiết trong việc dạy và học ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng. Đọc
vừa là mục đích, vừa là phương tiện hữu hiệu và cần thiết cho học sinh có thể
nắm vững, củng cố kiến thức ngôn ngữ, mở rộng vốn từ vựng cũng như hiểu sâu
thêm văn phong, cách sử dụng ngôn ngữ mình đang học. Do đó, trong quá trình
giảng dạy, đòi hỏi giáo viên có phương pháp truyền đạt phù hợp với từng đối
tượng, để học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Đối với học sinh lớp 8 bậc THCS, thông
qua việc đọc hiểu các đọan văn theo chủ điểm của từng bài, các em có thể nắm
bắt được nhiều thông tin cần tiết cho việc trau dôi thêm ngôn ngữ Tiếng Anh.
Nhờ các đoạn văn ngắn này các em có thể kiểm tra lại các dữ kiện có liên quan
chặt chẽ với những hoạt động trong cuộc sống thường ngày. Hoặc từ các bài
khóa, các em có thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi hoặc làm sáng tỏ một
vấn đề nào đó. Nếu học sinh không phát huy được kỹ năng đọc hiểu thì các em
rất khó tiếp thu và ghi nhớ được thông tin một cách bền vững và lâu dài. Trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy Tiếng Anh tại trường THCS tôi nhậ thấy
rằng kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh của học sinh nhìn chung còn hạn chế. Vì vậy,
để chuyển đổi được những thông tin trong các bài đọc hiểu thành kiến thức chung
cho học sinh trong cuộc sống thường ngày chưa thật sự đạt hiệu quả cao. Điều
này ảnh hưởng không tốt đến quá trình học Tiếng Anh của học sinh. Để giải
3 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
quyết được những khó khăn này, giáo viên cần quan tâm đến những thủ thuật,
phương pháp dạy đọc hiểu Tiếng Anh cho học sinh đặc biệt là học sinh lớp 8.
Qua thực tế giảng dạy ở trường THCS, tôi nhận thấy các em học một bài đọc
rất khó khăn, hoặc qua các bài thi học sinh giỏi đa phần các em bỏ qua bài đọc
hiểu, hoặc làm sai rất nhiều ở bài đọc hiểu.
Để khắc phục tình trạng trên và đông thời áp dụng được nhu cầu, mục tiêu
giáo dục bộ môn Tiếng Anh. Tôi có nhiều băn khoăn suy nghĩ là làm thế nào để
dạy một bài đọc là tốt nhất và sử dụng những phương pháp nào hiệu quả nhất, tôi
xin đưa ra một số kinh nghiệm nhằm giúp học sinh đạt hiệu quả tốt hơn trong quá
trình học tập. Và trên đây cũng là lý do tôi chọn đề tài:
“ Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8”
II. Cơ sở thực tiễn :
1. Thuận lợi :
- Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật
chất và tài liệu chuyên môn phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn: Bộ tranh lớp 8,
máy cassette, máy chiếu đa năng ....
- Chính quyền địa phương và các đoàn thể trong và ngoài nhà trường luôn hỗ trợ
giáo viên trong quá trình công tác.
- Bản thân giáo viên bộ môn luôn nhận được sự hỗ trợ từ các giáo viên cùng tổ
chuyên môn và các đông nghiệp.
- Đa số các em học sinh trong lớp đều yêu thích học Tiếng Anh và chuẩn bị tốt
sách vở, đô dùng cho việc học tập.
- Phần lớn phụ huynh học sinh luôn quan tâm và tạo điều kiện để con em mình
học tập.
2. Khó khăn :
- Đa số các em chưa có phương pháp học tập thật sự hiệu quả. Về phía phụ
huynh, cũng rất khó khăn trong việc kiểm tra hoặc hướng dẫn các em tự học ở
nhà bởi môn ngoại ngữ, không phải phụ huynh nào cũng biết.
- Một số học sinh nhất là các học sinh nam thường xao lãng và ít quan tâm đến
việc học tập của mình.
- Một số học sinh ít có thời gian học bài ở nhà vì ngoài giờ học các em còn
phải phụ giúp cha mẹ mưu sinh.
- Các em ít có điều kiện để giao tiếp bằng tiếng Anh và các em cũng ngại giao
tiếp, trao đổi nhau bằng tiếng Anh ngoài giờ học.
- Đa số các học sinh trong lớp đều có hoàn cảnh khó khăn bố mẹ đi làm ăn xa
ở nước ngoài nên các em ít có sự quan tâm của gia đình, hơn nữa các em không

4 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
có sách tham khảo để nâng cao vốn từ ngoài những từ vựng mà sách giáo khoa
cung cấp.
* Qua khảo sát chất lượng đầu năm ở khối 8 của trường, kết quả như sau ( chưa
áp dung đề tài ) :
STT Lớp Sĩ Số
Giỏi
Khá
Trung
Yếu
Kém
bình
%
SL %
SL %
SL %
SL %
SL
1
8A 22
3 13,6 8 36,4 10 45,5 1
4,5
0
2

