Tải bản đầy đủ

Nguyên nhân diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai

Nguyên nhân diễn ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
* Nguyên nhân sâu xa:
- Mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc : các nước đế quốc Đức, I-ta-li-a, Nhật Bán, bị mất
hết thuộc địa sau chiến tranh, tìm cách gây chiến để chia lại thị trường thế giới. Việc tổ chức và
phân chia thế giới theo hệ thống Véc-xai - Oa-sinh-tơn không còn phù hợp nữa.
* Nguyên nhân trực tiếp:
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng,
đào sâu mẫu thuẫn giữa các nước đế quốc dẫn tới việc lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít ở
một số nước với ý đồ gây chiến tranh để phân chia lại thế giới.
- Chính sách thỏa hiệp nhượng bộ của các nước Anh, Pháp, Mĩ và âm mưu chĩa mũi nhọn chiến
tranh về phía Liên Xô đã tạo điều kiện để Phát xít Đức, I –ta –li –a. Nhật châm ngòi lửa chiến
tranh.

Vì sao Đức tấn công Ba Lan đầu tiên?
- Ba Lan là đồng minh của Anh và Pháp, Đức tấn công Ba Lan trước hết là để thăm dò thái độ
của hai nước.
- Xét trên phương diện bản đồ, thì Đức - Ý - Áo đã gần sát Liên Xô, chỉ bị ngăn cách bởi Ba Lan,
thêm vào đó Ba Lan lại là một nước có nhiều tài nguyên quan trọng phục vụ cho công nghiệp
chiến tranh. Nếu chiếm được Ba Lan thì sẽ có được bàn đạp thuận lợi tấn công Liên Xô và nhiều
nước Châu Âu khác.
- Lúc bấy giờ, Ba Lan đang kẹt giữa cuộc tranh đua của 2 cường quốc – Liên Xô và Đức, Đức

vốn là 1 nước quân phiệt, nên muốn độc chiếm Ba Lan, khẳng định sức mạnh quân sự

Tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn đầu (1939-1941)
Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn đầu là chiến tranh để quốc, xâm lược,
phi nghĩa. Sự bành trướng của phát xít Đức ở châu Âu đã chà đạp lên quyền độc lập, tự chủ
thiêng liêng của các dân tộc, đã đẩy hàng triệu người dân vô tội vào sự chết chóc...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×