8B

20

0

6

30

10

50

4

20

0

III. Nội dung đề tài :
1. Vấn đề đặt ra:
Được phân công giảng dạy môn tiếng Anh 8A và 8B với tổng số học sinh là
42 em, trình độ học tập của các em chênh lệch khá cao giữa học sinh khá giỏi và
học sinh yếu kém. Do đó, học sinh yếu kém không thể học theo kịp những học
sinh khá giỏi.
* Nguyên nhân:
+ Mất kiến thức cơ bản ở lớp dưới, không xác định được thì, dạng câu.
+ Vốn từ vựng của các em còn hạn chế nhiều.
+ Các em ngại khó, không chuẩn bị bài, không thuộc bài.
* Để đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả cần đảm bảo những nguyên tắc
sau:
+ Gây hứng thú cho học sinh và giảng giải rõ ràng.
+ Tôn trọng học sinh và việc học của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh.
+ Thường xuyên có đánh giá và phản hôi phù hợp với học sinh.
+ Chỉ rõ mục tiêu và thách thức trí tuệ đối với học sinh.
+ Xác định cho học sinh khả năng tự chủ, tìm kiếm con đường độc lập nhằm
thông hiểu bài học và tự kiểm tra.
+ Thầy phải luôn tìm hiểu rõ về học sinh nhằm đưa ra sự hướng dẫn phù
hợp.
Để dạy một bài đọc thế nào là tốt nhất và sử dụng những phương pháp nào là
hiệu quả nhất, ngay từ đầu giáo viên cần dựa vào tình huống bài đọc, giáo viên có
thể đưa ra sự gợi ý, hoặc một số thủ thuật nhỏ nhằm giúp cho học sinh có hứng
thú với môn học và dễ dàng hiểu và nắm bài thật chắc, nhanh hơn và chính xác
hơn.
5 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
Mỗi giai đoạn dạy đọc có mục đích khác nhau nên giáo viên cần sử dụng các
loại thủ thuật khác nhau và phù hợp với học sinh của mình nhằm đạt được hiệu
quả giảng dạy cao nhất. Giáo viên cần bám sát vào chuẩn kiến thức kỹ năng, mục
tiêu bài học và quyết định sử dụng loại bài tập nào cho phù hợp với từng giai
đoạn cụ thể của bài dạy, mặt khác sự chuẩn bị đa dạng bài tập luyện đọc thì sẽ
tránh cho học sinh khỏi sự nhàm chán, tẻ nhạt, đơn điệu trong giờ học. Bên cạnh
đó giáo viên phải tạo được sự hứng thú đối với học sinh khá giỏi, đông thời tạo
cảm giác tự tin cho các em học yếu, tạo cơ hội cho học sinh thực hành đọc hiểu ở
nhiều thể loại khác nhau.
Cuối cùng, giáo viên cần khắc sâu trí nhớ của học sinh thông qua các dạng
bài tập thực hành và liên hệ thực tế.
2.Các giải pháp chủ yếu :
Trước những khó khăn nêu trên, với cương vị là một giáo viên bộ môn tôi xin
đưa ra một số kinh nghiệm để hướng dẫn học sinh lớp 8 học tốt một tiết đọc.
+ Giới thiệu bài đọc ngắn gọn, súc tích.
+ Dùng tranh ảnh, dụng cụ trực quan để giới thiệu từ mới, tình huống bài đọc.
+ Đảm bảo cho học sinh nắm được cấu trúc ngữ pháp mới để các em dễ hiểu bài
hơn trong khi đọc.
+ Đưa ra một số câu hỏi gợi mở hoặc các câu đoán trước khi đọc.
+ Đưa ra các dạng bài tập phù hợp với các bước (while-reading / post-reading)
như là chơi trò chơi “ Lucky number or who’s millionaire ?, thảo luận nhóm, làm
việc theo cặp .......để cho giờ học thêm sinh động, giúp các em học sinh cảm thấy
thích học ngoại ngữ.
+ Khắc sâu trí nhớ học sinh thông qua các bài tập thực hành và liên hệ thực tế.
3. Quá trình thực hiện đề tài:
Trong bài dạy đọc thông thường đi theo phương pháp Communication Approach
và theo The PPP Framework:
1. Pre-reading stage (Giai đoạn giới thiệu bài -> trước khi đọc).
2. While-reading
(Giai đoạn luyện tập -> trong khi đọc).
3. Post-reading
(Giai đoạn vận dụng -> sau khi đọc).
A : Warm up:
Trước khi thực hiện 3 bước chính trong bài dạy đọc như đã nêu trên, trước tiên
đòi hỏi giáo viên nên tránh gây căng thẳng cho học sinh bằng cách trò chuyện với
các em (chatting) về một số điều có liên quan đến bài đọc hoặc hướng dẫn các em
chơi một trò chơi (game) đơn giản và phù hợp nhằm hướng học sinh vào bài đọc.
Nhớ rằng, phải cố tạo ra cho các em một tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, hứng thú
vào bài học sắp tới. Đây là bước mà ta gọi là “khởi động” (warm up).
6 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
Một số trò chơi có thể thực hiện như: brainstorming, wordsquare, hangman, kim’s
game, …vv hoặc giáo viên đưa ra tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học để
giới thiệu giúp học sinh đoán được nội dung bài đó học về cái gì, làm cho học
sinh thấy được bài đọc đó dễ hơn và gần gũi với thực tế, gây hứng thú cho học
sinh ngay từ đầu.
* Sau đây là một số ví dụ về warm up :
Example 1 : Warm up ( English 8 : Unit 3 : Read )
Giáo viên hỏi học sinh có những vật dụng nào nguy hiểm cho trẻ em trong nhà :
rôi yêu cầu học sinh trả lời bằng tiếng việt -> gv bấm tranh cho hs xem để giúp
các em liên tưởng ngay hôm nay mình học về nội dung gì? làm cho học sinh có
hứng thú ngay từ đàu
T asks : What can be dangerous to small children in the house ?
Ss answer : matches, knives, beads, drugs………
Then T gives pictures and introduces the content of the text .
Example 2 : Warm up: (English 8 - Unit 4 : Read )
 Brainstorming:
Tấm Cám
The folk tales
of Vietnamese
Sọ Dừa

Cây tre trăm đốt

--------

Giáo viên hỏi học sinh các em có đọc những câu truyện cổ tích của Việt Nam
không? học sinh trả lời bằng tiếng việt rôi giáo viên bấm tranh cho học sinh xem
và đưa ra cách đọc bằng tiếng anh. Do đó học sinh rất thích thú và chú ý ngay
đến nội dung của câu truyện . Giáo viên giới thiệu về các câu truyện đó và nói
hôm nay chúng ta học một trong những câu truyện đó là chiếc dày bị đánh mất
trong câu truyện tấm cám
T asks ss : Do you often read folktales ?
Ss answer : Yes , I do
T
: What are they in Vietnamese ?
Ss
: Cây tre trăm đốt, bạch tuyết và bảy chú lùn, Tấm cám …….
Sau đó gv giới thiệu nội dung bài học .
Example 3: Warm up : ( English 8 – Unit 14: Read / page 134)

7 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
Giáo viên có thể cho các em quan sát những bức tranh sau để giới thiệu với các
em về những kỳ quan trên thế giới mà các em sẽ học trong bài đọc này.
n 4 :Read )
B. Pre – reading activities ( các hoạt động trước khi đọc )
Đây là hoạt động rất cần thiết cho học sinh. Thiếu hoạt động này chắc chắn
học sinh không ít khó khăn khi làm một bài tập đọc hiểu.
B.1 Giới thiệu bài đọc:
- Hoạt động này rất quan trọng nhằm cung cấp cho học sinh thông tin về
bài đọc.
- Lời giới thiệu cần ngắn gọn, súc tích, gây hứng thú và tạo được sự lôi
cuốn học sinh vào bài đọc. Mặt khác, giáo viên cần giúp học sinh liên hệ giữa bài
đọc với kiến thức đã học như phần warm up
B.2 Những phương pháp giới thiệu một bài đọc :
- Sử dụng dụng cụ trực quan: giáo viên có thể sử dụng tranh ảnh để thu
hút sự chú ý của học sinh về chủ điểm chính của bài đọc nhằm tạo không khí hào
hứng cho học sinh.
- Giới thiệu từ mới
Giới thiệu từ mới cho học sinh trước khi đọc bài đọc hiểu là cần thiết. Điều
đó sẽ làm cho học sinh thấy tiếp cận bài đọc hiểu dễ dàng hơn.
Không cần thiết phải giảng tất cả từ mới trong bài đọc. Học sinh có thể
đoán tiếp những từ mới bằng cách đọc tiếp bài đọc. Vì đây là bước nhằm để cung
cấp từ vựng cho các em hiểu nhanh, nắm vững bài đọc nên giáo viên không để
mất thời gian cho phần dạy từ vựng. Nhưng thế cũng không có nghĩa là bỏ qua
giai đoạn giới thiệu từ vựng mà bắt buộc phải cung cấp một số từ bằng các cách
sau cũng không kém phần hiệu quả.
* Giáo viên có thể dùng một số cách sau để giới thiệu từ mới:
+ Bằng cách sử dụng giáo cụ trực quan như : Vật thật ( real things ), tranh
ảnh ( picture ), điệu bộ ( mine ).
+ Dùng từ đông nghĩa hoặc trái nghĩa ( synonymn / antonymn).
+ Bằng cách dịch sang tiếng việt ( translation ).
+ Giải thích bằng tiếng mẹ đẻ.
* Sau khi giới thiệu từ mới, giáo viên có thể kiểm tra từ vựng của học sinh bằng
một trò chơi nhỏ: rub out and remember, matching, what and where, slap the
board …….sao cho phù hợp với vốn từ đã giới thiệu .
Example : Unit 7: My Neighborhood ( English 8 : lesson4 : Read )
+ shopping mall : khu thương mại (picture)
8 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
( synonym: many stores, restaurants even movies theaters are under on roof )
+ convenient ( a ) : thuận tiện (translation)
+selection : sự lựa chọn
(synonym: A word it has the same meaning choice )
+ resident ( n ) : cư dân
( synonym : people who live in the area / neighborhood )
+ discount ( n ): sự giảm giá ( realia )
+ comfort(n ) : sự thoải mái (translation )
* Checking vocabulary: by matching
B.3 Giới thiệu cấu trúc ngữ pháp mới :
Trước khi yêu cầu học sinh đọc bài đọc giáo viên nên ôn lại hoặc giới thiệu
các cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong bài đọc.
Example : ( English 8 – Unit 3 : Read / page 31,32 )
- Why ……….? Tại sao
Là trạng từ nghi vấn được dùng để hỏi lý do hoặc nguyên nhân .
 Because …… bởi vì
Là một liên từ để chỉ lý do, nguyên nhân hoặc để trả lời cho câu hỏi “
Why ”
Ex : Why are you nervous ?
-> Because I’ll have a test .
B.4 Các hoạt động hướng học sinh vào bài đọc:
Giáo viên cần giới thiệu tổng quát về chủ đề sắp đọc, dùng các dữ kiện có liên
quan đến kinh nghiệm sống của học sinh qua một số hoạt động như: Đặt câu hỏi
gợi mở và giúp học sinh đoán trước được nội dung tổng quát của bài đọc. Giáo
viên nên đặt các câu hỏi gợi mở theo trình tự các diễn biến của sự kiện hay trình
tự lý luận trong bài đọc. Các câu hỏi này thể hiện cấu trúc cơ bản của bài đọc và
là phương tiện để giúp học sinh đoán trước được nội dung của bài đọc, từ đó các
em chuyển sang việc đọc bài văn một cách tự nhiên hơn.
B.5 Các ví dụ minh họa:
Example 1: Pre – reading ( English 8 - Unit 4. Read )
* Pre – teach vocabulary:
- rags
(n)
(picture)
- to marry -> married
- upset
(a)
(mime)
- fairy
(n)
(picture)
- magically
(adv.)
(explanation)
9 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
- to drop
(mime)
- prince
(n)
(picture)
- cruel
(adj.)
(picture)
Checking vocabulary: Matching
( the words with their meaning)
* T/F statements prediction:
1. Little pea’s father was a poor farmer.
2. Her father got married again after his wife died.
3. Her new mother was beautiful and kind to her.
4. Little pea worked hard all day.
5. She didn’t have new clothes to take part in the festival.
6. The prince fell in love with her when he met her.
Example 2 : Pre – reading. ( English 8 : Unit 7 : Read )
* Pre – teach vocabulary :
+ shopping mall : khu thương mại (picture)
( synonym: many stores, restaurants even movies theaters are under on roof )
+ convenient ( a ) : thuận tiện (translation)
+selection : sự lựa chọn
(synonym: A word it has the same meaning choice )
+ resident ( n ) : cư dân
( synonym : people who live in the area / neighborhood )
+ discount ( n ): sự giảm giá ( realia )
+ comfort(n ) : sự thoải mái (translation )
Checking vocabulary: matching
* True / False statements prediction
Before reading the text about a new shopping mall. T asks ss guess T/ F
- Have Ss look at the statements in the box
- T reads the statement “a ’’ to statement “e ’’ and asks ss to guess which
statements are true, which ones are false .
Statements
1. A mall is open six days a week
2. There are more than 50 stores in the mall .
3. Everyone in the neighborhood is pleased about the
new mall .
10 / 32

True

False


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
4. It will be more comfortable to shop in the mall than in
the present shopping area .
5. Some of the stores on Tran Phu Street may have to
close .
Example 3 : Pre – reading ( English 8 - Unit 8. Read )
* Pre – teach vocabulary:
- well-paying job : Công việc có thu nhập cao ).
(translation)
- typhoon
(n)
: (Trận) bão lớn.
( example)
- flood
(n)
: lũ lụt.
(explanation )
- drought
(n)
: hạn hán.
(antonym)
- migrant
(n)
: dân di cư .
(explanation)
Checking vocabulary: Rub out and remember
* The scene.
- Do you live in the city or in the country ?
- What do you like about the city ?
- Besides “advantages”, there are some disadvantages in cities.
- According to you. What is the most urgent problem ?
(=> overpopulation).
- Today we are going to read a text about “Migration to cities”.
C. While – reading activities ( các hoạt động trong khi đọc )
- Giáo viên cần tổ chức các hoạt động cho học sinh rèn luyện kỹ năng đọc
hiểu. Trong giai đoạn này cũng cần kết hợp những kỹ năng như nói, viết để rèn
luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinh. Đối với các bài khóa trong chương trình
sách giáo khoa rất đa dạng, phong phú về các chủ điểm. Vì vậy, giáo viên nên cho
học sinh thực hành theo lối đọc mở rộng (extensive reading) nhằm mục đích
khích lệ các em tự tin hơn khi tiếp xúc với các văn bản chuẩn xác. Bằng cách đọc
mở rộng học sinh sẽ cảm thấy dù trình độ ngôn ngữ của mình còn hạn chế nhưng
vẫn có thể hiểu một cách khái quát được thông tin qua ngôn ngữ thực dùng trong
cuộc sống.
Hình thức luyện tập ở giai đoạn này là để tìm hiểu, khai thác nội dung bài
khoá và tuỳ theo nội dung của từng bài sẽ có những dạng câu hỏi và yêu cầu khai
thác khác nhau. Vì vậy, giáo viên cần phải khích lệ học sinh đọc thầm để hiểu nội
dung bài khóa. Đọc lớn tiếng chỉ giúp học sinh luyện cách phát âm mà thôi. Tuy
nhiên, giáo viên có thể cho học sinh nghe bài khóa một hoặc hai lần để các em có
thể dễ dàng hơn trong việc thực hành nói (trả lời câu hỏi) về nội dung của đoạn
văn.
11 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
Trong khi dạy đọc hiểu, giáo viên cần nêu một số câu hỏi để hướng dẫn
học sinh đọc hiểu nội dung thông tin trong bài, đông thời cũng để kiểm tra mức
độ hiểu bài của học sinh để từ đó giáo viên có thể giải thích thêm về các chi tiết
mà học sinh chưa rõ. Vì vậy những câu hỏi cần hướng sự chú ý của học sinh đến
những ý tưởng chính của các đoạn văn và giúp học sinh hiểu ý nghĩa của bài văn.
Giáo viên chú ý không nên đặt những câu hỏi quá khó để thách thức học sinh mà
nên nêu ra những câu hỏi dễ hiểu hoặc dạng câu hỏi “Yes/No question” để kiểm
tra khả năng hiểu bài của học sinh. Mục đích chính là nhờ hệ thống câu hỏi giúp
học sinh hiểu bài. Một vấn đề khác, giáo viên cần lưu ý đến là việc tổ chức hoạt
động đọc hiểu làm sao để cho tất cả các thành viên trong lớp cùng tham gia vào
việc trả lời các câu hỏi. Vì giai đoạn này quan trọng nhất trong bài đọc hiểu lên
giáo viên phải kết hợp nhiều thủ thuật để giúp học sinh hiểu được nội dung bài
đọc. giáo viên cần tổ chức lớp thành hoạt động nhóm để thảo luận và tìm ra các
câu trả lời hoặc chơi các trò chơi như: Lucky number, who’s millionaire ?…..để
gây hứng thú cho học sinh và làm cho lớp học thêm sinh động hơn. Đây là cơ hội
cho học sinh cùng học chung, thảo luận và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.
*Các bài tập và thủ thuật phổ biến ở giai đoạn này thường có những dạng
sau:
C.1 Đọc trả lời câu hỏi có sẵn trong sách giáo khoa:
Học sinh có thể làm việc theo cặp, theo nhóm. (Hỏi – Đáp)
C.2 Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh bằng cách sử dụng câu hỏi: (câu
hỏi do giáo viên tự soạn ra tuỳ thuộc vào tình hình thực tế của lớp mình dạy ) :
Các câu hỏi được sử dụng như là một kỹ năng trong lớp học trong việc dạy tiếng
Anh.
* Có 3 loại câu hỏi thường được sử dụng:
+ Yes - No questions ( câu hỏi Yes – No)
Loại câu hỏi này rất có ích cho việc kiểm tra đọc hiểu. Học sinh thường rất dễ
trả lời
Example : ( English 8, Unit 2 – Read / page 21)
Teacher asks:
- Was Alexander Graham Bell a Scotsman ?
Students answer: - Yes, he was.
Teacher asks:
- Did he work with deaf – mutes at Boston University ?
Students answer: - Yes, he did.
+ Alternative questions. ( câu hỏi lựa chọn )
Đây cũng là câu hỏi rất thường được sử dụng để kiểm tra mức độ hiểu
bài của học sinh.
Example : ( English 8, Unit 2 – Read / page 21)
12 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
Teacher asks:
- Was A. G. Bell a Scotsman or an American?
Students answer:
- A Scotsman.
Teacher asks:
- Did he invent the telephone or television?
Students answer:
- The telephone.
+ WH - questions ( Câu hỏi có từ hỏi)
Đây là loại câu hỏi có thể gọi là lấy thông tin với hầu hết WH – questions
và cũng có thể trả lời ngắn gọn, bởi lúc này chỉ cần kiểm tra mức độ hiểu bài của
học sinh.
Example : ( English 8, Unit 2 – Read / page 21)
Teacher asks:
- When was A. G. Bell born?
Students answer:
- On March 3 rd, 1847.
Teacher asks:
- Where was he born?
Students answer:
- In Edinburgh.
Teacher asks:
- Who was Thomas Watson?
Students answer:
- Bell’s assistant.
(Đây là dạng câu hỏi để kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh yếu.)
Đối với học sinh khá giỏi thì có thể áp dung những câu hỏi có câu trả lời
dài.
Example : ( English 8, Unit 2 – Read / page 21)
Teacher asks:
- What did Bell do in America?
Students answer:
- He worked with deaf –mutes, his assistant, and
invented
the telephone.
Teacher asks:
- What led to the invention of the telephone ?
Students answer:
- Experimenting with ways of transmitting speech
over a
long distance led to the invention of the telephone.
Teacher asks:
- Where did Bell demonstrate his invention ?
Students answer:
- Traveling all over American, Bell demonstrated his
invention to the public at countless exhibitions.
C. 3 : Sử dụng một số bài tập để phát triển kĩ năng đọc hiểu:
Sau khi kiểm tra mức độ đọc hiểu của học sinh bằng cách đặt ra các câu hỏi,
giáo viên cần đưa ra một số bài tập khác để giúp học sinh luyện tập những gì đã
học trong bài đọc.
+ Guessing unfamiliar words (đoán từ lạ)

13 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
Example : ( English 8 – Unit 8 “ Country life and city life” - Read / page
75)
 Find the word in the passage that means: (2 /p.75)
a. of the countryside
rural
b. as many as needed
plentiful
c. become greater or larger
increase
d. a great pressure
strain
e. a terrible event
tragedy
f. of the city or city life
urban
+ True or False statement exercises ( đúng sai ))
Example : ( English 8 – Unit 3 “ At home” - Read / page 31)
 True or False ? (1 / p.31)
a.It is safe to leave medicine around the house.
F
b.Drug can look like candy.
T
c.A kitchen is a suitable place to play.
F
d.Playing with one match cannot start a fire.
F
e.Putting a knife into an electrical socket is dangerous.
T
f.Young children do not understand that many household objects are dangerous. T
 Correct the false sentences (1 / p.31)
a. leave medicine around the house  keep medicine in locked cupboards
c. suitable
 dangerous
d. cannot
 can
+ Multiple choice (chọn câu trả lời đúng ) )
Example : ( English 8 – Unit 1 “ My friends” - Read / page 14)
 Choose the best answer: : ( 1 / p.14)
a. Ba talks about _______ of his friends.
A. three 
B. all
C. four
D. none
b. Bao’s volunteer work ________________.
A. helps him make friends
B. causes problems at exam time
C. does not affect his school work 
D. takes up a lot of time
c. Khai and Song _______________.
14 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
A. like quiet places
B. don’t talk much in public 
C. dislike school
D. enjoy sports
d. Ba’s friends sometimes __________ his jokes.
A. answer
B. do not listen to
C. laugh at
D. get tired of 
+ Gap - filling exercises. ( Điền vào chỗ trống)
Example : ( English 8 – Unit 4 “ Our past” - Read / page 42)
 Complete the sentences with words from the story (1 / p. 42)
a. Little Pea’s father was a farmer.
b. Little Pea’s mother died when she was young.
c. Little Pea used to do the housework all day after her father got married
again.
d. The prince wanted to marry a girl from Little Pea’s village.
e. Stout Nut’s mother did not make new clothes for Little Pea.
f. The prince found Little Pea’s lost shoe.
+ Matching exercises (nối )
Example : ( English 8 – Unit 16 “ Inventions” - Read / page 152)
 Match the headings to the verses (1 /p. 152)
Verse 1
a. Instrument invented by Alexander Graham Bell
Verse 2
b. Appliances that cook food
Verse 3
c. Appliances that clean or dry things
 Answer : 1. b
2. c
3. a
+ Complete the table ( hoàn thành bảng ))
Example : ( English 8 – Unit 13 “ Festivals” - Read / page 126)
 Complete the table (1 / p.126)
Christmas Specials
The Christmas tree
The Christmas card
Christmas carols
Santa claus

Place of origin
Riga
England
No information
USA

Date
early 1500s
mid - 19 th century
800 years ago
1823

C.4 Một số ví dụ minh họa về các hoạt động trong khi đọc :
15 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
Example 1 : While – reading ( English 8 - Unit 4. Read )
1.Reading : Ss listen to the tape then read silently
2.Correcting T/F statements . Ss work individually
a.Little pea’s father was a poor farmer.
b.Her father got married again after his wife died.
c.Her new mother was beautiful and kind to her.
d.Little pea worked hard all day.
e.She didn’t have new clothes to take part in the festival.
f.The prince fell in love with her when he met her.
-> Correction:
a/ T ; b/ T ; d/ T ; f/ T
c/ F -> her new mother was cruel to her.
e/ F -> a fairy gave her beautiful clothes.
3. Asking and answering the questions: ( Đây là dạng câu hỏi có sẵn trong
SGK) . Students work in pairs : one student asks and other student answer .
* The questions (2/P42)
1. Who was Little Pea?
2. What did Stout Nut’s mother make Little Pea do all day?.
3. How did Little Pea get new clothes?
4. Who did the prince decide to marry?
5. Is this a true story? How do you know?
* The Answers (2/P42)
1. She was a poor farmer’s daughter.
2. She made her do the chores all day.
3. Before the festival started, a fairy appeared and magically changed her rags
into beautiful clothes.
4. He decided to marry little pea because the shoe fiited her.
5. No, it isn’t. Because there is a fairy in the story.
* Gap filling:
a/ farmer
d/ marry / choose
b/ died
e/ new clothes
c/ used – again
f/ lost
Example 2 : While – reading ( English 8 - Unit 7. Read )
- T asks students to listen to the tape for the first time .
- T asks student to read the text silently .
1. Check T/ F, correct the false statements .

16 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
- After reading silently teacher asks students to look at the statements then check
T / F, correct the false statements .
- Students check T / F, correct the false statements .
a. F : six - > seven
b. F : are more than - > are
c. F : Everyone - > Not everyone
d. T
e. T
2. Answer the questions :
- T reads the text as model then asks students read aloud to find out the answer .
- T corrects S’s pronunciation .
* To answer the questions T asks ss to play : Lucky number
There are four questions and two lucky numbers. If you answer one question
correctly, you will have one mark. If you choose a lucky number you don’t have
to answer, you will receive two marks. the group has more marks will win the
game .
-Ask students to play in two groups.
- Giáo viên bấm máy chiếu cho học sinh chọn ô số rôi trả lời câu hỏi từ câu 1->
6. Phần này giúp học sinh cùng nhau thảo luận và trả lời rất sôi nổi, hào hứng.
Lucky number :
1.b.What facilities are available in the shopping mall ?
2. Lucky number .
3.c)What do the small stores owners think about the new shopping mall?
4. Lucky number .
5. d.What kinds of goods will the stores in the mall offer?
6.a)What is special about the new shopping mall?
Key :
- >b. In the shopping mall, there are 50 air conditioned specialty stores, 4 movie
theaters and 10 restaurants. There is also a children’s play area.
- >c. They think the new shopping mall will take their business .
- > d.The stores in the mall will offer a wider selection of products, some kinds of
goods are at cheaper prices.
- > a. It is different from the present shopping area. All the shops are under one
roof. That will be very convenient, especially during the hot and humid summer
months. customers will shop comfort and won’t notice the weather.
Example 3 : While – reading ( English 8 - Unit 8. Read )
17 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
1.Reading
2. Gap – fill :
1.leave
2. home
3. city
4. rural
5. city 6. problems
7. schools 8. hospital 9. problem 10. world
3. Finding the words :
a. rulal
b. plentiful
c. increase d. strain e. tragedy f. urban
4.Comprehension Questions.( Giáo viên soạn ra một số câu hỏi này nhằm
kiểm tra lại mức độ hiểu bài của học sinh thông qua trò chơi “ Lucky number ” ).
áp dụng cho những lớp học tốt hơn , lớp học yếu giáo viên chỉ cho học sinh học
hết nội dung sgk. Như trường tôi, tôi chỉ áp dụng phần này thêm cho lớp 8A .
* Lucky numbers.
1. According to many people from rural areas, are well-paying jobs plentiful
in the city ?
=> Yes, they are.
2. Lucky number
3. Why is life on the farm always a struggle with nature ?
=> Because typhoons, floods or droughts can easily destroy a harvest
and leave the farmer with little or no money until the following year.
4. What has the increase in population led to I many cities ?
=> It has led to overcrowding in many cities.
5. Do children live at home with neighbors when their parents go away ?
=> No, they don’t.
6. Is it difficult or easy for Governments to provide facilities for these
migrants ?
=> It is difficult.
7. Lucky number
8. Do you like living in the city ? Why ?
=> Yes, I do / No, I don’t. Because …
D. Post – reading activities ( các hoạt động sau khi học )
Hoạt động này giúp học sinh củng cố lại kiến thức vừa học, để đạt hiệu quả cao
giáo viên cần phải hướng dẫn học sinh thực hành các phần trước và trong khi đọc
trôi chảy để học sinh có đủ thời gian cho phần sau khi đọc. Giáo viên lên tổ chức
các hoạt động khác cho phần “ Post – reading ” này nhằm mở rộng việc khai thác
nội dung bài đọc và tạo cho lớp học sinh động hơn đông thời cũng rèn cho học
sinh đủ các kỹ năng trong một bài đọc.
* Các dạng bài tập sau khi đọc này có thể là :

18 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
D.1 Put these events in the correct order ( group work ) Có thể yêu cầu học
sinh làm bài tập. Cho các dữ liệu xáo trộn và sắp xếp lại theo trình tự như nội
dung bài đọc.
D.2 Summary: Giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắt lại nội dung bài đọc. Bài tập
phần này cũng có thể là một bài viết tóm tắt dựa trên cơ sở thông tin của bài đọc
đã được học sinh thực hành hoặc các em có thể nói trước lớp.
D.3 Discusstion (group work)
Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm về những gì mà bài đọc liên
quan đến thực tế hàng ngày chúng ta. Giáo viên cũng có thể nêu ra những câu
hỏi liên quan đến kinh nghiệm sống, ý kiến, tình cảm, thái độ của học sinh.
D.4 Interview: (pair work)
D.5 Matching (group work)
D.6 Speaking (Whole class).
D.7 Role play (pair work)
D.8 Make sentences (group work / pair work)
Trên đây là một số các thủ thuật về các hoạt động sau khi đọc mà bản thân tôi đã
áp dụng tùy theo từng nội dung bài đọc và cũng phải căn cứ vào từng lớp học
khác nhau. Lớp nào học tốt hơn ta có thể cho hai hoặc ba thủ thuật và còn tùy
vào phần bài đọc đó ngắn hay dài.
D.9 Một số ví dụ minh họa về các hoạt động sau khi đọc:
Example 1: Post-Reading : ( English 8 : Unit 7 : Read )
1. Fill in the blank with the appropriate words/ phrases :
a. A new ……………… is opening in Nam’s neighborhood.
b. In the shopping mall, everything is under one …… .
c. Some small store owners are worried because the shopping mall will ……..
their business.
d. The stores in the mall will offer a wider selection of ………… .
e. They have organized a meeting in ……. to discuss the situation.
Key :
Ss work individually
a. shopping mall
b. roof
c. take
d. products
e. order
2. Discussion:

19 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
- T asks ss to look at the pictures and use your knowledge which we have learned
to discuss about the advantages and the disadvantages of a shopping mall .
- T divides the class into 4 groups to discuss
Group 1+ 4 : Advantages .
Group 2 +3 : disadvantages
- Call on some Ss to demonstrate in front of class .
- Ss remark then teacher corrects .
Key :
* Advantages :
- shop in comfort .
- Don’t notice the weather .
- Wider selection of goods .
- Buy many things at the same time .
- Have fun or relax while shopping
- Some kinds of goods are at cheaper prices.
- eat something, watch a film or play …………….
* Disadvantages :
- Many small shops have to close .
- Some people will have no work .
- take one’s business .
- Wait for a long time to pay the bill .
…………………
* Để củng cố lại toàn bộ bài học giáo viên gọi hai học sinh lên luyện tập theo cặp
nói về việc đi mua sắm của mình ( Liên hệ thực tế ). Giáo viên bấm máy chiếu
cho học sinh nhìn một số khu mua sắm gần nhà mình và mình thường đi vào
những ngày nghỉ : Lan Chi Mart, Thắng Tần Plaza, Tiến Lực supermarket…
*T asks ss to practice in pairs talking about your shopping .
Example 2: Post – reading ( English 8 - Unit 3. Read )
* Discuss about “ Safety precaution on the streets”
- Go one line to the right.
- Don’t go fast.
- Don’t turn right or turn left without observing the streets.
- Obey traffic laws.
- Wear helmet when riding on a motorbike .
- ……………………………
Example 3: Post – reading ( English 8 - Unit 4. Read )
* Retell the story
20 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
E. Homework: ( Hướng dẫn học sinh học ở nhà )
Thời gian học ở trường rất ít, nên học sinh phải tự tổ chức hoạt động học tập
của mình ở nhà. Vì thế, giáo viên cần phải hướng dẫn học sinh xây dựng hoạt
động học tập ở nhà thật hiệu quả. Làm được điều này chắc chắn hoạt động dạy và
học sẽ đạt hiệu quả cao hơn và hoàn thiện hơn.
Example : Homework : ( English 8 : Unit 7 : Read )
- Learn the new words by heart.
- Read and write the answer in your notebooks .
- translate the text into Vietnamese .
- Do exercise 9, 10 in your workbooks .
- Prepare unit 7 : Write for the next period.
Giáo viên yều cầu học đọc phần “write” rôi hướng dẫn học sinh về nhà
nghiên cứu trước giờ sau học.
4. Giáo án minh họa :
Sau đây là một tiết dạy đọc cụ thể ở lớp 8 mà tôi đã áp dụng các thủ thuật nêu
trên. Tiết dạy được cả tổ đánh giá và xếp loại giỏi hơn thế nữa tiết dạy này tôi đã
đạt được giải khuyến khích trong hội thi giáo viên dạy giỏi môn tiếng anh của
huyện Ba Vì năm học 2015 – 2016.
Date of teaching : 6 / 11 /2015.
Unit 7 : my neighborhood
Period 43 : Read
I.Aims:
- Reading for details about Tran Phu Shopping Mall.
II.Objectives.
By the end of the lesson, Ss will be able to
- Remember the new words.
- Understand the passage about a new shopping mall.
III. Methods - Materials :
- T-WC, individual, pair work, group work .
- Extra board, chalk, book, tape + cassette, projector .
IV. Anticipated problems.
It’s quite hard for some students to understand the text totally .
V. Procedures:
1.Warm up:
*Greetings.
*Who’s absent today?
- Monitor answers.
21 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
* How do you feel today ?
- Ss listen and answer
2. Revision :
T asks ss to go to bb to write down the places in your neighborhood . *Intr
oduc
- Supermarket
- Culture house
e the
- Grocery store
- Bookstore
- post office
- Restaurant
- Wet market
- market
………………………………………………
lesson :
Everyday, when we buy something, we can go to the markets, stores or shops.
Today I want to introduce a place where you can buy everything, even you can
eat, watch a film or play game…
Today we learn : Unit 7. Period 43 : Read.
3. New lesson
Teacher’s activities
I. Pre – reading.
1. New words:
T asks ss look at the picture to
introduce the lesson
+ shopping mall : khu thương mại
(picture)
( synonym: many stores, restaurants
even movies theaters are under on
roof )
+ convenient ( a ) : thuận tiện
(translation)
+selection : sự lựa chọn
(synonym: A word it has the same
meaning choice )
+ resident ( n ) : cư dân
( synonym : people who live in the
area / neighborhood )
+ discount ( n ): sự giảm giá
( realia )
+ comfort(n ) : sự thoải mái
(translation )
22 / 32

Students’ activities

* Ss listen to Teacher’s
eliciting .
* Ss repeat and read individually
* Ss copy down

- Ss matching : the words
with their meanings


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
* Checking vocabulary: by matching
2. True / False prediction statements
Before reading the text about a new
shopping mall. T asks ss guess T/ F
- Have Ss look at the statements in the
box
- T reads the statement “a ’’ to
statement “e ’’ and asks ss to guess
which statements are true, which ones
are false .

Statements

Ss listen and guess T / F
from statement
“a ’’ to statement “ e ’’

Tru Fals
e
e

a. A mall is open six days
a week
b. There are more than 50
stores in the mall .
c. Everyone in the
neighborhood is pleased
about the new mall .
d. It will be more
comfortable to shop in
the mall than in the
present shopping area .
e. Some of the stores on
Tran Phu Street may have
to close .

- Ss listen to the tape

23 / 32


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
- Ss read the text silently .
Ss check T / F, correct the false
statements .
a. F : six - > seven
b. F : are more than - > are
c. F : Everyone - > Not
everyone
d. T
e. T
T asks Ss to listen to the tape for the
first time .
Ss listen
- T asks ss to read the text silently .
Ss read individually .
1. Check T/ F, correct the false
Ss play lucky number in groups
statements .
Group 1
Group 2
- After reading silently T asks ss to look
at the statements then check T / F,
correct the false statements .

2. Answer the questions :
- T reads the text as model then asks
students read aloud to find out the
answer .
- T corrects S’s pronunciation .
* To answer the questions T asks ss to
play :
Lucky number
There are four questions and two lucky
numbers. If you answer one question
correctly, you will have one mark. If
you choose a lucky number you don’t
have to answer, you will receive two
marks. the group has more marks will
win the game .
-Ask students to play in two groups
Lucky number :
1.b.What facilities are available in the
24 / 32

- >b. In the shopping mall, there
are 50 air conditioned specialty
stores, 4 movie theaters and 10
restaurants. There is also a
children’s play area.
- >c. They think the new shopping
mall will take their business .
- > d.The stores in the mall will
offer a wider selection of
products, some kinds of goods are
at cheaper prices.


Phương pháp đê dạy tốt một bài đọc hiêu Tiếng Anh 8
shopping mall ?

2. Lucky number .
3.c)What do the small stores owners
think about the new shopping mall?

- > a. It is different from the
present shopping area. All the
shops are under one roof. That
will
be
very
convenient,
especially during the hot
And humid summer months.
customers will shop comfort and
won’t notice the weather.

4. Lucky number .
5. d.What kinds of goods will the
stores in the mall offer?

6.a)What is special about the new
shopping mall?

III. Post-Reading :
1. Fill in the blank with the
appropriate
word/ phrase :
a. A new ……………… is opening in
Nam’s neighborhood.
b. In the shopping mall, everything is
under one …… .
c. Some small store owners are worried
because the shopping mall will ……..
their business.
d. The stores in the mall will offer a
wider selection of ………… .
e. They have organized a meeting in
……. to discuss the situation.
2. Discussion:
- T asks ss to look at the pictures and
25 / 32

Ss work individually
a.shopping mall
b.roof
c.take
d.products
e.order

Ss discuss in groups about three
minutes.
Key :
* Advantages :

* Disadvantages :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×